OKRES PRECESJI OSI OBROTU ZIEMI, KTÓRY TRWA 25 700 LAT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ROK PLATOŃSKI to:

okres precesji osi obrotu Ziemi, który trwa 25 700 lat (na 12 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OKRES PRECESJI OSI OBROTU ZIEMI, KTÓRY TRWA 25 700 LAT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.347

LORNETA, STARAJĄCY SIĘ, STAROŚCIANKA, NOWA MIOTŁA, TLENOWIEC, ROK ZEROWY, EPOKA LODOWA, WEGETACJA, JARZYNIARZ, PORTRECISTA, PSALMOGRAF, OBSZAR PENSEJSMICZNY, CZAS UNIWERSALNY, WKŁADKA, WEK, ABOLICJONISTA, ŚWIĘTOKRADZTWO, LEJ KRASOWY, STRATEGIA, TORNADO, OSTEOTOMIA, SKRZYNIA, JĘZYK ZULU, PIERWSZOROCZNIAK, JESIEŃ ŻYCIA, OWOCOSTAN, GNOJÓWKA, PROSTOKĄTNY UKŁAD WSPÓŁRZĘDNYCH, MILA WROCŁAWSKA, SZCZURY WORKOWATE, PLIK WSADOWY, ANTYKWA, DERYWAT WŁAŚCIWY, STAN STACJONARNY, AMFIBIA, REKLAMIARZ, KREDYT POMOSTOWY, DZIARSKOŚĆ, ADOLESCENCJA, PLEZJOPLEURODON, INTERPRETATOR, BODZIEC PODPROGOWY, NIECHLUJA, OŚLARZ, FORMALISTA, WSKRZESICIEL, LEK SS-SYMPATYKOLITYCZNY, RDZEŃ OBLICZENIOWY, PLUSKWIAK RÓŻNOSKRZYDŁY, DŁUGOŚCIOMIERZ ABBEGO, ROGATNICA, KRAJOBRAZ KULTUROWY, ROZPIS, WRAPS, VALYRIA, FASOLA SZPARAGOWA, KEYBORD, MONTAŻYSTA, OCHOTNIK, SUPERKLIENT, RANNY, KREODONTY, UT, PROSUMENT, KONSULAT, MARONI, SZTUKA EGEJSKA, ŁOPATA, CEREBROZYD, BEAR, ETIUDA, KORYFEUSZ, AKR, ZGŁOSKOWIEC, SPŁACHEĆ, ROMANS, STYGOKSEN, PSYCHOLOGIA BEHAWIORYSTYCZNA, EFEKT DOPPLERA, ZASADA, IRAK, MILENIUM, ZBIÓR PUSTY, POSEŁ NIEZRZESZONY, TAJEMNICZOŚĆ, SEKWOJA WIECZNIE ZIELONA, LISTOWNICA, KONFIGURACJA, MODERN, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, GRUDA, TROGLOKSEN, FORMA PÓŁTORALINIOWA, NAŁOGOWOŚĆ, EUROPAZAUR, CZAPKA TEKTONICZNA, ZBIÓR BERNSTEINA, ZIEMIA RUDZKA, KISZENIAK, CHOROBA DYGGVE-MELCHIORA-CLAUSENA, PASSA, SZEPTUN, KRUCHAWECZKA, CIĄG DOKŁADNY, SEMESTR ZIMOWY, NANDU PLAMISTE, KONDOTIER, GEN DOMINUJĄCY, ANTYUTOPIA, ZASIŁEK PIELĘGNACYJNY, CZTERDZIESTOPAROLATEK, AZULEN, POŁUDNICE, TEORIA PIERŚCIENI, POMAGIER, ROK, SZUM, CZASOWNIK SEMELFAKTYWNY, KUPLER, CZARNY FILM, KOPARKA, MLECZARKA, AUTUNIT, ZUPAK, CEREMONIA ZAPACHOWA, UPADŁY ANIOŁ, NOWOZACIĘŻNY, SKRYTOBÓJCA, NAPĘD RAKIETOWY, KABALARZ, OBROTNICA, PADÓŁ, ŁĄCZNOŚĆ SATELITARNA, IKAR, STEN, PODDAŃCZOŚĆ, EKSMĄŻ, USTONOGI, CZERPNIA POWIETRZA, ZWIERZĘ, NASTOLATKA, SREBRNY EKRAN, BOTULIZM PRZYRANNY, SELEKTOR, MOTOROWODNIAK, SYSTEM DYREKTORIATU, ARSENAŁ, DWUDZIESTOPAROLATKA, ZBOCZENIE ZAWODOWE, ZBIORÓWKA, SAKRAMENTALNOŚĆ, WARANOZAUR, PODATEK PORADLNY, OBŁĘK, KEIRIN, BOŻY BOJOWNIK, SALAMI, TREND BOCZNY, RZEŹNIK, ZEFIROZAUR, WYCHOWAWCA, SIEDEMSETLECIE, PŁASKOSZ, OKRES ZASIŁKOWY, ROZPADLINA, PHISHER, SKINHEAD, FIRLETKA, POJAZD SILNIKOWY, BŁONA LOTNA, WIRTUOZOSTWO, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, SAROS, CHAŁTURNIK, NADPRZEWODNIK, AUTOKRATYCZNOŚĆ, POSTÓJ LODOWCA, ANTOWIE, TACIERZYŃSKI, NEKROMANTA, PROMIEŃ, OBŁÓG, RAJD GWIAŹDZISTY, INICJATYWNOŚĆ, STRUNA ŚCIĘGNISTA, AKTYNOMETRIA, KUDRIAWKA, SZAJBUS, BRAT, SZCZEROŚĆ, KRUCHAWECZKA, EKSPERT, ZARADNOŚĆ, KURIA DIECEZJALNA, CHORALISTA, JONOSFERA, GAZ OBOJĘTNY, PRZEZIERNIK, MILENIUM, KORBA, GÓWNOZJADZTWO, HERETYK, DESKARZ, IZOMER GEOMETRYCZNY, CZARODZIEJ, SAMOLOT TORPEDOWY, ARGUMENT, WIERTNICZY, ZINJANTROP, ŻYWOTNOŚĆ, LITOTRYPSJA, MĄŻ, ZEGAR Z KUKUŁKĄ, MATERIAŁ PIROKLASTYCZNY, ZWÓD, ANDROGINIA, PORÓD NIEWCZESNY, POŁYKACZ, SPECJALIZANT, ŁUG, GOMÓŁA, ROK PLATOŃSKI, OBRAZOBURCA, GRAF MIESZANY, WAŁEK, PIES, DEMAGOG, GEOFIT, GEST KOZAKIEWICZA, AKT USTAWODAWCZY, PRZEDŁUŻACZ, PRZEMĄDRZALEC, STARTUP, PRZEDŚWIAT, CZŁON ODWRACALNY, GÓWNOZJAD, WAGON DOCZEPNY, TARCZA, AMFIBIA, PRESTOZUCH, ANIMAG, NIEDŹWIEDŹ JASKINIOWY, KALKA TECHNICZNA, NIEPOPULARNOŚĆ, ORZESZEK ZIEMNY, OBSUW, EKSCYTARZ, KERMESYT, RĘCZYCIEL, DZIWNY ATRAKTOR, ZIARNINIAK GRZYBIASTY, LOGOGRAM, SZASTAZAURY, CHRONOMETR MORSKI, BŁĄD TAKTYCZNY, SZAL, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, GRA NIESKOŃCZONA, ENERGIA GEOTERMICZNA, CZASOWNIK MODALNY, MEGAZOSTRODON, PSYCHOSOCJOLOGIA, OBRAZ OPTYCZNY, SECESJONISTA, EUROCENT, MISJA MEDIACYJNA, SKRÓT SYLABOWY, USKOK, KLUCZ WIOLINOWY, PANKREATYNA, OLEJ ARACHIDOWY, BÓL DUPY, KRÓLESTWO, BRIT POP, PODGRUPA, GRADUAŁ, ŻOŁDAK, ERA PALEOFITYCZNA, OŚ STRZAŁKOWA, CHOROBOWE, PIONEK, FIRMÓWKA, JAJARZ, GLOBUS, LIBELA, MIKOŁAJ, KANAŁ ENERGETYCZNY, BASISTA, SŁODKA BUŁKA, NORMALNA, TYTANOFON, SEKSTANS, FUN, KURATOR, AŁMATY, SZPARA POWIEKOWA, TEORIA PERTURBACJI, LEKTOR, SILOS, ?PLAYER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.347 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OKRES PRECESJI OSI OBROTU ZIEMI, KTÓRY TRWA 25 700 LAT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OKRES PRECESJI OSI OBROTU ZIEMI, KTÓRY TRWA 25 700 LAT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ROK PLATOŃSKI okres precesji osi obrotu Ziemi, który trwa 25 700 lat (na 12 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ROK PLATOŃSKI
okres precesji osi obrotu Ziemi, który trwa 25 700 lat (na 12 lit.).

