COELACANTHIFORMES - RZĄD RYB MIĘŚNIOPŁETWYCH (SARCOPTERYGII), OBEJMUJĄCY LICZNE GATUNKI ZNANE ZE ŚLADÓW KOPALNYCH, W TYM DWA, KTÓRE PRZETRWAŁY DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH; LATIMERIOKSZTAŁTNE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ DYFICERKALNĄ PŁETWĄ OGONOWĄ, ZŁOŻONĄ Z 3 PŁATÓW, I OBECNOŚCIĄ ZEWNĘTRZNYCH NOZDRZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

LATIMERIOKSZTAŁTNE to:

Coelacanthiformes - rząd ryb mięśniopłetwych (Sarcopterygii), obejmujący liczne gatunki znane ze śladów kopalnych, w tym dwa, które przetrwały do czasów współczesnych; latimeriokształtne charakteryzują się dyficerkalną płetwą ogonową, złożoną z 3 płatów, i obecnością zewnętrznych nozdrzy (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "COELACANTHIFORMES - RZĄD RYB MIĘŚNIOPŁETWYCH (SARCOPTERYGII), OBEJMUJĄCY LICZNE GATUNKI ZNANE ZE ŚLADÓW KOPALNYCH, W TYM DWA, KTÓRE PRZETRWAŁY DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH; LATIMERIOKSZTAŁTNE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ DYFICERKALNĄ PŁETWĄ OGONOWĄ, ZŁOŻONĄ Z 3 PŁATÓW, I OBECNOŚCIĄ ZEWNĘTRZNYCH NOZDRZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.890

BUK, CIŚNIENIE PROMIENIOWANIA AKUSTYCZNEGO, DZBANIEC, SIEĆ, BEZCZELNOŚĆ, TELEFONIA, OGNISKO, PODZBIÓR, NERW MIĘDZYŻEBROWY, ANTOCYJANIDYN, ARTYSTKA, SIEWECZKA, RANA, ŚLISKOŚĆ, CALABAZA, KASAR, CZYNSZ WOLNY, GRZECHOTKA, RÓWNANIE NIEWYMIERNE, GŁĘBINÓWKI, STRATYGRAFIA SEJSMICZNA, OBRONA, KOMEDIA NISKA, CHOROBA SEITELBERGERA, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, CHOROBA HALLERVORDENA-SPATZA, KOMÓRKA MATECZNA, KULTURA ZACHODNIOBAŁTYJSKA, AZOT AMONOWY, SZCZUR PIŻMOWY, ZUBOŻANIE, GAPA, GÓRY ZAŁOMOWE, RDZEŃ, PODKÓWECZKA, PLAN, ANATOMIA, WOREK TRZEWIOWY, LAWENDA FRANCUSKA, DZWONY, KOSZARY SZYJOWE, ANAEROBIOZA, OBSZUKANIE, KLASTER, WYTWÓRNIA FILMOWA, SPADOCHRONIARKA, ZROSŁOGŁOWE, NARZECZONA, DYSTYCH, PIECHOTA MORSKA, CHEMIA ORGANICZNA, KRZYŻ MALTAŃSKI, GNIAZDKO, KUPER, KURTYNA WODNA, STANOWISKO, KOPIA, KOŻUCH, AZTREONAM, LUSTRO, PLAMA GORĄCA, WOKALIZA, REGIONALISTA, BASKINA, RUPNIK, LINIA, PRZEPRAWA, PIERŚCIEŃ SZOTOWY, LITEWSKI, RESZTKA, ASTROSPEKTROSKOPIA, ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA, PSEFOLOGIA, KAWA ROZPUSZCZALNA, PERSONALNIK, CZARA, GŁOWOCISOWCE, SROM, ŚWIATŁO DŁUGIE, OPROWADZACZKA, PODPALENIE, ŻWAWOŚĆ, EWAPORAT, MIEJSCE, KANTORIA, OKRES OKOŁOPORODOWY, INTERFEROMETRIA MIĘDZYKONTYNENTALNA, ROSA MIODOWA, FLIZA, SZATANISTA, CYSTA BAKERA, NIEPOKALANEK, FEERIA, GIMBOPATRIOTYZM, BASEN OCEANICZNY, JĘZYKI AŁTAJSKIE, ROBOTA, ELANA, DINUKLEOTYD, PLEBEJUSZ, BRYŁA SZTYWNA, CYKL PŁCIOWY, ŚCIANA WSPINACZKOWA, OŚCIEŻNICA, HIPERTENSJOLOGIA, TWIERDZENIE KRULLA, MALKONTENCTWO, WIDŁOZĘBOWCE, GORETEX, WAPIENNIK, RABV, KONTAKT, SPACJA, PÓŁDIABLĘ, DŻOLER, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, OŚRODEK, CZASZA, THINK TANK, APPELLATIVUM, ASTROLOG, PIASTUN, ZBOŻE, ELEKTRODYNAMIKA KLASYCZNA, ALGEBRA UNIWERSALNA, PROJEKT UNIJNY, LIŚĆ ZŁOŻONY, SZAFIARKA, PODKŁAD KOLEJOWY, OŚWIETLACZ, PRACE KONSERWACYJNE, SŁONIOWATOŚĆ, GUMKA, DIAPSYDY, LEJKOGĘBCE, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-9, ZBIORÓWKA, OŚ PORTALOWA, KRĘTOROGIE, PROPLASTYD, KWIAT LOTOSU, PRZEMYSŁ PRZETWÓRCZY, POCZUCIE WINY, ZARODZIEC OWALNY, CZTERDZIESTKA, CZEPIGOWATE, DRZEWO KAUCZUKOWE, KONFIGURACJA, ENTOURAGE, CZYSTKA, PRZECHOWALNICTWO, GRAMATYK, ULEGŁOŚĆ, MELANODERMA, ZDRADA, ZJAWISKO NATURALNE, JĘZYK, MIEDNICZKA, KREISLER, UCHAL, PANTOMIMA, NIEDYSKRETNOŚĆ, USUWISKO, MEKSYKANKA, PROMIEŃ ŚCIĄGAJĄCY, CHŁODZENIE ABLACYJNE, BYT ABSOLUTNY, JEŻOWCE, ANGIOPLASTYKA, JĘZYK ETIOSEMICKI, KUC SZETLANDZKI, AGENCJA PŁATNICZA, OKULISTYKA, LUŹNOŚĆ, EPIMER, STOJAK, OŚCIEŃ, SAGAN, CZTEROSUW, MAJÓWKA, INWALIDA WOJENNY, AZYL, WSZOŁY, KAMIEŃ MILOWY, RUSKI, EPICYKL, LOGIKA MATEMATYCZNA, NUTACJA, GITARA AKUSTYCZNA, PROSTOSKRZYDŁE, ZAGRYWKA, WYNURT, PRZEWOŹNIK, KOSTIUMERNIA, DOPEŁNIENIE ORTOGONALNE, SANDBOX, KAPITAŁ SPOŁECZNY, EKSTENSJA, MIKROMACIERZ DNA, OPUKIWANIE, LITOSFERA OCEANICZNA, PROFESOR, KONFORMISTA, STARY, KAWKA, MACIEJKA, PAPUGA, CZARNY CHARAKTER, UKRAIŃSKI, MRUKOWATE, NIERZĄDNICA, PRZESMYK, POCHŁANIACZ, MARABUT, SKRYTOBÓJSTWO, TRANZYSTOR POLOWY, ŚWIATEŁKO W TUNELU, WZGLĄD, PLANSZA, LOKACJA, RAKIETKA TENISOWA, ORGANIZM MODELOWY, CZERWONE, PŁYTKI TALERZ, SITARSTWO, WITEKS CZCZONY, GIEŁDA SAMOCHODOWA, PLEBISCYT, ŁOPUCH, PLATT, DYNAMIKA, ADRES INTERNETOWY, BIAŁE WINO, MASZYNA TŁOKOWA, FLORYSTA, HIPOPLAZJA CIAŁA MODZELOWATEGO, BRZOSKWINIA, PROMINENT, NEOGNATYCZNE, LINIA GEODEZYJNA, MUSZLA, NIESŁUSZNOŚĆ, MARKETING PARTNERSKI, ZAKRES POJĘCIOWY, WĘZEŁ, REAKCJA SPRAWCZA, GEN RECESYWNY, LUCJANY, SZWADRON ŚMIERCI, PRZEPOCZWARZENIE, FIGURA SŁÓW, SZRAPNEL, WARUNKOWANIE, GROTESKA, ARYTMETYKA MODULARNA, OBŁOK SREBRZYSTY, KWIAT, GŁOWNIA, PODLIZUCH, SŁOŃ, PEGAZ, AGREGAT, PIJAR, ŚWIŃSKA GÓRKA, TRAPEZ PROSTOKĄTNY, PĘDZARNIA, ELEKTROWNIA PŁYWOWA, FRAMUGA, LB, GRA RÓŻNICZKOWA, ŚWIERZBOWCE, KIESZEŃ, SZŁYK, SAUNAMISTRZ, DORYCKI, ZAKOLE, MORAWSKI, ŚLUZAK, SUTASZ, KAPITAŁ, FUNKCJA BORELOWSKA, GABINET CIENI, MENU, WYSTAWIENNIK, FTYZJATRIA, OŚRODEK, POLSKI, RYBOTERAPIA, ODCZYN ZAPALNY, NEGACJONISTA, FUZJA PIONOWA, ZASTAWKA, JĘZYK LUKSEMBURSKI, NAWIGACJA SATELITARNA, FORMALIZACJA, ADIUWANT, ANTAŁEK, MUSLIM, ?MOSTEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.890 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

COELACANTHIFORMES - RZĄD RYB MIĘŚNIOPŁETWYCH (SARCOPTERYGII), OBEJMUJĄCY LICZNE GATUNKI ZNANE ZE ŚLADÓW KOPALNYCH, W TYM DWA, KTÓRE PRZETRWAŁY DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH; LATIMERIOKSZTAŁTNE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ DYFICERKALNĄ PŁETWĄ OGONOWĄ, ZŁOŻONĄ Z 3 PŁATÓW, I OBECNOŚCIĄ ZEWNĘTRZNYCH NOZDRZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: COELACANTHIFORMES - RZĄD RYB MIĘŚNIOPŁETWYCH (SARCOPTERYGII), OBEJMUJĄCY LICZNE GATUNKI ZNANE ZE ŚLADÓW KOPALNYCH, W TYM DWA, KTÓRE PRZETRWAŁY DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH; LATIMERIOKSZTAŁTNE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ DYFICERKALNĄ PŁETWĄ OGONOWĄ, ZŁOŻONĄ Z 3 PŁATÓW, I OBECNOŚCIĄ ZEWNĘTRZNYCH NOZDRZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
LATIMERIOKSZTAŁTNE Coelacanthiformes - rząd ryb mięśniopłetwych (Sarcopterygii), obejmujący liczne gatunki znane ze śladów kopalnych, w tym dwa, które przetrwały do czasów współczesnych; latimeriokształtne charakteryzują się dyficerkalną płetwą ogonową, złożoną z 3 płatów, i obecnością zewnętrznych nozdrzy (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

LATIMERIOKSZTAŁTNE
Coelacanthiformes - rząd ryb mięśniopłetwych (Sarcopterygii), obejmujący liczne gatunki znane ze śladów kopalnych, w tym dwa, które przetrwały do czasów współczesnych; latimeriokształtne charakteryzują się dyficerkalną płetwą ogonową, złożoną z 3 płatów, i obecnością zewnętrznych nozdrzy (na 18 lit.).

Oprócz COELACANTHIFORMES - RZĄD RYB MIĘŚNIOPŁETWYCH (SARCOPTERYGII), OBEJMUJĄCY LICZNE GATUNKI ZNANE ZE ŚLADÓW KOPALNYCH, W TYM DWA, KTÓRE PRZETRWAŁY DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH; LATIMERIOKSZTAŁTNE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ DYFICERKALNĄ PŁETWĄ OGONOWĄ, ZŁOŻONĄ Z 3 PŁATÓW, I OBECNOŚCIĄ ZEWNĘTRZNYCH NOZDRZY sprawdź również:

lekkie damskie nakrycie wierzchnie, lekki sweterek bez zapięcia z przodu ,
myto pomierne ,
wąski, długi kształt, pasek ,
przyrząd pomiarowy oparty na zjawisku interferencji fal, w którym źródłem światła jest laser ,
Cinclosoma alisteri - gatunek ptaka z rodziny trzaskaczy (Psophodidae) ,
wesoła pieśń biesiadna, rozpowszechniona w Polsce w XVIII w ,
herba perennis - roślina zielna żyjąca dłużej niż dwa lata i zwykle wielokrotnie w tym czasie wydająca nasiona bądź zarodniki (wyjątkiem są zakwitające raz hapaksanty) ,
jednostka wyporności, inaczej tona angielska, równa 2240 funtów brytyjskich (1016,05 kg) ,
w matematyce: zbiór otwarty i spójny ,
muzyka, do której tańczy się slow-foxa ,
postępujące włóknienie miąższu wątroby, niszczące strukturę narządu ,
przyrząd do prania; drewniane narzędzie do wybijania bielizny podczas prania ,
pieje w zagrodzie (daw.) ,
karty do wróżenia ,
powierzchnia ściany budynku widoczna na zewnątrz ,
zasadnicza część tułowia ,
materiał, zwykle tkanina tkanina ,
Cyclemys dentata - gatunek gada z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w południowo-wschodniej Azji ,
osoba pobierająca rentę, zwykle z powodu niezdolności do pracy ,
FARSZ ,
HEFEI ,
Geum bulgaricum - gatunek rośliny z rodziny różowatych ,
ruchliwe glony żyjące wewnątrz warstwy mułu ,
miejsce, z którego wypływa w naturze ciek wodny ,
drapanie płyty winylowej igłą znajdującą się w gramofonie konsoli DJ-a, powodujące dźwięk wykorzystywany najczęściej w nagraniach muzyki z gatunku hip-hop oraz tanecznej muzyki elektronicznej, ale też w takich gatunkach jak metal ,
znana z zakładów Zeissa ,
zminiaturyzowany dokument fotograficzny ,
zwyczajowa nazwa zabiegu leczniczy z użyciem borowiny - nieodwodnionego torfu leczniczego ,
kaucja, zastaw pieniężny ,
śmielszy adorator, który aspiruje do małżeństwa

Komentarze - COELACANTHIFORMES - RZĄD RYB MIĘŚNIOPŁETWYCH (SARCOPTERYGII), OBEJMUJĄCY LICZNE GATUNKI ZNANE ZE ŚLADÓW KOPALNYCH, W TYM DWA, KTÓRE PRZETRWAŁY DO CZASÓW WSPÓŁCZESNYCH; LATIMERIOKSZTAŁTNE CHARAKTERYZUJĄ SIĘ DYFICERKALNĄ PŁETWĄ OGONOWĄ, ZŁOŻONĄ Z 3 PŁATÓW, I OBECNOŚCIĄ ZEWNĘTRZNYCH NOZDRZY. Dodaj komentarz

3×3 =

Poleć nas znajomym:

x