FUNDUSZ PRZEZNACZONY NA FINANSOWANIE INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH LUB NOWATORSKICH KONCEPCJI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FUNDUSZ ZALĄŻKOWY to:

fundusz przeznaczony na finansowanie innowacji technologicznych lub nowatorskich koncepcji (na 16 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FUNDUSZ PRZEZNACZONY NA FINANSOWANIE INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH LUB NOWATORSKICH KONCEPCJI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.569

WOTUM, KRAWAT, MAPA WYOBRAŻENIOWA, BAŃKA MYDLANA, ŁOŻNIK, BOSS, OKUCIE, WIATR KATABATYCZNY, INDEKS STECHIOMETRYCZNY, PIERDOLENIE O SZOPENIE, ABAJA, AUSZPIK, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, ALUZJA, GALWANOSTEGIA, CERATA, OBRÓT, WELUR, KULTUROWOŚĆ, EXLIBRIS, MIEJSCE, STECZKA, TAŚMA FILMOWA, ANTURAŻ, SŁODKOŚĆ, RODZINA KATYŃSKA, IDEAŁ PIERWSZY, LAMINAT, KANTATA, PAPIER TOALETOWY, ZEGAR WIEŻOWY, CUDZOZIEMSKOŚĆ, ANALIZA WARIANCJI, GAPA, DETAL ARCHITEKTONICZNY, HERB, PERYPATETYK, PŁUCZKA, ZWIĄZEK KOORDYNACYJNY, ADIANTUM ROZWICHRZONE, PAPROĆ DRZEWIASTA, SKAŁA SEDYMENTACYJNA, POWSTRZYMANIE, TARTINKA, CZÓŁNO, CHEMOTAKSYNA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, WAPIEŃ MUSZLOWY, APANAŻE, UKŁAD KOMUNIKACYJNY, PASER, EKSPANDOR, MIR, NIERÓB, KOMORA NABOJOWA, ANTENA YAGI-UDA, MADZIARSKI, PRZETWÓR, CZYNNIK SYTUACYJNY, UMOWA CYWILNOPRAWNA, ZDRADLIWOŚĆ, CIĘGNIK, KOPROFAGIA, AMARANTOWOŚĆ, STEROWNIK URZĄDZENIA, BURZA DZIEJOWA, PRZEKOZAK, KRÓLESTWO NIEBIESKIE, PATROLOWIEC, METAMERIA, REJESTR, STROIK, PORT, SZABAŚNIK, BLISKOZNACZNIK, KATEGORIA, WAŁ, TERCET, DWUDZIESTY PIĄTY, PRZESŁONA, PARTIA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, JASZCZURECZKA, ZAKRĘTKA, DEROGACJA, SKRYTKA DEPOZYTOWA, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, PODAŻ NIEELASTYCZNA, OŁADKA, WENTYL, SUBRETKA, DZIESIĘCIOGROSZÓWKA, ROŚLINA OKRYWOWA, TELETECHNIKA, DOSTĘP, LUBASZKA, ROZKŁADOWOŚĆ, STEK, WOJSKO FEDERALNE, ZASADA, MYRMEKOFIL, ŁAPA, SINFONIA, STRATEGIA, ZIELONE PŁUCA, TORPEDOWIEC, WYBRYK NATURY, UDAR, SEANS, MAZER, KRWIODAWSTWO, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, UŁAMEK NIEWŁAŚCIWY, OBWIĄZKA, SKARB, POGROMCA, BUTWA, COKÓŁ, ZIELONE KOŁNIERZYKI, BARANEK, SEKSTET, WARIOMETR, PODZIEMIE, SAMPLING, OŁTARZYK PRZENOŚNY, KAMICA NERKOWA, MAKROKIERUNEK, KROKIEW, GÓRALSKI, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, KIEŁBACHA, NIETOPERZ, ZAKON CZYNNY, SZTYLPY, REKOMENDACJA, SZYNOBUS, TOR, PRAWNICTWO, FASETKA, FIRANKA, ŻEBERKA, NARTA WODNA, SYNONIM TAKSONOMICZNY, FUTRYNA, POPIELNIK, PANDANOWIEC, SZPILKA, CYGANECZKA, PROGRAM, KALIBRACJA, INDEKS RZECZOWY, GLOSA, AREA, INFORMATYK, RACA, NAROST, BASTEJA, WRĘGA, REHABILITACJA, RESTRYKCJA, MATECZNIK, KONKURENCJA, GUZ, ZAWIESZKA, STANOWISKO PRACY, DESKA SEDESOWA, NEOPOGAŃSTWO, LODOWIEC FIELDOWY, HALBA, GWASZ, JĘZYK SZTUCZNY, BAPTYSTERIUM, KASA, NIEODPOWIEDNIOŚĆ, CHARAKTERYSTYCZNOŚĆ, WINIETA, DEKORTYKACJA, GOUDA, EKSYKATOR, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, WEŁNIAK, GWIZDEK, MIĘSIEŃ SKRZYDŁOWY, PRZEKAZIOR, ARKUSZ DRUKARSKI, MILCZĄCA ZGODA, KOT, SZKIELET, ROŚLINA DWUPIENNA, KLUCZ OBCY, ALPAKA, PARKAN, BON UWŁASZCZENIOWY, KASETA, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, KASZA JĘCZMIENNA, KULT, RAMA KOMUNIKACYJNA, NOWA KLASYCZNA, PŁOZA, PRZEŻYCIE, MNICH, REWIR, KONEW, ŁOTEWSKI, ALTERNATA, PAUPER, OŚCIEŻE, PODUSZKA POWIETRZNA, AUTOMOBIL, PARCH, SZMER, PŁAWKA, MASCARPONE, AZYDEK, KOPS, ZBAWCZYNI, RASA, POWSTANIE, PAŹDZIERZ, KOREK, WIATROWNICA, BORZEŚLAD ZWISŁY, BAR, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, CZTERDZIESTKA, PEŁNOMOCNICTWO, KOMPATYBILNOŚĆ, KLUCZ TELEGRAFICZNY, KOLUMBARIUM, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, KREDYT HANDLOWY, BEZPANCERZOWCE, DZIECINA, KLUCZ GŁÓWNY, OSĘKA, TAJEMNICA, CUG, GALÓWKA, DYFUZJA, DOBÓR GENETYCZNY, PRYMARIUSZ, WYRAZ POCHODNY, FRONTALE, OPAD, BERCEUSE, ŚWIADECTWO, LIDER, OBLIGACJA ZAMIENNA, GIEZŁO, CZAPKA TEKTONICZNA, ŻÓŁW, KURATORSTWO, GLORIA, PADWAN, POZIOMNICA, STATEK TOWARZYSZĄCY, NIERUCHAWOŚĆ, NIESTAWIENNICTWO, PROTETYKA, ROZSTĘP, JUMPER, SUPERKOMBINACJA, SAKWA, ZAGRANICZNOŚĆ, KLEROMANCJA, RACJONALIZM, TKAŃCOWATE, BARETKA, KOMBINACJA, KARIN, TAG, SPRZEDAŻ, KONDYCJA FINANSOWA, FLAMBIROWANIE, RAPTULARZ, JAN, HARACZ, WYZWOLICIEL, KOS, KILOBAJT, FORMACJA, HYDROFON, DECEPCJA, SAMOISTNOŚĆ, RETENCJA, FRONTYSPIS, CUGANT, GEORGE, PUNKT WYSOKOŚCIOWY, SKAŁA METAMORFICZNA, NABÓJ ĆWICZEBNY, PLATFUS, FOTORECEPTOR, APARAT SZPARKOWY, MOZZARELLA, LARGHETTO, PALATYNKA, ROMANTYZM, ?SAMOTNA MATKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.569 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FUNDUSZ PRZEZNACZONY NA FINANSOWANIE INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH LUB NOWATORSKICH KONCEPCJI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FUNDUSZ PRZEZNACZONY NA FINANSOWANIE INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH LUB NOWATORSKICH KONCEPCJI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FUNDUSZ ZALĄŻKOWY fundusz przeznaczony na finansowanie innowacji technologicznych lub nowatorskich koncepcji (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FUNDUSZ ZALĄŻKOWY
fundusz przeznaczony na finansowanie innowacji technologicznych lub nowatorskich koncepcji (na 16 lit.).

Oprócz FUNDUSZ PRZEZNACZONY NA FINANSOWANIE INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH LUB NOWATORSKICH KONCEPCJI sprawdź również:

stopień lub stanowisko w wymiarze sprawiedliwości wielu krajów, m.in. w policji w Anglii i Australii ,
ptak z rodziny kurowatych (Phasianidae) ,
widłoząbek włoskowy, Dicranella heteromalla - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
miasto we współczesnym Iraku około 170 km na południe od Bagdadu i 10 km na północny wschód od Nadżafu ,
zdrobnienie od kolonia (terytorium poza jakimś państwem zależne od tego państwa) ,
ur. 1930r, pisarz nigeryjski tworzący w języku angielskim; „Boża strzała” ,
broń sieczna ,
mieszkaniec Palestyny, historycznej krainy na Bliskim Wschodzie, człowiek pochodzenia palestyńskiego ,
łow. młode niektórych zwierząt, np. psowatych i borsuka ,
papieros domowej roboty ,
okres próbny w pracy ,
ideologia (której twórcą i piewcą jest Janusz Korwin-Mikke) i oparty na niej nurt polityczny, którego głównymi cechami charakterystycznymi jest eurosceptycyzm i niechęć do ustroju demokratycznego ,
instytucja o charakterze edukacyjnym i wychowaczym wchodząca w skład systemu oświaty RP ,
twarz ,
Pseudocalliergon - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
gra komputerowa, w której gracz kontroluje bohatera albo drużynę poruszającą się po fikcyjnym świecie ,
piłkarz-partacz, który strzela lub puszcza szmaty ,
dyscyplina naukowa obejmująca procesy związane z gromadzeniem, podziałem i wydatkowaniem finansowych środków publicznych, w oparciu o regulacje prawne, celem finansów publicznych są finansowanie deficytu budżetowego i obsługa długu publicznego ,
gatunek filmu o charakterze komediowym, głównie o tematyce miłosnej; połączenie komedii i melodramatu, z pełną humoru akcją, dowcipnymi dialogami oraz z charakterystyczną parą bohaterów ,
twarożek sojowy otrzymywany w procesie koagulacji mleka sojowego ,
oszlifowany diament, często jako część biżuterii ,
przeciwnik wiga w dawnej Anglii ,
język indoeuropejski z podgrupy latynofaliskiej języków italskich, wywodzący się z Lacjum (łac. Latium), krainy w starożytnej Italii ,
obszar po wyrębie drzewostanu ,
przecząca partykuła ,
wrodzone zaburzenie budowy kośćca ,
ptak morski z rzędu mew-siewek o czarno-białym upierzeniu i grubym dziobie w barwne pasy; skaliste wybrzeża Oceanu Atlantyckiego ,
taniec ludowy popularny na Ukrainie i w Rosji ,
pieniądze w monetach, drobniaki ,
niepoprawne z medycznego punktu widzenia, ale powszechnie stosowane określenie wirusowego zapalenia wątroby

Komentarze - FUNDUSZ PRZEZNACZONY NA FINANSOWANIE INNOWACJI TECHNOLOGICZNYCH LUB NOWATORSKICH KONCEPCJI. Dodaj komentarz

5-1 =

Poleć nas znajomym:

x