PĘDZELEK, KĘPKA WŁOSKÓW NP. NA KOŃCACH USZU NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

MIOTEŁKA to:

pędzelek, kępka włosków np. na końcach uszu niektórych zwierząt (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: MIOTEŁKA

MIOTEŁKA to:

zdrobniale: miotła - pęczek witek, słomek, włosków, piór itp. (często z trzonkiem), który służy zwykle do omiatania, nanoszenia czegoś na coś, chlapania, gładzenia powierzchni, masowania (na 8 lit.)MIOTEŁKA to:

pęczek witek, słomek, włosków, piór itp. (często z trzonkiem), który służy zwykle do omiatania, nanoszenia czegoś na coś, chlapania, gładzenia powierzchni, masowania (na 8 lit.)MIOTEŁKA to:

podłużny przedmiot z metalu lub tworzywa, w kształcie miotełki, służący do wydobywania dźwięków z bębnów (używany zamiast pałeczek) (na 8 lit.)MIOTEŁKA to:

brunatnica z rzędu Sphacelariales, która ma krzaczastą plechę, podobną do darni (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PĘDZELEK, KĘPKA WŁOSKÓW NP. NA KOŃCACH USZU NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 1.222

GASTRULA, STAWONOGI, PASZCZA, ROSZADA, PROTANDRIA, LOKACJA, CHOROBA GRZYBOWA, WODOROST, KRZYŻOWANIE WSTECZNE, ALIENACJA, BŁYSZCZ SREBRA, METAMERIA, TRĄBKA, KATEGORIA MUSZA, MOCHWIAN BŁOTNY, PUSZEK, SARNA EUROPEJSKA, GRAPTOLITY, NISKOROSŁOŚĆ, HYCEL, KOJEC, SKUNKSY, WĘDRÓWKA, BUŁA, MARSZAŁEK, STANOWISKO ROBOTNICZE, KOMISARZ, BIOM, PAHLAWI, PROWINCJA, KLEROMANCJA, ŁASZE, POJNIK, PIES PASTERSKI, SIERŚĆ, SZABAS, RÓG MYŚLIWSKI, POLIGAMICZNOŚĆ, NIZAM, GRUCZOŁ ROZRODCZY, PANDRAK, KUC ZANISKARI, CZYNNOŚĆ RUCHOWA, RYBY DRAPIEŻNE, FUTRO, POMARAŃCZOWY PAS, LOBELIOWATE, UKŁAD NACZYNIOWY, SKÓRA, KUKLIK, MORSZCZYNA, WOLUTA, ICHNOLOGIA, JELITODYSZNE, MATECZNIK, URZĄDZENIE DŹWIGNICOWE, KLIMAKTERIUM, RZEŹNICA, MINA, WABIK, ZARAZA, GŁOGOWNIK, STĘP, WETERYNARZ, TARPAN, SKRZYDEŁKO, WIWARIUM, ZAMSZ, PŁETWA, GĄBKA, MISIAK, ŚWIECOWANIE USZU, UBÓJ, ZAODWŁOK, ŚLUZ ROŚLINNY, PUNKT MECZOWY, REGUŁA ALLENA, UKŁAD BRZEŻNY, POKOLENIE, RZYGACZ, ETOLOGIA, SAMOZAPŁON, KARMNIK, ZAMYKANIE USZU, TRANSPORTER, PRELUDIUM, BIOGEOGRAFIA, KIERAT, ZAWISAK, ZARZYNADŁO, PRASSAKI, ŚWIECE, GLUKOMETR, IZONIAZYD, FUTRO, KRAINA WIECZNYCH ŁOWÓW, PAŹ, OBTŁUKIWANIE, DIAPAUZA LETNIA, STRZAŁKI MORSKIE, LB, SZATAN, SYNDYK, ENTODERMA, PRZEWODNICZĄCY, TRĄBKA EUSTACHIUSZA, PUDŁO, BACIK, CZŁON PĘDOWY, BRAS, DRÓBKA, WŁÓKNO, WILCZY BILET, ŚRÓDNERCZE, JAJO, SOLNIK, DEMODEKOZA, PŁYTKA CZOŁOWA, FILIŻANKA, NIŻSZE NACZELNE, PRZESŁONA MIGAWKOWA, GRZYB PASOŻYTNICZY, KOKON, TĘŻYCZKA, NARZĄD JACOBSONA, SAFARI, KOROWÓD, FLAK, FACELIOWATE, CELIBAT, WYPĘD, NAROGI, PIERŚCIENICE, MIMEZJA, ŻYWIENIE ZWIERZĄT, KLEJEŃ, CZUŁKI, STYGMAT, USTAWA, NARD, EUTANAZJA, KORMORAN ŻAŁOBNY, WAGA RZYMSKA, WAGA CIĘŻKA, KRÓL, KRIONIKA, KIERAT, ŻUCHWA, PEDOGENEZA, LARYNGOLOGIA, ROLNICTWO, GŁOWIZNA, BŁONA PŁAWNA, ILORAZ RODZINNY, LEGWAN KAMELEONOWATY, DORYCKI, MODRZELE, WĄS CZUCIOWY, KORÓWKA WEŁNISTA, TEST PASKOWY, CHOROBA AUJESZKEGO, WETERYNARIA, TŁUSZCZ, KODEKS PRACY, KARMA, NIMFA, PERYSTOM, GNÓJ, SZKIELET, OBORNIK, HONOR, NEOGNATYCZNE, NARAMIENNIK, CHOROBA ODZWIERZĘCA, ŻYWIK, OPŁATA SKARBOWA, SUPERIOR, RABV, UKŁAD LIMBICZNY, BOEUF STROGANOW, KOPROLIT, SEGMENTACJA, CIERŃ, STROGONOW, ENTEROBAKTERIA, ZOOMETRIA, CHOROBA PRIONOWA, SZYPUŁKA, ZGRAJA, GZY, DOMINATOR, DŹWIG, TAKSYDERMIA, FOTOTOKSYCZNOŚĆ, PENIS, PERSEWERACJA, STOPIEŃ, GRAB, LINIA BOCZNA, AKINEZJA, KAZARKA CZUBATA, SERW, LINIA NABOCZNA, OSTADE, JEŻ MORSKI, DOSTĘP WARUNKOWY, MOPEK, MAŹ PŁODOWA, KOMODOR, HIPOTERMIA, ZATYCZKA DO USZU, PŁETWA TŁUSZCZOWA, TUNIKA, GRZYBICA, AMARANT, KORALOWCE WIELOPROMIENNE, GASTRULA, STRUNOOGONOWE, TRANSPORTÓWKA, FASOLA SZPARAGOWA, ŚLIMACZNICA, KĘPKA, BEZŁAD FRIEDREICHA, HIGIENA ZWIERZĄT, ŚLUZICE, OSTĘP, AGAWOWE, SZYPLIN, UBARWIENIE OCHRONNE, NARKOTYK, TRESURA, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, STOPA, JEZIORO BIOGENICZNE, ŚWIDROWIEC, ROZBIERALNIA, SZEKLA, RZEŹNIA, FASOLKA SZPARAGOWA, FAJKA POKOJU, KONCERT, OBRZĘK GAZOWY, ŚWIEŻYZNA, KURATOR, MAJSTER, IZBA DEPUTOWANYCH, POIDEŁKO, PÓŁSTRUNOWCE, OBROK, SNĘBICA, ORGANIZATOR JĄDERKA, KARŁOWATOŚĆ, PESTO, MIOTEŁKA, DIAPAUZA ZIMOWA, SZYSZKA, PEIRESKIA, MLECZNIK, WYLĄG, MORDECZKA, BAJRAM, TYSIĄCZNA Z NADMIAREM, KWAS, CINGULUM, STRACH BIERNY, BUDA, ZAJADY, ALT, ALPINIA GALGANT, DOLICHOCEFALIA, MIOTEŁKA, SIEDLISKO, WIRUSY, CZYŚCICIEL, SAMOZAPALENIE SIĘ, ZAGRYWKA, NOSACIZNA, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, WILCZY OBŁĘD, BEZPRZESTRZENNOŚĆ, UKŁAD KRĄŻENIA, MRÓWKA ĆMAWA, STOPIEŃ NAJWYŻSZY, PUDŁO REZONANSOWE, KOPROLITY, POKRYWA, ROGACZ, ARCYKSIĄŻĘ, RACHUNEK OPERATOROWY, SILOS PASZOWY, FURAŻ, EPIZOOTIOLOGIA, OSŁONICE, WNĘTRZNOŚCI, POJAZD SAMOBIEŻNY, SZYNSZYLE, SENAT, ZOOLATRIA, CZARNA KARTKA, ?OKRYWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 1.222 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PĘDZELEK, KĘPKA WŁOSKÓW NP. NA KOŃCACH USZU NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PĘDZELEK, KĘPKA WŁOSKÓW NP. NA KOŃCACH USZU NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT
HasłoOpis hasła w krzyżówce
MIOTEŁKA pędzelek, kępka włosków np. na końcach uszu niektórych zwierząt (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

MIOTEŁKA
pędzelek, kępka włosków np. na końcach uszu niektórych zwierząt (na 8 lit.).

Oprócz PĘDZELEK, KĘPKA WŁOSKÓW NP. NA KOŃCACH USZU NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - PĘDZELEK, KĘPKA WŁOSKÓW NP. NA KOŃCACH USZU NIEKTÓRYCH ZWIERZĄT. Dodaj komentarz

5×7 =

Poleć nas znajomym:

x