TRWAJĄCA DO DWUDZIESTU CZTERECH GODZIN SŁUŻBA GARNIZONOWA, WEWNĘTRZNA, WARTOWNICZA, PATROLOWA, KONWOJOWA I ASYSTENCYJNA LUB USTALONA ODRĘBNYMI PRZEPISAMI SŁUŻBA OPERACYJNA, RATOWNICZA I MEDYCZNA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SŁUŻBA DYŻURNA to:

trwająca do dwudziestu czterech godzin służba garnizonowa, wewnętrzna, wartownicza, patrolowa, konwojowa i asystencyjna lub ustalona odrębnymi przepisami służba operacyjna, ratownicza i medyczna (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRWAJĄCA DO DWUDZIESTU CZTERECH GODZIN SŁUŻBA GARNIZONOWA, WEWNĘTRZNA, WARTOWNICZA, PATROLOWA, KONWOJOWA I ASYSTENCYJNA LUB USTALONA ODRĘBNYMI PRZEPISAMI SŁUŻBA OPERACYJNA, RATOWNICZA I MEDYCZNA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.473

SALA, GRZYBNIA, SKRAJNIK, PROGRAM, HB, JASKÓŁKA, PRZYRODNI BRAT, KLERK, LITERATKA, KNOT, PRZECIWNIK, PLANETA, WIDMO, PARAFRAZA, PRZEDZIAŁ, MŁAKA, KWATERODAWCA, SKŁADNIK ODŻYWCZY, ASOCJATYWNOŚĆ, UTKANIE PODSKÓRNE, KRĄG POLARNY, UŻYTEK ZIELONY, OPONKA, LATAJĄCE SKRZYDŁO, TUNBERGIA, WULGARYZM, HANDEL ZAGRANICZNY, SER, PERMISYWNOŚĆ, LEBERWURSZT, MOZAIKA, BIFURKACJA, PAS PRZYBRZEŻNY WÓD, ROZŁUPKA, ARKUSZ DRUKARSKI, OCZAR, TURBULENCJA, RACJA, HUNTER, AWIONETKA, ZAKWAS, LOT SZYBOWCOWY, DZIABA, IRYS, DEZINSTALACJA, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, SZYFON, OBRZĘD, PAS, NAJEM OKAZJONALNY, FORLANA, CIAŁO OBCE, MOMENT, ODŁAMKOWY, ALMARIA, MŁOT, SAMICA, DRŻĄCZKA, ALKILACJA, GASTRO, STOPKA, TUBULOPATIA, ŁAŃCUSZEK, KOZIA NÓŻKA, KALIF SPRAWIEDLIWY, TARANTELLA, LASKA MARSZAŁKOWSKA, ŚWIADEK KORONNY, DERYWAT, FALA WODNA, KOSMETYK KOLOROWY, LIST ZASTAWNY, ZRAZ, REZYDUUM, EGZONUKLEAZA, LEKTURA, KOŁO, PRANKO, SMAK, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA ELEKTROMAGNETYCZNEGO, KURDYBAN, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, GOSPODARSTWO TOWAROWE, BEDŁKA, ZBRODNIA HITLEROWSKA, DYFUZJA CHEMICZNA, SMOCZA KREW, WIOSŁO, SKŁADKA, WIŚNIÓWKA, PANGSZURA INDYJSKA, ZABYTEK, NORZYCA, KORKI, CHAŁTURA, CZYNNOŚCI DOWODOWE, BERCEUSE, PRZEDNÓWEK, ETYKIETA, DOMEK LORETAŃSKI, LANDO, OGRANICZENIE, KATEDRA, ODMIERZANIE, SONG, ZAPITA, PAPIER ŚWIATŁOCZUŁY, ZAKON KONTEMPLACYJNY, NĘCISKO, BURKA, TEST, BLOK ENERGETYCZNY, TROPIK, METODA DELFICKA, KULTURA LATEŃSKA, MUSZLOWCE, WIEK, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, ŁATKA, UTAGAWA, ZAKOLE, WULKAN CZYNNY, ZJAWISKO, FUNT-SIŁA, TYSIĄCKROTNOŚĆ, PRZEWIJAK, PORCJA, PASEK, JERZY, GOŚĆ, SOLIDARNOŚĆ JAJNIKÓW, PRONACJA, ROLA, TARNOWIANIN, CIS, OBŁĘK, JEDENASTY, DZIURAWKA, CZOŁÓWKA, KANAŁ BURZOWY, JEŻOWIEC, KARYKATURALNOŚĆ, ŁOŻNIK, LAMPERIA, ROLADA, NIC, PRZYCZÓŁEK MOSTOWY, KEYBORD, BOM, STRUKTURA ASORTYMENTOWA, RAMKA, SAMOURZECZYWISTNIANIE, PLURALISTA, ZABUDOWANIE, NISKOROSŁOŚĆ, GONDOLA, ORBITER, PRZEDZIAŁ, KOLOKACJA, TYNK, NIEWYPŁACALNOŚĆ PRACODAWCY, SORBET, GILOTYNA, SZTURWAŁ, IPSYLON, POJAZD SZYNOWY, LINIA, POWIERNICTWO, CHLOROHEKSYDYNA, POLSKI-SLOWNIK.PL, DOBRO, ZIARENKOWIEC, MUSZKA, POCENIE, SAMOOBRONA POWSZECHNA, PIECZYWO, MRÓWKA FARAONA, OSMYK, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, MUSZTARDA, DZIEŁO OTWARTE, ZBROJA MAKSYMILIAŃSKA, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, NIEWIERNOŚĆ, MYŚLIWIEC, DRELICH, KOSMOGONIA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, BON UWŁASZCZENIOWY, DEWELOPER, OCENA, ŚLĄSKOŚĆ, LAMPA ELEKTRONOWA, BIAŁA SALA, ŚLEPA PRÓBA, PIĘTNASTY, TROCINÓWKA, KOMPOTIERKA, LUKA STRATYGRAFICZNA, PODRYG, KAPELMAJSTER, WOREK, KIFOZA PIERSIOWA, ROZSZCZEP, PROCES, SZTYFT, BRZYDULA, DROŻDŻE, NIECZUŁOŚĆ, GŁOWICA ELEKTROMAGNETYCZNA, RELING, TERMOREGULATOR, GIERASIMOW, ŁAPÓWKARSTWO, ZGŁĘBNIK, PRĄD, PROGRAM, WITRYNA, CHANSON, KRYZYS KATATYMICZNY, PODKAST, KAŁMUK, WAŁ, SITO, POCHLEBSTWO, BRĄZOWNIK, DYSONANS, TEREN ZIELONY, MINOGOWATE, ROD, ALLELOPATIA, BLOCZNOŚĆ, OWADY, BIERWIONO, JEDNOSTKA MOBILIZUJĄCA, TRANSPORTÓWKA, GNIOT, BETON, ZNAK IDENTYFIKACYJNY, KANU, KOLONIA, MASKOWANIE, IMPERIUM BRYTYJSKIE, KARABELA, CHRYZOFITY, MCHY WŁAŚCIWE, ORTOGRAFIA, BÓR BAGIENNY, KARTA, GROŹBA, KOTERYJNOŚĆ, JEDNOSTKA NAUKOWA, POWINOWACTWO, SKANIA, WSZARZ, SZPATUŁKA, CYBORG, WIĄZKA, SSAK WYMARŁY, KITEL, PIŁKA MECZOWA, STREFA BUFOROWA, ROZMIAR, SIOSTRZYCZKA, SIEĆ NEURONOWA, PRE-PAID, WĘZEŁ KOLEJOWY, KAROTENOID, RELACJA DWUARGUMENTOWA, KABEL ŚWIATŁOWODOWY, DZIKA KARTA, ŚWIĘTOKRADCZYNI, JEDWAB, UMOWA KOMPENSACYJNA, KAMIEŃ PÓŁSZLACHETNY, URSZULA, HOMOGENIZACJA, ORGAN ZAŁOŻYCIELSKI, RODZIMOŚĆ, EKSPOZYCJA, LĄDZIENIE, EFEKT MAJĄTKOWY, PŁOTEK, OFICER FLAGOWY, PENSJA, AUDYT, ZASUWNICA, GRANULACJA, OMAM, SER ŻÓŁTY, KASZA JĘCZMIENNA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, KAJAK, MASA KAJMAKOWA, SKUPIENIE, ROZKAZ PERSONALNY, ZNAK, BIURO TECHNICZNE, KOPROWINA, ?TAJNE NAUCZANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.473 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRWAJĄCA DO DWUDZIESTU CZTERECH GODZIN SŁUŻBA GARNIZONOWA, WEWNĘTRZNA, WARTOWNICZA, PATROLOWA, KONWOJOWA I ASYSTENCYJNA LUB USTALONA ODRĘBNYMI PRZEPISAMI SŁUŻBA OPERACYJNA, RATOWNICZA I MEDYCZNA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TRWAJĄCA DO DWUDZIESTU CZTERECH GODZIN SŁUŻBA GARNIZONOWA, WEWNĘTRZNA, WARTOWNICZA, PATROLOWA, KONWOJOWA I ASYSTENCYJNA LUB USTALONA ODRĘBNYMI PRZEPISAMI SŁUŻBA OPERACYJNA, RATOWNICZA I MEDYCZNA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SŁUŻBA DYŻURNA trwająca do dwudziestu czterech godzin służba garnizonowa, wewnętrzna, wartownicza, patrolowa, konwojowa i asystencyjna lub ustalona odrębnymi przepisami służba operacyjna, ratownicza i medyczna (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SŁUŻBA DYŻURNA
trwająca do dwudziestu czterech godzin służba garnizonowa, wewnętrzna, wartownicza, patrolowa, konwojowa i asystencyjna lub ustalona odrębnymi przepisami służba operacyjna, ratownicza i medyczna (na 13 lit.).

