TRAPEZOIDALNE LUB PROSTOKĄTNE POLE NA BOISKU DO KOSZYKÓWKI, NA KTÓRYM ZAWODNIK MOŻE PRZEBYWAĆ NIE DŁUŻEJ NIŻ TRZY SEKUNDY W CZASIE GRY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

POMALOWANE to:

trapezoidalne lub prostokątne pole na boisku do koszykówki, na którym zawodnik może przebywać nie dłużej niż trzy sekundy w czasie gry (na 10 lit.)TRUMNA to:

trapezoidalne lub prostokątne pole na boisku do koszykówki, na którym zawodnik może przebywać nie dłużej niż trzy sekundy w czasie gry (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRAPEZOIDALNE LUB PROSTOKĄTNE POLE NA BOISKU DO KOSZYKÓWKI, NA KTÓRYM ZAWODNIK MOŻE PRZEBYWAĆ NIE DŁUŻEJ NIŻ TRZY SEKUNDY W CZASIE GRY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.858

SŁOWNIK, FRAGMENTACJA PLECHY, GÓRKI, ASPIRACJA, DZIEDZICZENIE, DUET, BAT, ORGANIZM WSKAŹNIKOWY, PROWINCJA, INFORMACJA GENETYCZNA, NON-IRON, WRZASKLIWOŚĆ, CELULOZOWNIA, NIEŚWIADOMOŚĆ, POLE STACJONARNE, STREFA UNIKANIA, STERYLNOŚĆ, ZĄB, STEK, CIĄG GEOMETRYCZNY, KOBIETA W WIEKU POBOROWYM, PARSZYWOŚĆ, SKŁADNIK POKARMOWY, WSCHÓD, OSA, POKŁAD, TEŚCIK, GRZYB CHRONIONY, WAPIEŃ MUSZLOWY, OBAWA, BOOROOLA, KOKPIT, ALOCHTON, UKŁAD NIEJEDNORODNY, SYMPOZJON, HIACYNT, LĘK, PRZEDZIAŁ, PIGUŁKA, CZEREMCHA, KONTRABANDA, FLIGELADIUTANT, ŚLIZG, GRÓB, ZAPŁODNIENIE HETEROLOGICZNE, ELFKA, BEZCZYNNOŚĆ, CZAPRAK, TOPIEL, OPUCHLIZNA, TFILIN, WYRAZ SAMODZIELNY, DEISTA, SKRZYDŁA, KOPIA FOTOGRAFICZNA, KARKAS, STEROWANIE UKROTNIONE, SZLAM, AZOLLA AFRYKAŃSKA, JAPONKI, GOŹDZIENIEC, BIAŁE NOCE, GENERACJA, MUZYK, LEKOOPORNOŚĆ, ALBUM, SILNIK ZAMKNIĘTY, WALUTA MIĘKKA, IDIOM, KONTO DEPOZYTOWE, USZKO, SKLEPIENIE GWIAŹDZISTE, NADZÓR INWESTORSKI, PRZYRZĄD, SKLEPIENIE SIECIOWE, BANDOLIER, DIAMENT, KARDIGAN, MADZIARSKI, HIPOTEZA SUSLINA, BĘKARCTWO, GAJA, KLAPECZKA, KANWA, ŚWIADECTWO FITOSANITARNE, LITEWSZCZYZNA, FUS, CZOŁÓWKA, OSIEMNASTKA, RAKIETA, SŁODYCZ, SZACHOWNICA, KWADRAT MAGICZNY, LAKSACJA, KOMPENSACJA WERBALNA, WOLUMEN OBROTU, KOMBINEZON, AIDEOLOGICZNOŚĆ, FOTOSENSYBILIZATOR, NADPOBUDLIWOŚĆ PSYCHORUCHOWA, STEROLOTKA, KUTER, MAGNESIK, KASETA, BIELIZNA, WEŁNIANKA, TRAWERS, OPERATOR BITOWY, WIETNICA, ZWORNIK, LASKA MARSZAŁKOWSKA, ARTROZA, PODAŻ NIEELASTYCZNA, EUTEKTYK, TURBINA GAZOWA, WIDZENIE, ZAUROPTERYGI, MINESTRONE, PEPSI, SZCZAW, FIKCJA, PĘDNIK GAZOODRZUTOWY, WÓZ MEBLOWY, PRZĘSŁO, FINANSOWY SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, HOBBISTA, SPOILER, SKLEP ZOOLOGICZNY, BRZĘKACZ, WIATROWNICA, KAJMAK, LOBELIA, CHARAKTERYSTYKA, LIZANIE , PATENA, STRINDBERG, TANK, OSTATECZNOŚĆ, POMNICZEK, WSKAŹNIK JAKOŚCI ŻYCIA, TRYSKAWKA, KATALOG PRZEDMIOTOWY, SYGNAŁ WYWOŁAWCZY, PRZECIWNIK, SRALUCH, TRAWERS, ZAGRODA, RÓWNONOGI, HANGAR, NALEŻNOŚĆ DŁUGOTERMINOWA, CHŁÓD, OPERACJA, PROMOCJA, RAKARNIA, NEKROFILIA, OSKARŻYCIEL PUBLICZNY, TELEKONWERTER, PODATEK PROGRESYWNY, ANGINA MONOCYTOWA, CHAŁTURA, SMREKUN, WĘDRÓWKA PIERZENIOWA, UMOWA CYWILNOPRAWNA, CZAS PÓŁTRWANIA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, TERMOMETR CIECZOWY, FLANSZA, GARNITUR, ŁUSZCZAK, ALARM BOJOWY, CZARCIE NASIENIE, PLAC, DYSTYCH, MODA, KOPUŁA, MONARCHIA DESPOTYCZNA, TRANSGEN, METYS, SEKULARYZACJA, MASA KAJMAKOWA, TIAZYD, ROZSZCZEP WARGI, SPOŁECZEŃSTWO INFORMACYJNE, MATRYCA LOGICZNA, PUSTAK, CEKOTROFIA, PUNKT, ANTYBIOZA, DYCHAWICA, GWAJAKOWIEC, BIEGUN MAGNETYCZNY, CIAŁO, MIMETYZM, GOŚCIU, PLUTON, ELEWATOR, GEN PLEJOTROPOWY, POPRZECZKA, ODWIERT, SUCHAR, REGUŁA ALLENA, STYMULATOR, LEKCJA, MASZT ANTENOWY, POWŁOKA, ZAPOTRZEBOWANIE, ZAWÓD, PRZEMOC, CHŁOPEK-ROZTROPEK, RYNEK NABYWCY, PLEWA, DŁUG, KOPROWINA, FORMA DRUKOWA, PASZCZA, LICYTACJA, SKŁAD CELNY, TEREN ZIELENI, TROL, NARTOW, URNA, ŁAPKA, REPETYTYWNOŚĆ, ZAKAZ STADIONOWY, ZAWODOWIEC, LABORATORIUM, PANNA W WIEKU POBOROWYM, METASTRONA, KRATKA, GRZYB ATOMOWY, SPIEK, ROZMNAŻALNIA, DOWÓD, TELEFON ZAUFANIA, KAPUŚNISKO, PADWAN, KATEGORIA OPEN, GARIBALDKA, SIOSTRZYCZKA, MARSREJA, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ŻUREK, DRYBLAS, KIJEK, MUŚLIN, POMADKA, PRZECHOWANIE, MIĄŻSZ, SAKLA, REZYDENT, BLOCKERS, ROZPAD, PLASTIK, WYWOŁYWACZ, BANDAMKA, GARNA, ABLACJA, MALARSTWO TABLICOWE, PARANOJA PRAWDZIWA, PARTIA, OLEANDER, GENERAŁ, NIESAMOISTNOŚĆ, WOREK, RACJA, LOKAL UŻYTKOWY, JĘZYK KAUKASKI, POSAG, ASEKURANT, SENSYBILIZATOR, WYŚCIG, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, ALABASTRON, LAPARENTOZAUR, FUNDUSZ UBEZPIECZENIOWY, DZICZ, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, ZATRUDNIALNOŚĆ, OZDOBNIK, BURZA DZIEJOWA, PRYMITYWIZM, GARBATY ANIOŁ, BARN, INFORMACJA, OKTANT, POSZEWKA, APANAŻ, WIEŚ, ŁAMANY DACH POLSKI, SYSTEM SYMBOLICZNY, JANUSZ, KRAŃCÓWKA, CZAS, EFEKT DOMINO, PĘCHERZ, KINO, FOTOTROPIZM, STALLE, ?DUUMWIRAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.858 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRAPEZOIDALNE LUB PROSTOKĄTNE POLE NA BOISKU DO KOSZYKÓWKI, NA KTÓRYM ZAWODNIK MOŻE PRZEBYWAĆ NIE DŁUŻEJ NIŻ TRZY SEKUNDY W CZASIE GRY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TRAPEZOIDALNE LUB PROSTOKĄTNE POLE NA BOISKU DO KOSZYKÓWKI, NA KTÓRYM ZAWODNIK MOŻE PRZEBYWAĆ NIE DŁUŻEJ NIŻ TRZY SEKUNDY W CZASIE GRY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
POMALOWANE trapezoidalne lub prostokątne pole na boisku do koszykówki, na którym zawodnik może przebywać nie dłużej niż trzy sekundy w czasie gry (na 10 lit.)
TRUMNA trapezoidalne lub prostokątne pole na boisku do koszykówki, na którym zawodnik może przebywać nie dłużej niż trzy sekundy w czasie gry (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

POMALOWANE
trapezoidalne lub prostokątne pole na boisku do koszykówki, na którym zawodnik może przebywać nie dłużej niż trzy sekundy w czasie gry (na 10 lit.).
TRUMNA
trapezoidalne lub prostokątne pole na boisku do koszykówki, na którym zawodnik może przebywać nie dłużej niż trzy sekundy w czasie gry (na 6 lit.).

Oprócz TRAPEZOIDALNE LUB PROSTOKĄTNE POLE NA BOISKU DO KOSZYKÓWKI, NA KTÓRYM ZAWODNIK MOŻE PRZEBYWAĆ NIE DŁUŻEJ NIŻ TRZY SEKUNDY W CZASIE GRY sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - TRAPEZOIDALNE LUB PROSTOKĄTNE POLE NA BOISKU DO KOSZYKÓWKI, NA KTÓRYM ZAWODNIK MOŻE PRZEBYWAĆ NIE DŁUŻEJ NIŻ TRZY SEKUNDY W CZASIE GRY. Dodaj komentarz

7×5 =

Poleć nas znajomym:

x