RODZAJ KONTA INTERNETOWEGO, NA KTÓRYM PRZEDSIĘBIORSTWA I OSOBY PRYWATNE MOGĄ DEPONOWAĆ PIENIĄDZE, DOKONYWAĆ PRZELEWÓW ORAZ ODBIERAĆ ŚRODKI PIENIĘŻNE OD INNYCH UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU ZARÓWNO W POLSCE, JAK I ZA GRANICĄ LUB TEŻ ROBIĆ PŁATNOŚCI W SKLEPACH INTERNETOWYCH NA CAŁYM ŚWIECIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PORTFEL ELEKTRONICZNY to:

rodzaj konta internetowego, na którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne mogą deponować pieniądze, dokonywać przelewów oraz odbierać środki pieniężne od innych użytkowników systemu zarówno w Polsce, jak i za granicą lub też robić płatności w sklepach internetowych na całym świecie (na 20 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ KONTA INTERNETOWEGO, NA KTÓRYM PRZEDSIĘBIORSTWA I OSOBY PRYWATNE MOGĄ DEPONOWAĆ PIENIĄDZE, DOKONYWAĆ PRZELEWÓW ORAZ ODBIERAĆ ŚRODKI PIENIĘŻNE OD INNYCH UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU ZARÓWNO W POLSCE, JAK I ZA GRANICĄ LUB TEŻ ROBIĆ PŁATNOŚCI W SKLEPACH INTERNETOWYCH NA CAŁYM ŚWIECIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.918

ELEKTRYCZNY PASTUCH, JOLKA, GARUDIMIM, DZIAŁOWIEC, MISZNA, TESSERA, WYPAD, KORZEŃ ODDECHOWY, PROGRAM, KLAWIATURKA, PEARS, CANZONETTA, ŁATA, CZARNA KSIĘGA, GŁOWOCIS, TACHOGRAF, BREK, GROCH, STEMPEL, ODRÓBKA, PODEJŹRZON RUTOLISTNY, NIESZPUŁKA, PRACOWNIK FIZYCZNY, GETTO PRZEJŚCIOWE, KOLARSTWO ŚCIEŻKOWE, SKRYBA, PŁATKI ZBOŻOWE, SYGNAŁ, STRAŻ POŻARNA, WYDMUSZKA, SZUM NADMIAROWY, PEPSI, PERSKIE OCZKO, ODGAŁĘZIACZ, OŁTARZYK PRZENOŚNY, SKANINGOWY MIKROSKOP POLOWY, SALWA, WILKÓW, ZNAKOMITOŚĆ, ŚLIMAK, TOPOLOGIA DYSKRETNA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, CZESTER, WIETNICA, DŻUNGLA, NEMEGTOMAJA, FLUWIOGLACJAŁ, ROPUCHA SZARA, JUBILER, BRZYTWODZIÓB, URSZULA, BRYKLA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, MIŃSZCZANIN, STADION, PRZESTĘPNOŚĆ, ZACHYLNIK OSZCZEPOWATY, KONCENTRACJA, DIABELSKOŚĆ, NARZAZ, JELEŃ, LIGATURA, ZIMNE NÓŻKI, KRĄŻENIE OGÓLNE, OPASKA, BOMBARDA, JĘZYK MANSYJSKI, KARAKUŁ, MUCHY W NOSIE, AFERKA, MYSZ, POLE ELEKTRYCZNE, POGODNOŚĆ, KSIĘŻUNIO, WYCISKANIE, PISZCZAŁKA WARGOWA, FRYGA, RENATA, SKARGA KONSTYTUCYJNA, OGÓREK, WANNA, ZEBROID, ZABIEG AGROTECHNICZNY, ADIDAS, PASKUDA, KONWIKT, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, ZWAŁA, SZYSZAK HUSARSKI, TUSZKA, CIMELIUM, RYGIEL, MONOPOL, URZĄDZENIE NADAWCZO-ODBIORCZE, TRUFLA, APARAT REGENERACYJNY, FITOCYD, TUJA, ANSAMBL, STAN, BARSZCZ UKRAIŃSKI, POMPA POŻARNICZA, HEGEMONICZNOŚĆ, AEROZOL ATMOSFERYCZNY, GAŁĘZATKA, DROŻDŻARNIA, KRIS, CHWOSTKA SZAFIROWA, WIKING, KOSZT OPERACYJNY, KSEROFIT, SKRZYNKA, FACET, ZARODZIEC, SESJA, MARYSIN, CIAŁO, ETOLA, PUDER, KOŚCIÓŁ AUTOKEFALICZNY, TRÓJKĄT MAŁŻEŃSKI, KABLOWIEC, ECHOMETR, POGOTOWIE RATUNKOWE, BILL, WYBREDNIŚ, WYZNANIE, SINGEL, ŚWINIA POLSKA BIAŁA ZWISŁOUCHA, SALWINIOWATE, ALERCE, ZAWŁOKI, INSTRUKCJA MASKUJĄCA, GAŁĄŹ, PIERÓG, POMYLENIEC, SŁOWACKI, INSTYTUCJA PROCESOWA, MODRASZEK KORYDON, ZWIERZYNIEC, ROZKŁAD, SZURPEK ODRĘBNY, NAGIEL, PLAFONIERA, BASSO CONTINUO, DIPLOTOMODON, ZAPOZNANIE, HAWAJSKI, NIEBOSKŁON, KNAGA, CZEREŚNIA, KRASPEDODON, WARIACJE, PRAWO MURPHY'EGO, PRZYTULIA, DAGOBA, LIŚCIEC, KASZA MANNA, CYKL PERYGLACJALNY, KOPULACJA, RZEŹ, KRUCHAWECZKA, KLAKA, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, KONTROLING, MIESZANINA, JĘZYCZEK U WAGI, ADAPTER, ZGRED, WINO RÓŻOWE, ARIADA, ZALEWA, SŁUŻEBNOŚĆ, URWANIE GŁOWY, POZIOM, KONIUNKCJA, AUTOPILOT, ATTENBOROZAUR, NOZDRZAKI, APARAT SUTTONA, LINIA WIDMOWA, POTENCJAŁ ELEKTROKINETYCZNY, LASECZKA, BUREK, GRZYB ZAJĘCZY, NOTOWANIE, OBRUS, JOLA, PODSADKA, CYTRYNEK, IDIOMATYZM, MARTWICA, OTWÓR, ŁAŃCUCH, BECZKA ŚMIECHU, MEMORIAŁ, JĄDRO, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, LISTWA, PRZYJEZDNY, ORNITOLEST, GODNOŚĆ, PRZYNALEŻNOŚĆ, PODEJŹRZON, ŻUPA, KORD, KOPALINA STAŁA, ROKSELANA, PONAGLENIE, STERBRAMSEL, PORFIROBLAST, ŁUPEK MIEDZIONOŚNY, LATANIE, ŚCIANA, PUSTAK, STRZYKWY, SONG, HAYDN, SAMARYTANIN, PRZEKŁADNIA, SADNIK, AWANS, BISSEKTIPELTA, KARIERA, PÓŁKOSZULEK, KAMERA, OVERCLOCKING, FIRMANCTWO, PORTUGALSKOŚĆ, SARDYNKA POŁUDNIOWOAFRYKAŃSKA, NOCEK WĄSATY, PODZBIÓR, DŻEM, SALA, ODŁAMKOWY, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, KUPLET, NERECZNICA, CZŁON OKREŚLANY, WSPOMAGACZ, GAZ ZIEMNY, CZŁON KONSTYTUTYWNY, GATUNEK AMFIDROMICZNY, SOS MALTAŃSKI, UBRANIE OCHRONNE, ŻEL, CHAMSIN, TOPOLA CZARNA, CHŁÓD, GRZANKI, PRZYRZĄD