Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: TRAPEZOIDALNE LUB PROSTOKĄTNE POLE NA BOISKU DO KOSZYKÓWKI, NA KTÓRYM ZAWODNIK MOŻE PRZEBYWAĆ NIE DŁUŻEJ NIŻ TRZY SEKUNDY W CZASIE GRY

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POMALOWANE to:

trapezoidalne lub prostokątne pole na boisku do koszykówki, na którym zawodnik może przebywać nie dłużej niż trzy sekundy w czasie gry (na 10 lit.)TRUMNA to:

trapezoidalne lub prostokątne pole na boisku do koszykówki, na którym zawodnik może przebywać nie dłużej niż trzy sekundy w czasie gry (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRAPEZOIDALNE LUB PROSTOKĄTNE POLE NA BOISKU DO KOSZYKÓWKI, NA KTÓRYM ZAWODNIK MOŻE PRZEBYWAĆ NIE DŁUŻEJ NIŻ TRZY SEKUNDY W CZASIE GRY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.072

FILAKTERIE, OKRES NIESKŁADKOWY, TELEWANGELIZM, RUMUN, LEKTYNA, NADAWCA PUBLICZNY, BRZMIENIE, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, TECHNIKA GRAFICZNA, PIŁKA MECZOWA, SALDO CYKLICZNE, UŁAMEK PIĘTROWY, SINGIEL, GŁĘBIA OSTROŚCI, UNISONO, TRIO, NITROBAKTERIA, PRZEJRZYSTKA, BLANK, NONKONFORMISTA, CEL, KRYKIET, WIEŻA HEJNAŁOWA, WOLNOŚĆ, CHMURA NISKA, MAZUREK, SKŁAD, ANTYFAN, ŚCIANA, DOBA, KONSULTANT, KONWERTOR, ŁĄCZNIK ŚWIECZNIKOWY, LEWOSKRZYDŁOWY, DROGA GRUNTOWA, UKŁAD ADAPTACYJNY, DOM GRY, KIEŁBACHA, CYNAMON CHIŃSKI, BIEG PRZEŁAJOWY, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, SKAKUNY, SAMOPAŁ, KSOBNOŚĆ, PARTIA, ŚWINIARKA, TERAPIA SZOKOWA, ZLEW, CHIMEROKSZTAŁTNE, GAMBIT VILLEMSONA, KUPIEC, WARSTWA, OGRANICZNIK REFERENCYJNY, NIEGUSTOWNOŚĆ, DUCHOWIEŃSTWO, CYTOKININA, SZLACHCIURA, CHRUST, KADMEJSKIE ZWYCIĘSTWO, MOSTEK, ASD, ZGŁOSZENIE PATENTOWE, UZYSK, MANEWR PRINGLE’A, BOSS, PAROBEK, DOM POSELSKI, WYWŁASZCZENIE, FUCHA, HEMOROID, OKNO KROSNOWE, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, PIERDOLENIE O SZOPENIE, KLASYFIKACJA ABC, EKSPERYMENT KLINICZNY, STAN CYWILNY, DEKIELEK, EROTOMAN TEORETYK, NIESYMETRYCZNOŚĆ, STOSUNEK SPOŁECZNY, KAWIARENKA INTERNETOWA, DESEREK, BIOCYD, PRZENOŚNIK, ARYTMETYKA BINARNA, KONFIRMACJA, JĘZYK INDIAŃSKI, GRANATNIK, TRAWERS, POLE BRAMKOWE, INWALIDA WOJSKOWY, ANATOMIA MIKROSKOPOWA, MAŚLANY RYNEK, BÓR MIESZANY, KOTLINA, SERM, GNÓJ, PAMIĘTNIK, ROZKŁADOWOŚĆ, ALBULOWATE, BUM, SZADŹ, PROCES DECYZYJNY, DROGA LOTNICZA, PODMIOT GRAMATYCZNY, BRZYDACTWO, NASADKA, MEFLOCHINA, EFEKT OLIVERY-TANZIEGO, S.Y, ETIUDA, PASZCZUR, SZORSTKOŚĆ, CIĘŻKA DUPA, PTASZEK, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, ŁUK ELEKTRYCZNY, STOPA NARZUTU, GACEK BRUNATNY, DRYFT GENETYCZNY, ZMOTORYZOWANY, NACZYNIE WIEŃCOWE, SUBSYDIUM EKSPORTOWE, WARZYWO, RUMUŃSKI, AMERYKAŃSKOŚĆ, NACISK, GŁOWA NIE OD PARADY, OBIEKTYW ZMIENNOOGNISKOWY, PŁYWAK, OBSERWATOR, ANTAŁEK, MAŁPA, GRZEBIENIOWIEC PIÓRKOWATY, KORONA, OBOZOWISKO, POLE BIWAKOWE, ZWIĄZEK FRAZEOLOGICZNY, ŁUPEK SAPROPELOWY, CHOJAK, IZOLACJA, ZRAZOWA, ATREZJA ODBYTU, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, BLISKOZNACZNOŚĆ, SZABROWNIK, ZAWIKŁANIE, ZAGRODA, AEROZOL, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, WIADRO, GROŃ, INKUBATOR, MARSZCZELCOWATE, SYGNAŁ ŚWIERGOTOWY, REZERWAT KRAJOBRAZOWY, PRZYPOŁUDNIK, PASCHA, ZEGAR