W ASTRONOMII - SYTUACJA, GDY DWA CIAŁA NIEBIESKIE ZNAJDUJĄ SIĘ - OGLĄDANE Z USTALONEGO MIEJSCA, ZAZWYCZAJ Z ZIEMI - NAPRZECIWKO SIEBIE NA NIEBIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OPOZYCJA to:

w astronomii - sytuacja, gdy dwa ciała niebieskie znajdują się - oglądane z ustalonego miejsca, zazwyczaj z Ziemi - naprzeciwko siebie na niebie (na 8 lit.)PRZECIWSTAWIENIE to:

w astronomii - sytuacja, gdy dwa ciała niebieskie znajdują się - oglądane z ustalonego miejsca, zazwyczaj z Ziemi - naprzeciwko siebie na niebie (na 16 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: OPOZYCJA

OPOZYCJA to:

sprzeciw wyrażany wobec czegoś, stanowisko przeciwne innemu, przeciwnemu (na 8 lit.)OPOZYCJA to:

zorganizowana grupa ludzi przeciwstawiających się czemuś (np. panującej władzy) (na 8 lit.)OPOZYCJA to:

w językoznawstwie - zestawienie przeciwstawnych sobie elementów języka, np. głoski dźwięcznej i bezdźwięcznej (na 8 lit.)OPOZYCJA to:

w astronomii - sytuacja, gdy dwa ciała niebieskie znajdują się - oglądane z ustalonego miejsca, zazwyczaj z Ziemi - naprzeciwko siebie na niebie (na 8 lit.)OPOZYCJA to:

w szachach - takie ułożenie króli, w którym stoją one naprzeciwko siebie oddzielone o jedno pole, w tej samej linii lub po przekątnej (na 8 lit.)OPOZYCJA to:

coś, co jest przeciwstawne wobec czegoś innego, stanowi kontrast (na 8 lit.)OPOZYCJA to:

w szermierce; zabezpieczenie ręki gardą przed końcem szpady przeciwnika (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W ASTRONOMII - SYTUACJA, GDY DWA CIAŁA NIEBIESKIE ZNAJDUJĄ SIĘ - OGLĄDANE Z USTALONEGO MIEJSCA, ZAZWYCZAJ Z ZIEMI - NAPRZECIWKO SIEBIE NA NIEBIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.073

SSAK, PRZYGOTOWANIE, BIGAMIA, WYCZARTEROWANIE, WĘZEŁ, GNIOTOWCE, KAWA Z MLEKIEM, TAMILSKI, SZYDŁOSZ WŁOSKOWY, RODZINA PATCHWORKOWA, RYNNA POLODOWCOWA, AMYLOFAGIA, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZENIA, GENETYKA POPULACYJNA, PRZEWODZIK, CIĘŻKOŚĆ, SADYSTA, PARANOJA, DOLOT, ATMOSFERA, OMASTA, KONTRAMARKARNIA, UDAR SŁONECZNY, SCHIZOFRENIA NIEZRÓŻNICOWANA, HERODY, PRZYWODZICIEL WIELKI, LUDY TURAŃSKIE, WYMÓG, TERMINATOR, CHRABĄSZCZ, SEZAMKA, KANOPA, STUDZIENINA, DŁUGI WEEKEND, POKER PIĘCIOKARTOWY DOBIERANY, HELIOFIZYKA, WITREKTOMIA, ROK ANOMALISTYCZNY, MĘKI TANTALA, OBÓZ KONDYCYJNY, NIEPUNKTUALNOŚĆ, RAKI, ASEKURANT, PARALAKSA, ZIELONE, WILCZY GŁÓD, CHOLEWKA, CZAS GRAMATYCZNY, ŁOŻYSKO TOCZNE, WALKA, PIJAWKA, PLAC, SERDAR, PŁYNNOŚĆ, EGZOSZKIELET, WALC WIEDEŃSKI, TERMINAL NAFTOWY, KRATER, REGENT, ZWIERCIADŁO, SĘDZIA KALOSZ, ZAPALENIEC, SYMULACJONIZM, WARSTWA, SUNDAJKA, UNIWEREK, AUTOTELICZNOŚĆ, KARAKOL, DZIELNICA KLIMATYCZNA, BANK, STYL JOŃSKI, PERSONA, FOCH, FILOLOGIA KLASYCZNA, STARE MIASTO, MOTYLEK, SKROBIA ZIEMNIACZANA, SYNONIMIA CAŁKOWITA, CICHA MSZA, INTERFEROMETRIA WIELKOBAZOWA, METEORYT, BUFET, HYDROSFERA, KIKUTNICE, GENOMIKA INDYWIDUALNYCH RÓŻNIC, ŁĄCZNIK PNEUMATYCZNY, JĘZYK ERGATYWNO-ABSOLUTYWNY, REGRESJA PROBITOWA, PARAZYTOLOGIA WETERYNARYJNA, ARCHAISTA, WAMPIR, CHOROBA POCAŁUNKÓW, DŁUGOŚĆ, CYGARETKI, FREE JAZZ, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, WYBIELENIE, SZCZENIARA, DUSZA, GORĄCZKA ZŁOTA, NIEZDARA, POWIEŚĆ Z TEZĄ, PAROKSYZM, PLENNOŚĆ, UMOWA SPONSORSKA, ŻARŁOK, GRUNT, MANDAT WOLNY, MELODRAMAT, ZAŚPIEW, WYŁAWIACZ, SAMOCHWALCA, SLALOM RÓWNOLEGŁY, WIDŁOZĘBOWCE, GHUL, INTERAKTYWNOŚĆ, WSPÓŁCZYNNIK ZAŁAMANIA, SER PARMEŃSKI, AMALGAMAT, CZĘŚĆ PRZEWODZĄCA OBCA, NIEUBŁAGALNOŚĆ, WŚCIEKLICA USZATKA, PERLICZKA, DRYBLING, METEOROLOGIA ROLNICZA, OBRONICIEL, RAKSLOT, SZCZERKLINA PIASKOWA, PROSCENIUM, PODLIZYWACZ, STOPOTONA, STRZELNICA, ALBAŃSKI, KONKURENCJA, STĄGIEW, JĄDRO MIGDAŁOWATE, AFGAŃSKI, FAŁDOPŁETWE, ODCZUCIE, OPPERT, BALISTYKA WEWNĘTRZNA, KRYSZTAŁEK, STECHIOMETRIA, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, SILNIK TŁOKOWY, KULCZYBA, KRAINA MITOLOGICZNA, WSPÓŁZAWODNICTWO, GEOFAGIA, PŁOMIEŃ, KOLOR, STOMATOLOG, HALLEY, CZERWONAK, KOBRA, PŁATKI, ZAKŁADKA, WARZELNICTWO, MAZAJA, STAROUKRAIŃSKI, ŁAMAŃCE, CHOPINISTKA, LODOWIEC, OSTATNIA DROGA, KOTEWKA, KRESKA, ODBIJANIE SIĘ, WYRAŹNOŚĆ, HORMON ANTYMILLEROWSKI, NEKROFAG, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, MODERUNEK, NUMERATOR, GRAF PŁASKI, ROZTOCZE, PORTE-PAROLE, MARKGRAF, ELITA, SPADOCHRON, KOLUMNA GŁOŚNIKOWA, OPTYKA KRYSZTAŁÓW, PASAŻ, DICYNODONTY, WICIOWCE, OPÓR, ARTEFAKT, LALKA, TRZYDZIESTKA, GODZINA