TO, ŻE COŚ BUJA - PORUSZA SIĘ RYTMICZNIE NA BOKI LUB DO PRZODU I DO TYŁU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BUJANIE to:

to, że coś buja - porusza się rytmicznie na boki lub do przodu i do tyłu (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, ŻE COŚ BUJA - PORUSZA SIĘ RYTMICZNIE NA BOKI LUB DO PRZODU I DO TYŁU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.940

OBRAZ POZORNY, OPÓR WZNIESIENIA, DZIELNICA, NISZA NIWALNA, PRZELEW TRANSGRANICZNY, PAKIET POMOCOWY, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, WYŻ, TRZYMADŁO, LEGITYMACJA PROCESOWA, PLUJKA, CIAŁKO KIERUNKOWE, PIEGUSEK, KOPUŁEK PROMIENISTY, OBRONA PHILIDORA, RAZ, OBRZYD, ZWINNOŚĆ, LICENCJA PRAWNICZA, GALASÓWKA, BABUŚKA, PĘCHERZYK JAJNIKOWY, STRZAŁA, MARUDA, RESIDUUM, DELFIN, KUC AUSTRALIJSKI, KRATER, TEMBLAK, PRZĘSŁO, SZCZEP, TEORIA ESTYMACJI, ODRĘBNOŚĆ, SZTUBAK, SOKI, SAGA, TAMBURYN, CYWILIZACJA TURAŃSKA, ZAGARNIĘCIE MIENIA, FERMENTOR, ANIMATOR, PIERSI, RAMA, JEDYNOWŁADCZOŚĆ, TRANSPORTÓWKA, LIBERIA, DZIENNIKARZ PRASOWY, RULETKA, MECHANIZM, HYDROBUS, CHARYZMA, POŁOŻNICA, KĄT PROSTY, ARCHOZAUROMORFY, KOŃ TROJAŃSKI, ZASIEK, UFNOŚĆ, WYROK, HARMONIKA, ŁAŃCUCH KINEMATYCZNY, BŁONA ZEWNĘTRZNA, AZOTAN(V), OLEJ, MIKROWELA, BIZA, RÓŻOWE SŁONIE, ZIMÓWKA, SIODEŁKOWCE, LUTNIA, FOCH, PACHOŁ, OGIEŃ, LABIRYNT, WYMIENIACZ, CYBERPANK, CIEK, MIASTO, MANIERA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, LUFA, NOMINALNOŚĆ, PÓŁKOLONIE, SURMA, MEDALIK, KOEGZYSTENCJA, TARCZA, KOŚĆ PODNIEBIENNA, PÓŁKA SKALNA, AMBITNOŚĆ, WIĘZADŁO KRZYŻOWE PRZEDNIE, ZGŁOSZENIE AKTUALIZACYJNE, OZIĘBŁOŚĆ SEKSUALNA, NOWENNA, NIELICZNOŚĆ, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, MAGNI, NIGER, ROZWOLNIENIE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, SZYDLARZ, NAPIĘCIE, ORGAN, KOKTAJL KRABOWY, GOSPODARKA PLANOWA, ROZŁÓG, POŻYTECZNOŚĆ, FILEMON SZARY, ESTETYKA, LARGO, NIEROZRÓŻNIALNOŚĆ, KRWAWNIK, FITONCYD, TEMPERATURA MROZU, KSIĄŻKA DOTYKOWA, MIKROSOCZEWKA, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, STECZKA, KOŃ, ŻYŁA OCZNA GÓRNA, FILM ANIMOWANY, TRUSIA, KURHAN, STARY KOŃ, MEDIALNOŚĆ, BAS, KŁOSEK, BRANSOLETA KRZYWICZA, ŻEBRO, GANASZOWANIE, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, BAJCA, DACH NAMIOTOWY, NIETRWAŁOŚĆ, SEKSTURYSTYKA, FURDA, TEMAT, HERBATNICA, SUNDAJKA, ABORDAŻ, BRAT, HUTA SZKŁA, MARMURKOWANIE, OBRÓT, GLOBULINA, PŁYTA, ARYTMETYZACJA, CZŁOWIEK CZYNU, RZEZAK, ALTERNATA, KARAFECZKA, ŻNIWIARKA, OPIS, DINGO, WIRUS POLIO, PANICHIDIA, ŁUPEK DACHOWY, RUSKI, BABKA, ZŁOTOGŁÓW, KRAKER, ANALITYCZKA, KOŃCÓWKA, ZBROJA KRYTA, PREPERS, PŁYNNOŚĆ, ENDOMIKORYZA, WOLNOAMERYKANKA, SKIP C, DEOKSYCYTYDYNA, BUTWA, ZASKOK, USŁUGI SPOŁECZNE, FIGOWIEC POSPOLITY, RETROGRADACJA, OLEFINA, OPRYSZCZKA POSPOLITA, BĘBEN, INFORMATYK, FILECIK, FARMAKODYNAMIKA, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, ŻONA LOTA, CYKLOP, DEMOBILIZACJA, SŁOWIAŃSKOŚĆ, ROŚLINA, KOMUNIA, SZYKANA, FLACHA, KOLONISTA, MODEL REDUKCYJNY, NAHUATL, PROTETYKA, MANIPULACYJNOŚĆ, KRADZIEŻ ROZBÓJNICZA, FIOLET GENCJANOWY, HEROD-BABA, CZTERDZIESTKA, JANKA, PAMIĄTKA, ŁOTROSTWO, MOSTEK, DODATEK RODZINNY, DUMA, BIAŁA ŚMIERĆ, ZARODEK, URZĄD CENTRALNY, GRAFIKA INŻYNIERSKA, MRÓWNIK, DYKTATORSTWO, C, KROKIEW, NIETOLERANCYJNOŚĆ, KASKADA, NOWALIA, DZIEWCZĘCOŚĆ, BASZŁYK, WYMIENNIKOWNIA, SITEK, BARETKA, BIEGUN POTYLICZNY, PRZYJEZDNY, POMNIK, BĘBNICA, PRZYPŁYW, ANTYMONARCHISTA, PODOKARP, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, SYLWETA, WSPINACZKA SKAŁKOWA, GÓRY PIERŚCIENIOWE, MIEJSCE, KOSZTOWNOŚCI, SFERA GWIAZD STAŁYCH, GEST, KARTA PRZETARGOWA, SZCZĘKOT, SZUFLA, INSTAGRAMERKA, APEKS, DOGI, ESPADRYLA, GAJA, FRAZA NOMINALNA, ANIOŁ STRÓŻ, PODGATUNEK, ZIMOWISKO, GEOLOGIA STRUKTURALNA, HYDROAKUSTYKA, GŁĘBSZE UCZUCIE, OSTRY BRZUCH, KURZA STOPKA, KWAŚNICA, KARETA, WYRZEKANIE, AIDEOLOGICZNOŚĆ, SZPONTON, EMIGRACJA WEWNĘTRZNA, SŁOWOTWÓRSTWO DIACHRONICZNE, PIES MYŚLIWSKI, MULDA, CANZONETTA, SKRZYNKA, PLAGA, ZWARCIE SZEREGÓW, KIERZNIA, KRÓLEWIĘTA, BYSTRZE, ŁAMANIEC, SZMATKA, KARAFECZKA, MIASTECZKO, OBRZYDŁOŚĆ, INHIBITOR POMPY PROTONOWEJ, OBIEG, MINA, INIA, RAMA, JEDNORAZOWOŚĆ, BALANTIDIOZA, KIA, NAPÓJ, PRZYRZĄD OPTYCZNY, OKRES ZALICZALNY, START, WYPUSTEK, NIEUMARŁY, PŁONNIKI, PARAROTACYZM, TENOR DRAMATYCZNY, SYSTEM ARGENTYŃSKI, MORALIZACJA, PŁOTKA, BŁONICA KRTANI, SAKWA, OWADOŻERNOŚĆ, DOBRO, PAJA, KOSZATNICA, ?HORYZONT CZĄSTEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.940 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, ŻE COŚ BUJA - PORUSZA SIĘ RYTMICZNIE NA BOKI LUB DO PRZODU I DO TYŁU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, ŻE COŚ BUJA - PORUSZA SIĘ RYTMICZNIE NA BOKI LUB DO PRZODU I DO TYŁU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BUJANIE to, że coś buja - porusza się rytmicznie na boki lub do przodu i do tyłu (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BUJANIE
to, że coś buja - porusza się rytmicznie na boki lub do przodu i do tyłu (na 7 lit.).

Oprócz TO, ŻE COŚ BUJA - PORUSZA SIĘ RYTMICZNIE NA BOKI LUB DO PRZODU I DO TYŁU sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - TO, ŻE COŚ BUJA - PORUSZA SIĘ RYTMICZNIE NA BOKI LUB DO PRZODU I DO TYŁU. Dodaj komentarz

8+7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast