Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: JĘZYK Z PODGRUPY WSCHODNIEJ GRUPY INDOARYJSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH. POSŁUGUJE SIĘ NIM OK. 32 MLN OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH INDYJSKI STAN ORISA, GDZIE JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM. POSIADA WŁASNY SYSTEM PISMA, TZW. ALFABET SYLABICZNY ORIJA

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORIJA to:

język z podgrupy wschodniej grupy indoaryjskiej języków indoeuropejskich. Posługuje się nim ok. 32 mln osób zamieszkujących indyjski stan Orisa, gdzie jest językiem urzędowym. Posiada własny system pisma, tzw. alfabet sylabiczny orija (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z PODGRUPY WSCHODNIEJ GRUPY INDOARYJSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH. POSŁUGUJE SIĘ NIM OK. 32 MLN OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH INDYJSKI STAN ORISA, GDZIE JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM. POSIADA WŁASNY SYSTEM PISMA, TZW. ALFABET SYLABICZNY ORIJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.715

CHRZEŚCIJAŃSTWO WSCHODNIE, STRUKTURA, GESTALTYZM, RYNEK PODSTAWOWY, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, GÓWNIARSTWO, UPRAWIACZ, NAWALANKA, PIEKŁO, CHLOROKOKOWIEC, NOTA, KIERZNIA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, ZAPIS, KARMA, KASTA, ZESTAWIENIE, JĘZYCZEK, TEREN ODKRYTY, BAR, OŚRODEK, CIS, MINERALIZATOR, MATERIALIZM, KOCHANEK MUZ, SOSNA CZERWONA, PALCE, JĘZYK UGRYJSKI, RACHUNEK BIEŻĄCY, SŁUŻBISTKA, MONOFAGI, OLEJ MIGDAŁOWY, ORZECH KOKOSOWY, LINIA, ZAJĄCZEK, KOSMATEK, LIGNINA, SEJM KONWOKACYJNY, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, STYL MANUELIŃSKI, RUSZT, FILOLOGIA BIAŁORUSKA, KICZUA, CHIRURGIA DZIECIĘCA, PILCH, PISMO, CHOROBA SPIELMEYERA-VOGTA-SJÖGRENA, ILUSTRATYWNOŚĆ, SUPRESJA, TABU, DRYPTOZAUROID, POBIAŁKA, MIĘSIEŃ ZĘBATY TYLNY GÓRNY, KOPIA, KANISTER, AMPUŁKA, PREFERENCJA, TRACICIEL, CETIOZAUR, OSTROGONY, ANUSZKIEWICZ, GORĄCZKA, ZBRODNIA, INWENTARZ ŻYWY, SMOLUCH, KLĄTWA, PROFESJA, NADWZROCZNOŚĆ, REALGAR, BIOFILNOŚĆ, WALEC HIPERBOLICZNY, SKOCZKOWCE, SCHRONISKO, WIZA POBYTOWA, ASYRYJSKI, ELBAIT, TELEGRAF OPTYCZNY, MEGALNEUZAUR, SZPITAL PSYCHIATRYCZNY, ZIELONA FALA, NAUKA MATEMATYCZNO-PRZYRODNICZA, JĘZYK BERBERSKI, ASTRONAWIGACYJNY SYSTEM KIEROWANIA, PRZEMIANA POKOLEŃ, KWIZ, SIEWKI, GWINT STOŻKOWY, OKOT, STYL WIKTORIAŃSKI, FARMAKODYNAMIKA, WIRTUOZERIA, ŻABY BEZJĘZYCZNE, KUROPATWA, ANARCHIA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, LÓD LODOWCOWY, WSPOMNIENIE, SUBTELNOŚĆ, RAD, MIKROPRĄD, PLAMA GORĄCA, PORTAL SPOŁECZNOŚCIOWY, BULWA, DANIE, BUCZYNA NIŻOWA, WEZWANIE DO ZAPŁATY, BĄK, OCZODÓŁ, MATERIAŁ PIROTECHNICZNY, NORKA, BANOWINA, CZERPARKA, STÓŁ, ROZWOJOWE ZABURZENIE MOWY, SKŁADNIA, SKANER PŁASKI, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, JAPOŃSKI, PRZEKWIT, PRZECIĘTNIACTWO, PION, PĘTLA HENLEGO, OBJAWIENIE, WAPER, WYBRANIEC, SWAWOLA, PRZYROST, CUKIER MLEKOWY, PRZEDROSTEK, KRUMMHORN, ETER, ŻOŁNIERZ CZĘSTOCHOWSKI, MIESIĘCZNIK, USTĘPLIWOŚĆ, DEWELOPER, KANALIZA, RÓŻNOWIEKOWOŚĆ, POLESZUK, CHUJNIA Z GRZYBNIĄ, ZDZIADZIENIE, STRAJK GŁODOWY, URZĄD SKARBOWY, RARYTAS, NIESPIESZNOŚĆ, ALFABET HERALDYCZNY, NIEPRZEJEZDNOŚĆ, TERAPIA POZNAWCZA, MANDRYL, KARAKOL, CENOTWÓRCA, CHODZĄCA DOBROĆ, MAZURSKI, NKWEBAZAUR, JĘZYK WSCHODNIOTURECKI, HIGHLAND, ROZDRABNIACZ DO ODPADÓW, KETELEERIA, ŁĄCZNIK SCHODOWY, PSALMISTA, KOLIZJA, LENIWOŚĆ, EWENK, HOMO NOVUS, MIANOWANIEC, POWIEŚĆ Z TEZĄ, KAJMAN OKULAROWY, CIAŁO MIGDAŁOWATE, ŁYSA PAŁA, KASZALOT, LYGODIUM JAPOŃSKIE, JODEŁKA, WIELOFAZOWOŚĆ, KÓŁKO, KONTAKT, JEŻOZWIERZ INDYJSKI, KONGO, EWANIELIA, APARATOWNIA WZMACNIAKOWA, CERATOFYLLID, MARIONETKA, MATERIAŁ DREWNOPOCHODNY, KRAJNIK, SPRAWNOŚĆ, ZBRODNIARZ WOJENNY, POWTÓRZENIE, SYBERYJSKI, ZAKOLE, KAPERKA, TERAPEUTA ZAJĘCIOWY, PODZIELNIK, ODPOWIEDNIOŚĆ, HIPOSTYL, FANEROFIT, KWAS METAFOSFOROWY, KWADROFONIA, DRĘTWOKSZTAŁTNE, AWANGARDYZM, ZASADA, TV, FATALIZM, TUŁACZ, SZKIELET ZEWNĘTRZNY, NIEOKRZESANIEC, JĘZYK SEMITO-CHAMICKI, CYLINDER, ODCHYLENIE, KAPUSTA, DZIESIĘTNY SYSTEM LICZBOWY, WOLUMTERYCZNOŚĆ, AMOK, POJAWIENIE SIĘ, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, PISCHINGER, BRIT POP, ALTÓWKA, SYSTEM WCZESNEGO OSTRZEGANIA, ANALOGICZNOŚĆ, COSPAS, FUNKCJA PRZESTĘPNA, REKURS, BLESKOTKA, ARCHAISTA, NACZYNIE DEWARA, CHOROBA NIEMANNA-PICKA, PENDŻAB, PRUSACZKA, PRZEKŁADNIA HYDRAULICZNA, NEUSTON, EKWIPARTYCJA, NERWICOWOŚĆ, RACJONALIZM, CENA DETALICZNA, PIES NA BABY, FELSUMA CZTEROPLAMA, ZAPALAZAUR, WALOSZEK, SIODŁO, NUKLEOTYD, STAN KRYTYCZNY, MEBEL, DROGA KRAJOWA, FAKT, PREZBITERIUM, MONARCHIA DEMOKRATYCZNA, REGRESJA LODOWCA, AUTOHEMOTERAPIA, PIĘĆDZIESIĄTKA, POTENCJA, PACAN, ŚLEDZIOPODOBNE, ANGLIK, BUDOWNICTWO OKRĘTOWE, AUSTRIACKI, GRZYB NADRZEWNY, IDEALIZM, MAPA SYNOPTYCZNA, KONTRAKT TERMINOWY, ZAKURZENIE, HISTORIA SZTUKI, POKAZOWOŚĆ, ODPŁYW, CYKL, AUSTRALODOK, PAPROTKA ZWYCZAJNA, MIASTO OGRÓD, ELEGIJNOŚĆ, PAPILOTKA, RZEKOTKA, ARSENIAN(III), RUBIN, PODŁOŻE MALARSKIE, NAKŁADKA, OTCHŁAŃ, NIETOPERZE, DYNAMIKA, SMOK, POWÓZKA, NOSACZ MENTAWAJSKI, OBRAZ, ZDARZENIOWOŚĆ, MAGISTRALA, MIEDZIOWNIK, PIERDU PIERDU, INTERNUNCJUSZ, NIEMODNOŚĆ, WALENCJA, BLADZIUCH, TAJEMNICZOŚĆ, TARCZA KONTYNENTALNA, ANATOMIA TOPOGRAFICZNA, POSTNIK, CZERWONOKRZEW, SWAR, BIKINIARZ, OTCHŁAŃ, KRÓLIK, NAPÓR, BUKIECIARZ, AMERYKAŃSKA WIEWIÓRKA LATAJĄCA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.715 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: język z podgrupy wschodniej grupy indoaryjskiej języków indoeuropejskich. Posługuje się nim ok. 32 mln osób zamieszkujących indyjski stan Orisa, gdzie jest językiem urzędowym. Posiada własny system pisma, tzw. alfabet sylabiczny orija, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z PODGRUPY WSCHODNIEJ GRUPY INDOARYJSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH. POSŁUGUJE SIĘ NIM OK. 32 MLN OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH INDYJSKI STAN ORISA, GDZIE JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM. POSIADA WŁASNY SYSTEM PISMA, TZW. ALFABET SYLABICZNY ORIJA to:
Hasło Opis krzyżówkowy
orija, język z podgrupy wschodniej grupy indoaryjskiej języków indoeuropejskich. Posługuje się nim ok. 32 mln osób zamieszkujących indyjski stan Orisa, gdzie jest językiem urzędowym. Posiada własny system pisma, tzw. alfabet sylabiczny orija (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORIJA
język z podgrupy wschodniej grupy indoaryjskiej języków indoeuropejskich. Posługuje się nim ok. 32 mln osób zamieszkujących indyjski stan Orisa, gdzie jest językiem urzędowym. Posiada własny system pisma, tzw. alfabet sylabiczny orija (na 5 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x