URANOZAUR, OURANOSAURUS - RODZAJ DINOZAURA Z NADRODZINY HADROZAUROIDÓW ŻYJĄCY W OKRESIE KREDY DOLNEJ NA TERENACH ZACHODNIEJ AFRYKI; DŁUGOŚĆ CIAŁA WYNOSIŁA 7 M, CIĘŻAR 4 T - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

OURANOZAUR to:

Uranozaur, Ouranosaurus - rodzaj dinozaura z nadrodziny hadrozauroidów żyjący w okresie kredy dolnej na terenach zachodniej Afryki; długość ciała wynosiła 7 m, ciężar 4 t (na 10 lit.)URANOZAUR to:

Uranozaur, Ouranosaurus - rodzaj dinozaura z nadrodziny hadrozauroidów żyjący w okresie kredy dolnej na terenach zachodniej Afryki; długość ciała wynosiła 7 m, ciężar 4 t (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "URANOZAUR, OURANOSAURUS - RODZAJ DINOZAURA Z NADRODZINY HADROZAUROIDÓW ŻYJĄCY W OKRESIE KREDY DOLNEJ NA TERENACH ZACHODNIEJ AFRYKI; DŁUGOŚĆ CIAŁA WYNOSIŁA 7 M, CIĘŻAR 4 T". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.539

JEMIOŁA, ZWARCIE, BROŃ BIOLOGICZNA, DYSTANS, PISTACJA, BRZOSKWINKA, DOUGHNUT, PUCHAREK, POKRYWA, REZONANS, RESORAK, ATMOSFERA NORMALNA, HUDIEZAUR, SADZENIAK, RZEŹBA MŁODOGLACJALNA, DIARTROGNATUS, OŁÓW, RUMIAN PSI, PAZUROGON UDOPRĘGI, ALARM WIBRACYJNY, WAHADŁÓWKA, FALKARIUS, WARDZANKA, KURIERKA, STAROPERSKI, SZWABSKI, CIEMNOBLASZEK, ŻÓŁW PUSTYNNY, GRZYBIARSTWO, SZYBKOZŁĄCZKA, DIAKONAT, WYKSZTAŁCENIE ZASADNICZE ZAWODOWE, SANSEWIERA, KURIER PODHALAŃSKI, CENTRALA MIĘDZYMIASTOWA, HARDTOP, RODZAJ NIJAKI, ŻYWICZLIN, DASZANPUZAUR, POŁUDNIOWOAFRYKAŃCZYK, BLIŹNIĘTA ZROŚNIĘTE, URNA KANOPSKA, KONTOTEKA, NIEPOKÓJ RUCHOWY, RYJÓWKA ETRUSKA, DRZEWO CHLEBOWE, DRĘTWA BRUNATNA, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, OBROTÓWKA, POZŁOTNICTWO, PROMIENNIK, CZASZA, PRĄTNIK, METODA TERMICZNA, UNIWERSYTET, NEURON PIRAMIDOWY, NOCEK OSTROUCHY, CLINTON, FLEBODIUM, PÓŁOWCA, DANAIDOWATE, LIRYKA POŚREDNIA, PARARABDODON, ADAZAUR, TĘPOLISTKA, KITEL, KOLĘDA, USKOK, GODZINA ŚWIETLNA, MINERAŁ ZABARWIONY, BAZYLIA, ZAPALENIE TARCZYCY HASHIMOTO, KRWINKOWIEC, AFRYKANIN, FUTON, BROSZA, GORZKNIK, POTENCJAŁ DZETA, PŁONNIK, KĄPIEL NASIADOWA, KAPOTKA, HUBKA, OPERA, ENTEROKOKI, ZMYSŁ KINESTETYCZNY, TAJSTRA, ROMAŃSZCZYZNA, PAZURNICE, WROCŁAW, SKOCZKOWATE, BENGALSKI OGIEŃ, NAKŁUCIE, MUCHA, MIOTŁA, KASTRAT, ŁUSKA, LAMINAT, DIBATAG, PRĘDKOŚĆ KOSMICZNA, SEKWOJADENDRON, ZMIERACZEK PLAŻOWY, RZEKA PERIODYCZNA, DÓŁ PODKOLANOWY, PRZĘŚLIK, ŁACINNIK, ANABAENA, CZERWONY, SARKOLEST, TAJWANIA KRYPTOMERIOPODOBNA, ŻABA BAGIENNA ZACHODNIA, IGLISZCZA, SIŁA PŁYWOWA, PAWPAWZAUR, PLOTER BĘBNOWY, KONTERFEKT, BARWY PAŃSTWOWE, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, MOLTON, SZAMOZAUR, MARKER, WORCZAK, TEŚCIK, RECJA, TYTANOZAUR, WROŚNIAK, BERLINKA, RAPTULARZ, ŚCIANKA DZIAŁOWA, OPÓR, CZUB, PASOŻYT ZEWNĘTRZNY, TERRINA, MALAWIZAUR, CAPRICCIO, PAPIER BIBLIJNY, ALTANNIK ŻÓŁTOSKRZYDŁY, JEZIORO EWORSYJNE, ANTYK, KUMKWAT, OZRAPTOR, PŁASKORZEŹBA, OPOS, PARWIKURSOR, ZACHÓD, PARKIET, PIEPRZ, ZWIERCIADŁO, KĄSACZOKSZTAŁTNE, PIGMEJKA, MOA, DUPCIA, CHOMĄTO, OPOKA, DARNIÓWKA POSPOLITA, PŁAWICA, BAKI, ZIMNO, PRZÓD, BUŁKA PARYSKA, ZIEMNIAKI, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, ZBIORNIK PRZEPŁYWOWY, HAMULEC TARCZOWY, BACZEK, KAPAR, HEŁM KORYNCKI, BIEŻNIK, FOLKHAJMERIA, MASAJ, URUBU CZARNY, OPOLE, LEKKI LOTNISKOWIEC, BERBER, GNATOZAUR, NIEŚWISZCZUK, GEREZA, GRUPETTO, RUMIAN POLNY, KOŁACZ, INFLACJA PŁACOWA, HIPOPOTAMOWATE, CHOROBA PLUMMERA, MORION, LORGNON, KOROWIEC, LEGIONY, PŁYWACZ, KABAT, SAGOWIEC, RETOZAUR, PROMIENIOWANIE RELIKTOWE, CHIROPRAKTYKA, KACZENICA, PRUSAK, FISTUŁA, VINAIGRETTE, WYSMUKLICA, TRANSWAL, PIASKOWIEC, BOBROSZCZURY, RUMIAN ŻÓŁTY, PAWĘŻ, GRA SIECIOWA, DZIECKO WIEKU, HIBISKUS, KAFTANIK, TELEGRAF OPTYCZNY, WYMIANA, MIERZWA, KRYPTOGRAFIA SYMETRYCZNA, DYSCYPLINA, KASKADA, MOŚCIK, DUJKER CZARNOPRĘGI, CROONER, EMIR, KOŁO SEGNERA, WIĄZANIE KOWALENCYJNE, GEN HOMEOTYZNY, PTASZYNIEC, PÓŁDYPLOM, INOSTRANCEWIA, SZMER, EKWINOFILIA, KREDYT KASOWY, KARONGAZAUR, NOSOROŻEC INDYJSKI, KOŃ MORSKI, CIAŁO DOSKONALE CZARNE, HARPYMIM, KOB LICZI, GWASZ, SZEFELIN, PAŁKOWIEC, SZCZYRK, MISIÓWKA GOŁOTKA, ŻYŁA PĘPOWINOWA, ŁODRANIT, SIATKA DYFRAKCYJNA ECHELLE, KORONA, SORGO ZWYCZAJNE, ISTIODAKTYL, MIRISZJA, CIAŁO ACETONOWE, PĘPAWA, PRZEDPIERSIE, PASZA TREŚCIWA, MAGIEL, FALSET, KOCIOŁEK, SEZAM, MSZAŁ, SODÓWKA, OCET SPIRYTUSOWY, WILCZA PASZCZA, OSTROGONY, LYSTROZAUR, DĘCIAK, ANTYFERROMAGNETYZM, FAŁDOWNIK, KAMELEON FISCHERA, MROCZEK POSREBRZANY, OGON, KWIZ, AREPA, NIBYJAGODA, POWIEŚĆ POLITYCZNA, BALON, REDONDAZAUR, ABROZAUR, DROBNIACZEK, KOŚĆ UDOWA, ESÓWKA, PĘCZAK, NIELEGAL, RYJÓWKA MALUTKA, BLASZKOWIEC, ROZŁUPEK, SOFA, OPUCHLIZNA, KRATA ROZDZIELNA, PIANKA, BINA, LEMUR WARI, OPOZYCJA, KOŹLAK, MĄKA PSZENNA, KRZYŻAK, PERYGEUM, ALOES, KLON, TALA, AKTYNOWIEC, PALUSZEK, ENDOSZKIELET, BRACHAUCHENIUS, SFENAKODON, CEDR ATLASKI, EKSTRUZJA, ?FAKTURA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.539 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

URANOZAUR, OURANOSAURUS - RODZAJ DINOZAURA Z NADRODZINY HADROZAUROIDÓW ŻYJĄCY W OKRESIE KREDY DOLNEJ NA TERENACH ZACHODNIEJ AFRYKI; DŁUGOŚĆ CIAŁA WYNOSIŁA 7 M, CIĘŻAR 4 T się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: URANOZAUR, OURANOSAURUS - RODZAJ DINOZAURA Z NADRODZINY HADROZAUROIDÓW ŻYJĄCY W OKRESIE KREDY DOLNEJ NA TERENACH ZACHODNIEJ AFRYKI; DŁUGOŚĆ CIAŁA WYNOSIŁA 7 M, CIĘŻAR 4 T
HasłoOpis hasła w krzyżówce
OURANOZAUR Uranozaur, Ouranosaurus - rodzaj dinozaura z nadrodziny hadrozauroidów żyjący w okresie kredy dolnej na terenach zachodniej Afryki; długość ciała wynosiła 7 m, ciężar 4 t (na 10 lit.)
URANOZAUR Uranozaur, Ouranosaurus - rodzaj dinozaura z nadrodziny hadrozauroidów żyjący w okresie kredy dolnej na terenach zachodniej Afryki; długość ciała wynosiła 7 m, ciężar 4 t (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

OURANOZAUR
Uranozaur, Ouranosaurus - rodzaj dinozaura z nadrodziny hadrozauroidów żyjący w okresie kredy dolnej na terenach zachodniej Afryki; długość ciała wynosiła 7 m, ciężar 4 t (na 10 lit.).
URANOZAUR
Uranozaur, Ouranosaurus - rodzaj dinozaura z nadrodziny hadrozauroidów żyjący w okresie kredy dolnej na terenach zachodniej Afryki; długość ciała wynosiła 7 m, ciężar 4 t (na 9 lit.).

Oprócz URANOZAUR, OURANOSAURUS - RODZAJ DINOZAURA Z NADRODZINY HADROZAUROIDÓW ŻYJĄCY W OKRESIE KREDY DOLNEJ NA TERENACH ZACHODNIEJ AFRYKI; DŁUGOŚĆ CIAŁA WYNOSIŁA 7 M, CIĘŻAR 4 T sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - URANOZAUR, OURANOSAURUS - RODZAJ DINOZAURA Z NADRODZINY HADROZAUROIDÓW ŻYJĄCY W OKRESIE KREDY DOLNEJ NA TERENACH ZACHODNIEJ AFRYKI; DŁUGOŚĆ CIAŁA WYNOSIŁA 7 M, CIĘŻAR 4 T. Dodaj komentarz

5×6 =

Poleć nas znajomym:

x