W ASTRONOMII - SYTUACJA, GDY DWA CIAŁA NIEBIESKIE ZNAJDUJĄ SIĘ - OGLĄDANE Z USTALONEGO MIEJSCA, ZAZWYCZAJ Z ZIEMI - NAPRZECIWKO SIEBIE NA NIEBIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPOZYCJA to:

w astronomii - sytuacja, gdy dwa ciała niebieskie znajdują się - oglądane z ustalonego miejsca, zazwyczaj z Ziemi - naprzeciwko siebie na niebie (na 8 lit.)PRZECIWSTAWIENIE to:

w astronomii - sytuacja, gdy dwa ciała niebieskie znajdują się - oglądane z ustalonego miejsca, zazwyczaj z Ziemi - naprzeciwko siebie na niebie (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPOZYCJA

OPOZYCJA to:

sprzeciw wyrażany wobec czegoś, stanowisko przeciwne innemu, przeciwnemu (na 8 lit.)OPOZYCJA to:

zorganizowana grupa ludzi przeciwstawiających się czemuś (np. panującej władzy) (na 8 lit.)OPOZYCJA to:

w językoznawstwie - zestawienie przeciwstawnych sobie elementów języka, np. głoski dźwięcznej i bezdźwięcznej (na 8 lit.)OPOZYCJA to:

w astronomii - sytuacja, gdy dwa ciała niebieskie znajdują się - oglądane z ustalonego miejsca, zazwyczaj z Ziemi - naprzeciwko siebie na niebie (na 8 lit.)OPOZYCJA to:

w szachach - takie ułożenie króli, w którym stoją one naprzeciwko siebie oddzielone o jedno pole, w tej samej linii lub po przekątnej (na 8 lit.)OPOZYCJA to:

coś, co jest przeciwstawne wobec czegoś innego, stanowi kontrast (na 8 lit.)OPOZYCJA to:

w szermierce; zabezpieczenie ręki gardą przed końcem szpady przeciwnika (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ASTRONOMII - SYTUACJA, GDY DWA CIAŁA NIEBIESKIE ZNAJDUJĄ SIĘ - OGLĄDANE Z USTALONEGO MIEJSCA, ZAZWYCZAJ Z ZIEMI - NAPRZECIWKO SIEBIE NA NIEBIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.073

POLE, KATEDRA, LIŚCIEŃ, SAMOCHÓD SUBKOMPAKTOWY, MECHANIKA PRECYZYJNA, ŻAKARD, PEŁNIA, EWANGELICYZM, RENTGENOLOGIA, OPÓR, ELEKTRYCZNOŚĆ, ŁONO, PIĘKNY WIEK, CALABAZA, SOPEL, BATON, BEZWYJŚCIOWOŚĆ, POWSTANIE LISTOPADOWE, OSTINATO, NYLON, BOROWIEC, UKŁAD MOCZOWY, GEOMETRIA ALGEBRAICZNA, MASZYNA WYCIĄGOWA, DRÓŻKA, STARA MALEŃKA, SAMOZAPŁON, REKIN OWSONA, MADRASA, CHOPIN, UNIŻONOŚĆ, NORNIK PÓŁNOCNY, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, WYSIEDLENIEC, POLEMIZATOR, CYKL KONIUNKTURALNY, DETEKTORYSTA, NASTAWNOŚĆ OKA, FLĄDRA, GRUZEŁEK, AKOMODACJA, ZAUROPLIT, MIECZ OBROTOWY, PARZYSTOŚĆ, ANATOMIA PRAWIDŁOWA, AGROMETEOROLOGIA, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, JEDNORAZOWOŚĆ, FRYGOWIE, NIECHLUBNOŚĆ, BBS, RYNNA SUBGLACJALNA, BRODAWKA STÓP, ASTRACHAN, DIAKON, KILBLOKI, TRÓJKĄT, WOJNA NAPOLEOŃSKA, WYŁĄCZNIK KRAŃCOWY, ŚCIEŻKA PRZYRODNICZA, PIECZYNG, SALDO CYKLICZNE, FIKOŁEK, SROGOŚĆ, DZWONEK, PŁOTKA, STRZYKWY, ZASIŁEK CHOROBOWY, PAJDA, ANAKREONTYK, GŁADZIZNA, WCIĄGARKA, CESARSTWO, TERMOMETR OWULACYJNY, RETRAKCJA, AMFITEATR, SZTAMBUCH, EKSPEKTORACJA, KONCHYLIOLOGIA, FICTIO PERSONAE, SAMOTRZASK, BLOCH, ODLEWNIA, SAMIEC, RYGORYSTKA, MADEJOWE ŁOŻE, KOKTAJL MOŁOTOWA, SCHLUTER, MENISK, SKAZA MOCZANOWA, PERLICZKA, MLECZAJ LEPKI, NARZECZEŃSTWO, APLIKANT ADWOKACKI, GENOMIKA STRUKTURALNA, LAMPA ELEKTROPROMIENIOWA, WARZELNIA, TROPIK, PANCERNIK WŁOCHATY, OSADY DENNE, KONFIGURACJA, SKRĘCANIE, RONDO, CIEMNOBLASZEK, METEOROID, KONTRABANDZISTA, WSPÓŁCZYNNIK BŁĘDNYCH BITÓW, OURANOZAUR, OSZOŁOM, CYKL ASTRONOMICZNY, PATRIARCHAT, ODNÓŻE TUŁOWIOWE, PRZEPOCZWARZENIE, BRAMKA LOGICZNA, LAMPA OSCYLOSKOPOWA, GRUPA GALOIS, SKURCZ, CZARODZIEJ, ZAŁOŻENIE PARKOWE, ROMANISTA, BRONTOZAUR, OBRZĘK, DOROŻKARSTWO, KALEKA UMYSŁOWY, SZCZĘKA, SCHIZOFRENIA, MŁOTECZEK, SKŁAD WOLNOCŁOWY, SYSTEM JĘZYKOWY, FIZYKA CIAŁA STAŁEGO, GARNIZON, OCHOTNIK, BOKÓWKA, MISIEK, OPOZYCJA, GRUSZKA ZIEMNA, GATUNEK BLIŹNIACZY, SZPALER, LEKARZ PIERWSZEGO KONTAKTU, KUMOSZKA, INSTALATOR, BIBLIOTEKA, PIEKŁO, SSAKI ŻYWORODNE, TRZASKOWISKO, GRUCZOŁ DOKREWNY, PILATES, DRUK WKLĘSŁY, DRUZGOT TEKTONICZNY, PRASŁOWIAŃSZCZYZNA, WYRAŻENIE EGZOCENTRYCZNE, CRACK, PYTEL, ZIEMIA, POWIEŚĆ FANTASTYCZNA, MERZYK OBRZEŻONY, KONSERWARNIA, MEDYCYNA WETERYNARYJNA, DEFINIOWALNOŚĆ, KOŁATANINA, KUC KASPIJSKI, NEANDERTALCZYK, CENA ZAMKNIĘCIA, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, FILOLOGIA ROMAŃSKA, WARTKOŚĆ, EKRAN FLUORESCENCYJNY, IMPLANTACJA, ASTRONOMIA POZYCYJNA, OKULISTA, OPPERT, KRYJÓWKA, CYMES, RONDO, ZWARTOŚĆ, RYBA DRAPIEŻNA, BAŃKA, DELFIN, KAFETERIA OTWARTA, MUSICAL, BRYZG, POWINOWATY, ZAŚPIEW, METAMER, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, WYPRYSK DYSHYDROTYCZNY, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, ZWIERZĘ, TRÓJSKOK, SURREALIZM, ZŁOŻE OKRUCHOWE, JEDNOSTKA INFORMACJI, JOGIZM, BILDUNGSROMAN, CHYTROŚĆ, OPARY, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, MORFOFONEMIKA, STRAŻ POŻARNA, DROBINA, SASZETKA, DYPTYCH, BAGAŻ, KOŚĆ CZOŁOWA, PARKIET, EUPELYKOZAURY, PROFESJONALISTA, KOŁEK, PARANOICZNE ZABURZENIE OSOBOWOŚCI, FRANCISZKANIZM, TUŁACTWO, NOC, WŁÓKNIAK TWARDY, PSYCHOLOGIA AKADEMICKA, OSOBISTOŚĆ, KREOLSKI HAITAŃSKI, POKÓJ, WOSKOWNIA, TCHÓRZLIWOŚĆ, LAMBDA, SINGEL, SIECI, DETEKTORYSTKA, KOCIOŁ, NIEWIDKA, PARSEK, WIELOETATOWOŚĆ, GRACZ, WIROPŁAT, SOLARIUM, PUNKT, NIEUNIKNIONOŚĆ, PROSZEK DOVERA, ŻYWOPŁOT, KOALA, SIEROTA SPOŁECZNA, FRAMUGA, SZTURMAK, ŻABA MOCZAROWA WOLTERTORFFA, PSYCHOLOGICZNA TEORIA DECYZJI, DYSRUPCJA, DYPTYK, CZĘŚĆ, DRUGORZĘDOWE CECHY PŁCIOWE, WYSTRZAŁ, STRÓJ PLAŻOWY, KRYSTALOGRAFIA RENTGENOWSKA, PEJZAŻ, BUTERSZNYT, CEPISKO, CHROMANIE PRZESTANKOWE, OKWIAT POJEDYNCZY, ANTYPODY, AUTOPARODIA, CIAŁO DOSKONALE SZARE, PUDŁO, OSOBOWOŚĆ, AMAZONKA, CZERWONA BURŻUAZJA, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, ANTENA REFLEKTOROWA, NABIEG KORZENIOWY, SAMOCHODZIARZ, ŻUŻLOBETON, ARKADA, NAPARZANKA, RÓW MELIORACYJNY, FIZYKA JĄDROWA, DŻIG, TELEMARK, CUKIER, POLIP, SPRZEDAŻ, REWIZJONIZM, ALETOPELTA, SZLAM, DIALEKT, ŻAL, BALANS, POLIMER, WIRKI, ZBIEŻNOŚĆ, KREDKA OŁÓWKOWA, ATTACHÉ KULTURALNY, GARDEROBIANA, PAT LEGISLACYJNY, ENCYKLOPEDYSTA, PRZEKWIT, PODUSZKOWIEC, DASZEK, KRASNAL, MECHANIKA KONSTRUKCJI, DOKUMENTALIZM, ŚCIANA WSPINACZKOWA, WYSOKOŚĆ ASTRONOMICZNA, SPÓJNIK PRZECIWSTAWNY, GAZPACHO, ŚREŻOGA, ŁAD, ?CEWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.073 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ASTRONOMII - SYTUACJA, GDY DWA CIAŁA NIEBIESKIE ZNAJDUJĄ SIĘ - OGLĄDANE Z USTALONEGO MIEJSCA, ZAZWYCZAJ Z ZIEMI - NAPRZECIWKO SIEBIE NA NIEBIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W ASTRONOMII - SYTUACJA, GDY DWA CIAŁA NIEBIESKIE ZNAJDUJĄ SIĘ - OGLĄDANE Z USTALONEGO MIEJSCA, ZAZWYCZAJ Z ZIEMI - NAPRZECIWKO SIEBIE NA NIEBIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPOZYCJA w astronomii - sytuacja, gdy dwa ciała niebieskie znajdują się - oglądane z ustalonego miejsca, zazwyczaj z Ziemi - naprzeciwko siebie na niebie (na 8 lit.)
PRZECIWSTAWIENIE w astronomii - sytuacja, gdy dwa ciała niebieskie znajdują się - oglądane z ustalonego miejsca, zazwyczaj z Ziemi - naprzeciwko siebie na niebie (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPOZYCJA
w astronomii - sytuacja, gdy dwa ciała niebieskie znajdują się - oglądane z ustalonego miejsca, zazwyczaj z Ziemi - naprzeciwko siebie na niebie (na 8 lit.).
PRZECIWSTAWIENIE
w astronomii - sytuacja, gdy dwa ciała niebieskie znajdują się - oglądane z ustalonego miejsca, zazwyczaj z Ziemi - naprzeciwko siebie na niebie (na 16 lit.).

Oprócz W ASTRONOMII - SYTUACJA, GDY DWA CIAŁA NIEBIESKIE ZNAJDUJĄ SIĘ - OGLĄDANE Z USTALONEGO MIEJSCA, ZAZWYCZAJ Z ZIEMI - NAPRZECIWKO SIEBIE NA NIEBIE sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - W ASTRONOMII - SYTUACJA, GDY DWA CIAŁA NIEBIESKIE ZNAJDUJĄ SIĘ - OGLĄDANE Z USTALONEGO MIEJSCA, ZAZWYCZAJ Z ZIEMI - NAPRZECIWKO SIEBIE NA NIEBIE. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

x