STOSOWANY W BARTNICTWIE KOŁEK UMOCOWANY NA STAŁE W PNIU DRZEWA, NA KTÓRY BARTNIK ZAWIESZAŁ ŚNIOT CHCĄC MIEĆ WOLNE OBIE RĘCE PODCZAS PRACY PRZY PSZCZOŁACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

HWOZDOWNIA to:

stosowany w bartnictwie kołek umocowany na stałe w pniu drzewa, na który bartnik zawieszał śniot chcąc mieć wolne obie ręce podczas pracy przy pszczołach (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "STOSOWANY W BARTNICTWIE KOŁEK UMOCOWANY NA STAŁE W PNIU DRZEWA, NA KTÓRY BARTNIK ZAWIESZAŁ ŚNIOT CHCĄC MIEĆ WOLNE OBIE RĘCE PODCZAS PRACY PRZY PSZCZOŁACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.500

WYDRA, KALKA, KOLOR PEŁNY, ŁĘGOWO, ŚWIAT, ESPERANTYDA, WIZJER, BRAZYLIJSKIE DRZEWO PIEPRZOWE, POLIAMID, MAŃSKI, BROŃ AUTOMATYCZNA, INWALIDA WOJSKOWY, DOSTARCZYCIEL, ROZWAŻANIE, TRÓJSTRONNOŚĆ, MIKROFON NA TYCZCE, MOBILEK, KONSUMENT, ASTRONOM, BLEDZIUCH, ŚWIADCZENIE KOMPENSACYJNE, PODDAŃCZOŚĆ, BAJKA, KNOT, ANALEPTYK, LAPILLI, ROZKRZEWICIEL, WCZORAJ, OCHOTNIK, WZÓR, FORMUŁKA, FAKOEMULSYFIKACJA, PRZEWIERT, KURONIÓWKA, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, DYSK KOMPAKTOWY, MARRAN, DOKUMENT, PATYK, PRĘCIK, NADAKTYWNOŚĆ, PLURALIZM ZWIĄZKOWY, GRA NIESKOŃCZONA, OWOC WIELOKROTNY, ŁOŻYSKO SZTYWNE, STAND-UP, JUNAK, MASZYNOGODZINA, CYKL AZOTOWY, PICUŚ, JAŁOWIEC CHIŃSKI, KAUCZUK NATURALNY, RUCH CIĄGŁY, KOPARKA NADPOZIOMOWA, KREOLSKI HAITAŃSKI, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, OGÓLNY CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, MANIAK, SKAUT, KOŁEK, ŚWIETLICA, DRZEWO BALSAMOWE, SPÓŁGŁOSKA BOCZNA, PŁUGOWY, REKRUTACJA, SITO, PODATEK BASENOWY, CHRZEST, KALETKA, FRYZJERNIA, PHM, SEMAFOR, KOŹLAK, SOCZYSTA WYMOWA, SYNSEPAL, MANTYLA, CZEŚNIKOSTWO, BILETER, OSTATNI, AKREDYTACJA, OKTANT, WAPNO, DYCHAWICA, PARTER OGRODOWY, UTLENIANIE, KURDUPLOWATOŚĆ, KWIATUSZEK, ZAPRAWA KLEJOWA, HISTORYK, ROCKOWIEC, BRĄZOWY MEDALISTA, POLIGEN, ŁUK ROMAŃSKI, GROSZ PRZY DUSZY, CZERWONA NOC, CESJA NALEŻNOŚCI, PRZEKAZICIEL, MALINA OMSZONA, BEZPIECZNE ZAPASY, SERENADA, CZEDAR, CIĄG NORMALNY, PLATAN, NIESTRAWNOŚĆ, MEBENDAZOL, ŁKANIE, GUTAPERKOWIEC, SUPERPRZEBÓJ, WITELLARIUM, FURIAT, FILOLOGIA GERMAŃSKA, ABSTRAKCJA ORGANICZNA, ROZKŁAD WYKŁADNICZY, AKOLITA, TRYB BEZPRZETARGOWY, MIODOJAD SMUGOWANY, STÓŁ WARSZTATOWY, BOTULIZM PRZYRANNY, MIEJSCE PRACY, DROGI RODNE, MANOMETRIA ANOREKTALNA, AWATARA, LEK PRZECZYSZCZAJĄCY, SZAMPION, TAPIR ZE WZGÓRZ, CHWYTNIK, BROSZA, ŁOWCZY, BŁĄD ATRYBUCJI, CZYNNIK ONKOGENNY, KRZESŁO INKWIZYTORSKIE, PATERA, DOKSOLOGIA, IMMUNITET SĄDOWY, AMALGAMOWANIE, ŻONGLER, ROMANISTYKA, ORKAN, LUNETA, LUGER, NOWY DWÓR MAZOWIECKI, RAKI, ŁATEK, SĄD I INSTANCJI, LENIWIEC, CEBULKA PRZYBYSZOWA, ŁAGIER, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, EPIKUREJCZYK, KOMEDIODRAMAT, ANALITYK, PRZYŁBICA, JONATAN, JAJCARZ, AGREGATY MONETARNE, GRUSZKA, NABÓJ ĆWICZEBNY, WYZWOLICIEL, DZIEŃ ROBOCZY, SŁABEUSZ, FILOZOFIA ANALITYCZNA, CHEMEX, BRZMIENIE, ŚWIATOWOŚĆ, ALUMINOGRAFIA, INFOKIOSK, SPEŁNIENIE, ALEGORIA, KRETOWINA, KAPKAN, UTRATA, WYCISKANIE SZTANGI, NABÓJ BOJOWY, EMBRIOGENIA, GAZ OBOJĘTNY, WYWIAD RZEKA, OSOBOGODZINA, KAMERDYNER, TANIEC, DZIEŃ DZISIEJSZY, INTERPRETATOR, KASZTAN, ADEPT, PRZODOWNIK PRACY, HIPOTEZA, OPIESZALSTWO, ZAPRZĘG, POZYCJONER, RYNEK WSCHODZĄCY, BURAK, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, MŁODOŻENIEC, FIRMÓWKA, WĘŻOWNIK, DIAFON, LKM, KWADRA, PIONEK, SŁABEUSZ, EUROCZEK, KOKS, GOLFIK, ODPOWIEDZIALNY, PLEBEJUSZ, MELODIA, NEANDERTALCZYK, PLIK MULTIMEDIALNY, ELEKTOR, HACEL, STOŁÓWKA, CERKIEWSZCZYZNA, NIEZMIENNIK, KOLONADA, KŁAMSTWO LUSTRACYJNE, KOŃ WŁODZIMIERSKI, ZASTAW SKARBOWY, MĘŻOBÓJCA, OGÓREK KISZONY, NOSOWOŚĆ, NANTONG, JARZYNIARZ, KOGUT, SŁADEK, MANEWROWY, GRAF MIESZANY, GIMBOPATRIOTYZM, MIĘSIEŃ PIRAMIDOWY, PROTOGNATOZAUR, JUMA, NAROWISTOŚĆ, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, KOSZULKA, KORTYKOSTERYD, KRYZA, KOKOS, CEWKA PUPINOWSKA, ATMOSFERA NORMALNA, SĄD SZCZEGÓŁOWY, OWOCARZ, GARBOWNIK, TWIST, ORFIKA, STEROWANIE, GUANABANA, BANKOWÓZ, LIBELLA, SPRAWOZDAWCZOŚĆ, MONOGAMICZNOŚĆ, BOMBONIERKA, TANCERZ, PÓŁKOLONIE, NORMALNA, WNĘKA, DOMOFON, SPÓŁGŁOSKA EJEKTYWNA, OBLIGACJA PRZYCHODOWA, SZTURARZ, OKRĄGLAK, MARZENIE SENNE, NAWROTNICA, ANTRACYKLINA, PODANIE, POŚWIADCZENIE, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, ŁUSZCZYCA WYSIĘKOWA, BŁĄD AKCYDENTALIZACJI, HORMON STERYDOWY, PREPPERS, KLOCEK, STÓJKA, GACEK WIELKOUCH, HOMOMORFIZM PIERŚCIENI, TEREN ODKRYTY, POTENCJAŁ, FUNKCJA AGREGUJĄCA, LODOWIEC SIECIOWY, SLALOMISTA, JODŁA NADOBNA, OBRÓŻKA, FIOLET WZROKOWY, AGATIS DAMARA, AKT PŁCIOWY, OŚCIEŃ, BAKTERIE AZOTOWE, GORZKOŚĆ, MYSZKA, OWOCOSTAN, CHORY, NORMA ARCYMISTRZOWSKA, PERCZOWIEC, TORTILLA, ŚNIEG, KONDENSATOR FLUIDÓW, WYSPA PŁYWOWA, DZIARSKOŚĆ, SALETRA, BRAS, ŚWIERK BREWERA, IKRA, ?FILOZOF.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.500 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

STOSOWANY W BARTNICTWIE KOŁEK UMOCOWANY NA STAŁE W PNIU DRZEWA, NA KTÓRY BARTNIK ZAWIESZAŁ ŚNIOT CHCĄC MIEĆ WOLNE OBIE RĘCE PODCZAS PRACY PRZY PSZCZOŁACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: STOSOWANY W BARTNICTWIE KOŁEK UMOCOWANY NA STAŁE W PNIU DRZEWA, NA KTÓRY BARTNIK ZAWIESZAŁ ŚNIOT CHCĄC MIEĆ WOLNE OBIE RĘCE PODCZAS PRACY PRZY PSZCZOŁACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
HWOZDOWNIA stosowany w bartnictwie kołek umocowany na stałe w pniu drzewa, na który bartnik zawieszał śniot chcąc mieć wolne obie ręce podczas pracy przy pszczołach (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

HWOZDOWNIA
stosowany w bartnictwie kołek umocowany na stałe w pniu drzewa, na który bartnik zawieszał śniot chcąc mieć wolne obie ręce podczas pracy przy pszczołach (na 10 lit.).

Oprócz STOSOWANY W BARTNICTWIE KOŁEK UMOCOWANY NA STAŁE W PNIU DRZEWA, NA KTÓRY BARTNIK ZAWIESZAŁ ŚNIOT CHCĄC MIEĆ WOLNE OBIE RĘCE PODCZAS PRACY PRZY PSZCZOŁACH sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - STOSOWANY W BARTNICTWIE KOŁEK UMOCOWANY NA STAŁE W PNIU DRZEWA, NA KTÓRY BARTNIK ZAWIESZAŁ ŚNIOT CHCĄC MIEĆ WOLNE OBIE RĘCE PODCZAS PRACY PRZY PSZCZOŁACH. Dodaj komentarz

5-2 =

Poleć nas znajomym:

x