PELOMEDUSIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI BOKOSZYJNYCH; ŚRODOWISKIEM ICH ŻYCIA SĄ RZEKI I WODY STOJĄCE, ZAMIESZKUJĄ PÓŁKULĘ POŁUDNIOWĄ: AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ, AFRYKĘ I MADAGASKAR, A PODCZAS OKRESU SUSZY ZAPADAJĄ W SEN LETNI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PELOMEDUZOWATE to:

Pelomedusidae - rodzina żółwi z podrzędu żółwi bokoszyjnych; środowiskiem ich życia są rzeki i wody stojące, zamieszkują półkulę południową: Amerykę Południową, Afrykę i Madagaskar, a podczas okresu suszy zapadają w sen letni (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PELOMEDUSIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI BOKOSZYJNYCH; ŚRODOWISKIEM ICH ŻYCIA SĄ RZEKI I WODY STOJĄCE, ZAMIESZKUJĄ PÓŁKULĘ POŁUDNIOWĄ: AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ, AFRYKĘ I MADAGASKAR, A PODCZAS OKRESU SUSZY ZAPADAJĄ W SEN LETNI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 4.768

MAKROŚWIAT, AALEN, PATYCZAK, STAWONOGI, KAPSLA, ATRYBUCJA DYSPOZYCYJNA, AKERMAN, GENERALIZACJA KARTOGRAFICZNA, BULGOTNIK WANIENNY, KOMISJONER, TROFEUM, RODZINA KATYŃSKA, MAMUTAKI, WIELOBÓJ SPRAWNOŚCIOWY, GŁOWOCISOWATE, BOBRY, ŻÓŁW OLIWKOWY KEMPA, PIJAWNIKI, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, FICTIO PERSONAE, KIERAT, PIŚMIENNICTWO, ORBITA POLARNA, ELASMOZAURY, POŁYSK, PILOT RAJDOWY, WIDMO ABSORPCYJNE, MASTOLOGIA, RATOWNICTWO GÓRNICZE, PIESEK PRERIOWY, ORANŻADA, EWANIELIA, DROPIATKI, PRZYSIĘGA WOJSKOWA, OPOŃCZYKOWATE, WŁÓKNIAK TWARDY, ZEMBRZYCE, LINIA ŚNIEGU, KACZKA KRAKWA, SYSTEMATYKA, BAURIA, DIKSONIOWATE, RYBOŁOWY, SKRĘCAK, LITR, PROMIENIOWANIE TEMPERATUROWE, ZEŚWIECCZENIE, PRZEDAWNIENIE, OSTRONOGI, PTERODAKTYL, ANALIZA WSKAŹNIKOWA, HIGIENA ZWIERZĄT, WODOWSKAZ, JEŻOZWIERZOWATE, SPŁUKIWACZ, WIOSNA, JEZIORO DELTOWE, LEPILEMUROWATE, GLUTYNA, DRZEWICA INDYJSKA, ROZUMOWANIE ABDUKCYJNE, SKOLIT, PAZIOWATE, OLIGOKIFUS, ZABURZENIE IDENTYFIKACJI PŁCIOWEJ, RYNEK PRACY, PYTON, ŻÓŁW SZYLKRETOWY, ŻÓŁW DŁUGOSZYJNY, WARSTWA ŚCIERALNA, ŻÓŁW CHILIJSKI, KOSKOROBA, WĘŻOGŁÓWKA NOWOGWINEJSKA, SYTK, MELIORACJA WODNA, AGROMETEOROLOGIA, KATASTER NIERUCHOMOŚCI, SIEDEMDZIESIĄTKA, STYGON, ALOZA, OGOŃCZA DIAMENTOWA, STAN OSTRZEGAWCZY, GIBONY, KARBORYZATOR, OSŁONKA NABYTA, NEURON LUSTRZANY, CHAMSIN, PSOWATE, GAWIAL, TAPEŻARY, PASZPORTYZACJA, GŁUPTAKI, LUTNIA, SIATKA POJĘCIOWA, KOCIOŁ FLUIDALNY, ERYTROZUCHY, ELEKCJA, GOFFEROWATE, HIPOTEZA GAI, GARBATKOWATE, DIMORFODONTY, SPŁAWIK, SKIOFIT, PRZEDMIOT PRACY, GESTALT, CENUROZA, ANTYINTELEKTUALISTA, KRETOWATE, WELON, WOMBATY, POMURNIKI, KANAŁ, AEROFIT, JANUSZ JĘDRZEJEWICZ, GRZAŁKA, REKINEK PLAMISTY, PUSTA STRUNA, ZAGNIAZDOWNIK, DRZEWNICOWATE, HYGROPSAMMON, MIĘKKOSKÓREK DWUPAZURZASTY, KUMAKOWATE, HOACYNY, BABKOWATE, PEŁNIA, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, REA, GRZEBACZOWATE, KONFORMACJA, ROZGRZEWACZ, ZWÓJKOWATE, KARELKA, CHRUPKOŚĆ, KANGUROWATE, LEKKI KARABIN MASZYNOWY, DRZEWO MONTEZUMY, PAZURKOWCE, MEBLOWÓZ, TRĄBOWCE, ŻÓŁWINKOWATE, BIOFILNOŚĆ, MACAK, UHLA PSTRODZIOBA, SZPIEGOSTWO PRZEMYSŁOWE, FREGATOWATE, MAPNIK CAGLE'A, MYSZAK, CŁO ZAPOROWE, KACZKA PIŻMOWA, KRĘCIEK, HYDROFOBOWOŚĆ, WODZIREJ, DZIEŁO ŻYCIA, BZYGI, ALKOHOL ROLNICZY, KAJENNA, WLEW, KRĄŻENIE POZAUSTROJOWE, KOCIOŁ EWORSYJNY, HIBERNACJA, DEMOSCENA, ŚCIEŻKA HOLOWNICZA, MYSZKA, ŻÓŁW SŁONIOWY, PACIORECZNIKOWATE, SALAMANDROWATE, LIOFILIZACJA, BEZTORBIKOWATE, GEROME, STADNIAKI, WĘŻÓWKOWATE, TRZEWIKODZIOBY, MORŚWIN KALIFORNIJSKI, POWIEŚĆ SF, CŁO PROHIBICYJNE, DZIERZBIKI, CHROMANIE PRZESTANKOWE, ZENDRA, NOSIWODA, PERM, BURZA, MISA EWORSYJNA, PALCÓWKA, KUROLE, KAIN, DZIWONOS, PADEMELON CZERWONONOGI, KONGREGACJA, ŻURAWIOWE, ŻÓŁW GEOMETRYCZNY, NAGOŚĆ, PODOKARPOWATE, KASATA, PERKOLACJA, TROCINIARKI, WEZBRANIE, PLAN SYTUACYJNY, KROK, PANGSZURA INDYJSKA, PUDEŁECZNIK SUNDAJSKI, PŁONNIKOWATE, PUSTOROGIE, TAMA, UBÓSTWO, FISZBINOWCE, KOTSIS, HURMOWATE, SEMITA, PERSPEKTYWA, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, CZYNNOŚĆ MOTORYCZNA, PIT STOP, MATAMATOWATE, ŚWIADEK, LAMANTYNY, TYTAN, FRYGIJCZYCY, ANTYSZTUKA, BAWOLE OKO, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, CZEŚNIK KORONNY, PIŻMOWCOWATE, RÓŻOWATE, PISMO WĘZEŁKOWE, BANDYTYZM, TRÓJSTRONNOŚĆ, PROSIONKOWATE, POŁĄCZENIE WCISKOWE, REOFIL, HOLOCEN, HIPOPOTAMOWATE, CICHA MSZA, NOC, REFLEKTOR NEUTRONÓW, KRANJEC, GHUL, SCENEDESMOWATE, KRETOSZCZURY, ŻÓŁW BRUNATNY, HERMETYCZNOŚĆ, CYBERPANK, ZAWIS, NASTECZNIKOWATE, PALCZAKOWATE, SKAŻENIE CHEMICZNE, PYTON BREDLA, TORFOWIEC KOŃCZYSTY, PORZĄDEK DZIENNY, ŻÓŁWIAK GŁADKOBRZEGI, MALAKOLOGIA, GŁĘBINA, PŁATEK, PRZEJRZYSTKA, SKRZELOPŁYWKA, ŚCIERWNIKI, TUSZ, TYPOLOGIZACJA, ŻÓŁW MAURETAŃSKI, MONUMENTALIZACJA, BAIJI, KULT PRZODKÓW, BULGOTNIK ŁAZIENKOWY, SADŹ, UKŁAD ZAPŁONOWY, ABISOBENTAL, NKAYI, JUDAIKA, GIGATONA, JANUSZ, ANALIZA WARTOŚCI, PŁASKOMERZYKOWATE, FRANTISEK, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, PŁETWOJASZCZURY, DRZEWOŁAZOWATE, KCIUK NARCIARZA, UKŁAD OKRESOWY PIERWIASTKÓW, KORYTKO, PASTERSKOŚĆ, SONDA, BAŻANTOWATE, ALFABET MUZYCZNY, ŻÓŁW NAMIOTOWY, ŁAPOWNICTWO BIERNE, ATAWIZM, PŁATNOŚĆ BALONOWA, TĘCZA, TRACZ DŁUGODZIOBY, JAZ, FAŁSZYWY ŚWIADEK, ZAPRAWA KLEJOWA, PAKARANOWATE, CZEPIEC, AZJATYCKI TYGRYS, KŁAJPEDA, HAOMA, SZLAUCH, PALEOGEN, URANIDOWATE, ?LEMUR ŁASICOWATY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 4.768 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PELOMEDUSIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI BOKOSZYJNYCH; ŚRODOWISKIEM ICH ŻYCIA SĄ RZEKI I WODY STOJĄCE, ZAMIESZKUJĄ PÓŁKULĘ POŁUDNIOWĄ: AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ, AFRYKĘ I MADAGASKAR, A PODCZAS OKRESU SUSZY ZAPADAJĄ W SEN LETNI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PELOMEDUSIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI BOKOSZYJNYCH; ŚRODOWISKIEM ICH ŻYCIA SĄ RZEKI I WODY STOJĄCE, ZAMIESZKUJĄ PÓŁKULĘ POŁUDNIOWĄ: AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ, AFRYKĘ I MADAGASKAR, A PODCZAS OKRESU SUSZY ZAPADAJĄ W SEN LETNI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PELOMEDUZOWATE Pelomedusidae - rodzina żółwi z podrzędu żółwi bokoszyjnych; środowiskiem ich życia są rzeki i wody stojące, zamieszkują półkulę południową: Amerykę Południową, Afrykę i Madagaskar, a podczas okresu suszy zapadają w sen letni (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PELOMEDUZOWATE
Pelomedusidae - rodzina żółwi z podrzędu żółwi bokoszyjnych; środowiskiem ich życia są rzeki i wody stojące, zamieszkują półkulę południową: Amerykę Południową, Afrykę i Madagaskar, a podczas okresu suszy zapadają w sen letni (na 14 lit.).

Oprócz PELOMEDUSIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI BOKOSZYJNYCH; ŚRODOWISKIEM ICH ŻYCIA SĄ RZEKI I WODY STOJĄCE, ZAMIESZKUJĄ PÓŁKULĘ POŁUDNIOWĄ: AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ, AFRYKĘ I MADAGASKAR, A PODCZAS OKRESU SUSZY ZAPADAJĄ W SEN LETNI sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - PELOMEDUSIDAE - RODZINA ŻÓŁWI Z PODRZĘDU ŻÓŁWI BOKOSZYJNYCH; ŚRODOWISKIEM ICH ŻYCIA SĄ RZEKI I WODY STOJĄCE, ZAMIESZKUJĄ PÓŁKULĘ POŁUDNIOWĄ: AMERYKĘ POŁUDNIOWĄ, AFRYKĘ I MADAGASKAR, A PODCZAS OKRESU SUSZY ZAPADAJĄ W SEN LETNI. Dodaj komentarz

1+2 =

Poleć nas znajomym:

x