SZACHOWY, WODOROSIARCZAN(VI), SZYPLIN, BARYCENTRUM, DZIAŁOWIEC, MIĘDLARKA, CENA ADMINISTRACYJNA, FINAŁ, ODSZCZEPIEŃSTWO, BAMBO, ARABIKA, OSĘKA, PRZEJEMCA, SZKOŁA, KOMOSA, MYJNIA SAMOCHODOWA, GLIPTYKA, ZNAK NAWIGACYJNY, MIKROFON WĘGLOWY, DRAMAT HISTORYCZNY, ŻÓŁW MALOWANY, ALLEGRETTO, ŚMIGŁOŚĆ, KRYZYS, SKUN, MACA, OSTROKRZEW, CZOP ŚLUZOWY, OC, LISTEK, PIEC WAPIENNY, SKRYBA, TRUP, ASTMA, GŁUCHY TELEFON, OCZOJEBKA, HISTORYZM, REMISIK, TERCJA, PIĘĆDZIESIĄTKA, SZAGRYN, KAPUŚCIANA GŁOWA, PRZODOWNIK, NULLIPARA, MARA, SĄD PIERWSZEJ INSTANCJI, INSTYTUCJA KREDYTOWA, SYFON, MARTWY, KUDŁACZ, PORNOGRAFIA, PYSZCZEK, CIEŃ, CZARODZIEJSTWO, ŚRODOWISKO, OSTATNIE NAMASZCZENIE, SZCZUR TUNELOWY, ZALESZCZOTEK, NIEWOLNIK, SUBSTANCJA EGZOGENNA, IMINA, ELITARNOŚĆ, ZAOPATRZENIE, MAŁY PODATNIK, OBROŻA, PŁATNIK, CHŁOP PAŃSZCZYŹNIANY, KOMUNIKACJA SPOŁECZNA, KOLEŻANKA PO FACHU, MOŁDAWSKI, PŁYWANIE DŁUGODYSTANSOWE, POZYCJA TESTOWA, KIR, TROLEJBUS, USZAK, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, BYLICA BOŻE DRZEWKO, KRA, DIAGNOSTYKA, PRAWO, KROKANT, ADAPTER, OCZAROWIEC, AUTOCHTONICZNOŚĆ, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, SAFJAN, NADWYŻKA, JEDWABNIK, DYSTANS, KOLEGA, CHOROBA ZAWODOWA, GRUPA ARYLOWA, SKLEPIENIE ŻAGLASTE, HALUCYNACJA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, DYSPROPORCJA, WOLNY SŁUCHACZ, ORGANIZACJA MIĘDZYBRANŻOWA, ZBOCZENIEC, PAGON, BĘKARCTWO, PALATOGRAM, PIWONIA, CHWYTACZ, TAUTOLOGICZNOŚĆ, PRZEJAW, METFORMINA, NAROWISTOŚĆ, MUSZTRA, SMAKOWITOŚĆ, GACEK WIELKOUCH, KONWERSJA, SATYRA, BROŃ MIOTAJĄCA, ZŁUDA, USŁUGA KONSUMPCYJNA, NIERUCHOMOŚĆ, STOPA ZWROTU, HIPOREFLEKSJA, ZBIORNIK NASIENNY, KOŁO MAŁE, AUTOMOBILKLUB, PAMIĘĆ PODRĘCZNA, OBSZAR WIEJSKI, SKOK, BEZGLUTENOWIEC, ZBIORNIK, POWÓD, ROZKŁAD, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, CYKL ASTRONOMICZNY, KURACJA, OBLECH, SKÓRNIK, UBRANIE OCHRONNE, MANDARYŃSKI, KURCZAK TIKKA MASALA, PSIANKA, CIĄG GŁÓWNY, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, MELODIA, BIEŻNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.072 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: trapezoidalne lub prostokątne pole na boisku do koszykówki, na którym zawodnik może przebywać nie dłużej niż trzy sekundy w czasie gry, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TRAPEZOIDALNE LUB PROSTOKĄTNE POLE NA BOISKU DO KOSZYKÓWKI, NA KTÓRYM ZAWODNIK MOŻE PRZEBYWAĆ NIE DŁUŻEJ NIŻ TRZY SEKUNDY W CZASIE GRY to:
Hasło Opis krzyżówkowy
pomalowane, trapezoidalne lub prostokątne pole na boisku do koszykówki, na którym zawodnik może przebywać nie dłużej niż trzy sekundy w czasie gry (na 10 lit.)
trumna, trapezoidalne lub prostokątne pole na boisku do koszykówki, na którym zawodnik może przebywać nie dłużej niż trzy sekundy w czasie gry (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POMALOWANE
trapezoidalne lub prostokątne pole na boisku do koszykówki, na którym zawodnik może przebywać nie dłużej niż trzy sekundy w czasie gry (na 10 lit.).
TRUMNA
trapezoidalne lub prostokątne pole na boisku do koszykówki, na którym zawodnik może przebywać nie dłużej niż trzy sekundy w czasie gry (na 6 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x