PEBA, DASYPUS NOVEMCINCTUS - GATUNEK SSAKA LĄDOWEGO Z RODZINY PANCERNIKÓW, KTÓRY DZIĘKI ZDOLNOŚCIOM NABIERANIA POWIETRZA W PŁUCA I WYPEŁNIANIA NIM ŻOŁĄDKA ORAZ JELIT, MOŻE UNOSIĆ SIĘ NA POWIERZCHNI WODY; ŻYJE W USA W STANACH KANSAS, MISSOURI I TEKSAS ORAZ W MEKSYKU, PANAMIE, BRAZYLII, ARGENTYNIE I NA POŁUDNIU URUGWAJU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PANCERNIK DŁUGOOGONOWY to:

peba, Dasypus novemcinctus - gatunek ssaka lądowego z rodziny pancerników, który dzięki zdolnościom nabierania powietrza w płuca i wypełniania nim żołądka oraz jelit, może unosić się na powierzchni wody; żyje w USA w stanach Kansas, Missouri i Teksas oraz w Meksyku, Panamie, Brazylii, Argentynie i na południu Urugwaju (na 21 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PEBA, DASYPUS NOVEMCINCTUS - GATUNEK SSAKA LĄDOWEGO Z RODZINY PANCERNIKÓW, KTÓRY DZIĘKI ZDOLNOŚCIOM NABIERANIA POWIETRZA W PŁUCA I WYPEŁNIANIA NIM ŻOŁĄDKA ORAZ JELIT, MOŻE UNOSIĆ SIĘ NA POWIERZCHNI WODY; ŻYJE W USA W STANACH KANSAS, MISSOURI I TEKSAS ORAZ W MEKSYKU, PANAMIE, BRAZYLII, ARGENTYNIE I NA POŁUDNIU URUGWAJU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 29.423

ORLEAN, GINEKOMASTIA, SKROMNIŚ, DYREKTORIAT, CZAPLA ZIELONOSKRZYDŁA, ŚCIĘGNO ACHILLESA, GOTOWOŚĆ BOJOWA, MASZT ANTENOWY, TORFOWIEC ŚRODKOWY, CHEMIA ORGANICZNA, ANATOMIA WARSTWOWA, DELFIN TROPIKALNY, BIBUŁKARZ, ASTRONOMIA POZYCYJNA, RZEP, REDLER, ALEURON, RYJOSKOCZKOWATE, TASMANÓWKA, STENOGRAF, ZAKLINIEC WIOSENNY, ASYRYJSKI, PŁEĆ, TRZEBIENIEC, SEKRETARZ, MÜLLER, CISOWCE, OLEJARA, OBRZĘKI, GRUBOSZ WIDŁAKOWATY, ZWAPNIENIE, TORPEDÓWKA LOTNA, RURA CROOKESA, REZONANS, POWOLNOŚĆ, FETYSZ, RAZBORA SUMATRZAŃSKA, LEPKOŚĆ CEN, SUBSKRYBENT, GRZYB SZATAŃSKI, BACHATA, ELIPSOIDA ZIEMSKA, WINNY, BYLICA ROCZNA, TEORIA CIAŁ, KOSZATNICZKA BRIDGESA, MORELA POSPOLITA, WNIEBOWSTĄPIENIE, BARYŁKA, OPÓR DROGOWY, KONTROLKA, BEKAS WYSPOWY, JODŁA NIKKO, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, SYNTAKTYK, GALARETA, MACH, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, PRĄD ZMIENNY, MUZYKANT, ALIGATOR MISSISIPSKI, PERLISTOŚĆ, AEDICULA, ROPUCHA SZARA, ROZGWIAZDY, MELODYKA KANTYLENOWA, ZIEMNIAK SKROBIOWY, PĘTLA, APARAT REGENERACYJNY, KUŁAN SYRYJSKI, HUGHES, TROJSZYK, BURŻUJ, GURAMI, GŁOWNIA, PERSONALNIK, PĄSOGŁÓWKA, PTERANODON, ŻELAZKO ELEKTRYCZNE, MATERIAŁ SIEWNY, GRZYB PIASKOWY, CZAPLA OKAZAŁA, ZNAMIONÓWKA, MIJANY, GŁOWIENKA, KAGU, AZYL, NEGACJONISTA, WANGA BIAŁOWĄSA, OPONENT, MAKUMBA, STOPA, RIST, INUKITUT, KOŁNIERZYK, ROZSADNIK, CHŁONIAK, KORYTO, CYKL MIESIĘCZNY, KIJANKA, DEMOKRATA, PIECZĘĆ STANOWA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, KOŚĆ SKOKOWA, KULCZYK, SIEDMIOBÓJ LEKKOATLETYCZNY, GÓWNOZJAD, TYRANIA, MODYFIKACJA, SIŁA ODŚRODKOWA, STAN NIETRZEŹWOŚCI, SPADOCHRONIARZ, SAŁATA, TELEMEDYCYNA, CZEKAN, MINERAŁ, GERANOZAUR, SKALENOEDR, MOTYWIK, LODOWIEC SZELFOWY, ZŁOTOUCH BRĄZOWY, DORAB, KUZYN, ŻAGLOWIEC PERUWIAŃSKI, PNEUMATOLIZA, GĘŚ EGIPSKA, TŁUMACZ, GRUCZOŁ DOKREWNY, SSAKI NIŻSZE, HARACZOWNIK, WĘŻOGŁÓWKA NOWOGWINEJSKA, CHRONOGRAF, MYSZOSKOK WIELKI, MONIT, WOMBAT PÓŁNOCNY, HUBA PÓŁNOCNA, NIEGOŚCINNOŚĆ, ŚPIESZNIK RYSIEŃ, SZWARCOWNIK, BRAZYLIJCZYK, ALTERNACJA ILOŚCIOWA, TAGALSKI, MŁODY GNIEWNY, MUCHA, ODKRYWANIE DUSZY, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, TOLERANCJA, BARIATRIA, ŚWIERK SZYDLASTY, AKUCZI, ASTRONAWIGACJA, PSZCZOŁA ORMIAŃSKA, LESZCZ, DIAKONAT, OSTRA REAKCJA NA STRES, OCEANNIK ŻÓŁTOPŁETWY, ODMULACZ, BOMBA KOBALTOWA, LEPIĘŻNIK, SWAP WALUTOWO-PROCENTOWY, ALKOHOL ROLNICZY, SZYBKOZŁĄCZKA, CZOSNACZEK, OBBLIGATO, PLEBEJUSZ, INFORMACJA, FRANK GWINEJSKI, NIEDOROŚL KRZEWINKOWA, PRZĘŚL CHIŃSKA, MILCZĄCA ZGODA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, ZBROJÓWKI, MARYJCZYK, CYWIL, KRÓL ZWIERZĄT, BALON PILOTOWY, KOZIOŁ SKALNY, LÓD MORSKI, CZOSNEK DŻUNGARSKI, TEREN ZIELONY, AGAMA ŻAGLOWA, LEJKOWIEC LABIRYNTOWY, TUJA, ZARYCIE NOSEM, OPRYSZCZKA WARGOWA, DRZEWICA KARAIBSKA, KULTURA MUSTIERSKA, ADIAFORA, GIERKA, KUSACZ ŻÓŁTONOGI, PASOŻYT, BIURO MATRYMONIALNE, AMEBOCYT, HIKORA, IDENTYFIKACJA, PETRELEC OLBRZYMI, OŚCIEC, KORMORAN NAKRAPIANY, CYRANECZKA ANDYJSKA, GALERIA, BAŚNIOWOŚĆ, SZEŚCIOSZPAR SZARY, EGZONUKLEAZA, KAMIZELKA, OGNISKO, BABKA, SINICA OBWODOWA, PIONA NIEBIESKOGŁOWA, STREFA RYFTU, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, MIECH, SKIP, GATUNEK KRYPTYCZNY, GOSPEL METAL, STUDNIA, SASANKA, EUTEKTYKA, PARKIET, NIESTAŁOŚĆ, PŁUG DWUSKIBOWY, LARAMIE, FILOLOGIA POLSKA, PROTEKCJONIZM, HULMAN SZARY, KALCYFIKACJA, PRESTIŻ, NERD, BILBIL RUBINOWY, ŻABA ARLEKIN, ROZGWIAZDA CZERWONA, ŹRÓDŁO, STORCZYKARNIA, WŁÓKA, SAPON, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, KINGORIA, WZROST, KOLKA, ORKA, ORZESZEK ZIEMNY, OPERATOR ARYTMETYCZNY, INTERFEJS, APPALOOSA, FINEZYJNOŚĆ, ANALITYK, FARBOWANY LIS, FILOZOFIA ANALITYCZNA, TROGON GÓRSKI, PASO PERUWIAŃSKI, BERNIKLA BIAŁOLICA, WYDATEK INWESTYCYJNY, PARA, ŚWIAT DYSKU, POTŁUMECZEK KĘDZIERZAWY, OLEWKA, MAZUT, WARSTWOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, GOŁĄBEK, ŚWIADOMOŚĆ, MISZPELNIK, GALASÓWKA, ŚLIZGACZ, OFIAKOMORFY, SROKA, WODA POZAKLASOWA, KRATA, CYKLARA, MAŁPO-PIES, LICZBA ATOMOWA, STEREOIZOMER, GRZYB PODSTAWKOWY, TEKSAS, KUC MERENS, PŁETWA STEROWA, DRZEWIAK BENNETTA, BAGNIK KUTNEROWATY, CHOROBA DOWLINGA-DEGOSA-KITAMURY, GRAB, LUKI, ZESTAW KINA DOMOWEGO, WŁÓKNIAK TWARDY, TURZYCA ZAWSZE ZIELONA, OSPAŁOŚĆ, BROŃ PNEUMATYCZNA, DWASALA, OSTRZYCA, BAGNO, CZOP, POWIEŚĆ SPOŁECZNO-OBYCZAJOWA, WASZA MIŁOŚCIWOŚĆ, TRZYNASTA, PONIKŁO AUSTRIACKIE, RAMFORYNCHUSY, SZYSZKOWIEC ZWYCZAJNY, TAKIFUGU, MELODIA, DRABKA, FILM KATASTROFICZNY, WRÓBEL SIWOGŁOWY, ?ROBAK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 29.423 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PEBA, DASYPUS NOVEMCINCTUS - GATUNEK SSAKA LĄDOWEGO Z RODZINY PANCERNIKÓW, KTÓRY DZIĘKI ZDOLNOŚCIOM NABIERANIA POWIETRZA W PŁUCA I WYPEŁNIANIA NIM ŻOŁĄDKA ORAZ JELIT, MOŻE UNOSIĆ SIĘ NA POWIERZCHNI WODY; ŻYJE W USA W STANACH KANSAS, MISSOURI I TEKSAS ORAZ W MEKSYKU, PANAMIE, BRAZYLII, ARGENTYNIE I NA POŁUDNIU URUGWAJU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PEBA, DASYPUS NOVEMCINCTUS - GATUNEK SSAKA LĄDOWEGO Z RODZINY PANCERNIKÓW, KTÓRY DZIĘKI ZDOLNOŚCIOM NABIERANIA POWIETRZA W PŁUCA I WYPEŁNIANIA NIM ŻOŁĄDKA ORAZ JELIT, MOŻE UNOSIĆ SIĘ NA POWIERZCHNI WODY; ŻYJE W USA W STANACH KANSAS, MISSOURI I TEKSAS ORAZ W MEKSYKU, PANAMIE, BRAZYLII, ARGENTYNIE I NA POŁUDNIU URUGWAJU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PANCERNIK DŁUGOOGONOWY peba, Dasypus novemcinctus - gatunek ssaka lądowego z rodziny pancerników, który dzięki zdolnościom nabierania powietrza w płuca i wypełniania nim żołądka oraz jelit, może unosić się na powierzchni wody; żyje w USA w stanach Kansas, Missouri i Teksas oraz w Meksyku, Panamie, Brazylii, Argentynie i na południu Urugwaju (na 21 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PANCERNIK DŁUGOOGONOWY
peba, Dasypus novemcinctus - gatunek ssaka lądowego z rodziny pancerników, który dzięki zdolnościom nabierania powietrza w płuca i wypełniania nim żołądka oraz jelit, może unosić się na powierzchni wody; żyje w USA w stanach Kansas, Missouri i Teksas oraz w Meksyku, Panamie, Brazylii, Argentynie i na południu Urugwaju (na 21 lit.).

Oprócz PEBA, DASYPUS NOVEMCINCTUS - GATUNEK SSAKA LĄDOWEGO Z RODZINY PANCERNIKÓW, KTÓRY DZIĘKI ZDOLNOŚCIOM NABIERANIA POWIETRZA W PŁUCA I WYPEŁNIANIA NIM ŻOŁĄDKA ORAZ JELIT, MOŻE UNOSIĆ SIĘ NA POWIERZCHNI WODY; ŻYJE W USA W STANACH KANSAS, MISSOURI I TEKSAS ORAZ W MEKSYKU, PANAMIE, BRAZYLII, ARGENTYNIE I NA POŁUDNIU URUGWAJU sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - PEBA, DASYPUS NOVEMCINCTUS - GATUNEK SSAKA LĄDOWEGO Z RODZINY PANCERNIKÓW, KTÓRY DZIĘKI ZDOLNOŚCIOM NABIERANIA POWIETRZA W PŁUCA I WYPEŁNIANIA NIM ŻOŁĄDKA ORAZ JELIT, MOŻE UNOSIĆ SIĘ NA POWIERZCHNI WODY; ŻYJE W USA W STANACH KANSAS, MISSOURI I TEKSAS ORAZ W MEKSYKU, PANAMIE, BRAZYLII, ARGENTYNIE I NA POŁUDNIU URUGWAJU. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x