MILICYJNA, WIĄZADŁO, WAMPIR, AFRYKAŃSKI, NOTABL, BLOK, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, KOSTNOJĘZYKOPODOBNE, FIRMAMENT, ZESZYT W KRATKĘ, BIOMETRIA, JĘZYK PENDŻABSKI, WEST COAST SWING, FONDUE CZEKOLADOWE, KALCYFIKACJA, GUFFA, BOMBA WODOROWA, PLASTYKA, WĄŻ W KIESZENI, ZAŁAM, OSPAŁOŚĆ, STYLISTYKA, ZIEMNIAK SKROBIOWY, SIKORY, PRZEGUBOWIEC, ŻOŁDAK, WEKA, ŻABA POŁUDNIOWA KARŁOWATA, REWANŻ, MAŁA OJCZYZNA, KRATER BOCZNY, SALA PLENARNA, WĘZEŁ ZWYKŁY, RUCHY TEKTONICZNE, POMIESZANIE Z POPLĄTANIEM, MENU, SCENERIA, MUCHA, SENTYMENTALNOŚĆ, NACZYNIA TĘTNICZE, PARANTODON, IZDEBNIK, ZMIENNA OBJAŚNIAJĄCA, MARAZM, EROS, PARA, BAR, SKRUPULAT, ARKA, RYNEK HURTOWY, LATOPIS, PRZEJRZYSTKA, NASIENNIK, PRZETARG NIEOGRANICZONY, PROFILAKTYKA ŚRODOWISKOWA, WIATRACZEK, ŁASKAWCA, SFERA, ZWYCZAJOWOŚĆ, AEDICULA, BEZSZPARKOWCE, SYLWETKA, KODYFIKATOR, APELACJA, DŁUGOSZYJ PIŁKOWANY, ZAPASY, POZYCJA BALETOWA, ARPEDŻIO, ANTROPOLOG KULTUROWY, JĘZYK DAHALIK, DORTMUNDER, DAMA DO TOWARZYSTWA, KSYLOFON, POWTÓRZENIE, SALADA, ŻAREŁKO, PŁYTA GIPSOWO-KARTONOWA, ALTERNATYWA, GÓRNICTWO WĘGLOWE, CZŁAPAK, MENISK, BOROWIEC, ŚLIZGAWICA, WAROWANIE, MIKROSKOPIJNOŚĆ, KOŁOWRÓT, KOŚĆ NIEZGODY, PODKŁAD, BUREK, SALA, ZHAFTOWANIE SIĘ, PODLIZUCH, HIPERALGEZJA, TEREN ZALEWOWY, FILOLOGIA ROSYJSKA, IDEAŁ PIERWSZY, BOSTON, GITARA HAWAJSKA, DRWINA, NAPĘD HYDRAULICZNY, LAMINAT, GÓRKA, AMBRAZURA, PATRON, GOSPODARKA MIESZANA, JAWNOGRZESZNICA, DWUSETKA, ZAKON KLERYCKI, KONDOMINIUM, LANDRYNKA, HARENDA, ?VAT.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.073 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W ASTRONOMII - SYTUACJA, GDY DWA CIAŁA NIEBIESKIE ZNAJDUJĄ SIĘ - OGLĄDANE Z USTALONEGO MIEJSCA, ZAZWYCZAJ Z ZIEMI - NAPRZECIWKO SIEBIE NA NIEBIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: W ASTRONOMII - SYTUACJA, GDY DWA CIAŁA NIEBIESKIE ZNAJDUJĄ SIĘ - OGLĄDANE Z USTALONEGO MIEJSCA, ZAZWYCZAJ Z ZIEMI - NAPRZECIWKO SIEBIE NA NIEBIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OPOZYCJA w astronomii - sytuacja, gdy dwa ciała niebieskie znajdują się - oglądane z ustalonego miejsca, zazwyczaj z Ziemi - naprzeciwko siebie na niebie (na 8 lit.)
PRZECIWSTAWIENIE w astronomii - sytuacja, gdy dwa ciała niebieskie znajdują się - oglądane z ustalonego miejsca, zazwyczaj z Ziemi - naprzeciwko siebie na niebie (na 16 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OPOZYCJA
w astronomii - sytuacja, gdy dwa ciała niebieskie znajdują się - oglądane z ustalonego miejsca, zazwyczaj z Ziemi - naprzeciwko siebie na niebie (na 8 lit.).
PRZECIWSTAWIENIE
w astronomii - sytuacja, gdy dwa ciała niebieskie znajdują się - oglądane z ustalonego miejsca, zazwyczaj z Ziemi - naprzeciwko siebie na niebie (na 16 lit.).

