KWAS NIEORGANICZNY, KTÓRY ZAWIERA PRZYNAJMNIEJ JEDEN ATOM TLENU POŁĄCZONY Z ATOMEM CENTRALNYM KWASU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KWAS TLENOWY to:

kwas nieorganiczny, który zawiera przynajmniej jeden atom tlenu połączony z atomem centralnym kwasu (na 11 lit.)OKSOKWAS to:

kwas nieorganiczny, który zawiera przynajmniej jeden atom tlenu połączony z atomem centralnym kwasu (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KWAS NIEORGANICZNY, KTÓRY ZAWIERA PRZYNAJMNIEJ JEDEN ATOM TLENU POŁĄCZONY Z ATOMEM CENTRALNYM KWASU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.690

PRZEKŁAD, ZWIĄZEK ORGANICZNY, CHALKOGRAF, OWERNIA, EMBRIOGENEZA, ŁYKACZ, LEK PRZECIWBÓLOWY, PRACOWNIK DYDAKTYCZNY, STACHANOWIEC, ASOCJACJA ROŚLIN, WIERZYCIEL SOLIDARNY, MROCZEK PÓŹNY, KLAUZULA DUALNA, LIGATURA, LUSTERKO, GRATIS, KARAKURT, BURMISTRZYNA, BEZDŹWIĘCZNOŚĆ, WYDERKA, SPRAWICIEL, IMPREGNATOR, ESTER, NOWA TWARZ, TLENEK MIEDZI(I), ŚMIERDZIEL, TRUSIA, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, MIĘSIEŃ PŁATOWATY, ZBLIŻENIE, DUPOLIZ, ORFIKA, CMOKIER, AZOT, CYBERPANK, BLANK, SIATKA, OŚWIETLACZ, KWAS ŻÓŁCIOWY, KOMISJA REWIZYJNA, JODAN(VII) SODU, DNA MOCZANOWA, FILM 3D, EMBLEMAT, POMOCNOŚĆ, CHAGALL, JODAN, ODCIEŃ ZNACZENIOWY, KUGLARSKOŚĆ, EMULATOR, MAGNES, PROJEKTANT, AZOTAN CYNKU, TERENOZNAWCA, ZBIERACZ, AEROZOL SIARCZANOWY, TRÓJKĄT, ALGORYTM SYMETRYCZNY, ORLY, ARCUS TANGENS, HALLER, PAŁKA, RANNY, PLUGAWOŚĆ, ŁUK ŻEBROWY, KRAINA HISTORYCZNA, GRYZIEL ZACHODNI, KLIKALNOŚĆ, OGÓREK, SZATA TYPOGRAFICZNA, FASOLA SZPARAGOWA, SINGEL, KINO DOMOWE, ELITARYSTA, PRĄTEK, AKTUALIZM, FOBOS, PRYWATNOŚĆ, OGNISKO, HERMAFRODYTYZM, ZAKOP, DZIWNY ATRAKTOR, NEKTAR, PIKIEL, ADŻMAN, POLAROID, TALAPOIN, C, EFEKT DOPPLERA, AKOLITA, NIELEGAL, MAMUT WŁAŚCIWY, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, PAULI, GADY SSAKOKSZTAŁTNE, POMORSKI, PASJONAT, INKASKA, DIAK, WSPÓŁFORMANT, DEOKSYGUANOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, PRZESTRZEŃ, OBROŻA, RON, STAND-UP, FAKSYMILE, IMPLIKANT PROSTY, E-LIQUID, NIEWYPAŁ, SINGEL, KUPLER, BABILOŃSKI, KOLOR OCHRONNY, LIEBERMANN, LUNCH, ŚWIĘTÓWKA, SZEŚĆDZIESIĄTKA, OLBRZYM, SZOPKARZ, HISTON RDZENIOWY, REZEDA, GALEN, DWUTLENEK, RECYTATYW, KRAMARZ, CHLOREK POTASOWY, SMOK, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, SZYNSZYLA, TLENEK OŁOWIU(II), ANTYBIOZA, IKRA, INDYGENA, OCTAN, MONOGAMISTA, WIDELEC, KAGU, DEMÓWKA, KLUCZNIK, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, BEZPIECZNIK SKRZYDEŁKOWY, KOŹLAK, TARCIE, CHALLENGER, KUCHMISTRZOSTWO, JĘZYK KONGRESOWY, EKSPEDYTOR, MIKS, DOKSOLOGIA, TARPAN, OWOC ZBIOROWY, ANOKSJA, KANCIASTOŚĆ, KETOZA, RYNEK TERMINOWY, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, GALAKTOLIPID, KRĘG PIERSIOWY, OBYWATEL ZIEMSKI, PORTRECISTA, PURPURA, WĘGLAN, BACZEK, DYSTANS, DEOKSYADENOZYNO-5'-MONOFOSFORAN, LAMINARIA, KSIĘGA WIECZYSTA, GAZ NIEKONWENCJONALNY, RUBRYKATOR, RADIOWYSOKOŚCIOMIERZ, CYLINDROWIEC, BENZYNA SILNIKOWA, HAZARDZISTA, ZWIEDZAJĄCY, SKARB, BRUMBY, RÓWNOWAŻNIK ZDANIA, TURÓWKA, KOMITAS, JEŁOP, GAZ OBOJĘTNY, DYDELFOKSZTAŁTNE, TWARDZIEL, FORSYCJA, REST, OWOC ZŁOŻONY, ŁYKACZ, PHOEBE, CYNGIEL, OPERATOR ARYTMETYCZNY, OHIO, MANGANIAN(VI) POTASU, ESTER, SIŁY POWIETRZNE, MISIO, RUTYNISTA, FANTOM, KWAS POROSTOWY, GRACZ, MAKLER, WSPÓŁWYZNAWCA, MOCZAN, HIPOKRYTA, PODMIOT ZBIOROWY, STALMACH, DEUTER, GRZECHOTKA, POWÓD, GRZBIETOPŁAT, CHLOREK RTĘCI(II), BRAT, JODAN(V) SODU, ZAKŁADKA, FILM KOLOROWY, CHWYTNIK, FONETYKA, BROMEK METYLU, TRZPIEŃ, OBSZAR NIEOGRANICZONY, INKLINACJA, KOMPENSACJA, CZEŚNIKOSTWO, SPÓŁKA HOLDINGOWA, AKROCYJANOZA, CAMPIN, CZERWIEC, WESTERPLATCZYK, ANANKE, STAŻEWSKI, PUNKT KARNY, FUNDUSZ ZASOBOWY, NERKOWIEC, PRZENOSICIEL, NIEOSTATECZNOŚĆ, STAWIDŁO, LOWITZ, TREL, ATTENBOROZAUR, MILION, LUTNIARZ, KWAS SALICYLOWY, EUROCENT, MALDINI, TAPIR KORDYLERYJSKI, WZORZEC RUCHOWY, ZESTAWIENIE, SUBWOOFER PASYWNY, CHLORAN(V) SODU, MAMUT WŁOCHATY, OPIESZALSTWO, JĘZYK MARTWY, NOWOŻYTNIK, PISTACJA WŁAŚCIWA, OKRZOSEK, ZARUSKI, JEDNOBIEGUNOWOŚĆ, NEWSMAN, PRZEMĄDRZALEC, MISJONARZ, ADEPT, CZERWONE CIAŁKO KRWI, KWAS MLEKOWY, KONTRAST DYNAMICZNY, SAKSOFON ALTOWY, MÓZG MATRIOSZKA, MAKOWSKI, CHAM, ARANŻER, IDEAŁ WYCHOWAWCZY, DUBLOWANIE, KUBICKI, CYJANEK, OCZYSZCZALNIK, POBOŻNOŚĆ, SZARMANT, TRYGON, DIODA, SONDA, SZPARA POWIEKOWA, TERAZ, PATRYCJUSZ, KRAV MAGA, KWAS GLUKURONOWY, NADCHLORAN POTASU, TAPIR CZARNY, FOTOEDYTOR, SKAUT, ŁYŻECZKA, LIMFOSCYNTYGRAFIA, TŁOK SILNIKA, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, TRZYDZIESTKA, KREDYT KASOWY, PONCZ, DRAMATYCZNOŚĆ, ETER, WIDMO ATOMOWE, WYDŁUŻALNIK, KOFAKTOR, ?CHLOREK SODOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.690 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KWAS NIEORGANICZNY, KTÓRY ZAWIERA PRZYNAJMNIEJ JEDEN ATOM TLENU POŁĄCZONY Z ATOMEM CENTRALNYM KWASU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KWAS NIEORGANICZNY, KTÓRY ZAWIERA PRZYNAJMNIEJ JEDEN ATOM TLENU POŁĄCZONY Z ATOMEM CENTRALNYM KWASU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KWAS TLENOWY kwas nieorganiczny, który zawiera przynajmniej jeden atom tlenu połączony z atomem centralnym kwasu (na 11 lit.)
OKSOKWAS kwas nieorganiczny, który zawiera przynajmniej jeden atom tlenu połączony z atomem centralnym kwasu (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KWAS TLENOWY
kwas nieorganiczny, który zawiera przynajmniej jeden atom tlenu połączony z atomem centralnym kwasu (na 11 lit.).
OKSOKWAS
kwas nieorganiczny, który zawiera przynajmniej jeden atom tlenu połączony z atomem centralnym kwasu (na 8 lit.).

Oprócz KWAS NIEORGANICZNY, KTÓRY ZAWIERA PRZYNAJMNIEJ JEDEN ATOM TLENU POŁĄCZONY Z ATOMEM CENTRALNYM KWASU sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - KWAS NIEORGANICZNY, KTÓRY ZAWIERA PRZYNAJMNIEJ JEDEN ATOM TLENU POŁĄCZONY Z ATOMEM CENTRALNYM KWASU. Dodaj komentarz

2+4 =

Poleć nas znajomym:

x