FRAGMENTY NA POCZĄTKU I KOŃCU UTWORU (ZDANIE, KRÓTSZA LUB DŁUŻSZA WYPOWIEDŹ), KTÓRY SWOJĄ TREŚCIĄ SCALA CAŁY UTWÓR - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLAMRA KOMPOZYCYJNA to:

fragmenty na początku i końcu utworu (zdanie, krótsza lub dłuższa wypowiedź), który swoją treścią scala cały utwór (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FRAGMENTY NA POCZĄTKU I KOŃCU UTWORU (ZDANIE, KRÓTSZA LUB DŁUŻSZA WYPOWIEDŹ), KTÓRY SWOJĄ TREŚCIĄ SCALA CAŁY UTWÓR". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.239

NIETZSCHEANISTA, OWAD, PASTORALE, BLACHOWNIA, OPERETKA, OSŁONA, PLUJKA, SPRAWSTWO KIEROWNICZE, FILTRACJA, GEN KUMULATYWNY, SZCZĘKOT, PORZĄDEK SPOŁECZNY, PANTOGRAF, ZŁÓBCOKI, FARMAKOKINETYKA, INTEGRACJA PIONOWA, MINIATURA, ŻYŁKA, NARÓW, NAWIS, PODATEK OD TOWARÓW I USŁUG, GRZEBIEŃ, KSIĘŻULO, SYSTEM SYMBOLICZNY, GŁUPSTWO, GOTYK WENECKI, MOST ZWODZONY, SERDELEK, MAŃSKI, SYMPATYKOMIMETYK, PRZEDSZKOLE, BLISKIE SPOTKANIE TRZECIEGO STOPNIA, KARABINEK PNEUMATYCZNY, KALIKO, AFRYKANISTYKA, BEZKLASOWOŚĆ, SUKA, MANTYLA, MARAL, MARATON, SCEPTYCYZM, ORATORIUM, DEMENTI, ŁAŃCUCH CHŁODNICZY, ZAPOZNANIE, BÓG, KAMIKADZE, AKROBACJA, OMASTA, ŚRODEK SPOŻYWCZY, KRÓLEWNA, MANES, CZAPRAK, TAGER, WATA, WAHLIWOŚĆ, NIEPAMIĘĆ WSTECZNA, PODKŁADACZ, ESENCJALIZM, ZDANIE, SAURON, ALDOLAZA, OBIEKTYW SZEROKOKĄTNY, SPAMIK, GOŚĆ, PASOŻYT, IKONA, HABANERA, RADIOTA, GRUBOŚĆ, PIÓRNIK, LAMPERIA, DŁUG SPADKOWY, LEK, ANASTYLOZA, DEGENERACJA, KAMIEŃ SŁONECZNY, KARTA TYTUŁOWA, AKLAMACJA, DECYMA, AMNEZJA, EKSPOZYCJE KREDYTOWE, SAGAN, OPERATOR, PETRYFIKACJA, MISJA DYPLOMATYCZNA, PIEŚŃ, WALEC, PIĘKNO, NIEMIECKOŚĆ, BIT, LEK PRZECIWBÓLOWY, BRANIE POD WŁOS, PARSZYWOŚĆ, PRZYBYŁY, MARCOWY DOCENT, SZPARA POWIEKOWA, WŁAŚCIWOŚĆ, PLAGA, PANTOGRAF, ENKODER, ZASADA, FONDUE CZEKOLADOWE, JĘZYK, ŁAPOWNICTWO BIERNE, STALNICA, SZEŚCIAN, PREFEKT, ALPAKA, LANGUSTA, ELEKTROCHIRURGIA, SETNIK, GUZDRAŁA, GUMKA, ZACHOWANIE, FATYGANT, KANTOR, SPECJACJA FILETYCZNA, WŁOSIANKA, GAZ PRZEWODOWY, TRZYDZIESTKA, HONGSZANOZAUR, GRA, PINGLE, GATUNEK PARASOLOWY, PASJONAT, KĄPIEL, GEN HIPOSTATYCZNY, ELEACI, KATAFOREZA, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, KWAS TŁUSZCZOWY, BABULA, GŁUPKOWATOŚĆ, PATRON, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, ANGLISTA, NEOPOGANIZM, PODATEK IMPORTOWY, FAUL, MIŁOŚĆ FRANCUSKA, POLE, NOTOWANIE, INTERIOR, IGŁA, JĘZYCZEK U WAGI, JĘZYK SZTUCZNY, UPROWADZENIE, WĘZEŁ, KRAJE, NEKROPOLIA, WAPIEŃ PIŃCZOWSKI, CZYSTKA, KUSKUS, JĘCZMIEŃ OZIMY, RYGIEL, DŹWIGAR, ELITARYSTA, KIERUNKOWSKAZ, CZYNNIK SYTUACYJNY, HELIOSKOP, KARTOFELEK, ŚCISŁOWIEC, PRZEDSIĘBIORSTWO, RADA, UŻYTEK LEŚNY, WIERZYCIEL SOLIDARNY, OBÓZ DOCHODZENIOWY, NIEODZOWNOŚĆ, DOSTOJEŃSTWO, HELIOMETR, PARTIA, PŁOTEK, KRĄGŁOŚĆ, FLAMBIROWANIE, BYDLAK, FREZARKA KOPIARKA, MIESZEK, PĘTO, GNAT, PROSO, KINKAN, BAKI, PRZYGANIACZ, JONIZACJA, CZYSTY ROZUM, BLIN, UNIONISTA, BRZOSKWINIA, UWAGA, BURZA, MANDAT, OSPAŁOŚĆ, OPAD, DZIKA KARTA, DEWOLUCJA, MAGISTERIUM, KWADRAT, MIODOJAD SMUGOWANY, OPIJUS, UCHO, OBCHODOWY, OPASKA, SZACHY TRZYOSOBOWE, CALYPSO, WYRAZ OBCY, AGRAFA, BROKER, MURAKOZI, STAN, POSOBOROWIE, DELFINEK, PALACZ, ROZWAGA, NARY, RADIANT, RÓŻA, NOSICIEL, PRZEGRYWKA, NÓŻ KIESZONKOWY, DŻIHAD, URANOWIEC, KOŁEK, ŻURAWIK, SCENKA, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, FANTOM, PREZENTER, PRZYJEMNOŚĆ, ODWROTNY AGONISTA, JĘZYK BERTA, KALATOS, SZTURARZ, KAULIKARPIA, NIERUCHOMOŚĆ, WITAMINKA, MACZUGA, TROL, ZDROJEK POSPOLITY, WISZOR, PARTYJNY, GATUNEK AGAMICZNY, MUNDŻAK CHIŃSKI, ŁAWRA, ŁOTEWSKI, PALEC BOŻY, MARKA, STRATEGIA, BZYGI, GAZ NIEKONWENCJONALNY, ALIDADA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, OSADA, ZAPALCZYWOŚĆ, ZACHŁYST, SMAKOWITOŚĆ, OKO, STEREOTYPIA, GONADOTROPINA KOSMÓWKOWA, MANDOLA, KONIDIUM, WIEK, KURT, NOC KAIRU, ASESOR SĄDOWY, SOCZEWICA, ROMANCA, ODSIEW, KLAPECZKA, IMPOST, WRAPS, GRUSZKA BOKSERSKA, KOZIA NÓŻKA, PĄCZEK, OPASŁOŚĆ, NIESPAW, DŹWIGARKA, CHRONOMETRAŻYSTA, LUJEK, PALINGENEZA, RZEMIOSŁO, TWARDA SPACJA, WIĄZ, FIFKA, ODLEWA, INSPEKTOR SZKOLNY, WODNIAK, WIATR KATABATYCZNY, INTENDENT, HENRYK, OŁTARZYK, WASĄG, ZNAK LEGITYMACYJNY, DZIABKA, SENTENCJA, BANDANKA, EPIZOOCJA, LEADER, KLUCZ, ?ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.239 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FRAGMENTY NA POCZĄTKU I KOŃCU UTWORU (ZDANIE, KRÓTSZA LUB DŁUŻSZA WYPOWIEDŹ), KTÓRY SWOJĄ TREŚCIĄ SCALA CAŁY UTWÓR się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FRAGMENTY NA POCZĄTKU I KOŃCU UTWORU (ZDANIE, KRÓTSZA LUB DŁUŻSZA WYPOWIEDŹ), KTÓRY SWOJĄ TREŚCIĄ SCALA CAŁY UTWÓR
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLAMRA KOMPOZYCYJNA fragmenty na początku i końcu utworu (zdanie, krótsza lub dłuższa wypowiedź), który swoją treścią scala cały utwór (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLAMRA KOMPOZYCYJNA
fragmenty na początku i końcu utworu (zdanie, krótsza lub dłuższa wypowiedź), który swoją treścią scala cały utwór (na 18 lit.).

Oprócz FRAGMENTY NA POCZĄTKU I KOŃCU UTWORU (ZDANIE, KRÓTSZA LUB DŁUŻSZA WYPOWIEDŹ), KTÓRY SWOJĄ TREŚCIĄ SCALA CAŁY UTWÓR sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - FRAGMENTY NA POCZĄTKU I KOŃCU UTWORU (ZDANIE, KRÓTSZA LUB DŁUŻSZA WYPOWIEDŹ), KTÓRY SWOJĄ TREŚCIĄ SCALA CAŁY UTWÓR. Dodaj komentarz

5+8 =

Poleć nas znajomym:

x