Oprócz TRWAJĄCA DO DWUDZIESTU CZTERECH GODZIN SŁUŻBA GARNIZONOWA, WEWNĘTRZNA, WARTOWNICZA, PATROLOWA, KONWOJOWA I ASYSTENCYJNA LUB USTALONA ODRĘBNYMI PRZEPISAMI SŁUŻBA OPERACYJNA, RATOWNICZA I MEDYCZNA sprawdź również:

wycieczka z dreszczykiem ,
Gatunek ten został ostatnio przesunięty z rodzaju fasola (Phaseolus) do rodzaju Vigna, ale jest wciąż cytowany jako Phaseolus aureus lub Phaseolus radiatus ,
Mnium stellare - gatunek mchu z rodziny merzykowatych ,
wada przędzy polegająca na występowaniu kłębków zsuniętych w jedno miejsce ,
przedstawienie postaci ludzkiej w taki sposób, żeby cały ciężar spoczywał na jednej nodze z wygięciem tułowia i ramienia w stronę odwrotna ,
ciasto dla solenizanta ,
meksykanka, pierwsza kobieta, która zapaliła znicz olimpijski podczas I.O. w Meksyku ,
tkanina o skośnym splocie, z drobnymi ukośnymi prążkami, wykonywana z różnych surowców, używana na podszewki, sukienki i ubranka dziecięce ,
tkanina jedwabna, która jest przetykana złotą nicią ,
odmiana rzodkwi zwyczajnej o dużym, białym korzeniu ,
lubieżny bożek leśny ,
mnich przepisujący księgi ,
Brassica oleracea var. capitata f. rubra - odmiana kapusty głowiastej; jej liście zawierają antocyjany, co nadaje im czerwonofioletowy kolor ,
trzecie, licząc od dołu przedłużenie masztu ,
stan, w którym nie istnieje coś, co powinno być (lub mogłoby być - w innych warunkach) ,
jeleń jawajski, jelonek jawajski, Axis kuhlii - endemiczny gatunek średniej wielkości ssaka parzystokopytnego z rodziny jeleniowatych; zamieszkuje wyspę Bawean w Indonezji ,
owad ,
zdrobniale o galonie, odznaczeniu ,
zupa z mleka z dodatkiem żółtka ,
utrata zdolność czytania i pisania u osoby dorosłej, niewynikająca z przyczyn medycznych ,
naczelne, suwerenne bóstwo panteonu bałtyjskiego ,
w architekturze - motyw ozdobny w kształcie dwóch ćwierćkół odwróconych łukami do siebie ,
mieszanina stałych wielkocząsteczkowych węglowodorów o żółtawej barwie ,
socjolog amerykański (1880-1949); jeden z twórców socjologii przemysłu w USA ,
badanie - na reprezentatywnej grupie - opinii i nastrojów społecznych, aby dokonać diagnozy i opracować prognozy ,
wypowiedż, która nie ma sensu, jest zbędna, nic nie wnosi ,
kosmonauta radziecki na pokładzie statku Wostok 2 ,
więzadło stawu kolanowego, które znajduje się przy wewnętrznej powierzchni kłykcia bocznego kości udowej ,
chodaki, łapcie ,
praca wykonywana w dzień, dzienna (poranna) zmiana

Komentarze - TRWAJĄCA DO DWUDZIESTU CZTERECH GODZIN SŁUŻBA GARNIZONOWA, WEWNĘTRZNA, WARTOWNICZA, PATROLOWA, KONWOJOWA I ASYSTENCYJNA LUB USTALONA ODRĘBNYMI PRZEPISAMI SŁUŻBA OPERACYJNA, RATOWNICZA I MEDYCZNA. Dodaj komentarz

2+9 =

Poleć nas znajomym:

x