MASZYNA WŁÓKIENNICZA DO TKANIA ŻAKARDU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŻAKARD to:

maszyna włókiennicza do tkania żakardu (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŻAKARD

ŻAKARD to:

ogólna nazwa tkanin o bardzo rozbudowanych, wielkoformatowych wzorach, jedno- lub wielobarwnych, wykonywanych na krosnach wyposażonych w mechanizm Jacquarda (na 6 lit.)ŻAKARD to:

przystawka do krosna, która pomaga panować nad grupami nitek, gdy tka się tkaninę wzorzystą (na 6 lit.)ŻAKARD to:

wzorzysta, wielobarwna tkanina lub dzianina (na 6 lit.)ŻAKARD to:

wzorzysty materiał tkany (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA WŁÓKIENNICZA DO TKANIA ŻAKARDU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 220

PRZELICZNIK, ŚCINACZ ZIELONEK, PRZĘDZARKA, MASZYNA DO SZYCIA, KAFAR, MASZYNA CIEPLNA, MASZYNA OTWARTA, TWARDE LĄDOWANIE, ŁADOWARKA, KOWARKA, KOSIARKA, SNOWARKA, INTERCEPTOR, KOMP, ARYTMOMETR, KAPAR, KROSNO, FREZARKA GLEBOWA, POMPA CIEPŁA, ZACIERACZKA, OWIJARKA, PILARKA, KOPARKA, MAGIEL, KOMBAJN, GUR, KOŁOWRÓT, RAFA, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, CZYSZCZALNIA, PRZESIEWACZ, MASZYNA ELEKTRYCZNA, KREPA, TRYJER, KOLORÓWKA, MASZYNA WIRNIKOWA, MASZYNKA STEROWA, SUMATOR, FREZARKA KOPIARKA, MAGLOWNICA, MASZYNA LICZĄCA, OWERLOK, CIĄGARKA, KOWARKA, AUTONOM, CENTRUM OBRÓBKOWE, KOMBAJN, KOPACZKA, ROBOT PRZEMYSŁOWY, SILNIK, KOPARKOŁADOWARKA, ŁAMARKA, SORTER, MASZYNA WYPOROWA, CIĄGNIK LEŚNY, MASZYNA MATEMATYCZNA, NASTĘP, WYCISKARKA, GIĘTARKA, PODBIERACZ, MASZYNA WIELOBIEGUNOWA, ŁAMACZ, WILK, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, MASZYNA ELEKTROSTATYCZNA, SELSYN, KOMBAJN ZBOŻOWY, KUTER, KOLATOR, MASZYNA ROLNICZA, TOKARKA, MASZYNA WYTRZYMAŁOŚCIOWA, MASZYNA PROSTA, AUTOMAT LOSOWY, MASZYNA OBLEWNICZA, MASZYNA UCZĄCA, KOMBAJN ŚCIANOWY, TKANINA, MIĘDLARKA, DZIEWIARKA, HOLENDER, BARWIARKA ZWROTNA, MASZYNA ZMĘCZENIOWA, WALEC, PRALKA, PAKULARKA, KROSNO, KOMBAJN ZIEMNIACZANY, MIĘDLARKA, MASZYNA ŻNIWNA, MASZYNA TŁOKOWA, ŻNIWIARKA, MASZYNA, KLEJARKA, MLEWNIK, MASZYNA ROTACYJNA, MASZYNA ŻAKARDOWA, KLEPAK, MASZYNA PRZEMYSŁOWA, MŁYNEK, PRASA, MIESZACZ, WIALNIA, FORMIERKA, ŻAKARD, KOMBAJN ROLNICZY, STOKER, MASZYNA CYBERNETYCZNA, PODBIERACZ POKOSÓW, SELSYN, WALEC, SILNIK INDUKCYJNY, WÓZ ASENIZACYJNY, MŁOTKOWNICA, ŁUPACZKA, ROZRZUTNIK, OKRAJKA, SILNIK PNEUMATYCZNY, ŻAKARD, PODBIJARKA TOROWA, OPYLACZ, MASZYNA ROBOCZA, MASZYNA ENERGETYCZNA, MASZYNA ELEKTRYCZNA, MASZYNA, ŚCIERAK, CYBORG, MASZYNA ANALOGOWA, MASZYNA CIEPLNA, PEDAŁÓWKA, SZENILA, KUSKUTA, MASZYNA DROGOWA, PILARKA RAMOWA, GNIOTOWNIK, WAŁ, MIESZACZ, SILNIK ELEKTRYCZNY, ZSZYWARKA, KUTER, ŻAKARD, MASZYNA OSADOWA, SZMELC, KOMBAJN GÓRNICZY, ROLBA, TRANSFORMATOR POŁOŻENIA KĄTOWEGO, MASZYNA DO PISANIA, ZWIJARKA, MASZYNA KOMUTATOROWA, ŻAKARD, DEKORTYKATOR, MASZYNA MAGNETOELEKTRYCZNA, MOTARKA, KRAJKA, MASZYNA TŁOKOWA, MASZYNA WYCIĄGOWA, RICE, MŁOT, PRASA, ŻAKARD, OVERLOCK, RÓWNIA, MŁYN, WYCIĄGARKA, ZŁOTOGŁÓW, ODGAŁĘZIACZ, MASZYNA ASYNCHRONICZNA, KORONKARKA, PRASA, KLIN, ŁAMARKA, DMUCHAWA, BROŃ, ODLEWARKA, KOPARKA, COUPER, MASZYNA SAMOBIEŻNA, ŚRUTOWNIK, KOMBAJN, MASZYNA KUGLERSKA, TRENER, OFFSET, MLEWNIK, DACHÓWCZARKA, CZYSZCZARNIA, MASZYNA INFORMACYJNA, SILNIK ASYNCHRONICZNY, SPRAWDZARKA, SIECZKARNIA BIJAKOWA, MASZYNA INDUKCYJNA, WILK, PRZENOŚNIK CIECZY, MASZYNA SZWALNICZA, PIKÓWKA, EKSKAWATOR, MASZYNA, LINOTYP, MASZYNA SAMOWZBUDNA, MASZYNA DYDAKTYCZNA, AUTOMAT, KOLATOR, NIĆ, CEGLARKA, MASZYNA LICZĄCO-ANALITYCZNA, STOPKA, ROBOT, CZESALNIA, JEDNORĘKI BANDYTA, WYDMUCHIWACZ, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, MASZYNA FORMIERSKA, PERLAK, MLEWNIK WALCOWY, ROZKŁADARKA, NOŚNIK, POMPA OBIEGOWA, ODLEWARKA, MASZYNA TURINGA, ELEKTRONICZNA MASZYNA LICZĄCA, ?MASZYNA SYNCHRONICZNA.

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA WŁÓKIENNICZA DO TKANIA ŻAKARDU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MASZYNA WŁÓKIENNICZA DO TKANIA ŻAKARDU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŻAKARD maszyna włókiennicza do tkania żakardu (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŻAKARD
maszyna włókiennicza do tkania żakardu (na 6 lit.).

Oprócz MASZYNA WŁÓKIENNICZA DO TKANIA ŻAKARDU sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA WŁÓKIENNICZA DO TKANIA ŻAKARDU. Dodaj komentarz

1+6 =

Poleć nas znajomym:

x