RODZAJ PRACOWNIKA, PRACOWNIK AGENCJI LUB PRZEDSTAWICIEL FIRMY ALBO OSOBY, REPREZENTANT JEJ INTERESÓW, ŚWIADCZĄCY W IMIENIU PRACODAWCY USŁUGI; POJĘCIE Z ZAKRESU PRAWA PRACY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AGENT to:

rodzaj pracownika, pracownik agencji lub przedstawiciel firmy albo osoby, reprezentant jej interesów, świadczący w imieniu pracodawcy usługi; pojęcie z zakresu prawa pracy (na 5 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: AGENT

AGENT to:

osoba zatrudniona przez artystę lub pisarza, zajmująca się jego kontraktami i reklamą, impresario (na 5 lit.)AGENT to:

tajny funkcjonariusz służb wewnętrznych: UOP-u, ABW, SB, FBI, tajnej policji, także Interpolu, cichociemny, tajniak (na 5 lit.)AGENT to:

numerant, aparat, agregat, niezłe ziółko, człowiek skłonny do wygłupów lub niecodziennych zachowań (na 5 lit.)AGENT to:

pracownik wywiadu, szpieg, wywiadowca, informator, który najczęściej działa na terenie obcego kraju (na 5 lit.)AGENT to:

autonomiczna jednostka w programowaniu agentowym (na 5 lit.)AGENT to:

ajent, przedstawiciel firmy, instytucji handlowej, ubezpieczniowej, bankowej, kredytowej itd (na 5 lit.)AGENT to:

w krajach anglojęzycznych: tytuł detektywa w policji (na 5 lit.)AGENT to:

James Bond (na 5 lit.)AGENT to:

konfident, wywiadowca (na 5 lit.)AGENT to:

tajny wywiadowca (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ PRACOWNIKA, PRACOWNIK AGENCJI LUB PRZEDSTAWICIEL FIRMY ALBO OSOBY, REPREZENTANT JEJ INTERESÓW, ŚWIADCZĄCY W IMIENIU PRACODAWCY USŁUGI; POJĘCIE Z ZAKRESU PRAWA PRACY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 19.236

DRĄG, WYLECZENIE, PRZETACZANIE KRWI, REDYKOŁKA, KOLONIA, FILM INTERAKTYWNY, WSPÓŁUCZENNICA, MAGIA ADDYTYWNA, KRĄG KAMIENNY, ROZSZCZEP WARGI, KWARTET, EDYKUŁ, SZWEDKA, DZWONECZNIK, SANDWICZ, RUCH OPORU, ZJAWISKO, PRAWO OBYWATELSKIE, AGENDA, PRZYKRYWKA, PUSTAK STROPOWY, ZIMOZIÓŁ, PRZEPOJA, GNIEW, BROSIMUM, CZTERDZIESTKA, PRZYRZĄD, ZWIĄZEK KOMPLEKSOWY, RYBA AMFIDROMICZNA, INSTRUMENT DĘTY DREWNIANY, ANTYPERTYT, KARTA TYTUŁOWA, KRZYŻYK, RESTART, TRANSMITER, DIAPSYD, TRANSPORT AKTYWNY, MIARA NIEZWARTOŚCI, ZRASZARKA, PIENIĄŻEK, ŻYLAK, WODNIAK, MARGARYNA, MASKOTKA, PATRON, CZESKA PIŁKA RĘCZNA, GANC POMADA, BLINDAŻ, PRZYNĘTA, WSPÓŁTWÓRCZOŚĆ, DYSZEL, STOMATOLOG, NOOB, SIEKANIEC, DWORNOŚĆ, PATROLOWIEC, BULLA, PASZTECIK, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, SKIP, MECENAT ARTYSTYCZNY, GRZYB, LUDZIK, SZKODNIK, MSZA, CAMINERO, PROWINCJA, OPERATOR, FURGON, HERBATA, GREGORIANKA, CYSTERNA, ROZWOLNIENIE, ANEGDOTA, NALEGANIE, KOŁO, JEDYNKA, ZAKOP, ZACHWALACZ, ODCZYNNIK, EMBRIOGENIA, SERWER WIDEO, ZATWARDZENIE, ARANŻER, TAKSÓWKARKA, PATELNICA NIEBIESKOPLAMA, DZIEDZICZENIE, BURDA, NEOPOGANIZM, SAMPEL, WYŻ, NARÓD, CHLEBOWIEC, DROGA WOJEWÓDZKA, UDAR, RUM, FLAMANDCZYK, DZIAŁO SAMOBIEŻNE, ARAK, CZASOWNIK FAZOWY, GŁOSKA NOSOWA, WINIETA, PRÓCHNICZEK, HACJENDA, EMBLEMAT, PAPUGA, KIERAT, SKÓRZAK, KOLEUS, KARDIOMIOPATIA PRZEROSTOWA, NAZWA ZWYCZAJOWA, NAWIS, POWINOWACTWO, LUCERNA, SANZINIA MADAGASKARSKA, WIĘZIENIE ŚLEDCZE, WIEK NIEMOBILNY, RACZEK, WZGÓREK NASIENNY, MARKA, KAWA, SZCZOTECZKA, SZCZEĆ, BRYTFANKA, BIEG ROZSTAWNY, ANKIETA PERSONALNA, NATURALIZM, MASKA POŚMIERTNA, ŻONGLERKA, KRĄŻOWNIK POMOCNICZY, OWOCNIA, KINDŻAŁ, ROPUCHY STRUMIENIOWE, SERDAK, PROMENADA, PRZYRODNIA SIOSTRA, ZGRZEWKA, PIETRUSZKA, EDYCJA, MAIL, PREDYKACJA, ŁUSKA, OWAD, STRATA, SZCZĘK ORĘŻA, ASESOR SĄDOWY, SZABROWNIK, GENDER, FAŁSZYWA POLĘDWICA, KRET, NACISK, ZANIKOWY NIEŻYT NOSA, REKWIEM, RZEKOTKA KRZYŻOWA, FARMERYZACJA, KORPUS, FIGÓWKA, PAMIĘĆ GÓRNA, OPIEKUN, KOSODRZEWINA, MIKSER, MUSZKATEL, POSIADACZ SAMOISTNY, SCHILLER, MŁOTKOWY, PALUDAMENT, LEGAT, KOLBOWIEC OLCHOWY, KLEROMANCJA, ELIPSOIDA OBROTOWA, WIROSZYBOWIEC, GIGANT, OCET SPIRYTUSOWY, CZEREP RUBASZNY, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, KOMORA GORĄCA, WYDERKA, TARYFA ULGOWA, PAŃSTWO TOTALITARNE, ODCINEK, LONT WOLNOTLĄCY, CZUWANIE, RUMPEL, SOŁTYSOSTWO, KWAS GLUKONOWY, BLINDIA, INSPEKTOR ROZBROJENIOWY, WIDLIK, FAKTURKA, KOLUMNA, ŁAWNIK, HIPERWENTYLACJA, PAKARANY, KAJZER, TARPAN, LUMBALIZACJA, CAGE, ATROCIRAPTOR, CIEŃ, ZŁOTA RENETA, POLE BITOWE, RACA, PASSA, ANNA, KROPELKA, ODBITKA, BAZYLIKA WIĘKSZA, FALA WODNA, INŻYNIER, CZEKAN, EPIGRAF, ŚLISKOŚĆ, REMONTANTY, ROCK'N'ROLL AKROBATYCZNY, ŁOPIAN, PAKLAK, ZNAK, METAFRAZA, PIERWORYS MAPY, STOCZNIA, KARŁOWATY OPOS GÓRSKI, WYCISK, ŁACINNICZKA, KONSUMENT, ANTENA HELIKALNA, MONOPOL SPIRYTUSOWY, TRANZYT, SĘKACZ, PRĘT, HOMOFONIA, POKRYWA, EPISKOPAT, GRA NA ZWŁOKĘ, FASKA, PARKINGOWY, JASTRYCH, MASA, AKRECJA, OLEJARZ, JARZMO, TIURMA, ROBOTY DROGOWE, MOMENT TEORETYCZNY, ŚRUBA NAPĘDOWA, ESTETYKA, EDWARD, NAFTEN, DZIENNIK URZĘDOWY, SAMOCHÓD PUŁAPKA, LEGALIZACJA PONOWNA, BLACK, LORI POTTO, NIBYPESTKOWIEC, JĘZYCZNIK, FALA, PŁUCZKA, WIDŁOZĄBEK, RAJFUR, PIĘCIOZŁOTÓWKA, CHARYZMA, OSAD DELUWIALNY, FILAR, ANTROPOLOGIA, CZASZA, GLORIA, WĘGIERKA, ZSYP, HARDY, ROPUCHY NOSATE, PURUSZA, JELARANG, KAWA Z MLEKIEM, KUCHENKA ANGIELSKA, ZARAZA, RÓW, KODEKS HANDLOWY, EWOLUCJA KASKADERSKA, UFNOŚĆ, UDRĘCZENIE, ADWENTYSTA, IKOS, CIELĘCINKA, FALKON, UCHWYT, KASZA GRYCZANA, EKLER, WIEK PRODUKCYJNY, TYRAŃSTWO, PIERNACZ, SZYNA, FLORIS, DOGODZENIE SOBIE, ŚLIWA, PIERŚCIEŃ, SELEKTYWNY MODULATOR RECEPTORA ESTROGENOWEGO, WILGOTNOŚĆ, PANCERZ KOLCZY, MENILIT, GOŁĄBEK, ?KOMISJA SKRUTACYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 19.236 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ PRACOWNIKA, PRACOWNIK AGENCJI LUB PRZEDSTAWICIEL FIRMY ALBO OSOBY, REPREZENTANT JEJ INTERESÓW, ŚWIADCZĄCY W IMIENIU PRACODAWCY USŁUGI; POJĘCIE Z ZAKRESU PRAWA PRACY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ PRACOWNIKA, PRACOWNIK AGENCJI LUB PRZEDSTAWICIEL FIRMY ALBO OSOBY, REPREZENTANT JEJ INTERESÓW, ŚWIADCZĄCY W IMIENIU PRACODAWCY USŁUGI; POJĘCIE Z ZAKRESU PRAWA PRACY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
AGENT rodzaj pracownika, pracownik agencji lub przedstawiciel firmy albo osoby, reprezentant jej interesów, świadczący w imieniu pracodawcy usługi; pojęcie z zakresu prawa pracy (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AGENT
rodzaj pracownika, pracownik agencji lub przedstawiciel firmy albo osoby, reprezentant jej interesów, świadczący w imieniu pracodawcy usługi; pojęcie z zakresu prawa pracy (na 5 lit.).

Oprócz RODZAJ PRACOWNIKA, PRACOWNIK AGENCJI LUB PRZEDSTAWICIEL FIRMY ALBO OSOBY, REPREZENTANT JEJ INTERESÓW, ŚWIADCZĄCY W IMIENIU PRACODAWCY USŁUGI; POJĘCIE Z ZAKRESU PRAWA PRACY sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - RODZAJ PRACOWNIKA, PRACOWNIK AGENCJI LUB PRZEDSTAWICIEL FIRMY ALBO OSOBY, REPREZENTANT JEJ INTERESÓW, ŚWIADCZĄCY W IMIENIU PRACODAWCY USŁUGI; POJĘCIE Z ZAKRESU PRAWA PRACY. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast