KARA ORZEKANA, GDY OSKARŻONY POPEŁNIŁ DWA LUB WIĘCEJ PRZESTĘPSTW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARA ŁĄCZNA to:

kara orzekana, gdy oskarżony popełnił dwa lub więcej przestępstw (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KARA ORZEKANA, GDY OSKARŻONY POPEŁNIŁ DWA LUB WIĘCEJ PRZESTĘPSTW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.857

SZWAGROSTWO, BLOKADA, STRATEGIA, DOKUMENT LOKACYJNY, TEORIA INFORMACJI, NADZÓR EPIDEMIOLOGICZNY, KAMIENNIK, SEKSTET, MARUDA, HOMOGENIZACJA, MEMBRANA, LUMINATOR, KARA, LITERATKA, NADŻERKA, BRAMKA SAMOBÓJCZA, TENISISTA STOŁOWY, APOSTAZJA, OSKARŻYCIEL PRYWATNY, GLORYFIKATOR, BERET, KABEL, DZIANINA, SUCHOKLATES, KUPNO, JĘZYK CHIŃSKI, BOZIA, SZTUKA KINETYCZNA, NIERÓWNOŚĆ TRÓJKĄTA, RĘCZNE STEROWANIE, MAKSISINGIEL, PRZYKASÓWKA, TOM, ZNAMIĘ, CYZELATORSTWO, HALON, NEFROLEPIS, GOŚĆ, GABINET, EKSPOZYCJA, KOMPLEMENTARIUSZ, OSTRY DYŻUR, GULASZ IRLANDZKI, KATEGORIA PÓŁCIĘŻKA, SĄD KOLEŻEŃSKI, AEROZOL SIARCZANOWY, TUMBA, TERMA, WARSTWA, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, PREIMPLANTACJA, KRYTERIUM SYLVESTERA, ZAWIKŁANIE, DYPTYCH, KACZKA, HRABINA, BEK, DROŻDŻE, MORELÓWKA, ALARM POŻAROWY, CHLOROHEKSYDYNA, WIELKOŚĆ, NAMIAR, NAKO, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, LEKKOZBROJNY, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, DUM-DUM, BARWA, REWOKACJA, WERDIURA, SIARKA POPIOŁOWA, KLAPKA, LUDWIK, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, ŁUSKOWIEC, CYNGLE, WYZIEW, TRANSPORTOWIEC, PŁOW, TRYPLA, CHÓR, WIELORAK, ELEKTRYCZNOŚĆ STATYCZNA, DUALIS, SŁUCHOWISKO, ZAAWANSOWANIE, RZEŹ NIEWINIĄTEK, KRAKWA, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, GOBELIN, MODERNA, WIZA POBYTOWA, RZEKA CHWILOWA, DANA, MAŹNICA, WOSZCZYNA, PŁYWAK, LEADER, SZAGRYN, ELEKTROWÓZ, METODA DELFICKA, WOLNOBIEG, NARZĄD KRYTYCZNY, ASTRONOMIA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, STAN POSIADANIA, BALAST, TOTEM, PSAMMOFITY, URAN, KRAŃCÓWKA, PRESTIŻ, MONTOWNIA, UNIESZKODLIWIANIE ODPADÓW, FILET, REAKCJA FOTOCHEMICZNA, FILIGRAN, KSIĄŻĄTKO, ELEMENT, ŻUŻEL, DERESZOWATA, WŁADZUCHNA, INSTYTUT, WATERPROOF, MARCIN, PIRANIOWATE, CENTRUM, ROZBÓJNIK MORSKI, KWARTET, KAGANIEC, ZAKRĘTKA, METR, PROROK, DŻEMIK, WIĘZADŁO OBŁE, DEPTAK, TAJSTRA, TROPIK, BOCZNIAK, ŚWIETLISTOŚĆ, EGIDA, EMBARGO, LEKTURA, SZCZOTKA, BLISKOŚĆ, RADZIECKOŚĆ, BENEFICJENT, DROBNICOWIEC, DERYWACJA ALTERNACYJNA ILOŚCIOWA, JASZCZURECZKA, KARTA, REFERENCJA, PÓŁCIEŃ, AWERSJA DO RYZYKA, BARSZCZ, GRÓDŹ, KOSZT DZIAŁALNOŚCI USŁUGOWEJ, KONDOMINIUM, PAWĘŻ, ŚRODEK PRZECZYSZCZAJĄCY, STRZELEC WYBOROWY, CZERWONE MIĘSO, POMOST, SITO, HORYZONT, CZAPRAK, POŚWIST, ENTOMOFAGI, KOTŁOWNIA, DZIANINA, ELEKTRODA WSKAŹNIKOWA, ŁAMACZ BLOKADY, MYŚL, BRZOSKWINIA, KOREKTOR, WIEŻA KONTROLNA, DRENAŻ MÓZGÓW, CEREMONIAŁ, SALWA BURTOWA, TUM, MAKIMONO, PODCIŚNIENIE, OLEJARSTWO, INDIANKA, GEODETA, SUKCESJA, MALARSTWO IKONOWE, SZCZAW, STOMIA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, TURECKOŚĆ, OTWARTOŚĆ, ABNEGATKA, EMISJA, TUMULUS, ŚLIZG, ROZKŁAD POISSONA, KOLEGA PO FACHU, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, ARENA, KARA PIENIĘŻNA, STOPIEŃ ETATOWY, ŁAD, BOGACTWO, MATERIAŁ, FAZA, KOREK, KANTON, WŁÓKNO, DOPUST, ADRES FIZYCZNY, REAKCJA, LATARNIA MORSKA, LAK, ROZBIERANKA, KOSMOGONIA, DZIAŁANIE, OSTRA REAKCJA NA STRES, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, UGRUPOWANIE, PODKASTING, STAN WOLNY, OSTRONOS, GŁOŚNIK MAGNETOELEKTRYCZNY, OKRĘT-BAZA, JEZIORO GLACJALNE, WSPÓLNY ZASÓB, ROKOWANIA ZBIOROWE, KOŃ LUZYTAŃSKI, PRANKO, LIMETA, DŻIHAD, NAGIEL, LIBELLA, SATELITA, KOMÓRKA, SZCZEPONOGI, REMIKS, MAŁPOLUD, KREMÓWKA, CZERWONA KARTKA, ŻARTOWNIŚ, PRZEPIS KOŃCOWY, BABINIEC, PIERÓG, KARA, ŻAKARD, KOŃ KIŃSKI, KOK, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ŁUSKA, GREGORIANKA, INTENSJONALNOŚĆ, POCHŁANIACZ, DYLIŻANS, NAPÓJ WINOPOCHODNY, OCET, INTERVIEW, SZTUKA DEKORACYJNA, KOLORYT, WARIATKA, PIKA, NADPROŻE, NIEDOŻYWIANIE, PLAKAT, TRUBADUR, ZAMIANA, ZWŁÓKNIENIE, KLASZTOR, RZECZNIK UBEZPIECZONYCH, BIAŁA KSIĘGA, LISTA STARTOWA, PLAN ZDJĘCIOWY, URLOP DZIEKAŃSKI, GAMA, SIŁA NOŚNA, NABRZEŻE, AFRYKANIZACJA, PIERNICZEK, DWUDZIESTY, MIŁOŚĆ, OŚWIECICIEL, BASENIK, FESTON, DOŻYWOCIE, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, FLOTA, PAPIERZAK, ADHEZJA, TRAP, HB, BROKAT, OGNIE, NIEPOSPOLITOŚĆ, TRUP, KARAWAN POGRZEBOWY, BOK, WSKAZÓWKA, ?GANC POMADA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.857 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KARA ORZEKANA, GDY OSKARŻONY POPEŁNIŁ DWA LUB WIĘCEJ PRZESTĘPSTW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: KARA ORZEKANA, GDY OSKARŻONY POPEŁNIŁ DWA LUB WIĘCEJ PRZESTĘPSTW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARA ŁĄCZNA kara orzekana, gdy oskarżony popełnił dwa lub więcej przestępstw (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARA ŁĄCZNA
kara orzekana, gdy oskarżony popełnił dwa lub więcej przestępstw (na 10 lit.).

Oprócz KARA ORZEKANA, GDY OSKARŻONY POPEŁNIŁ DWA LUB WIĘCEJ PRZESTĘPSTW sprawdź również:

obiekt z przeznaczeniem do rejestracji nagrań dźwiękowych, obejmujący zazwyczaj reżyserkę, pomieszczenia z przeznaczeniem do miksowania i masteringu, a także część socjalną ,
CYPO ,
jezioro w zachodniej Australii ,
księga służąca do zapisywania spraw i danych związanych z prowadzeniem gospodarstwa domowego ,
mucha nieco mniejsza od domowej; kłuje boleśnie i żywi się krwią ssaków ,
zbiorowisko roślinne o określonej strukturze, składzie gatunkowym i właściwościach ekologicznych ,
żeglarz kanadyjski, brązowy medalista z Los Angeles ,
elegancik ,
przestępca, specjalizujący się w przestępstwach komputerowych ,
człowiek, który wyznaje lub głosi herezję, czyli poglądy sprzeczne z dogmatami wiary katolickiej ,
w starożytności miasto greckie w Azji Mniejszej przy ujściu rzeki Meander, założona w 2 połowie II tysiąclecia p.n.e ,
tytuł urzędników w daw. Turcji ,
niemowlęca koszulka ,
podejście badacza do przedmiotu badań (zwłaszcza humanistycznych), akcentujące swoistość tego przedmiotu i stawianie pytań o sens jego istnienia w większej całości ,
wybitny architekt niemiecki i historyk architektury ,
kurczenie się i rozkurczanie gwiazd zmiennych co związane jest ze zmianami ich jasności ,
bojowy środek trujący o działaniu drażniącym, chlorowcopochodna amin alifatycznych ,
Tadek Norek z 'Miodowych lat' ,
rogoząb australijski, barramunda, Neoceratodus forsteri - najbardziej pierwotny gatunek ryby dwudysznej; rogoząb zamieszkuje muliste rzeki Australii ,
ogród zbudowany ze skał, kamieni i ziemi, w którym hoduje się rośliny wysokogórskie ,
starorzymskie okrycie kobiety ,
tyle, ile mieści się w dzbaneczku ,
pręt wykonany z metalu, często używany jako dodatkowe zamknięcie drzwi ,
określone umiejętności i wiedza zdobyte przez harcerza (zwykle wiąże się to z awansem w hierarchii grupy harcerzy, nowymi obowiązkami i otrzymaniem odznaki) ,
cecha jakiegoś materiału, przedmiotu, całkowita odporność na wodę, nieprzepuszczanie wody ,
konflikt stanowisk, różnica zdań, interesów ,
urzędowa księga odnotowująca fakt wystawienia dokumentu i dokonania czynności publicznoprawnej, zakładana dla potrzeb własnych przez administrację państwową lub kościelną ,
Marek z powieści Niziurskiego ,
kąt wypukły wyznaczony przez styczną do okręgu w punkcie X oraz półprostą zawierającą cięciwę o końcu w punkcie X ,
miłośnik samochodów

Komentarze - KARA ORZEKANA, GDY OSKARŻONY POPEŁNIŁ DWA LUB WIĘCEJ PRZESTĘPSTW. Dodaj komentarz

5-3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast