MASZYNA LUB NARZĘDZIE DO ZWIJANIA, NP. ZWIJARKA DO PAPIEROSÓW - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ZWIJARKA to:

maszyna lub narzędzie do zwijania, np. zwijarka do papierosów (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA LUB NARZĘDZIE DO ZWIJANIA, NP. ZWIJARKA DO PAPIEROSÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.612

RELIKT, KACZUGA INDYJSKA, NIEKROPIEŃ DELIKATNY, TORPEDA, ŚWIECKOŚĆ, AGAMA NIEBIESKOGŁOWA, ŁAMACZ BLOKADY, GRAFIKA RASTROWA, INSTRUMENT, ANKUS, CZŁONEK RODZINY, KIELNIA, BIEDACZKA, PODATEK SOLIDARNOŚCIOWY, ROZDŹWIĘK, UCIECZKA, BOB, PEDAGOG, ŻAGIEW, OBSŁUGIWANIE, PODŁOGA, CZŁON OKREŚLAJĄCY, ROZKŁAD, KOSMATOŚĆ, KAPITALNY REMONT, KEM, PIANKA, NIEREZYDENT, BORDER, KLEJARKA, KRAKOWIACZEK, TREPANG, BATAGUROWATE, TRAGICZNOŚĆ, ŁOŻE, PSYCHOLOGIA, PRYMITYW, KLASTER, KLERK, MASŁO, ZAKŁAD, SKORUPA, KB, AMFITEATR, WELON, ZASTOINA, APARTAMENT, BAŃKA, FILIGRAN, KRYZA, SZTUKA ZDOBNICZA, OBRONA, PLENNOŚĆ, BOMBARDA, KALINA, SPRAWUNEK, DYPTYK KONSULARNY, NACZYNIAK GRONIASTY, BOLA, BBS, NAWÓJ, WIZA POBYTOWA, MRÓWKA FARAONA, SZARLOTKA, SZLACHAR, PIKA, SALSA, DRUK, ZAWIKŁANIE, PRÓBA, PRZEDROSTEK, UTAGAWA, PRZEWODNICTWO ELEKTRYCZNE, BINDA, PRZEPRÓCHA, LEK PRZECIWZAKRZEPOWY, BOMBARDA, POKAL, SEPTET, REKOLEKCJE, KATZENJAMMER, DRUŻYNA KONDUKTORSKA, RUM, KOLONADA, DYMKA, KAMIEŃ OBRAZY, KARTANA, POLARYZACJA JONOWA, OŚCIEŻE, ZESPÓŁ FORMY LĄDOWEJ PRZĘSTKI POSPOLITEJ, BĄK, PRAWOMOCNOŚĆ, PILNIK, RÓŻANIEC, GWIAZDKA, GORSET, TULEJA, VIP, MERENGA, PAWĘŻ, GALERIA, GRANICA MIĘDZYPAŃSTWOWA, JEGO WYSOKOŚĆ, RUTENIZACJA, KOLORY PAŃSTWOWE, POZIOM, OBRÓBKA, ORŁORYB, POPRZEDNIK, KALIBER, STAŁOŚĆ, TYKA, BIRIANI, ZAINTERESOWANIE, ANGIELSKA FLEGMA, GDERACTWO, CIĄGOTY, OBŁOK SREBRZYSTY, MASA KAJMAKOWA, MANTY, FLUID, SRACZKA, KROPKA, PRZEKAŹNIK STATYCZNY, NASZYWKA, ANTYMONARCHISTA, GENIUSZEK, PLAKIETA, ROPNICA, MATERIAŁ ROZMNOŻENIOWY, RELIKWIA, DECYMA, PEREŁKA, HANKA, SZERYF, KRYZA, ODPRAWA, RUMSZTYK, WOLNY ZAWÓD, SIEĆ WODOCIĄGOWA, EKIPA, JAJECZNICA, BEFSZTYK, ŻYWOPŁOCIK, MANIOK, WRAK, KARETKA, POPRAWA, CHEKKER, SPODECZEK, STATEK, AUTOMAT LOSOWY, GAD, PARTIA, INWAZJA, ARTYSTA, PLOTER TNĄCY, KREDYT KASOWY, WYKUSZ, CHMURA ŚREDNIA KŁĘBIASTA, GNÓJ, GRUSZKA, DZIEWCZYNKA, SYNTETYK, PALTO, MOZZARELLA, TRANSGEN, KLEJONKA, BAŃKA, ODCZYN ANAFILAKTYCZNY, PŁAWKA, WARTOŚĆ OPAŁOWA, KLIN, KATALOG DZIAŁOWY, DEMOKRACJA, WIGONIA, BASTEJA, WIDŁY, KAZAMATA, RETENCJA, SKIPASS, NAKŁUCIE LĘDŹWIOWE, ŚLĄSKI, HIPERTONIA, STANOWISKO, PRZEDRUK, OGNISKO, WIDMO SYGNAŁU, CIOS, KAPITANA, PARAPET, JABŁKO, STREFA HEMIPELAGICZNA, ROZDZIAŁKA, FILM PŁASZCZA I SZPADY, SĄSIEDZKOŚĆ, OWOCNIK, SZABAŚNIK, OPĘTANY, AUDYT, PODBIERACZ, KRUPNIK, DNO, NOWENNA, WIELKA JEDNOSTKA, KARTUSZ HERBOWY, OSPAŁOŚĆ, ALEC, KLATKA, SIARKOSÓL, KREM, PELA, ORANŻADA, NIEGOTOWOŚĆ, ARESZT TYMCZASOWY, ŁAWA, ADIUTANT, KOGNITYWIZM, LĘDŹWIE, KRATKA, LAPILLI, POLEWA, CZOŁO, WŚCIEKŁY PIES, NIENORMATYWNOŚĆ, LALA, OPONA, BAT, WYBRANKA, MARRAN, JEŻOWIEC, SYMETRIA FIGURY, BOŚNIACKOŚĆ, ŁYŻKA GINEKOLOGICZNA, DIAGNOSTYKA LABORATORYJNA, LABIRYNT, DEZAKTYWACJA, RAKIETA, LEKTORIUM, OSŁONOWOŚĆ, JĘZYK SZTUCZNY, BULWA, GWIAZDA ROZBŁYSKOWA, ATAK, LIST KREDYTOWY, ODCIEK, HRABINI, ŚREDNIOPŁAT, PRZYWILEJ EMERYTALNY, MAŁOPOLSKOŚĆ, CYKL BIOGEOCHEMICZNY, RADA, ROZTWÓR STAŁY, KARIN, FILOKAKTUS, OKARYNA, KAZALNICA, SUCHAR, DOWÓD, LĄDZIENIE, KLAWIATURA, WCIĄGARKA, LIPODYSTROFIA, MORDOKLEJKA, CHOROBA UHLA, NAPIĘCIE POWIERZCHNIOWE, CHUSTA, WYSŁUGA LAT, REFERENDUM RATYFIKACYJNE, MANIAK, CIĘŻKA ARTYLERIA, BEAN, WAFEL, DZIEWIARKA, WYMIANA, SZPATUŁKA, BUŃCZUK, TRINIA, PIEKŁO, PIDGIN, KLAUZULA UMOWNA, TRUMNA, SARAFAN, KOMODOR, REŻYM, STRONA TYTUŁOWA, TAROK, SZPRYCKA, HUNTER, GRONO, CARO, TYTUŁ PRASOWY, DWUZŁOTÓWKA, SATELITA, REAKCJA, BĘBEN, ZŁOTOGŁÓW, KARA ŁĄCZNA, ŚWIECA, ?MECHOWCOWE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.612 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA LUB NARZĘDZIE DO ZWIJANIA, NP. ZWIJARKA DO PAPIEROSÓW się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA LUB NARZĘDZIE DO ZWIJANIA, NP. ZWIJARKA DO PAPIEROSÓW
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ZWIJARKA maszyna lub narzędzie do zwijania, np. zwijarka do papierosów (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ZWIJARKA
maszyna lub narzędzie do zwijania, np. zwijarka do papierosów (na 8 lit.).

Oprócz MASZYNA LUB NARZĘDZIE DO ZWIJANIA, NP. ZWIJARKA DO PAPIEROSÓW sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA LUB NARZĘDZIE DO ZWIJANIA, NP. ZWIJARKA DO PAPIEROSÓW. Dodaj komentarz

2+6 =

Poleć nas znajomym:

x