Oprócz W ASTRONOMII - SYTUACJA, GDY DWA CIAŁA NIEBIESKIE ZNAJDUJĄ SIĘ - OGLĄDANE Z USTALONEGO MIEJSCA, ZAZWYCZAJ Z ZIEMI - NAPRZECIWKO SIEBIE NA NIEBIE sprawdź również:

nadbrzeżny teren przy zbiorniku wodnym, pokryty piaskiem lub żwirem, wykorzystywany w celach rekreacyjnych ,
album muzyczny, który jest zbyt długi, by nazwać go zwykłym singlem czy też - ze względu na zawarty na nim materiał - niekwalifikujący się jako maxi-singel, i który jest jednocześnie zbyt krótki, by uznać go za pełnoprawny album długogrający ,
Gavia pacifica - gatunek dużego ptaka wodnego z rodziny nurów (Gaviidae); gniazduje w północnej części Ameryki Północnej, zimuje wzdłuż jej zachodniej części ,
jednostka objętości ciał sypkich w angielskich i amerykańskich układach miar 36,3687 dm3, 35,2391 dm3 ,
dawna nazwa Jekaterynburga ,
skrzyżny lub rozkroczny ,
płyn stosowany w układach hydraulicznych do wspomagania pracy tych układów ,
północnoamerykański ptak z jemiołuszek ,
sceniczne imię Leokadii Halamy ,
miasto w Australii (Wiktoria), ośrodek regionu uprawy winorośli i drzew cybusowych ,
zagrała w 'Kobiecie z prowincji' ,
kiepski malarz ,
tlenek żelaza z grupy spineli ,
bakterie, dla których głównym produktem procesu oddychania jest metan ,
kobieta lub dziewczyna, która bałamuci (podrywa), kusi mężczyzn ,
cecha np. dyskursu, procesu historycznoliterackiego, komunikacji, polegająca na tym, że żadne słowo (dzieło, wypowiedź) nie istnieje w oderwaniu od innych, lecz zawsze w relacji - do kontekstu, innych słów i różnych form wypowiedzi ,
rozmiary: długość, szerokość, głębokość ,
silnik spalinowy zasilany różnymi paliwami ,
miasto w azjatyckiej części Federacji Rosyjskiej, port nad Angarą w pobliżu wielka elektrownia wodna ,
luźny lub słabo spojony osad powstający w wyniku akumulacji (osadzania) drobnych cząstek mineralnych z gleb, glin, lessów, pokryw zwietrzelinowych itp., wypłukanych i zmytych ze stoków przez wody opadowe ,
nagromadzenie luźnych osadów, głównie żwiru oraz piasku, w korycie rzeki, które tworzy wyraźne wysklepienie dna lub też występ brzegu rzeki ,
Robert, amer. aktor ,
inna nazwa pieprznika jadalnego ,
sztuczna tkanina lub dzianina z okrywą włosową ,
biegaczka biegająca na średnich dystansach (tj. od 800m do 3000m) ,
rodzaj detektora promieniowania jonizującego, służący do pomiarów dawki ekspozycyjnej wyrażonej w rentgenach, bez dokładnego określenia źródła promieniowania ,
formacja geologiczna z okresu o tej samej nazwie ,
w retoryce jeden z działów (jedna z zasad) elokucji, poprawność ,
koszałki-... to banialuki ,
wieś w Polsce położona w województwie śląskim, w powiecie częstochowskim, w gminie Kruszyna

Komentarze - W ASTRONOMII - SYTUACJA, GDY DWA CIAŁA NIEBIESKIE ZNAJDUJĄ SIĘ - OGLĄDANE Z USTALONEGO MIEJSCA, ZAZWYCZAJ Z ZIEMI - NAPRZECIWKO SIEBIE NA NIEBIE. Dodaj komentarz

6+9 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast