JĘZYK Z PODGRUPY WSCHODNIEJ GRUPY INDOARYJSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH. POSŁUGUJE SIĘ NIM OK. 32 MLN OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH INDYJSKI STAN ORISA, GDZIE JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM. POSIADA WŁASNY SYSTEM PISMA, TZW. ALFABET SYLABICZNY ORIJA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ORIJA to:

język z podgrupy wschodniej grupy indoaryjskiej języków indoeuropejskich. Posługuje się nim ok. 32 mln osób zamieszkujących indyjski stan Orisa, gdzie jest językiem urzędowym. Posiada własny system pisma, tzw. alfabet sylabiczny orija (na 5 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JĘZYK Z PODGRUPY WSCHODNIEJ GRUPY INDOARYJSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH. POSŁUGUJE SIĘ NIM OK. 32 MLN OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH INDYJSKI STAN ORISA, GDZIE JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM. POSIADA WŁASNY SYSTEM PISMA, TZW. ALFABET SYLABICZNY ORIJA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 21.993

KONFESJONAŁ, CHRZEST PRAGNIENIA, NIEKAPEK, PROZODIA, STYL WILHELMIŃSKI, ŚMIECH, WICELIDER, RURECZNIK, TRYBRACH, CHRONOMETR, BEZGRANICZNOŚĆ, MIASTOWOŚĆ, IKRA, RAKI, ZGRAJA, PRZEBIEG, TOJAD SMUKŁY, PORZĄDEK DORYCKI, NOGA, PLATFUS, ORBITOWANIE, TUŁACZ, CIASTO, SEDES, ASAM, STREFA PERYGLACJALNA, KĄPIEL, OWOC, DRUGA BRODA, PAWIAN MASAJSKI, RODZINA NUKLEARNA, ROZSTRZYGALNOŚĆ, TRANCE, CHROMOSOMOWA TEORIA DZIEDZICZNOŚCI, PRZECIWSTAWIENIE, KOCZKODANOWATE, BANKRUCTWO, KARBUNKUŁ, MARTWE PRAWO, IRYDOLOGIA, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, WIECZNE NIEODDANIE, SZCZEGÓLNOŚĆ, OBROTNIK, PRZECZULICA, RĄBEK, ROZWAŻANIE, ASTER ALPEJSKI, KANAŁ BURZOWY, FIKCJA, KARDYNAŁ, FIKOLOGIA, SŁUCH ABSOLUTNY, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, KOMPLETNOŚĆ, KONFESJA, TELERAN, ELEKTRON DODATNI, WIRUS, MOC, OSTRA REAKCJA NA STRES, GREEN, FUNKCJONALIZM, BIAŁY ŚPIEW, PINGWIN CESARSKI, LINGWISTYKA STOSOWANA, PRZEDWIECZNOŚĆ, INDYJSKI BIZON, PĘCHERZYK, ANILANA, PANECZEK, POKOLENIE KANAPKOWE, WŁAŚCIWOŚĆ, SYMILOGRAFIA, PRZEWODNICA, DOBRY ZNAJOMY, KIMONO, SULFOMETAZYNA, LOTNIK, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, SZEROKOŚĆ GEOCENTRYCZNA, DUR BRZUSZNY, NIEWZRUSZALNOŚĆ, POEMAT HEROICZNY, BEDŁKA MUCHOMOR, WAHLIWOŚĆ, ZBROJA BIAŁA, GRAWIMETRIA, CELUROID, KUC CONNEMARA, KONFEKCJONER, MORION, PARTIA SZKOCKA, NIEAKTUALNOŚĆ, KANALIZACJA BURZOWA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, CZASOWNIK FRAZALNY, KORYTO, OTWÓR STRZAŁOWY, KORNET, PRZEPAŁ, NIEŚCIĄGALNOŚĆ, BIELMO, JEŻYNA POPIELICOWA, WEKSEL CIĄGNIONY, CIERŃ, DIAGNOZA, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA, TRIPURA, CYMES, SZKŁO ORGANICZNE, MATKI BOSKIEJ PIENIĘŻNEJ, CYTYDYNA, POMPA POŻARNICZA, ŁEBEK, SZAŁ, DOMINIUM, RZECZOWNIK, POZBYCIE SIĘ, PROLETARIUSZ, SKOK, TEKST REZULTATYWNY, HUROŃSKI, PAŁASZ, NIELICZNOŚĆ, SZAPOKLAK, ALBEE, OGÓR, PREZYDENTKA, STATEK KAPERSKI, ŁOWCA, WIEDENKI, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, ORYGINALNOŚĆ, POSZKODOWANA, ENERGETYKA JĄDROWA, DOŁEK OSIOWY, ORLICZKA KRETEŃSKA, ŚWIATŁO KOTWICZNE, DOS, MATERIALIZM, KARTKA, FARMAKOGENETYKA, CHŁOPIEC NA POSYŁKI, RADYKALNA PRAWICA, GRZBIETOPŁAT, LENIWIEC TRÓJPALCZASTY, FALA, ANARCH, PAZUR, KONSERWATORNIA, POSTULATYWNOŚĆ, TEORIA OBSŁUGI MASOWEJ, OKLEPIEC, AGAMA CZERWONOGŁOWA, PARCH, TRÓJSTRONNOŚĆ, PERYMETR, KUDU MAŁE, KIERUNEK, KSIĄŻKA ADRESOWA, PŁASZCZKA NAGA, KLASTER, RYBA, TOCZYSKO, OKIENKO, SYSTEM CIEPŁOWNICZY, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, AUTOTELICZNOŚĆ, WYBRZEŻE SZKIEROWE, TRANSPARENTNOŚĆ, DZIEDZICZENIE TYPU PISUM, BIOFILNOŚĆ, BETON STRUNOWY, OBEJMA, ASTER GAWĘDKA, ALPINARIUM, PORNOGRAFIA, MACEDONIA, PRAWDOPODOBIEŃSTWO WARUNKOWE, GATUNEK BLIŹNIACZY, LAGUNA, JAŚMINOWIEC WONNY, GNOJOWNIK, NEPALI, WSTECZNOŚĆ, NIEWOLNIK, STULENIE USZU, KAROLINA, TALK, ŁĄCZNOŚĆ, KIERZYNKA, STAROŚĆ, POZOSTAŁOŚĆ, MAORYSKI, SŁOWACKI, CHAŁTURNICTWO, BUCHALTERIA, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, ŚLUZICA ATLANTYCKA, NIEOBIEKTYWNOŚĆ, WIZAŻYSTKA, BULIONER, KOŚĆ OGONOWA, FEMTOCHEMIA, CEBUAŃSKI, MIOPATIA ALKOHOLOWA, DZWONY, GRYZEK, KOSTKA, WNIEBOWSTĄPIENIE, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, RADIO, AUTOSYFON, ZAPŁON, ARABSKI, ZŁOTA FUNKCJA, MORENA SPIĘTRZONA, AGREGACJA, DELFIN GANGESOWY, OKLUZJA, SZYPLIN, PÓŁ DUPY ZZA KRZAKA, ROZETKA, KRUSZYNKOWATE, IMPOTENCJA, ZAUROPOSEJDON, WATA, TEOLOGIA PASTORALNA, PORZĄDEK ARCHITEKTONICZNY, MEGAPASKAL, MĘTNOŚĆ, AHISTORYCZNOŚĆ, DUPRE, ROMBOEDR, PRZYCZYNEK, OPĘTANIE, ANTRYKOT, PRZĘDZIOREK SZKLARNIOWIEC, JEDZENIE, CYBORIUM, WYGA, ŁUPEK DACHÓWKOWY, SUTKA, GRODZA, MUZYCZNOŚĆ, PRZESTRZEŃ WOKÓŁZIEMSKA, ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ, RZADKOŚĆ, HAJS, OWCA, WSPÓŁCZYNNIK BEZPIECZEŃSTWA, GUAWABARA, OPIESZAŁOŚĆ, PIÓRO, WŁÓCZYKIJ, KRUCHOŚĆ, ZAPAŁKA, ZWIERZĘ, ADIUWANT, NIEDBAŁOŚĆ, OWAL CASSINIEGO, PODŁUŻNOŚĆ, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, MENADA, CYRYLICA, ZIMA, ASTRONAWIGACJA, ŁACINA, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, MIRAŻ, ZAWARTOŚĆ, TERAPIA BEHAWIORALNA, PRZETARG OGRANICZONY, LICZBA DOSKONAŁA, GĄSIENICA, PĘPAWA WIELOKWIATOWA, ANKIETOWANY, STRUKTURA, SALADA, NIERÓWNOŚĆ SPOŁECZNA, FREDRO, JĘZYK HUROŃSKI, KLAPA, AUREOLA, AUTONOMICZNOŚĆ, PODATEK DOCHODOWY OD OSÓB PRAWNYCH, ALABAMA, OBROSTNICA, HALOTRON, MULTILATERALIZM, KORNIJSKI, OGOŃCZYK WIĄZOWIEC, LICOWANIE, TEFILIM, USTNIK, SMOLUCH, ZAWIJAK ŻÓŁTAWY, ŻAKINADA, ?TRUSIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 21.993 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

JĘZYK Z PODGRUPY WSCHODNIEJ GRUPY INDOARYJSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH. POSŁUGUJE SIĘ NIM OK. 32 MLN OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH INDYJSKI STAN ORISA, GDZIE JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM. POSIADA WŁASNY SYSTEM PISMA, TZW. ALFABET SYLABICZNY ORIJA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JĘZYK Z PODGRUPY WSCHODNIEJ GRUPY INDOARYJSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH. POSŁUGUJE SIĘ NIM OK. 32 MLN OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH INDYJSKI STAN ORISA, GDZIE JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM. POSIADA WŁASNY SYSTEM PISMA, TZW. ALFABET SYLABICZNY ORIJA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ORIJA język z podgrupy wschodniej grupy indoaryjskiej języków indoeuropejskich. Posługuje się nim ok. 32 mln osób zamieszkujących indyjski stan Orisa, gdzie jest językiem urzędowym. Posiada własny system pisma, tzw. alfabet sylabiczny orija (na 5 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ORIJA
język z podgrupy wschodniej grupy indoaryjskiej języków indoeuropejskich. Posługuje się nim ok. 32 mln osób zamieszkujących indyjski stan Orisa, gdzie jest językiem urzędowym. Posiada własny system pisma, tzw. alfabet sylabiczny orija (na 5 lit.).

Oprócz JĘZYK Z PODGRUPY WSCHODNIEJ GRUPY INDOARYJSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH. POSŁUGUJE SIĘ NIM OK. 32 MLN OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH INDYJSKI STAN ORISA, GDZIE JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM. POSIADA WŁASNY SYSTEM PISMA, TZW. ALFABET SYLABICZNY ORIJA sprawdź również:

TULUIDYNY; aminy aromatyczne stosowane w syntezie barwników ,
porcja gotowej galaretki, tj. słodkiego w smaku wyrobu spożywczego o galaretowatej konsystencji, powstałego dzięki właściwościom żelującym dodatków; zazwyczaj sprzedawana w kubeczkach jako gotowy deser ,
podłużne naczynie gospodarskie służące do podawania pożywienia i wody większym zwierzętom hodowlanym ,
dwupokładowy wagon pasażerski ,
przyśpiewka ludowa wykonywana podczas tańca wyrwanego ,
budynek mieszkalny na planie prostokąta, z atrium (prywatnym pomieszczeniem wewnętrznym) w części centralnej ,
deser rozpowszechniony zarówno w kuchni tureckiej, ormiańskiej, bułgarskiej, jak i bałkańskiej ,
Cortinarius - rodzaj grzybów z rodziny zasłonakowatych ,
pieszczotliwie: kochana, ptaszyna, kobieta, dla której ma się szczególnie dużo czułości, przy okazji: zwykle osoba o łagodnym usposobieniu ,
utrata moralności, kultury, nieetyczne postępowanie, zubożenie duchowe i kulturalne ,
coś bardzo brzydkiego, szkaradnego, coś, co szokuje swoim wstrętnym wyglądem; zwykle nazywa się tak rzeczy, zastosowanie tej nazwy do człowieka (istoty żywej) jest bardzo deprecjonujące ,
ruchoma, okrągła część aparatu telefonicznego, służąca do wybierania numeru ,
Bombus soroeensis - owad z rodziny pszczołowatych; trzmiel różnobarwny zakłada niewielkie rodziny i gniazduje w ziemi ,
rodzaj ryb karpieńcokształtnych z rodziny strumieniakowatych ,
warzywo, owoc (nibyjagoda) rośliny o tej samej nazwie ,
ośrodek eksploatacji rud manganu i złota w płn.-zach części Ghanu na płd. od Tarły ,
parowóz ciągnący tender ,
zawartość koryta; tyle, ile mieści się w korycie ,
w botanice: zawiązek pędu z merystemem wierzchołkowym i zawiązkami organów - liści i kwiatów ,
Richard, grał w filmie 'Szakal' ,
historyczne urządzenie do zrywki drewna ,
Bothriechis aurifer - gatunek węża z podrodziny grzechotnikowatych, z rodziny żmijowatych ,
wypowiedź mająca na celu schlebianie komuś i obliczona na przypodobanie się komuś ,
wiązanie stalowe lub drewniane używane do wzmacniania budowli ,
utwór plastyczny o komicznie przejaskrawionych, nieprawdopodobnych elementach ,
Clupeiformes - rząd ryb promieniopłetwych obejmujący ryby słonowodne, słodkowodne i wędrowne o dużym znaczeniu ekonomicznym ,
dekoracyjny, geometryczny wzór architektoniczny odkuty z kamienia lub zrobiony z cegieł, używany do wypełnienia górnej części gotyckiego okna; rzadziej używana polska nazwa maswerku ,
Squalus blainville - gatunek ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny koleniowatych (Squalidae) ,
gwiazda zmienna, która gwałtownie i nieprzewidzianie zwiększa swoją jasność w ciągu kilku minut lub godzin ,
NERKÓWKA; część cielęciny, baraniny z nerką

Komentarze - JĘZYK Z PODGRUPY WSCHODNIEJ GRUPY INDOARYJSKIEJ JĘZYKÓW INDOEUROPEJSKICH. POSŁUGUJE SIĘ NIM OK. 32 MLN OSÓB ZAMIESZKUJĄCYCH INDYJSKI STAN ORISA, GDZIE JEST JĘZYKIEM URZĘDOWYM. POSIADA WŁASNY SYSTEM PISMA, TZW. ALFABET SYLABICZNY ORIJA. Dodaj komentarz

6+6 =

Poleć nas znajomym:

x