OPTYCZNY, BIURO LUSTRACYJNE, OPONA, LAMPKA MAŚLANA, ZAŁATWIANIE, POLITYKA BUDŻETOWA, PRÓBÓWKA, LISTOPAD '89, TŁOCZARNIA, MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH, KINESKOP, PODATEK TONAŻOWY, BARETKA, BEZPIECZNE ZAPASY, EMANUEL, WĘGIERKA, SPÓJNIK, WZORNIK, KSIĘGA INWENTARZOWA, MŁYNEK ODPADKÓW ORGANICZNYCH, POLEWKA, SUBRETKA, SENES, KWADRUPOL, EKOSFERA, LINON, KOŃCÓWKA, PORT, PLASTYKA, DUPLEKS, GACEK, SLAJS, NEOPOGANIZM, BADINGS, NIEROZWIDNIA, GEOFIT CEBULOWY, JASŁO, NOSICIEL, CYTODIAGNOSTYKA, ALABAMA, NASIADÓWKA, WIDŁOZĄBEK, DYSCYPLINA NAUKOWA, RZĄD MNIEJSZOŚCIOWY, TOSTOWNICA, MARKACZKA, TERMOLOKATOR, ODSTRZAŁ, KASA REJESTRUJĄCA, ?KATAFRAKTA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.918 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ KONTA INTERNETOWEGO, NA KTÓRYM PRZEDSIĘBIORSTWA I OSOBY PRYWATNE MOGĄ DEPONOWAĆ PIENIĄDZE, DOKONYWAĆ PRZELEWÓW ORAZ ODBIERAĆ ŚRODKI PIENIĘŻNE OD INNYCH UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU ZARÓWNO W POLSCE, JAK I ZA GRANICĄ LUB TEŻ ROBIĆ PŁATNOŚCI W SKLEPACH INTERNETOWYCH NA CAŁYM ŚWIECIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ KONTA INTERNETOWEGO, NA KTÓRYM PRZEDSIĘBIORSTWA I OSOBY PRYWATNE MOGĄ DEPONOWAĆ PIENIĄDZE, DOKONYWAĆ PRZELEWÓW ORAZ ODBIERAĆ ŚRODKI PIENIĘŻNE OD INNYCH UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU ZARÓWNO W POLSCE, JAK I ZA GRANICĄ LUB TEŻ ROBIĆ PŁATNOŚCI W SKLEPACH INTERNETOWYCH NA CAŁYM ŚWIECIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PORTFEL ELEKTRONICZNY rodzaj konta internetowego, na którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne mogą deponować pieniądze, dokonywać przelewów oraz odbierać środki pieniężne od innych użytkowników systemu zarówno w Polsce, jak i za granicą lub też robić płatności w sklepach internetowych na całym świecie (na 20 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PORTFEL ELEKTRONICZNY
rodzaj konta internetowego, na którym przedsiębiorstwa i osoby prywatne mogą deponować pieniądze, dokonywać przelewów oraz odbierać środki pieniężne od innych użytkowników systemu zarówno w Polsce, jak i za granicą lub też robić płatności w sklepach internetowych na całym świecie (na 20 lit.).

Oprócz RODZAJ KONTA INTERNETOWEGO, NA KTÓRYM PRZEDSIĘBIORSTWA I OSOBY PRYWATNE MOGĄ DEPONOWAĆ PIENIĄDZE, DOKONYWAĆ PRZELEWÓW ORAZ ODBIERAĆ ŚRODKI PIENIĘŻNE OD INNYCH UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU ZARÓWNO W POLSCE, JAK I ZA GRANICĄ LUB TEŻ ROBIĆ PŁATNOŚCI W SKLEPACH INTERNETOWYCH NA CAŁYM ŚWIECIE sprawdź również:

sieć służąca do połowu węgorzy ,
rodzaj lampy wyładowczej wykonanej ze szkła kwarcowego, w której źródło promieniowania nadfioletowego powstaje poprzez wzbudzenie par rtęci bądź gazów szlachetnych pod wpływem pola elektrycznego ,
wydarzenie, czynność, zajęcie, akcja, działanie, które wykonuje się w grupie; bardzo często mówi się tak na grupowe polowanie albo grupową wycieczkę ,
ozdobna roślina z rodziny złożonych ,
dowód, w którym prawdziwość tezy dowodzi się bezpośrednio poprzez dedukcję - z założeń twierdzenia i aksjomatów teorii ,
izolacja od innych ,
młynek do odpadków, młynek do odpadów, rozdrabniacz, młynek odpadków organicznych, rozdrabniacz do odpadów, młynek do zlewozmywaka - urządzenie elektryczne montowane zazwyczaj pod zlewozmywakiem kuchennym; służy do rozdrabniania kuchennych odpadków organicznych, które następnie wraz z wodą dostają się do systemu kanalizacji ,
opozycja planet ,
ogólne ujęcie jakiegoś tematu (problemu, zagadnienia) w formie artykułu, pracy naukowej bądź innej wypowiedzi ,
świadectwo z czerwonym paskiem ,
wariant nazwy geograficznej ,
znany lek na zgagę ,
przyprawa do ciast i trunków ,
YANIAN ,
LOTOKOT - KAGUAN ,
pagi, Simias concolor - gatunek ssaka z rodziny makakowatych, przystosowany do wspinaczki dzięki długim ramionom; gatunek endemiczny - występuje jedynie na Wyspach Mantawai, gdzie jest znany jako Simakobou na wyspie Siberut i jako Simasepsep na południowych wysepkach - w Sipura, North Pagai i South Pagai ,
Opisthoprora euryptera - gatunek ptaka z rzędu jerzykowych (Apodiformes), z rodziny kolibrów (Trochilidae), z podrodziny kolibrów (Trochilinae) ,
gwałtowne działanie sił zewnętrznych na dane ciało lub siły bezwładnościowe powstające wskutek przyspieszenia masy ciała ,
mieszkaniec Teb ,
Thalassarche carteri - gatunek ptaka z rodziny albatrosów (Diomedeidae) ,
karta płatnicza, w której podobnie jak przy karcie kredytowej bank udziela nam limitu wydatków ,
macierz kwadratowa, której wyrazy położone symetrycznie względem głównej przekątnej są przeciwnych znaków ,
Bryum capillare - gatunek mchu z rodziny prątnikowatych; mech o wysokości do 3 cm, liście wilgotne odstają, liście suche są skręcone spiralnie, na szczycie zwężone we włosowaty kończyk, mech ten rośnie na martwych drzewach, korze, skałach, murach ,
Lichmera limbata - gatunek ptaka z rodziny miodojadów (Meliphagidae) obejmujący gatunki występujące na Małych Wyspach Sundajskich, Molukach, Nowej Gwinei, Vanuatu, Nowej Kaledonii i w Australii ,
pojemność baku ,
niskotopliwy stop trzech metali: cyny (90-98%), antymonu (0,5-8%) i miedzi (0,25-2,5%) ,
średniowieczny żaglowiosłowiec o jednym maszcie ,
kieł lub siekacz ,
Stephen - (1871-1900), pisarz amerykański, naturalista; „Szkarłatne godło odwagi”, „Szalupa” - powieści o bezsensie wojny ,
najwyższa karta w taroku

Komentarze - RODZAJ KONTA INTERNETOWEGO, NA KTÓRYM PRZEDSIĘBIORSTWA I OSOBY PRYWATNE MOGĄ DEPONOWAĆ PIENIĄDZE, DOKONYWAĆ PRZELEWÓW ORAZ ODBIERAĆ ŚRODKI PIENIĘŻNE OD INNYCH UŻYTKOWNIKÓW SYSTEMU ZARÓWNO W POLSCE, JAK I ZA GRANICĄ LUB TEŻ ROBIĆ PŁATNOŚCI W SKLEPACH INTERNETOWYCH NA CAŁYM ŚWIECIE. Dodaj komentarz

4×5 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast