Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: APARAT, ZA POMOCĄ KTÓREGO WYDOBYWA SIĘ W CUKROWNIACH SOK Z BURAKÓW

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

DYFUZOR to:

aparat, za pomocą którego wydobywa się w cukrowniach sok z buraków (na 7 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: DYFUZOR

DYFUZOR to:

kanał przepływowy z rosnącym przekrojem poprzecznym, np. stożkowo rozszerzający się lub spiralny odcinek rury, kanał międzyłopatkowy ograniczony łopatkami sprężarki przepływowej lub pompy wirowej (na 7 lit.)DYFUZOR to:

przewód o zmiennym przekroju poprzecznym, w którym następuje przemiana energii kinetycznej strumienia płynu w energię ciśnienia (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "APARAT, ZA POMOCĄ KTÓREGO WYDOBYWA SIĘ W CUKROWNIACH SOK Z BURAKÓW". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.078

KANIKUŁA, GRZBIETORODY, TERRINA, KRUP, ENERGETYKA ODNAWIALNA, ŚLEDZIONA WĘDRUJĄCA, BARION, PIASEK KWARCOWY, PLAC, ANALIZA RADIOMETRYCZNA, PAS WŁĄCZENIOWY, LUFA, HANDSZPAKI, KULTURYSTYKA, CHMURZENIE CZOŁA, ZATRACENIE, AKCELERATOR LINIOWY, SIEWECZKA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, ROŚLINA ZARODNIKOWA, PODWÓJNA HELISA, KOKSOWNIK, ILUZORYCZNOŚĆ, UPRZĄŻ WSPINACZKOWA, MAJÓWKA, USKOK, OSŁONICE, PUSZKA, ULOT, ERGASTULUM, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, TELEMECHANIKA, DWUPRZODOZĘBOWCE, SORABISTYKA, EGALITARYZM, TUKAN, WIELKORUSKI, FECHTMISTRZ, KANARKI KSZTAŁTNE, ŁAMACZ LODU, INTERPOZYCJA, MENU, ELDAR, ZARZUTKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYSPIESZONY, ZMYWACZ, GRANICA KULTUR, BRYZG, KOMERAŻ, PRZELOT, SEKRETARZYK, SZYB WINDOWY, PELYKOZAURY, BIBUŁKARKA, INŻYNIER DUSZ, GOGLE, ENTOMOLOGIA, OSTRACYZM, WRZECIENNIK, CENA WYWOŁAWCZA, WALIDACJA KRZYŻOWA, STATEK POWIETRZNY, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, POMPA, MCV, SIATKA, AMBRAZURA, PLAMA, KRYSZNAIZM, OLEJARNIA, ELEMENT, NIEWYTRZYMAŁOŚĆ, DZIADZIENIE, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, JĘZYK WEGETUJĄCY, ZDERZACZ, TEREN, POTRZASK, SYZYGIA, BASEN, DINGO, AKSJOMAT, HEKSAPTYK, ZATYCZKA DO USZU, METEOR, POPYT ELASTYCZNY, BRACTWO RYCERSKIE, CHŁONIAK, ADAPTACJA SPOŁECZNA, STARÓWKA, BAZA ZAOPATRZENIOWA, SONDAŻOWNIA, MERZYK OBRZEŻONY, JASTRZĘBIE OKO, MAMUT KARŁOWATY, ATALIA, NIL, KLAUZULA WYKONALNOŚCI, RAKARZ, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, JĘZYK DOLNOŁUŻYCKI, AGRAFA, KAPISZONÓWKA, PUSZKA, ZBIEG, KANDYDEMIA, JER SŁABY, ABSOLUTYZACJA, LEGHORN, FOTEL ROZKŁADANY, RÓWNIK NIEBIESKI, LUKA DEFLACYJNA, GŁUPTAKOWE, SZCZUR WĘDROWNY, IRANISTAŃSKI, OSADNIK, CHOROBA DAVIDSONA, SAMOGŁOSKA POCHYLONA, KOJEC, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, AEROGRAFIA, KONCEPT, PODWOZIE, KONSTRUKCJA SOCHOWA, SŁOIK, FELOPLASTYKA, ŚMIERDZĄCE JAJO, SZEW, LITOSFERA OCEANICZNA, MODELARSTWO LOTNICZE, ITALIAŃSKI, ORBITAL, GENERATOR HARTLEYA, CALABAZA, LUŹNOŚĆ, POLEROWNIK, DOWÓD WPROST, ŻÓŁTLICA, ROPUCHY NOSATE, RUSYCYSTYKA, ŁOPATA, VOTUM SEPARATUM, GROOMING, OCHRONA PRZECIWPORAŻENIOWA DODATKOWA, GRAFIKA, FRANKATURA WIELOKROTNA, EKRANOPLAN, MORDOBICIE, SZKŁO LABORATORYJNE, CHOROBA DARIERA, MODERUNEK, NORWESKI, SAROS, PRAWORĘKI, KÓŁECZKO, STEEL PAN, WYSADEK, PUSZCZALSKA, RATING, KONWERTOR, UCIECZKA, SKRZYDLATE SŁOWO, REAKCJA BEZWARUNKOWA, LEUMAFIT, HIPERTEKST, WETKA, SZTYWNIAK, ORGIA, UKŁAD TERMODYNAMICZNY, SEKWOJA OLBRZYMIA, LAKIERNICTWO, KOPACZKA, KOŻUSZYSKO, DOCZESNA, BŁONA PŁAWNA, KOSMOGONIA, WYCZYSTKA, MIKROFON POJEMNOŚCIOWY, ANOMALIA MAGNETYCZNA, INTUICYJNOŚĆ, KURZYSKO, GZA, NIEKONSEKWENCJA, RYCERZ-ROZBÓJNIK, DWUŚCIAN, AGROWŁÓKNINA, RYBA, PIŁKARZ, ALABASTRON, ANGIELSKA FLEGMA, SPUSZCZENIE, GAWIALOWATE, POBLISKOŚĆ, MIKROFON NERKOWY, PĘTAK, MAORI, ADRES INTERNETOWY, MERCURY, KIRYS, TYFUS PLAMISTY, KORPUS, PRZYGASZENIE, WAPNIARKA, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, KAPLICA, DEFLAGRACJA, SKŁAD WOLNOCŁOWY, MORESKA, ANDRUS, SUBWOOFER AKTYWNY, NIEOBLICZALNOŚĆ, ZANIK MIĘŚNIOWY, WIAROŁOMSTWO, MOSZCZ GRONOWY, DACH POGRĄŻONY, UKŁAD ODNIESIENIA, SEMITYSTA, WIDEOFON, RYBA MASŁOWA, PASKUDNIK, WŁAŚCIWOŚĆ, DIECEZJA, RODNIA, REDOWA, DZWONY, WOLEJ, ROPNIAK, EOZYNOCYT, BANANA SPLIT, OSA, ZESPÓŁ CAPLANA, ZESPÓŁ MAJACZENIOWY, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, DWUDZIESTKA, SPEKTAKL MUZYCZNY, MOWA BEZDŹWIĘCZNA, PRZEDSTAWICIELKA HANDLOWA, KLEJOWNIA, DERYWACJA FLEKSYJNA, KORPUS, LOS, BANK, MYŚLIWY, KURKOWY MECHANIZM UDERZENIOWY, MARMURKOWANIE, NIEWŁAŚCIWOŚĆ, TRÓJKOLOROWI, IMPULSYWNOŚĆ, MIETLORZ, ZASYP, CHOROBA BOSTOŃSKA, NORNIK PÓŁNOCNY, DALMIERZ LASEROWY, OGNISKO, SOS MALTAŃSKI, DOBRO KOMPLEMENTARNE, DEKANTER, MŁODZIEŃCZOŚĆ, PODSADKA, APARAT WYLĘGOWY, REWERENCJA, CIOS SIERPOWY, FILM FANTASTYCZNONAUKOWY, LODOWIEC TURKIESTAŃSKI, SAMOUCZEK, KOLCZATKA, ALUMN, PŁAZAKOWATE, SZCZOTKA, BEZDEŃ, KONFEDERACJA, E-LIQUID, SKIBOB, OSKARŻENIE, TRAWERS, GRUPA ABELOWA WOLNA, LOSOWOŚĆ, HAMULEC RĘCZNY, PASKUDZTWO, CIASTO PÓŁFRANCUSKIE, TASIEMIEC, POSŁANIE, UDERZENIE, MANTYLA, NIERUCHOMOŚĆ ZAMIENNA, NEUROPSYCHOLOGIA KLINICZNA, ZWIĄZEK, BETONOWE BUTY, SYF, KOMUNIA, ANGIELSKI, TEORIA KATASTROF, MAN, ZBYWCA, SAUNA, NARYS KWIATOWY, CZYSZCZARNIA, WŁAZ, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.078 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: aparat, za pomocą którego wydobywa się w cukrowniach sok z buraków, jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: APARAT, ZA POMOCĄ KTÓREGO WYDOBYWA SIĘ W CUKROWNIACH SOK Z BURAKÓW to:
Hasło Opis krzyżówkowy
dyfuzor, aparat, za pomocą którego wydobywa się w cukrowniach sok z buraków (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

DYFUZOR
aparat, za pomocą którego wydobywa się w cukrowniach sok z buraków (na 7 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x