MAŁA CZĘŚĆ URZĄDZENIA MAJĄCA FORMĘ CYLINDRYCZNĄ, DZIAŁAJĄCA NAJCZĘŚCIEJ POPRZEZ JEJ OBRÓT WOKÓŁ OSI I DOCISK - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WAŁECZEK to:

mała część urządzenia mająca formę cylindryczną, działająca najczęściej poprzez jej obrót wokół osi i docisk (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WAŁECZEK

WAŁECZEK to:

mały obiekt w kształcie wałka (podłużny o okrągłym przekroju poprzecznym), cylindra, zbliżony do walca (na 8 lit.)WAŁECZEK to:

fałdka skóry, która często wypełniona jest tłuszczem (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MAŁA CZĘŚĆ URZĄDZENIA MAJĄCA FORMĘ CYLINDRYCZNĄ, DZIAŁAJĄCA NAJCZĘŚCIEJ POPRZEZ JEJ OBRÓT WOKÓŁ OSI I DOCISK". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.162

AKCIK, TRINAKSODON, ODRZWIA, SPÓŁGŁOSKA TYLNOJĘZYKOWA, PŁÓZ, DOBRA WIARA, ZAŚWIATY, DEFICYT BUDŻETOWY, SZPONDER BRZEŻNY, JĘZYK, ATLAS, WARSTWA ABSTRAKCJI SPRZĘTOWEJ, ZNAJDKA, PAS BEZPIECZEŃSTWA, SET, TRESA, ORZESZEK PINIOWY, CZAPLA ŁUPKOWATA, KĄT MIĘDZY PROSTĄ A PŁASZCZYZNĄ, CEROWNIA, BIZON LEŚNY, PASIAK, PUNKT, JAMESA, GŁOSOWANIE, WYMIENNIK CIEPŁA, KOZŁOWATE, CIELICZKA, OMŁOT, ZWÓJ RDZENIOWY, METATEKST, KRYNOLINA, EDYKUŁ, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, BROŃ RADIOLOGICZNA, GRZBIET, WYROSTEK RYLCOWATY, ŁYŻECZKA, ZAWIJAS, KWATERA, STANIK, WYDAJNOŚĆ ENERGETYCZNA, PYRKONOWIEC, SEKTOR PRYWATNY, STOPIEŃ, PORTAL, MULTITOOL, PROSPEKT, PUNKT WYPADOWY, ARKTYKA, ZAPOLE, UPGRADE, PRACOWNIA, SAMPAN, PAS DROGOWY, MAŁA CZARNA, MROCZEK BRUNATNY, OKRES WEGETACYJNY, KANAŁ, JĘZYK OBCY, BLASTODERMA, PRZEKŁADKA, RADA STARCÓW, CHOROBA REUMATYCZNA, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, FILECIK, MICHNIKOWSZCZYZNA, LAPIS-LAZULI, PUMEKS, PIĘCIORNIK NISKI, SZYJA, RAMA, DWUKĄT SFERYCZNY, LANCASTEROWIE, NAZWA KODOWA, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, POLE SIŁOWE, POSTOŁ, MILICJA OBYWATELSKA, DERYWACJA SUFIKSALNA, CIEŚŃ MACICY, CZWARTY, KLUCZ, SZCZYPIOREK, POJAZD ZAPRZĘGOWY, PORÓWNYWARKA, PODWODZIE, IGIEŁKA, PÓŁHURT, IGLICA, CHÓR, MURENA WSTĄŻKOWA, WAMPIR, KŁĘBUSZEK NERKOWY, CYGANECZKA, ROZKOSZNIACZEK, SYSTEM ARGENTYŃSKI, NATURYSTA, PSIAK, TETRACYKLINA, KIERDEL, KURZYSKO, SABOT, OKIENKO, PRZYSZWA, GEREZA KRÓLEWSKA, NACISK, DERKA, GŁĄBIK, LEGENDA, FAWELA, ROZPOREK, FREGATA MAŁA, HACZYK, WAHADŁO, MASECZKA, NAPYLANIE, TRANSPORTER, STEMPEL, POZAOSIOWOŚĆ, TEOLOGIA APOFATYCZNA, POROŚLE, AUTOPREZENTACJA, FIRMÓWKA, KOMEDIA, ŚWIATŁO, UKŁAD SYMPATYCZNY, DESKTOP PUBLISHING, STROIK, SPÓJKA, MONONUKLEOZA ZAKAŹNA, ADRENALINA, AKROPOL, ODKOS, GACEK WIELKOUCH, NUBUK, ZBIORÓWKA, APLIKACJA, TRANSZA, TENIS ZIEMNY, KOZUBEK, EUROPA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, LUMPKA, ZACHÓD, BRODAWKA STÓP, SPÓŁGŁOSKA PALATALNA, GEM, ŁOŻYSKO, MARCHEW, RYCYK, DUPAL, HISPANO, RADA STARSZYCH, FAŁ GAFLA, ŁUK ODRUCHOWY, PRZESTRZELIWANIE, ŚLIZGACZ, BABOL, ŁUSZCZYCA POSPOLITA, CROSS, PRZESTRZEŃ HILBERTA, CNOTA KARDYNALNA, SZUMOWINA, WIATROWNICA, PORT, BALERON, DEMOT, ROŻEK, PIELĘGNIARKA ŚRODOWISKOWA, SURFAKTANT, ODCISK PALCA, OPONKA, ZNAJOMY Z WIDZENIA, SŁONIARNIA, DRUGI, WSTĘP, LORDOSTWO, WYŚCIG SZCZURÓW, SZYLKRET, GROMADA ZUCHOWA, FOLIAŁ, WĘZEŁ PRZEDSIONKOWO-KOMOROWY, GERMANIZATOR, ELEWON, SMUGA KONDENSACYJNA, KWASZARNIA, USTNIK, PIĘTA, ZNAMIĘ NACZYNIOWE, DZIWKA, KOZA SAANEŃSKA, GROT, GÓRALSKI, MARABUT AFRYKAŃSKI, WIKIPEDIA, IMIENNOŚĆ, DAWCA NARZĄDÓW, KRÓLESTWO WSCHODNICH FRANKÓW, BIEG PRZEŁAJOWY, FILTR ELEKTROSTATYCZNY, GUMNO, KAPUSTA KISZONA, DEKIELEK, LICO, KIELON, MOTYWACJA, CZYNNIK CAŁKUJĄCY, ŻABA DALMATYŃSKA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, KINO, PRZEBARWIENIE, WIEŻYCZKA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, JĘZYK TAJSKI, EPEISODION, BLIŹNIAK, REGION WĘZŁOWY, PŁATECZEK, SOFT PORNO, DROBINA, ROZPORNICA, WIERZBKA, PIKIETA, WEDEL, BIAŁOSTOCCZYZNA, PONUR, POWIEŚĆ RZEKA, RIBAT, SEQUEL, NAZWA SŁUŻEBNA, DYPTYK, BANDERILLA, MINIPIŁKA, POWIERZCHNIA STEROWA, STOPKA, NACZYNIAK JAMISTY OŚRODKOWEGO UKŁADU NERWOWEGO, POLER, OSTRE ZAPALENIE KRTANI, BINGO PIENIĘŻNE, WARZYWNIK, SUMATOR, CHWOST, SIŁOWNIA, ORGAN, HALON, NAWAŁNIK WILSONA, MORŚWINY, AUTONOMICZNY UKŁAD NERWOWY, OŚ PRIORYTETOWA, ANGLOARAB SHAGYA, GORĄCE KRZESŁA, BUDA, KAFTAN, KUREK, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, REJESTR, TAKSÓWKARKA, BLOKADA, EKWIPARTYCJA, PRZESTRZEŃ ZWARTA, TAŚMOWY, SZPILKA, SOJA, MNIEJSZOŚĆ, ROZSTĘP, AUDYT ENERGETYCZNY, BRODA, HALBA, ZADASZENIE, ĆWIERĆTUSZA, SZPRYCA, SOPEL, POKAL, SZTANDAR, WYLINKA, MEMBRANOFON, ESBECJA, DNO ŻÓŁTO-PLAMISTE, REKORDER, TUNING, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, DEKADA, CIĄG DALSZY, ZRAZ, SCENA, SMOCZEK, ZAPŁON, NEOKATECHUMENAT, PROCES GLEBOTWÓRCZY, METEOROID, BIOMARKER, DRUCZEK, DETAL, PĘPUSZEK, BOBROWISKO, DEALPACK, CZARCZAF, SZEROKOŚĆ GEOGRAFICZNA, REMONT ŚREDNI, ?AKCES.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.162 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MAŁA CZĘŚĆ URZĄDZENIA MAJĄCA FORMĘ CYLINDRYCZNĄ, DZIAŁAJĄCA NAJCZĘŚCIEJ POPRZEZ JEJ OBRÓT WOKÓŁ OSI I DOCISK się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MAŁA CZĘŚĆ URZĄDZENIA MAJĄCA FORMĘ CYLINDRYCZNĄ, DZIAŁAJĄCA NAJCZĘŚCIEJ POPRZEZ JEJ OBRÓT WOKÓŁ OSI I DOCISK
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WAŁECZEK mała część urządzenia mająca formę cylindryczną, działająca najczęściej poprzez jej obrót wokół osi i docisk (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WAŁECZEK
mała część urządzenia mająca formę cylindryczną, działająca najczęściej poprzez jej obrót wokół osi i docisk (na 8 lit.).

Oprócz MAŁA CZĘŚĆ URZĄDZENIA MAJĄCA FORMĘ CYLINDRYCZNĄ, DZIAŁAJĄCA NAJCZĘŚCIEJ POPRZEZ JEJ OBRÓT WOKÓŁ OSI I DOCISK sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - MAŁA CZĘŚĆ URZĄDZENIA MAJĄCA FORMĘ CYLINDRYCZNĄ, DZIAŁAJĄCA NAJCZĘŚCIEJ POPRZEZ JEJ OBRÓT WOKÓŁ OSI I DOCISK. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x