Oprócz OKRES PRECESJI OSI OBROTU ZIEMI, KTÓRY TRWA 25 700 LAT sprawdź również:

drewno pozyskiwane z drzewa jesionu ,
mordercza furia ,
najważniejszy element procesu myślenia, porządkowania rzeczywistości ,
nadmierna powolność w działaniach ,
musical z Broadwayu ,
PARMEZAN ,
Aegotheles crinifrons - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny sowników (Aegothelidae) ,
rozłożenie światła i cienia w dziele malarskim, graficznym, rysunkowym lub fotograficznym, mające odzwierciedlić przestrzenność form ,
prezydent RP do 1995 ,
sposób wypowiadania się, wypowiedź wierszem; można za jej pomocą tworzyć utwór poetycki lub luźne, wierszowane fragmenty wypowiedzi ,
małe, krępe konie ,
piłkarz, napastnik m.in. Ruchu Chorzów, członek 'srebrnej' drużyny olimpijskiej z Montrealu, obecnie trener ,
skóroskrzydłe; rząd ssaków z fałdami skórnymi umożliwiającymi lit np. lotokot ,
nadmierna pewność siebie; bycie wyniosłym i pysznym ,
jedna z gwiazd w gwiazdozbiorze Bliźniąt ,
Kerodon rupestris - gatunek gryzonia z rodziny marowatych, występujący we wschodniej Brazylii ,
tryb pracy skrzyni biegów, w którym wał napędzany sprzęgnięty jest bezpośrednio z wałem wyjściowym, przełożenie takiego biegu jest równe 1 ,
stopień w grupie oficerów młodszych, w XVI w. zastępca hetmana ,
podatek, którego przedmiotem opodatkowania są środki transportu ,
broń obuchowa używana przez Turków i Tatarów ,
duży morski skorupiak pancerzowiec ,
samiec gęsi ,
imię Strasburgera ,
Rollandia rolland - gatunek ptaka z rodziny perkozów (Podicipedidae); zasiedla nizinne regiony południowej części Ameryki Południowej, wysokogórskie jeziora w Andach (tzw. Jeziora Puna) do wysokości 3500-4500 m n.p.m. oraz obszar wybrzeża Pacyfiku w Peru ,
czternasta rocznica; jubileusz jakiegoś wydarzenia obchodzony po 14 latach od dnia, w którym miało miejsce ,
okrągłe okno wypełnione witrażem i ornamentem maswerkowym umieszczone nad głównym portalem kościoła ,
busola służąca do mierzenia odchylenia magnetycznego ,
część radioodbiornika ,
występujące w okresie płodowym połączenie pomiędzy pniem płucnym a początkowym odcinkiem aorty zstępującej, służące do ominięcia krążenia płucnego ,
cecha czegoś, co jest cenne ze względu na wiek, treść, wartość, przechowywane w archiwum, pamiątkowe

Komentarze - OKRES PRECESJI OSI OBROTU ZIEMI, KTÓRY TRWA 25 700 LAT. Dodaj komentarz

4×6 =

Poleć nas znajomym:

x