POSTAĆ LARWALNA PŁAZÓW, KTÓRA PO PEWNYM CZASIE PRZEKSZTAŁCA SIĘ W DOROSŁEGO PŁAZA, JEDNAK PRZED CAŁKOWITYM PRZEOBRAŻENIEM FIZYCZNYM PREZENTUJE WIELE CECH TYPOWYCH DLA RYB - PROWADZI WODNY TRYB ŻYCIA, PORUSZA SIĘ, ODŻYWIA I WYGLĄDA PODOBNIE DO RYBY, ODDYCHA SKRZELAMI, MA OGON PIONOWO OTOCZONY PŁETWĄ, STANOWIĄCY GŁÓWNĄ SIŁĘ NAPĘDOWĄ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KIJANKA to:

postać larwalna płazów, która po pewnym czasie przekształca się w dorosłego płaza, jednak przed całkowitym przeobrażeniem fizycznym prezentuje wiele cech typowych dla ryb - prowadzi wodny tryb życia, porusza się, odżywia i wygląda podobnie do ryby, oddycha skrzelami, ma ogon pionowo otoczony płetwą, stanowiący główną siłę napędową (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KIJANKA

KIJANKA to:

przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania (na 7 lit.)KIJANKA to:

GŁOWACZ; słodkowodna larwa płazów bezogonowych; oddycha skrzelami (na 7 lit.)KIJANKA to:

larwa żaby (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "POSTAĆ LARWALNA PŁAZÓW, KTÓRA PO PEWNYM CZASIE PRZEKSZTAŁCA SIĘ W DOROSŁEGO PŁAZA, JEDNAK PRZED CAŁKOWITYM PRZEOBRAŻENIEM FIZYCZNYM PREZENTUJE WIELE CECH TYPOWYCH DLA RYB - PROWADZI WODNY TRYB ŻYCIA, PORUSZA SIĘ, ODŻYWIA I WYGLĄDA PODOBNIE DO RYBY, ODDYCHA SKRZELAMI, MA OGON PIONOWO OTOCZONY PŁETWĄ, STANOWIĄCY GŁÓWNĄ SIŁĘ NAPĘDOWĄ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.429

