W SZACHACH GRUPA RUCHÓW (MINIMUM DWÓCH) POLEGAJĄCA NA WYMIANIE DWÓCH RÓWNOWARTOŚCIOWYCH (LUB IDENTYCZNYCH) FIGUR ALBO PIONÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WYMIANA to:

w szachach grupa ruchów (minimum dwóch) polegająca na wymianie dwóch równowartościowych (lub identycznych) figur albo pionów (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: WYMIANA

WYMIANA to:

rodzaj transakcji bezgotówkowej polegającej na tym, że obie strony dają sobie nawzajem równoważne pod względem wartości przedmioty (na 7 lit.)WYMIANA to:

porozumiewanie się, przekazywanie myśli, informowanie (na 7 lit.)WYMIANA to:

występowanie różnych spółgłosek w tym samym temacie wyrazu, towarzysząca tworzeniu różnych form fleksyjnych i słowotwórczych tego wyrazu (na 7 lit.)WYMIANA to:

fakt zastąpienia rzeczy, człowieka, zwierzęcia kimś lub czymś innym (na 7 lit.)WYMIANA to:

danie czegoś za coś (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W SZACHACH GRUPA RUCHÓW (MINIMUM DWÓCH) POLEGAJĄCA NA WYMIANIE DWÓCH RÓWNOWARTOŚCIOWYCH (LUB IDENTYCZNYCH) FIGUR ALBO PIONÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.357

SKŁADNIK POKARMOWY, BARIERA, SERENADA, LAKTON, DZIURA, JAZDA FIGUROWA, BASTEJA, TWIERDZENIE, RÓŻE, LAMINAT, STENBOK, KARRUKA, TURNIA, RESKRYPT, KOGNITYWIZM, CZYREŃ, KOLOKACJA, KORDON, KWAS LINOLENOWY, NIEOBOJĘTNOŚĆ, PINGLE, AOJDA, HALA, STAŁOŚĆ, ROGOWACENIE MIESZKOWE, CHUDOŚĆ, NAWÓJ, GRYS, ZAKRZTUSZENIE, TIUL, OMDLAŁOŚĆ, BRYTFANKA, STRZAŁ, KRAM, CHOROBA SHULMANA, MATURA, CIAPATY, RYT, CZERWONE ŚWIATŁO, MARKIERANT, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, FILOKAKTUS, SINGIEL, SZPARA, POCHODNIK, EKSPRES, ŚWIATŁO CZERWONE, SYTA, ZARZĄDCA KOMPENSACJI, BRYTYJSKOŚĆ, ANTENA DIPOLOWA, BEZPIECZNIK, PROSUMENT, FETYSZYZM, AUDIOTEKST, POJAZD ZABYTKOWY, AMBRAZURA, STOŻEK DZIOBOWY, SIATKA, DŁUGOTERMINOWOŚĆ, DALMIERZ OPTYCZNY, NUROGĘŚ, ŁAWNIK, ULTRA, ARAK, IMPAS, RZECZOWNIK POSPOLITY, OPERATOR KABLOWY, FONDUE SEROWE, PROCES TECHNOLOGICZNY, PAGON, ROZPADLINA, ŚWIADEK, FLAMBIROWANIE, DIAGNOSTYKA PREIMPLANTACYJNA, ZAPOTRZEBOWANIE, TRYSKAWKA, BANDAMKA, KLASTER REGIONALNY, WOAL, OWOCNIK, SKŁAD, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, WIERCIPIĘTKA, ŁAŃCUSZEK, ALLEGRETTO, SLALOM SPECJALNY, RUCH OPORU, BOSS, SĄD WOJENNY, GRZYBIARSTWO, PLIK DŹWIĘKOWY, FIGÓWKA, TARAS WIDOKOWY, SQUAW, BENEFICJUM, PAT, URBARIUM, SPIS POWSZECHNY, ZWIĄZEK PARTNERSKI, GRUPA WSPARCIA, KATAPULTA, UDAWACZ, KACOWE, ANODA, AFERKA, SZTUKA KINETYCZNA, MARTWOTA, ZIELENICE, BEKA, KAPSUŁA POWROTNA, NACZYNIAK GRONIASTY, ZAPALENIE, MIERZEJA, SŁUCH ABSOLUTNY, TINTORETTO, TRASZKA GÓRSKA, ORNAMENT, ZNAK TOWAROWY, LIEBIG, MUCHA SUCHA, ZBIOREK, POLIANDRIA, GRÓD, SUKMANA, ALMANACH, LINIA ŚREDNICOWA, REFLEKS, URZĄD CENTRALNY, PAMPA, KURACJA, SPRYCIULA, GILOTYNA, SZKOCKOŚĆ, RANA, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, PODSTAWA, KLATKA BEZPIECZEŃSTWA, ANTYRELIGIA, CENOTWÓRCA, CLERESTORIUM, KORDONEK, ROBOTA GÓRNICZA, LIGAND, ŚWIERZBOWCE, WYDANIE, REJKA, UNIA PERSONALNA, LATEKS, ZĘBNIK, DŹWIG, BRYGANTYNA, PRZEDZIAŁ BAGAŻOWY, WAPIEŃ MUSZLOWY, WCIERKA, EGZOTYK, CZYNNOŚĆ ŁĄCZENIOWA, NIEODZOWNOŚĆ, GRUSZE WSCHODNIE, BAŃKA MYDLANA, KOTŁOWNIA, GRUPA, NACISK, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, DZIESIĄTKA, ZAZDROSTKA, KOPUŁA PANCERNA, CIEPŁO, OPCJA BARIEROWA, PAROWNICA, KOŁO RATUNKOWE, ALIENACJA RODZICIELSKA, ŚWIADEK KORONNY, KORESPONDENCJA, ORGANDYNA, POCZEKALNIA, ZWIĄZEK ŁAŃCUCHOWY, OBSERWATORKA, WASABI, SPIRALA, MECENAS, KOMENTARZYK, URZĄDZENIE WSKAZUJĄCE, TRANSPORT, NEUROTRANSMITER, OBIEG SYNODYCZNY, MŁAKA, ZŁĄCZNIK, HAMULEC, PIĘĆDZIESIĄTKA, WOLANT, ASTEROIDA, ESENCJA, OŚWIETLENIOWIEC, ŚWIATŁA SAMOCHODOWE, TARLATAN, SATELITA SZPIEGOWSKI, UKŁAD FIZYCZNY, OŚMIOŚCIAN FOREMNY, ZŁOTOGŁÓW, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, SPÓŁKA, OSIEMDZIESIĄTKA, PODPIS CYFROWY, BAROTROPIA, PIESZCZOCH, WŁÓKNO, DUO, ZNACZENIE, SZABER, UPOWAŻNIENIE, MARA, SKŁADKA, FLUIDYZACJA, IZOKWANTA, ŁOPATACZ, OSKARŻENIE, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, POTENCJAŁ ZETA, GŁOSICIEL, SZESNASTY, RÓŻOWCE, KRWIOŻERCZOŚĆ, WŁADZUCHNA, AMORFIK, BALECIK, PIROGRAFIA, KRWINKA, CHORÓBKA, MARAN, DOM REKOLEKCYJNY, RASOWOŚĆ, ARABESKA, BIEŻNIA, BALDACHIM, TARAN, TRAGIZM, DOROSŁOŚĆ, DIAGNOZA RÓŻNICOWA, MASA, WĄSONÓG, PODATEK IMPORTOWY, PERCEPAN, REZERWA, NAPÓJ WINOPODOBNY, SUW, SAMOCHÓD HYBRYDOWY, PRZERYWACZ BLOKADY, PAWĘŻ, SEKCJA, PĘDRAK, WANIENECZKA, MAKATKA, RADIO, CZYNNOŚĆ PROCEDURALNA, PLAKAT, ROZNOSICIEL, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, SYMBOL, SZACHY, GLIZA, BLUZG, KORONA, PRODUKT TRADYCYJNY, ŚMIECIARZ, UPRAWNIENIE ADMINISTRATORSKIE, STREFA EURO, CUG, WŁÓKNO, TARCZA, BAZYLISZEK, KATAR KISZEK, WSKAŹNIK PRZELICZENIOWY, TRAMWAJ, SITWA, BEZWODNIK KWASU ORGANICZNEGO, LISTA TRANSFEROWA, BURZA, DERYWAT SYNCHRONICZNY, ANATOL, MAGNOLIA, KERATOPLASTYKA, PIGMALIONIZM, PIRAT, SPÓD, MAPA WYOBRAŻENIOWA, GŁOWICA KONWENCJONALNA, KIPA, PRZEKLEŃSTWO, PODATEK KOŚCIELNY, PASKUDA, SZTURMÓWKA, SEKULARYZACJA, CEMENT STOMATOLOGICZNY, AKRAZJE, LINIA SPEKTRALNA, ALIDADA, OBJAWIENIE, MASŁO, ?GATUNEK PARASOLOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.357 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W SZACHACH GRUPA RUCHÓW (MINIMUM DWÓCH) POLEGAJĄCA NA WYMIANIE DWÓCH RÓWNOWARTOŚCIOWYCH (LUB IDENTYCZNYCH) FIGUR ALBO PIONÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W SZACHACH GRUPA RUCHÓW (MINIMUM DWÓCH) POLEGAJĄCA NA WYMIANIE DWÓCH RÓWNOWARTOŚCIOWYCH (LUB IDENTYCZNYCH) FIGUR ALBO PIONÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WYMIANA w szachach grupa ruchów (minimum dwóch) polegająca na wymianie dwóch równowartościowych (lub identycznych) figur albo pionów (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WYMIANA
w szachach grupa ruchów (minimum dwóch) polegająca na wymianie dwóch równowartościowych (lub identycznych) figur albo pionów (na 7 lit.).

Oprócz W SZACHACH GRUPA RUCHÓW (MINIMUM DWÓCH) POLEGAJĄCA NA WYMIANIE DWÓCH RÓWNOWARTOŚCIOWYCH (LUB IDENTYCZNYCH) FIGUR ALBO PIONÓW sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - W SZACHACH GRUPA RUCHÓW (MINIMUM DWÓCH) POLEGAJĄCA NA WYMIANIE DWÓCH RÓWNOWARTOŚCIOWYCH (LUB IDENTYCZNYCH) FIGUR ALBO PIONÓW. Dodaj komentarz

9-4 =

Poleć nas znajomym:

x