ZBIÓR KART, KTÓRE SĄ UŁOŻONE W JEDNYM MIEJSCU, NP. W SPECJALNIE DO TEGO PRZYSTOSOWANYCH PUDEŁKACH LUB SZUFLADACH, KTÓRE ZAWIERAJĄ RÓŻNE INFORMACJE I SĄ POSEGREGOWANE WEDŁUG JAKIEGOŚ NADRZĘDNEGO KRYTERIUM - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KARTOTEKA to:

zbiór kart, które są ułożone w jednym miejscu, np. w specjalnie do tego przystosowanych pudełkach lub szufladach, które zawierają różne informacje i są posegregowane według jakiegoś nadrzędnego kryterium (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZBIÓR KART, KTÓRE SĄ UŁOŻONE W JEDNYM MIEJSCU, NP. W SPECJALNIE DO TEGO PRZYSTOSOWANYCH PUDEŁKACH LUB SZUFLADACH, KTÓRE ZAWIERAJĄ RÓŻNE INFORMACJE I SĄ POSEGREGOWANE WEDŁUG JAKIEGOŚ NADRZĘDNEGO KRYTERIUM". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.381

MONOGAMIA, ALEUCKI, WYBUCHOWOŚĆ, KORPUS, RUBASZKA, CIEŚŃ NADGARSTKA, RUCH BEZWIZOWY, ROSTBEF, PACHOŁ, APERCEPCJA, INDOEUROPEJCZYK, KRUŻA, PŁYWACZEK, SMOCZA KREW, MERZYK GROBLOWY, ZDROJEK POSPOLITY, KOŁPAK, CHIP, KOLONIJKA, KĄPIEL OŁOWIANA, CHWALCA, KOLUMBARIUM, WARZYWNIK, GŁOSKA NOSOWA, PRZEMYSŁ GÓRNICZY, DRZEWO ROZPINAJĄCE, ZAOBLENIE, WIBROAKUSTYKA, GAJNIK LŚNIĄCY, NIEWRAŻLIWOŚĆ, PODZIEMIE, POSTĘPOWANIE KOMPENSACYJNE, APARAT ARTYKULACYJNY, MOTOR, MIEJSCE ZATRUDNIENIA, DANIE ARBUZA, KOMPOTIERA, GRÓB SKRZYNKOWY, GWIZDEK, LEK RECEPTUROWY, ZACIĘTOŚĆ, STYL, JEZIORO WYDMOWE, PAJACYK, ANALIZA, BRAK, WYJAZD, ACETAL, IMPLIKATURA KONWERSACYJNA, KOMUNIKATOR INTERNETOWY, WULWODYNIA, OLIWA Z OLIWEK, GODET, SPADKOBIERCA, KWAS, NIEŚPIESZNOŚĆ, DYL, INSPEKTOR SZKOLNY, PRZEWRÓT, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, TANDEM, SIEDLISKO, ZEBROID, KULTYSTA, ROZPUSZCZALNIK, PIKIETA, PASZTECIK, SEKS ORALNY, VIP, SUROWOŚĆ, FORYŚ, CZYNNIK WYTWÓRCZY, SIÓDMA WODA PO KISIELU, KALKA JĘZYKOWA, SYFON, PRYSZCZARKI, KĄT ROZWARTY, SPŁUKIWANIE, NADDŹWIĘKOWOŚĆ, USKOK, IZOLATKA, PRODUKT TRADYCYJNY, IDENTYFIKACJA MASOWYCH PŁATNOŚCI, NOC KAIRU, DESNOYER, ÓSMY, GŁUPSTWO, PAWIĄZ, MĄKA KUKURYDZIANA, KURATOR, IGŁA, DRĄŻEK, RÓWNOLICZNOŚĆ, KADŹ, KOSZ, ZBIÓR ROZMYTY, BIELMO, WŚCIBSKOŚĆ, JARZMO MOSTOWE, MROŻONKA, WALKA, GAZ BOJOWY, OTWÓR, ŁABĘDŹ, ODCZYN, ANORAK, PUNKT, KOPROFIL, BURKA, KARBAMINIAN, PUCHAR, KULTYWAR, ZBIÓR, KARMNIK, SIŁA, PRERAFAELITA, PELA, LEPSZA POŁOWA, AUTONOMIA, GAUGUIN, KOKS, REPERTUAR DEBIUTOWY, OPERATOR KABLOWY, UCHWYT, BURGRAF, GAZYFIKACJA, SATURN, BOHATERKA, CZARCIK, ALNIKO, BOBIK, PIPSZTOK, PISZCZEK, KOBIECISKO, NATURYSTKA, YORKSHIRE PUDDING, BEKHEND, MIKROMETR, AMULET, LEŃ, KOSZÓWKOWATE, ANARCHIA, PROFESJA, WITRYNA, OWOCOSTAN ORZESZKOWY, PRZEKIEROWANIE, LEBERA, ZBIEG OKOLICZNOŚCI, KUPA, BEZPRZEWODOWOŚĆ, DYSALTERACJA, ARSENIAN(III), CHÓR, TROP, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, SPORT ZIMOWY, BRÓDKA, DOGRANA, ZGRZEWKA, KANOE, LIMNOCHARYSOWATE, WINYLEUM, POCHŁANIACZ, TARTINKA, SERPENTYNA, JEMIOŁA, PRZYCHÓWEK, ZAPARCIE, DYPTYCH, IRRADIACJA, OKRĘT TRANSPORTOWY, ZAKOP, DEGRADACJA, NIEOCZYWISTOŚĆ, WRZĘCHY, ZAKOŃCZENIE, KIEŁBACHA WYBORCZA, DEPTAK, ALASKA, SZALKA PETRIEGO, PARAMETR, SEKRECJA, DEKIELEK, ZEBROID, OWAD, OSTANIEC KRASOWY, GARDEROBA, ZNACZENIE, RAMA, NIEMIECKI, DOROBKOWICZ, INTERWENCJA, SZTUKATERIA, EPICYKL, WYSTAWA, FACHOWIEC, OKAZJONALIZM, MOL, DZIAŁ WODNY, OCET, NAPPA, PUNKT ROSY, PRZEPIS KOŃCOWY, PAPUGA, ALPAKA, FUNKCJA, AZYL DYPLOMATYCZNY, WOJEWODA, DACHÓWKA ZAKŁADKOWA, RYNEK, PIERWSZY PLAN, REGISTER, PERKAL, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, KRĄGŁOŚĆ, KRÓLEWICZĄTKO, RĘKAW, STATEK, TEGOROCZNOŚĆ, PRZEKŁADNIA BOCZNA, ROTA, URLOP DZIEKAŃSKI, NAKŁADKA, TYNKTURA, WOKALIZA, TELEKONFERENCJA, UZDATNIACZ, ZNACZENIE, ZAPRZĘG, ILOCZYN KARTEZJAŃSKI, POPŁÓD, BRUZDKOWANIE, PASZCZA, PANNEAU, BÓL, SILNOŚĆ, SET, DŹWIG, ALFABET PALCOWY, PROLEK, CENZURA, BAŻANT, FAŁSZERZ, ŚWIĘTY, ZAKONNICZKA, ELEKTROLIT, RZEŚKOŚĆ, ODZYSK, ALARM SZALUPOWY, EKSPOZYCJA, PUMPERNIKIEL, GEMISTA, BAGIENNIK WIDŁAKOWATY, FASCYNATOR, REZULTAT, BRYŁA GEOMETRYCZNA, DYREKCJA, PANICHIDIA, GRZBIETORODY, ARTYSTA, TYLOZOID, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, WRAK, NIEDBAŁOŚĆ, NALEŹLINA, ZRZESZONY, PLASTOMER, WĘZEŁ MAŁŻEŃSKI, ANTONI, SMOCZEK, CUDOWRONKA, BAZA ODSETKOWA, DOROSŁOŚĆ, MEDIATEKA, TRESER, KAMIONKA, KSIĘGA, APARTAMENT, PRZESŁONA, NOS, PAZUROGON RUDOPRĘGI, MASŁO, SALADA, BLACKOUT, WYKLUCZENIE SPOŁECZNE, CZÓŁNO, WRODZONY BRAK JELITA GRUBEGO, RÓG, PAS DROGI GRANICZNEJ, KAMYCZEK USZNY, ZRZESZENIE, LISTOPAD '89, REAKCJA ANAFILAKTYCZNA, AKSJOMAT, ŁAŹNIA, ŚCIÓŁKOWANIE, WSPOMINKI, KULT, ENERGOELEKTRYK, ?ŚWIATŁO POSTOJOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.381 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZBIÓR KART, KTÓRE SĄ UŁOŻONE W JEDNYM MIEJSCU, NP. W SPECJALNIE DO TEGO PRZYSTOSOWANYCH PUDEŁKACH LUB SZUFLADACH, KTÓRE ZAWIERAJĄ RÓŻNE INFORMACJE I SĄ POSEGREGOWANE WEDŁUG JAKIEGOŚ NADRZĘDNEGO KRYTERIUM się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZBIÓR KART, KTÓRE SĄ UŁOŻONE W JEDNYM MIEJSCU, NP. W SPECJALNIE DO TEGO PRZYSTOSOWANYCH PUDEŁKACH LUB SZUFLADACH, KTÓRE ZAWIERAJĄ RÓŻNE INFORMACJE I SĄ POSEGREGOWANE WEDŁUG JAKIEGOŚ NADRZĘDNEGO KRYTERIUM
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KARTOTEKA zbiór kart, które są ułożone w jednym miejscu, np. w specjalnie do tego przystosowanych pudełkach lub szufladach, które zawierają różne informacje i są posegregowane według jakiegoś nadrzędnego kryterium (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KARTOTEKA
zbiór kart, które są ułożone w jednym miejscu, np. w specjalnie do tego przystosowanych pudełkach lub szufladach, które zawierają różne informacje i są posegregowane według jakiegoś nadrzędnego kryterium (na 9 lit.).

Oprócz ZBIÓR KART, KTÓRE SĄ UŁOŻONE W JEDNYM MIEJSCU, NP. W SPECJALNIE DO TEGO PRZYSTOSOWANYCH PUDEŁKACH LUB SZUFLADACH, KTÓRE ZAWIERAJĄ RÓŻNE INFORMACJE I SĄ POSEGREGOWANE WEDŁUG JAKIEGOŚ NADRZĘDNEGO KRYTERIUM sprawdź również:

silnik przetwarzający energię wód płynących ,
ręczna broń palna o lufie rozszerzonej u wylotu w kształcie lejka, używana w XVI/XVIII w ,
choroba pasożytnicza wywoływana przez przywry Fasciolopsis buski ,
część materaca lub twarda poduszka, stanowiąca oparcie i podwyższenie na głowę; stosowana dla wygody lub w celów terapeutycznych ,
system telekomunikacyjny, który służy do przesyłania i odbioru obrazów nieruchomych ,
wzorcowy czas ustalany na podstawie TAI (fr. Temps Atomique International), uwzględniający nieregularność ruchu obrotowego Ziemi i koordynowany względem czasu słonecznego ,
oficjalne polecenie wydawane przez zwierzchnika ,
Messor - rodzaj mrówki z podrodziny wścieklic; został opisany przez Auguste'a Forela w roku 1890 ,
Lagenorhynchus albirostris - gatunek walenia z rodziny delfinowatych, słabo poznany; zamieszkuje chłodne i umiarkowanie ciepłe wody północnego Oceanu Atlantyckiego, pojawia się w Morzu Bałtyckim ,
'buzia' buldoga ,
wywar z mięsa i włoszczyzny; ekstrakt mięsny ,
cecha czegoś pięknego, efektownego estetycznie ,
w niektórych państwach - urzędnik, którego kompetencje odpowiadają kompetencjom premiera ,
Gerhard, lekarz norweski (1841-1912); odkrywca zarazków trądu ,
krzew lub drzewo suchych okolic Afryki wschodniej i Płw. Arabskiego, uprawiany dla żywic będących składnikiem kadzidła ,
ignorowanie pewnych spraw lub działań wówczas, gdy koszt uzyskania informacji istotnej dla podjęcia decyzji jest wyższy, niż oczekiwana wartość korzyści, przez co nieracjonalne jest jego poniesienie; z dziedziny ekonomii ,
Indianin, Siuks z niewielkiego szczepu w grupie plemiennej Dakotów ,
takie cechy działania artystycznego, które czynią z niego performance ,
pływaczka duńska, mistrzyni i wicemistrzyni olimpijska z Londynu i Helsinek ,
spieczone wyroby ceramiczne stosowane na nawierzchnie dróg, płytki ścienne lub posadzkowe, cegły ,
zawartość tubki; tyle, ile się mieście w tubce ,
część naczyń krwionośnych okalająca serce w taki sposób, że przypomina zapleciony wieniec ,
słonina - podskórna tkanka tłuszczowa pozyskana z grzbietu, tylnej części tułowia i boków świni ,
słone jezioro w Iranie, powierzchna 2960 km2 ,
poniżej potylicy ,
drobna czcionka drukarska o wielkości pięciu punktów, wykorzystywana przy druku notatek i ogłoszeń ,
'... welcome to' (Wodecki) ,
Adiantum capillus-veneris - gatunek paproci z rodziny adiantowatych lub orliczkowatych ,
powierzchnia pionowa przechodząca przez linię graniczną oddzielająca terytorium, podziemie i obszar powietrzny jednego państwa od innych państw lub obszarów niczyich ,
pozostałość po czymś albo resztka czegoś, ślad, spuścizna

Komentarze - ZBIÓR KART, KTÓRE SĄ UŁOŻONE W JEDNYM MIEJSCU, NP. W SPECJALNIE DO TEGO PRZYSTOSOWANYCH PUDEŁKACH LUB SZUFLADACH, KTÓRE ZAWIERAJĄ RÓŻNE INFORMACJE I SĄ POSEGREGOWANE WEDŁUG JAKIEGOŚ NADRZĘDNEGO KRYTERIUM. Dodaj komentarz

5+1 =

Poleć nas znajomym:

x