FUTURYSTYCZNOŚĆ, LATIMERIA, EPILEPTOLOGIA, SIŁA ODŚRODKOWA, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, AEROZOL BIOLOGICZNY, HIPISKA, WAMPIRZYCA, KRYTYCZKA, KASAR, WSCHODEK, MECHANIKA FALOWA, TLENOWNIA, SOLARIUM, PODSTEROWNOŚĆ, SAMOGŁOSKA ŚCIEŚNIONA, ZIEMIA ODNIESIENIA, PLANKTON, KASAK, SCHWANNOMA, AUTOMAT KOMÓRKOWY, UPADEK, MIĘSOŻERCA, UKŁAD PIASECKIEGO, POWIEŚĆ PRZYGODOWA, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, PINGWINY, CHOCHOŁ, CIETRZEW, ROPUCHA ŻYWORODNA TORNIERA, WSIUR, KLUCZ PARTYJNY, WYCIĄG LABORATORYJNY, KONWIKCJA, WYWIAD, JĘZYK DRAWIDYJSKI, NAGRZEW, GŁĘBINA, TROJAN, ENANCJOMER, DILER, OSAD, SUPERPAŃSTWO, DRZEWO MAMUTOWE, SPŁYW, POWOLNOŚĆ, KIERKI, RZEKOTKOWATE, KARKAS, RÓG, PĘCINA, WYGIĘCIE, NAŚLADOWNICTWO, TLENOWIEC, ELEMENT, DZICZ, CHALDEJSKI, USIŁOWANIE, PRODUCENT, SESJA, MODELARSTWO LOTNICZE, CHOROBA NIEDOKRWIENNA SERCA, PARKIET, MASKOTA, MIASTO OGRÓD, STOPKA, JEŻOWIEC JADALNY, LITERATURA ODPUSTOWA, DROGA, PILA, CZYNNOŚĆ SKURCZOWA MACICY, SAMOCHWALCA, DEMOSCENA, STAROHISZPAŃSKI, BADANIE PRZESIEWOWE, GALARETKA, LIZAK LOGOPEDYCZNY, KOMPAKTOR, STAN NIEUSTALONY, DRAMAT MODERNISTYCZNY, WYPRAWKA, WIĘCIOREK, WALKA ODWROTOWA, ŁUG SODOWY, DOJNICA, ODTWÓRCA, REGESTRATOR, STOSUNEK, TKAŃCOWATE, FUNT GIBRALTARSKI, STRUMYK, WIDZOWNIA, FIGHTERKA, EKONOMIA DOBROBYTU, PASAŻ, ALPINARIUM, KWARTALNIK, GRAFOMAN, APEL, ZAWIESINA DOUSTNA, ADIUWANT, KNAJPA, KOSZYCZEK, POMOC, ZMIERZCH ŻEGLARSKI, STEGOCEFAL, CENTYMETR, BOMBA WULKANICZNA, BIOMETEOROLOGIA, LOS, RAMIĘ, PRZYCZYNEK, FLASZECZKA, KWACZ, SAGRAN, ROZTERKA, STRES, ŻABA SESZELSKA, MINISTRANTURA, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, ŁOŻYSKO ŚLIZGOWE, WZÓR REDUKCYJNY, PROTEST, PÓŁSAMOGŁOSKA, SZTORMLINA, KRONIKARKA, AGREGAT, PARAMEDYK, RONDO, MACIERZ DIAGONALNA, HANAFITA, NIEŚPIESZNOŚĆ, ZRZĄDZENIE LOSU, KRZEŚCIJAŃSTWO, MANDAT WOLNY, PAWIE OKO, KOLORATURA, DOKUMENTARZYSTKA, PRZEKŁADANIEC, JASKÓŁCZY OGON, SOLNIK, BEAR, SZABAS, HYDROCHEMIA, ODBYTNICA, ŻALE, MLECZ, DOBRO PUBLICZNE, SCAT, NORA, KNOT, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, FAJCZARNIA, DOPOWIEDZENIE, DROBNOUSTEK TRÓJPRĘGI, PUNKT PRZYSŁONECZNY, TWIERDZENIE STONE'A O REPREZENTACJI ALGEBR BOOLE'A, ATALIA, CYKLON, MNOŻNIK ZATRUDNIENIA, OLO, ŁAŃKA, KAWIARKA, DRABKA, BEHAWIORYZM, SUCHA IGŁA, BELKA, ZASADA, KOMISJA SKRUTACYJNA, KRÓTKOWIDZTWO, NOOBEK, AWANPORT, ROZSTAW TRÓJSTOPOWY, SIARCZAN GLUKOZAMINY, PROROK, ŁYKOWATOŚĆ, STRUKTURALISTA, SZYBKOWAR, SYFON, CHIŃSKOŚĆ, POTRZEBA, TRASZKA ALPEJSKA, KOZA, ŚCINACZ, MALOWANIE, PRZEWRÓCENIE SIĘ, SFERA NIEBIESKA, OKRĘT-BAZA, JĄDRO, LOCJA, RAWELIN, DILPAK, ŚCIĘGNO ACHILLESA, ZEGAR KWARCOWY, STRONA, IZOCHRONA, ORNITOLOGIA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA UOGÓLNIONA, WSTRZYMANIE, SODA, SOSNA MASZTOWA, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, SOLFUGI, GALICYJSKOŚĆ, AUSTEN, RADIANT, MURENA OLBRZYMIA, SHAPESHIFTER, KONGER, POŁOŻNICTWO, SPOŁECZNE, NIEOBLICZALNOŚĆ, CHŁOPIĘCOŚĆ, REGENERATOR, HISTOPATOLOGIA, LOTNICTWO, HERPETOLOGIA, MORA, CYKL PASYJNY, CINKCIARZ, PREPER, BAZYLIKA WIĘKSZA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, PAPINEK, WYCIĄGARKA, BERLACZ, WABIK, ZESPÓŁ TUMARKINA, GLINA ZWAŁOWA, KSENOLIT, PĘCHERZYCA, MARZANNA, SYROP, ZARZUTKA, STYL CASUALOWY, LENIWIEC BRUNATNY, GRAVLAX, WŁADCA ABSOLUTNY, FORPOCZTA, WĘGAREK, KOKON, ŁUNNIK, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, AUTOHEMOTERAPIA, WARSTWA PERYDOTYTOWA, JEDNOROCZNOŚĆ, MAGICZNOŚĆ, RUCH, JĘZYK ZACHODNIOSŁOWIAŃSKI, MOGIŁA, SOCZEWICA, PORZĄDEK, SAPER, JĘZYK ALBAŃSKI, ZAPAŁKA, SPOTKANIE OPŁATKOWE, STOS PACIERZOWY, ROZWÓJ ZARODKOWY, TOPINAMBUR, POPRZEDNIK, STOPA, PANTERKA, STOLICA, OJCIEC CHRZESTNY, ANIOŁEK CHARLIEGO, FLAWONOID, OLA, GŁOS, FILOLOGIA ORIENTALNA, FOKUS, RZEMIOSŁO ARTYSTYCZNE, WODA ŚWIĘCONA, KONTROLING, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, ROBOTY PRZYMUSOWE, PRZEMIANA POLITROPOWA, STOLIK, ŁUSKI, MNIEJSZOŚĆ, AEROCASCO, WTRYSKIWACZ, PŁAZY BEZNOGIE, CYGANERIA, WIELOPŁETWCE, UNIŻENIE, KAZUISTYKA, PRZENAJŚWIĘTSZA OFIARA OŁTARZA, TOPOLOGIA SIECI KOMPUTEROWEJ, WIĆ ROŚLINNA, IMMUNOGLOBULINA, POLIGYNIA, DIABEŁ BŁOTNY, INWALIDA, CHÓR, MEKSYKAŃSKA FALA, UCIECZKA, ADWOKAT, KANONIA, RACHUNEK CIĄGNIONY, ?TOR ODSTAWCZY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.429 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

