KARA ŚMIERCI; KARA POLEGAJĄCA NA POZBAWIENIU ŻYCIA SPRAWCY PRZESTĘPSTWA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARA GŁÓWNA to:

kara śmierci; kara polegająca na pozbawieniu życia sprawcy przestępstwa (na 10 lit.)KARA ŚMIERCI to:

kara śmierci; kara polegająca na pozbawieniu życia sprawcy przestępstwa (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KARA GŁÓWNA

KARA GŁÓWNA to:

kara śmierci; kara polegająca na pozbawieniu życia sprawcy przestępstwa (na 10 lit.)KARA GŁÓWNA to:

rodzaj kary, wynikający z Kodeksu Kar Głównych i Poprawczych, obowiązującego w Królestwie Polskim, obejmujący pozbawienie wszelkich praw połączonych z karą śmierci lub zesłaniem na ciężkie roboty (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "KARA ŚMIERCI; KARA POLEGAJĄCA NA POZBAWIENIU ŻYCIA SPRAWCY PRZESTĘPSTWA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.425

KAZUISTYKA, JEDNOSPÓJNOŚĆ, GRUNT, OKSYBIONT, DORYFOROS, PRZEBIERANIEC, ZWEIG, IKONA, DIAFANOSKOPIA, LOARA, DYNAMIKA, ROZWÓJ ZRÓWNOWAŻONY, TRANSFUZJA DOPŁODOWA, CZAPA, EGZORTA, NAJEM, SPROSTOWANIE, USTONOGIE, DZIEŁO ŻYCIA, NIEDOMÓWIENIE, ORKA, WOLANT, HISZPAŃSKI LODZIK, METODA TERMICZNA, NAJSTARSZY ZAWÓD ŚWIATA, HIPERMETROPIA, CZTERDZIESTOPAROLATEK, PRZERWANIE CIĄŻY, TERMOTRANSFER, SEKULARYZACJA, KSENOFILIA, LAICYZACJA, REFORMATORSTWO, OKAPI, JAZDA FIGUROWA, PRZEBITKA, LARWA, KARA, WIEK BALZAKOWSKI, CARVING, RYBA DWUŚRODOWISKOWA, TENIS ZIEMNY, SMÓŁKA, ROZWIĄZALNOŚĆ, PRZEŻYCIE, MATERIALIZM, KLERYKALIZM, FAKTURKA, KK, IDYLLA, KONFRATERNIA BENEDYKTYŃSKA, KARA ŁĄCZNA, WERTEBROPLASTYKA, SKLEROZA, STONE, PRAKULTURA, ISTNOŚĆ, ODPAD POUŻYTKOWY, ROBOTA, ŚWIATŁOŚĆ WIEKUISTA, JEŻ AMURSKI, MAKOWSKI, BODAK, USTONOGI, WIBRACJA LABILNA, BIOPIERWIASTEK, TRENING AUTOGENICZNY, MALARSTWO RODZAJOWE, EKOSFERA, KARIERA, PLATFORMÓWKA, INSERCJA, ŚWIĘTY, ARCT, WIOSNA, POWÓD CYWILNY, IMITACJA, NARCIARSTWO ZJAZDOWE, CHŁOSTA, FRONTALNOŚĆ, JAJA PRAWICZKÓW, NAWA, ŚRODOWISKO ASTATYCZNE, TERAPIA GESTALT, WYRAK, SPRAWIEDLIWOŚĆ DZIEJOWA, EMPIREUM, PARDO, NOMADYZM, URABIALNOŚĆ, DZIECIŃSTWO, PORTER, ANAMNEZJA, ZAKON, PRZERYWKA, WYCINEK, PLURALISTA, MISTERIUM PASCHALNE, BOJOWOŚĆ, MIARECZKOWANIE, PRZEKŁADNIA, KURZA ŚLEPOTA, KARA PORZĄDKOWA, TRZECIA NERKA, PIŚMIENNICTWO, RZEŚKOŚĆ, KOBIETA ŻYCIA, STRAŻ OGNIOWA, GRANULACJA, KOMUNA LUDOWA, NIEMOWLĘ, FLAK, TWARDY RESET, ŻYWOTNOŚĆ, ELEKTROKOAGULACJA, POHYBEL, DOBOZY, KOMPENSACJA, REPETYTYWNOŚĆ, ROZWÓJ OSOBNICZY, AEROBIONT, ŚLUZICE, SPORT SAMOLOTOWY, EKSTRAWERSJA, JUDEOCHRZEŚCIJANIN, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, ASCETKA, NAUCZANIE INTEGRACYJNE, EUROSCEPTYCYZM, FIGURACJA MELODYCZNA, MANUFAKTURA, KONIOWODNY, TROLLING, WPŁYWOWOŚĆ, NEKROZA, PERFUZJA, WYRAKOWATE, ATRAMENT SYMPATYCZNY, SEPLENIENIE MIĘDZYZĘBOWE, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, DZIARSKOŚĆ, DZIECIĘCTWO, NĘDZA, HIPOPOTAM, STRZELECTWO SPORTOWE, LINEARYZM, PROCES KARNY, PATRYK, LELANIE, AKOMODACJA, DOM OTWARTY, POWTÓRZENIE, WARUNKOWANIE SPRAWCZE, INSTYTUCJA, ZGROMADZENIE ZAKONNE, PROSIAK, ZOBOJĘTNIENIE UCZUCIOWE, UNDEAD, EGZOCENTRYZM, WĘZEŁ, ŁONO ABRAHAMA, ALMANACH, ANOLIS WODNY, DEPOZYCJA, PATAREN, KOLONOSKOPIA, PRAWO RYNKÓW, SEN, ELIPSA, TRYB ŻYCIA, GRACJALISTA, CARVING, SLALOM RÓWNOLEGŁY, SIATKA CENTYLOWA, HAFCIARSTWO, REA, USIŁOWANIE, IRRADIACJA, OGIEŃ PIEKIELNY, PODESZŁY WIEK, ELIKSIR ŻYCIA, GRÓB, TANATOFILIA, FREDROLOG, ŚMIERĆ KWALIFIKOWANA, BIOFILIA, KONTRAPUNKT, TRIAL MOTOCYKLOWY, WIZUALNOŚĆ, BUDOWNICTWO, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, ŻURAWIOWE, KATOLICYZM, NUDYSTA, ODRZUT, DIAKONAT, ZWŁÓKNIENIE TORBIELOWATE, KSEROFIT, GAWORZENIE, WALECZNOŚĆ, OPIEKA PALIATYWNA, KROKIET, DIONIZYJSKOŚĆ, UZDRAWIACZ, ŻYWOT, KWATERA GŁÓWNA, OKULIZACJA, SIELANKA, WĄŻ MORSKI, ROŚLINA SUCHOLUBNA, APOLLO, TAUTOLOGICZNOŚĆ, LIBERALIZACJA, CHÓD SPORTOWY, DYSKWALIFIKACJA, PORZĄDEK PUBLICZNY, PĘCHERZ ŻYWICZNY, POWIEŚĆ DETEKTYWISTYCZNA, RATOWNICTWO MEDYCZNE, HIPERTRICHOZA, ZESPÓŁ LENEGRE'A-LEVA, GESTALT, FREATOBIONT, GROŹBA KARALNA, JAPOK, GROŹBA BEZPRAWNA, TWIST, ANAMNEZA, CARCO, PRYNCYPAT, WIEK CHŁOPIĘCY, GANGLIOZYDOZA GM2, KRZYŻYK, PAŃSTWA SOCJALISTYCZNE, APARAT REGENERACYJNY, KAMICA, EWOLUCJA KASKADERSKA, ZRĄB, SŁUŻBA SANITARNA, KIROW, PROCES KANONIZACYJNY, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, AUDIOTEKST, STASEK, BANKOWOŚĆ ELEKTRONICZNA, JASNOWIDZTWO, KATAFOREZA, POLITYKA PIENIĘŻNA, GRZYWNA, FANTAZJOTWÓRSTWO, ZAPŁODNIENIE IN VITRO, KRET, PRZEPAD, EKSHIBICJONIZM PSYCHICZNY, KANON, NAOS, ZASOBOŻERNOŚĆ, AUTOBIOGRAFKA, GATUNEK KATADROMOWY, ROŚLINY TELOMOWE, BAJER, KARA, POWTÓRKA, MALARSTWO BATALISTYCZNE, HELIKOPRION, LAMNOWATE, NIEBO, KONTROLA, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, RACHUBA, STOS, ZAKŁAD POPRAWCZY, MAGIZM, BAŁAGULSZCZYZNA, KWASORYT, SOFISTA, PODSTEROWNOŚĆ, OWRĘŻ, ROTACJA, ABERRACJA, FUNDUSZ SOŁECKI, WIEK NASTOLETNI, CHIRURGIA DZIECIĘCA, TYM, MUMIA, IRYZACJA, MODULACJA AMPLITUDY, GLIKOGENOZA TYPU I, SZAKAL, DŁUGONOGOŚĆ, MODLITWA EUCHARYSTYCZNA, WYROK, ORKUS, NERD, PASTERYZACJA, OPIEKA TERMINALNA, CHOROBA HORTONA, PRANIE, NIEDOPOWIEDZENIE, ?ULEPSZACZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.425 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

KARA ŚMIERCI; KARA POLEGAJĄCA NA POZBAWIENIU ŻYCIA SPRAWCY PRZESTĘPSTWA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: KARA ŚMIERCI; KARA POLEGAJĄCA NA POZBAWIENIU ŻYCIA SPRAWCY PRZESTĘPSTWA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARA GŁÓWNA kara śmierci; kara polegająca na pozbawieniu życia sprawcy przestępstwa (na 10 lit.)
KARA ŚMIERCI kara śmierci; kara polegająca na pozbawieniu życia sprawcy przestępstwa (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARA GŁÓWNA
kara śmierci; kara polegająca na pozbawieniu życia sprawcy przestępstwa (na 10 lit.).
KARA ŚMIERCI
kara śmierci; kara polegająca na pozbawieniu życia sprawcy przestępstwa (na 11 lit.).

Oprócz KARA ŚMIERCI; KARA POLEGAJĄCA NA POZBAWIENIU ŻYCIA SPRAWCY PRZESTĘPSTWA sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - KARA ŚMIERCI; KARA POLEGAJĄCA NA POZBAWIENIU ŻYCIA SPRAWCY PRZESTĘPSTWA. Dodaj komentarz

1+8 =

Poleć nas znajomym:

x