TO, CO ZOSTAŁO ZROBIONE POPRZEZ SPLECENIE DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI PASM CZEGOŚ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PLECIONKA to:

to, co zostało zrobione poprzez splecenie dwóch lub większej ilości pasm czegoś (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PLECIONKA

PLECIONKA to:

ciągły ornament złożony z linii, pasów, taśm, listew (plecionka geometryczna), wici z roślin, liści, kwiatów (plecionka roślinna) lub wstęg z głowami i ciałami zwierząt (plecionka zwierzęca); elementy plecionki przeplatają się w powtarzalnym rytmie skomplikowanych układów (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TO, CO ZOSTAŁO ZROBIONE POPRZEZ SPLECENIE DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI PASM CZEGOŚ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.156

INKUBATOR, SZUPINKA, SKUPINA, HYDROFIT, DWÓJKA, TRAGEDIA, DETEKTORYSTYKA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, TRZMIELINA, WYRĘBA, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, BEZODPŁYWOWOŚĆ, ODPADY PROMIENIOTWÓRCZE, PUSZCZA, PIEC GRZEWCZY, SELEKTOR, DOPING, KURATORSTWO, KRAKWA, TARTYNKA, AFRYKANIZOWANIE, KWASICA, PŁÓD, PODODDZIAŁ, SIATECZKA, KOTŁOWNIA, PATENT, SAMOTNA MATKA, FAŁD, SOLANKA, USTRÓJ DUALISTYCZNY, ALARM BOJOWY, PRZEDZIAŁ, FARTUCH, STAŁOŚĆ, JEŻOWCE, ENIGMATYCZNOŚĆ, SYMBOLICZNOŚĆ, KONFIRMACJA, ANALIZA, KULTUROWOŚĆ, RUSAŁKA, DYWESTYCJA, KRYZYS KATATYMICZNY, PISIOR, ALFABET MORSE'A, LOKACJA, ODTWARZANIE, GNAT, NIEWYDOLNOŚĆ, MAŁŻEŃSTWO MORGANATYCZNE, KORYFEUSZ, OSTATNIE NAMASZCZENIE, SAMOCHÓD POŻARNICZY, KORDON SANITARNY, SZARY RYNEK, APARAT REGENERACYJNY, CIAŁO OBCE, KOPA, SERPENT, ANTOCYJANIDYN, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, GEOMELOFAGIA, FRONTALE, BLOK, RICOTTA, MNISZEK, TŁUMACZ, POLSKI-SLOWNIK.PL, SULFAMETOKSAZOL, WYŻ, DWUDZIESTY DZIEWIĄTY, ZAŚPIEW, POWTÓRKA, CENOTWÓRCA, KURS, ADAPTACJA, CENOWA ELASTYCZNOŚĆ POPYTU, UMYWALNIA, TEORIA INFORMACJI, IMINA, GAZOLINA, SATELITA, OKAP, MONK, ZAMIENIALNOŚĆ, BENEFICJANT, IGLAK, ODGAŁĘZIACZ, PEDOFILIA, NAZWA TOPOGRAFICZNA, OSZCZĘDNOŚĆ, KOEGZYSTENCJA, ROZUM, DRZEWCE, PARA ZASAD, KANTAR, USTAWKA, ZABIEG LECZNICZY, GROŹBA KARALNA, PONCYRIA TRÓJLISTKOWA, SUSPICJA, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, MARA, ABIOGENEZA, GBUR, PIANISTYKA, OSKÓREK, WZMACNIACZ ELEKTROMASZYNOWY, SKRÓCENIE, ZBIOROWISKO ROŚLINNE, ODCIEŃ, MŁOT, DANONEK, PRESTIŻ, SPÓR, PULPIT STEROWNICZY, PRZECIWSOBNOŚĆ, BEZDENNOŚĆ, PARA, ŁACINNICZKA, SŁUCHOWISKO, DRUGA POŁOWA, KALKA, PISZCZEK, JACHT, PRAWO ZATRZYMANIA, SZCZAW, TAJEMNICA, BEZPIECZEŃSTWO JĄDROWE, STAL, WARIACJE, CIĘGNO NAPĘDOWE, MUSZTARDA DIJON, TRYB, UCIĄG, ZNAMIĘ, MEBLOWÓZ, MROŻONKA, CHODY, CYZELATORSTWO, METADANE, PRZENOŚNIK TAŚMOWY, WIDELEC, EMOTIKON, JALAPENO, PODGATUNEK, PASTYŁA, PEPICZEK, GŁOS, BETON, ZADOŚĆUCZYNIENIE, MLEKO, EMALIA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, XSARA, APROBATA, DWUDZIESTY DRUGI, WIZJA LOKALNA, ŚLIZG, ŻYWY TRUP, DAR, NIC, BURŁAK, OSADA, ELEKTROWNIA MARETERMICZNA, RACJONALNA IGNORANCJA, SEKULARYZACJA, BÓB KOŃSKI, SZTYCH, CZUB, LICHWIARSTWO, KRUSZYNA, ODPOWIEDZIALNOŚĆ ZAWODOWA, PESTYCYD, MISIO, NIEBIOSA, SKALEŃ AWENTURYNOWY, ŻABKI, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, POGOŃ ZA RENTĄ, ABLACJA, PREZENTER, DROBNICA, PRZEWOŹNIK, SIŁA NOŚNA, SZKLANKA, NIEPRZYJACIEL, BRYZOL, UPADŁOŚĆ, DOBRO FINALNE, ŻABA DARWINA, PRZEKŁADNIA BOCZNA, TUBA, SYMETRIA, NIEPORÓWNYWALNOŚĆ, WOLT, PASZTET, NIEDOPASOWANIE, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, STEREOTYPIA, ŻÓŁW IRWINA, GRUPA ETNICZNA, KOMORA, KIEŁBAŚNICA, WIDMO RENTGENOWSKIE, FASOLA, CZARCIE NASIENIE, MUSZLA KLOZETOWA, DEPILACJA, NUNCHAKU, LOFIX, SIEĆ, KRÓLEWICZĄTKO, CHABANINA, EGZEKUTYWA, CHÓR, KNEL, KORSARZ, NADWYŻKA, METRESA, DRUK ROZSTRZELONY, FIKCJA, MIKROSOCZEWKA GRAWITACYJNA, ZEFIR, KAMIEŃ OBRAZY, WIELKOMOCARSTWOWOŚĆ, TYGIELEK, SKÓRKA, SPÓJNIK, ANKUS, JER SŁABY, SEPTET, KARBONATYT, TATAR, FALA, MUZYKA CERKIEWNA, NUKLEOZYD, BIAŁA DIETA, BEAN, DRĄŻEK KIEROWNICZY, ANTYFRAZA, NIEDOROZWÓJ, LOFIKS, TRZYDZIESTY, KONTUR, ZATRUCIE, ELASTOMER, URZĄDZENIE RADIOWE, NIEWYPARZONA GĘBA, HELLEŃSKOŚĆ, RAMIENICOWE, BARWA DŹWIĘKU, POWIERNICTWO, LODOWIEC FIELDOWY, RONDEL, ŻURNALISTA, MOŁODYCA, STARA MALUTKA, PRZESZUKANIE, NORWESKI, MUSZLA, ZAPŁATA, BOBIK, NAJEM, MIELIZNA, SYNEREZA, KĘPA, SPOJLER, OŚWIETLENIOWIEC, RZESZOTO, GAD, ALKOHOL, KB, KOPUŁA PANCERNA, REWALIDACJA, SZPEKUCHA, CHLEB, PUSZYSTOŚĆ, PACHNOTKA UPRAWNA, LEKARZ, CEMENT STOMATOLOGICZNY, KURACJA, ŚWIETLIK, WZIERNIK, RODZINA KATYŃSKA, DETAL, ŁAPA, PYTANIE, OKRES INTERGLACJALNY, SKRZYŻOWANIE, SPULCHNIACZ, KOSMETYK, URZĄDZENIE NIEDOZWOLONE, ALKOHOL ROLNICZY, WIERZCHOŁ, GRYS, TURGOR, IZOLATORIUM, ?LAMPA ELEKTRONOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.156 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TO, CO ZOSTAŁO ZROBIONE POPRZEZ SPLECENIE DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI PASM CZEGOŚ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TO, CO ZOSTAŁO ZROBIONE POPRZEZ SPLECENIE DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI PASM CZEGOŚ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PLECIONKA to, co zostało zrobione poprzez splecenie dwóch lub większej ilości pasm czegoś (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PLECIONKA
to, co zostało zrobione poprzez splecenie dwóch lub większej ilości pasm czegoś (na 9 lit.).

Oprócz TO, CO ZOSTAŁO ZROBIONE POPRZEZ SPLECENIE DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI PASM CZEGOŚ sprawdź również:

rodzaj tkaniny lub dzianiny podbitej lekką pianką (np. poliuretanową) lub materiał stworzony z kilku warstw impregnowanych tkanin sklejonych jakimś rodzajem żywicy syntetycznej ,
znane warzywo; małe skupione w główki pędy liściowe rośliny nazywanej tak samo ,
nowotwór utworzony z komórek o niskim zróżnicowaniu (niedojrzałych), o budowie znacznie odbiegającej od obrazu prawidłowych tkanek ,
... Diesel, niem. konstruktor ,
forma zobowiązania pieniężnego jednego podmiotu względem drugiego; zobowiązanie to może przyjąć postać zapisu księgowego lub papieru wartościowego ,
myśliciel zajmujący się filozofią przyrody ,
dyscyplina naukowa, która powstała w drugiej połowie XX wieku na pograniczu ekologii, biologii ewolucyjnej i etologii ,
osoba wydmuchująca bańki ze szkła; pracownik zatrudniony w przemyśle elektrotechnicznym i mineralnym, wykonujący takie zadania ,
żydowski cmentarz ,
budowla inżynieryjna zapewniająca efektywne prowadzenie ognia, walki i obserwacji oraz osłonę wojsk, sprzętu bojowego i urządzeń tyłowych przed środkami rażenia nieprzyjaciela ,
część kwiatu złożona z płatków, mająca chronić słupek i pręciki ,
gloryfikator, człowiek wychwalający kogoś lub coś ,
instrument muzyczny należący do elektrofonów, w którym dźwięk tworzony jest przez układ elektromechaniczny ,
przepis - spisana w krokach procedura wykonania czegoś ,
dwurożna czapka noszona przez władców starożytnej Asyrii, Persji i Frygii ,
w terminologii sportowej określenie bocznej części boiska ,
mocny alkohol spirytusowy (wódka bądź nalewka) wyrabiany tradycyjnymi metodami; tradycja wyrobu okwoity wywodzi się z okresu staropolskiego ,
stan chłopski średni ,
raport, relacja ,
gatunek nurkujący kaczki z czubem na głowie, łowna ,
człowiek niepokorny, nieposłuszny ,
Discoglossus pictus - gatunek płaza bezogonowego z rodziny ropuszkowatych, występujący w zachodzniej części obszaru śródziemnomorskiego, od Malty do Portugalii, i w północno-zachodniej Afryce ,
zakupy przez telefon, internet; sprzedaż wysyłkowa ,
lekki, przyjemny wiatr ,
poważanie, uznanie, poszanowanie ,
sporadyczna wymiana handlowa, rodzaj rynku, który tworzony jest przez rozproszonych uczestników ,
materiał używany do uszczelniania: posiadający odpowiednie właściwości mechaniczne, plastyczne, odporność chemiczną i cieplną ,
sprawa mało ważna ,
tapir malajski, tapir czaprakowy, tapir azjatycki, Tapirus indicus - ssak z rodziny tapirowatych; zamieszkuje Mjanmę, Indochiny oraz Sumatrę ,
okres obejmujący trzy etapy działalności inwestycyjnej: przygotowanie inwestycji, jej wykonanie oraz odbiór

Komentarze - TO, CO ZOSTAŁO ZROBIONE POPRZEZ SPLECENIE DWÓCH LUB WIĘKSZEJ ILOŚCI PASM CZEGOŚ. Dodaj komentarz

9+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast