Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH, PREFEKTURA, KTÓREJ CENTRUM JEST DUŻY OŚRODEK MIEJSKI

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PREFEKTURA MIEJSKA to:

jednostka administracyjna w niektórych państwach, prefektura, której centrum jest duży ośrodek miejski (na 17 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH, PREFEKTURA, KTÓREJ CENTRUM JEST DUŻY OŚRODEK MIEJSKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 10.734

MEZOREGION, SPRĘŻYSTOŚĆ, SZPIEG PRZEMYSŁOWY, DRUK OFFSETOWY, ROZTROPEK, WIETLICA, KRUSZARNIA, TAMA, KILOMETR, ALFABET MIGANY, RÓWNOWAGA OGÓLNA, BACAU, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, ABLACJA, SAKAI, UDŻAJLA, WIELOCZYNNIKOWOŚĆ, CYWIL, GRUCZOŁ MLEKOWY, MEDYCYNA ZAPOBIEGAWCZA, WYRAZISTOŚĆ, JĘZYK MARTWY, KUKLIK, ODNOWA BIOLOGICZNA, GMINA KATASTRALNA, DUPOGODZINA, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, LEMUR WARI, JEDNOSTKA REMONTOWA, PION, ASNYKOWIEC, NALTREKSON, BEAUVAIS, KILOAMPER, MIARA, MONARCHISTA, H, PRZEWÓD SŁUCHOWY, WĄTŁOŚĆ, ZAGRANICZNOŚĆ, PIANO, TERMODYNAMIKA STATYSTYCZNA, WESTERN, DYSKRECJA, FUTERKO, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, RAK SZLACHETNY, DŻIDŻILI, FRANCUSKOŚĆ, IZOTROPOWOŚĆ, PROTEST SONG, WRAK, KWADRA, MAGOT, KRĘGOWCE, IZOLACJA, RATOWNICTWO, BISIOR, HIMS, DIU, NADZÓR BANKOWY, PRZEKOPNICA WIOSENNA, NIEWYGODA, TASIEMIEC, WDÓWKA, BIOGRAFIZM, MUZYKA KONKRETNA, TERYTORIUM, PRĄD TĘTNIĄCY, DIODA OSTRZOWA, MILIFARAD, DWUPRZODOZĘBOWCE, POCHŁANIACZ, KET, KAMPYLOGNATOID, WIEK, BRUTALNOŚĆ, REKOMPILACJA, POLITYKA ENERGETYCZNA, LÓD, GOLKIPERKA, CAP, SNOBISTYCZNOŚĆ, KARMIENIE, MUNDSZTUK, KRYMINALISTYKA, DYNAMIZM, TAKSON, WYTWÓRSTWO, PIERWSZOŚĆ, LICZBA ALGEBRAICZNA, MASZYNA INDUKCYJNA, ZGNIŁOŚĆ, ZASTAW REJESTROWY, WSPANIAŁOŚĆ, TOPOLOGIA SZYNOWA, PROSIĘ, ENANCJOMER, POCHWA, SADYSTYCZNOŚĆ, BABA, UPPSALA, WENTA, AMERYKANKA, KÓŁECZKO, RYTMICZNOŚĆ, MIEDZIANE CZOŁO, GRAF PRZEDZIAŁOWY, KONCEPT, USTAWKA, PRZEDPOTOPOWOŚĆ, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, LOGARYTM NATURALNY, NIESTATECZNOŚĆ, KWADRAT MAGICZNY, GĄSZCZ, KOLEMANIT, OLIWKOBRODAL, TOKARKA KŁOWA, RETORYCZNOŚĆ, SIIRT, CONCEPT ART, POWIĘŹ, MODRASZEK BAGNICZEK, KEIGHLEY, TOKSYNA SINICOWA, WARTOŚĆ ZNAMIONOWA, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, ŁOŻYSKO WŁOŚNICZKOWATE, SZCZEP, KONIUGACJA BAKTERII, KNAGA, NAZWA PUSTA, SAUNAMISTRZ, KOLONIA, MAŁY EKRAN, SZORSTKOŚĆ, SZYPUŁKA, KABEL, WOREK, LINIA, CENTRALNOŚĆ, RAJFURSTWO, DRAPIEŻNOŚĆ, NIELUDZKOŚĆ, JEDNOSTKA CZASU, NORNIK BURY, CHAMEOFIT, WIELOKOMÓRKOWOŚĆ, MARGATE, WĄTŁOŚĆ, TEMPERATURA ABSOLUTNA, CIĄG GŁÓWNY, TOCZEŃ, KOŁO JEZDNE, BUŁAT, TROCINIARKI, MEDIANA, BŁONA MIGAWKOWA, UTYLITARNOŚĆ, SZANKIER TWARDY, NASTROSZ, LASONOGI, ZAKŁAD PRZYRODOLECZNICZY, POZDROWIENIE, POUFAŁOŚĆ, ALT, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, FAWORYT, GASTONIA, DIODKA, NEPOTYSTA, KOLEŻEŃSTWO, PERGAMIN, KĄTOZĘBNE, WŁASNOŚĆ BAIRE'A, ALES, PROSTOLINIOWOŚĆ, NEGATYWNA SELEKCJA, KONSTRUKCJA WIEŃCOWA, NIPA, MONARCHIA DZIEDZICZNA, RAK, GUZ ŁAGODNY, DOBRO PUBLICZNE, BUREK, POZYTYWNOŚĆ, CHŁOPEK-ROZTROPEK, BATALION, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, ŚLĄSKOŚĆ, ŁAŃCUCH POKARMOWY, PĘPEK, DESPOTYZM, KONTRMANIFESTACJA, ASOCJALNOŚĆ, WPŁATA, ROZCIEŃCZALNIK, WĄS, MIÓD PSZCZELI, MIKROMETR, KONAJĄCY, BIAŁY PUCH, PŁONINA, UPIERDLIWOŚĆ, ZDANIE WZGLĘDNE, ROZPRAWKA, RAD, CHIMOIO, POPOVER, GRAN, MĘTNOŚĆ, ROZTWÓR KOLOIDOWY, PALEOMAGNETYZM, CZERWONA KSIĘGA, BRAGANCA, SZLAUF, KRÓTKI WZROK, OBSERWACJA STATYSTYCZNA, KONGREGACJA, ZARAŻONY, NARCIARSTWO DOWOLNE, NADZIENIE, KOZA, FILIA, CZTEROKROTNOŚĆ, ETIOPSKI KLASYCZNY, PRĄD ZAWIESINOWY, TRACKBALL, PARA, STACJA NASŁUCHOWA, ZACHOWAWCZOŚĆ, NAJA, ENERGICZNOŚĆ, NIEODZOWNOŚĆ, DALAT, DAWNOŚĆ, DIAKONIA, ODCINEK, UROJENIE KSOBNE, ANTYPOLSKOŚĆ, MALMO, TREND HORYZONTALNY, MAFIA, PARGAMIN, SABATARIANIN, IZBA DEPUTOWANYCH, KOKON, GOLIZNA, GAZELA PRZEWALSKIEGO, PHISHING, PARSEK, BIZON, WARUNKOWANIE KLASYCZNE, WĘGORZOWATE, ŻEBRO, SKRZYNECZKA, CAL, MUZYKA TŁA, DUŻY GOŃCZY GASKOŃSKI, PRZEMIANA POLITROPOWA, SZELMA, ZAINTERESOWANA, BRZEMIĘ, LIRYKA POŚREDNIA, PŁASKOZIEMIEC, ROMANS, SYMPATYCZNOŚĆ, SZTOKHOLM, BISOPROLOL, KRETYŃSKOŚĆ, PARAFIA, INTENSJA, ŻEGLUGA PROMOWA, FRANCZYZA KONWERSYJNA, KARTY, SEDNO, PASMO PRZEPUSTOWE, OSTRY KURS, NIELOTNOŚĆ, GRZBIETORODY, DOKUMENT, KUTAN, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, FORMALIZACJA, PRZEPROST, STAW KULISTY WOLNY, GRUCZOŁ SUTKOWY, RECYTATYW, SKUPSZTYNA, PŁANIETA, MURSZ, LODÓWKA, TEOLOGIA NEGATYWNA, GRA RPG, NUMERACJA PORZĄDKOWA, FUNKCJA HOMOGRAFICZNA, KLĄTWA, PSYCHOTEST, KSIĘGA AKCYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 10.734 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: jednostka administracyjna w niektórych państwach, prefektura, której centrum jest duży ośrodek miejski, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA W NIEKTÓRYCH PAŃSTWACH, PREFEKTURA, KTÓREJ CENTRUM JEST DUŻY OŚRODEK MIEJSKI to:
Hasło Opis krzyżówkowy
prefektura miejska, jednostka administracyjna w niektórych państwach, prefektura, której centrum jest duży ośrodek miejski (na 17 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PREFEKTURA MIEJSKA
jednostka administracyjna w niektórych państwach, prefektura, której centrum jest duży ośrodek miejski (na 17 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x