POSTAĆ LARWALNA PŁAZÓW, KTÓRA PO PEWNYM CZASIE PRZEKSZTAŁCA SIĘ W DOROSŁEGO PŁAZA, JEDNAK PRZED CAŁKOWITYM PRZEOBRAŻENIEM FIZYCZNYM PREZENTUJE WIELE CECH TYPOWYCH DLA RYB - PROWADZI WODNY TRYB ŻYCIA, PORUSZA SIĘ, ODŻYWIA I WYGLĄDA PODOBNIE DO RYBY, ODDYCHA SKRZELAMI, MA OGON PIONOWO OTOCZONY PŁETWĄ, STANOWIĄCY GŁÓWNĄ SIŁĘ NAPĘDOWĄ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: POSTAĆ LARWALNA PŁAZÓW, KTÓRA PO PEWNYM CZASIE PRZEKSZTAŁCA SIĘ W DOROSŁEGO PŁAZA, JEDNAK PRZED CAŁKOWITYM PRZEOBRAŻENIEM FIZYCZNYM PREZENTUJE WIELE CECH TYPOWYCH DLA RYB - PROWADZI WODNY TRYB ŻYCIA, PORUSZA SIĘ, ODŻYWIA I WYGLĄDA PODOBNIE DO RYBY, ODDYCHA SKRZELAMI, MA OGON PIONOWO OTOCZONY PŁETWĄ, STANOWIĄCY GŁÓWNĄ SIŁĘ NAPĘDOWĄ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KIJANKA postać larwalna płazów, która po pewnym czasie przekształca się w dorosłego płaza, jednak przed całkowitym przeobrażeniem fizycznym prezentuje wiele cech typowych dla ryb - prowadzi wodny tryb życia, porusza się, odżywia i wygląda podobnie do ryby, oddycha skrzelami, ma ogon pionowo otoczony płetwą, stanowiący główną siłę napędową (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KIJANKA
postać larwalna płazów, która po pewnym czasie przekształca się w dorosłego płaza, jednak przed całkowitym przeobrażeniem fizycznym prezentuje wiele cech typowych dla ryb - prowadzi wodny tryb życia, porusza się, odżywia i wygląda podobnie do ryby, oddycha skrzelami, ma ogon pionowo otoczony płetwą, stanowiący główną siłę napędową (na 7 lit.).

Oprócz POSTAĆ LARWALNA PŁAZÓW, KTÓRA PO PEWNYM CZASIE PRZEKSZTAŁCA SIĘ W DOROSŁEGO PŁAZA, JEDNAK PRZED CAŁKOWITYM PRZEOBRAŻENIEM FIZYCZNYM PREZENTUJE WIELE CECH TYPOWYCH DLA RYB - PROWADZI WODNY TRYB ŻYCIA, PORUSZA SIĘ, ODŻYWIA I WYGLĄDA PODOBNIE DO RYBY, ODDYCHA SKRZELAMI, MA OGON PIONOWO OTOCZONY PŁETWĄ, STANOWIĄCY GŁÓWNĄ SIŁĘ NAPĘDOWĄ sprawdź również:

osobnik ludzki lub zwierzęcy we wczesnym etapie rozwoju zwanym okresem zarodkowym ,
wieża obronna z bramą wjazdową umieszczoną w niższej kondygnacji ,
układ służący do przechowywania i odtwarzania informacji ,
literacki zabieg polegający na nagromadzeniu bliskoznacznych określeń mającym na celu uwydatnienie wagi omawianego przedmiotu ,
skupisko minerałów ,
Zamieszkanie grupy ludzi na określonym terytornium, na którym wcześniej nie mieszkała ,
otwór w igle ,
'Bananowy ...' VOX-u ,
gliniany garnuszek o kształcie gruszki, otwarty z dwu stron, używany dawniej w laboratoriach ,
nauczyciel, który uczy języka niemieckiego ,
mała, przeważnie drewniana warownia znajdująca się na kresach państwa dla obrony granic ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
neurolog (1897-1963); prace z histopatologii ośrodkowego układu nerwowego ,
udawany żal, rzadkie ,
cecha czegoś, co jest powszechnie spotykane ,
zjawisko optyczne polegające na pojawieniu się wąskich smug (pasm) świetlnych układających się w kształtgwiazdy na powierzchni kamieni szlachetnych, zwłaszcza szlifowanych w kaboszon ,
niechęć - brak ochoty na coś, chęci do czegoś ,
BIELUŃ, DATURA ,
pochodna dihydralazyny, lek o działaniu hipotensyjnym oraz stymulującym mieszki włosowe ,
imię Ludwiga, b. kolarza ,
w średniowieczu podstawowa jednostka organizacyjna jazdy rycerskiej ,
przedstawiciel protistów roślinopodobnych z gromady kryptomonad (Cryptophyta) ,
metal lub półmetal charakteryzujący się dużą gęstością, często także właściwościami toksycznymi ,
zbiór technik mających na celu prognozę przyszłych cen (kursów) papierów wartościowych, walut czy surowców na podstawie cen historycznych ,
to, że coś ma zły wpływ na coś innego, nie przynosi korzyści ,
człowiek, który praktykuje ascezę ,
lekkie obuwie o skórzanych lub gumowych podeszwach, do których mocowane są paski ze skóry lub z innego materiału ,
ur. w 1930r. astronauta amerykański, dowódca we wspólnym locie Apollo-Sojuz ,
z ekspresją o marynarce; część garderoby damskiej i męskiej, górna część garnituru lub kostiumu, często funkcjonująca poza kompletem ,
osoba, która kieruje przebiegiem jakiejś uroczystości

Komentarze - POSTAĆ LARWALNA PŁAZÓW, KTÓRA PO PEWNYM CZASIE PRZEKSZTAŁCA SIĘ W DOROSŁEGO PŁAZA, JEDNAK PRZED CAŁKOWITYM PRZEOBRAŻENIEM FIZYCZNYM PREZENTUJE WIELE CECH TYPOWYCH DLA RYB - PROWADZI WODNY TRYB ŻYCIA, PORUSZA SIĘ, ODŻYWIA I WYGLĄDA PODOBNIE DO RYBY, ODDYCHA SKRZELAMI, MA OGON PIONOWO OTOCZONY PŁETWĄ, STANOWIĄCY GŁÓWNĄ SIŁĘ NAPĘDOWĄ. Dodaj komentarz

7+3 =

Poleć nas znajomym:

x