BERBER - RASA KONIA GORĄCOKRWISTEGO, WYKORZYSTYWANEGO W UJEŻDŻENIU I RAJDACH DŁUGODYSTANSOWYCH; POCHODZI Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ - POCZĄTKOWO BYŁ TO KOŃ BOJOWY MAURÓW, JEDNAK PRZYWYKŁ DO DUŻYCH WAHAŃ TEMPERATUR I ŁATWO ZAAKLIMATYZOWAŁ SIĘ W EUROPIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOŃ BERBERYJSKI to:

berber - rasa konia gorącokrwistego, wykorzystywanego w ujeżdżeniu i rajdach długodystansowych; pochodzi z Afryki Północnej - początkowo był to koń bojowy Maurów, jednak przywykł do dużych wahań temperatur i łatwo zaaklimatyzował się w Europie (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "BERBER - RASA KONIA GORĄCOKRWISTEGO, WYKORZYSTYWANEGO W UJEŻDŻENIU I RAJDACH DŁUGODYSTANSOWYCH; POCHODZI Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ - POCZĄTKOWO BYŁ TO KOŃ BOJOWY MAURÓW, JEDNAK PRZYWYKŁ DO DUŻYCH WAHAŃ TEMPERATUR I ŁATWO ZAAKLIMATYZOWAŁ SIĘ W EUROPIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.225

MAKROWIRUS, CYBORIUM, SKRADANKA, ZASOBY PRZEMYSŁOWE, TORBA, ZAKON SZPITALNY, TIERTUCH, ŻYWNOŚĆ, DEVELOPER, SŁUŻALCZOŚĆ, WĘZEŁ, SQUAW, TYPOGRAFIA, DEOKSYRYBONUKLEOZYD, ROZBIERACZ, MODLITEWNIA, BLUES, WALTER SCOTT, CUKIER ZŁOŻONY, KONKURS ŚWIADECTW, KOPROFAG, MOTYW, RZEP, BOMBA CHEMICZNA, CYKL, INŻYNIERIA BIOPROCESOWA, NIEPRZEWIDYWALNOŚĆ, FLISAK, DOROSŁOŚĆ, MEDRESA, POCHRZĘST, KOŃ WSCHODNIOFRYZYJSKI, POMIOTŁO, WĘŻÓWKA AMERYKAŃSKA, REGRESJA MORZA, KROJCZYNI, SOPEL, SIEDZISKO, KOPUŁKA, ODSKOK, DYFTYK, WINA, METEORYTYKA, FILOLOGIA ORIENTALNA, POZIOM MORZA, ŚWINKA, PULI, ABORDAŻ, NEANDERTALCZYK, FILOLOGIA NIEMIECKA, PISTOLET, MEZOZAUR, ELITA, ŚMIECISKO, SACHARYD, KOŚCIÓŁ, PRZEPLOTKA, SMOLUCH, ERICKSON, LUFA, PRZYLEPNOŚĆ, LEWICA, NÓŻ, TARCZA, STYL DORYCKI, ICHNOLOGIA, MAK OPIUMOWY, DRZEWO MAMUTOWE, KOPERCZAKI, PIPIL OBROŻNY, BOLSZEWIK, NORMA REAKCJI, BASAŁYK, OTWÓR WYLOTOWY, KILBLOKI, SZAFIARKA, POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, KRÓLIK, ŚNIADANIE ANGIELSKIE, APOKRYFICZNOŚĆ, OBERLANDER, SZCZUROSKOCZKOWATE, SINGIEL, AERAL, TŁUMACZ PRZYSIĘGŁY, ODKRYCIE, PTASZNIK SŁONECZNY, WŚCIEK DUPY, DOGI, MORGANUKODONTY, KANISTER, BUCEFAŁ, ZDERZENIE CZOŁOWE, OKIEP, KŁĄB, RASA, OPIEKA PALIATYWNA, STADIUM ANALNE, OTWOREK, KOŁO PODBIEGUNOWE, POSZLAKA, GRUCZOLAKORAK, IMPLEMENTACJA, JĘZYK BERBERYJSKI, BĘBNICA, CEWA, IZOENZYM, ALKOHOLAN, WRÓBEL POLNY, KUBAS, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK GŁADKOKOMÓRKOWY, BRANIE ROZWODU, MODRASZEK BLADY, EKSTYNKCJA MIĘDZYGALAKTYCZNA, KARETA, KUPA, ZOONOZA, AKITA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, KOCZKODAN ZIELONY, LORI, ODPŁATA, CZECHOSŁOWAK, STOJAK, KRUSZYNKOWATE, TRANSPOZON, CARILLON, ŚWISTAK ALASKAŃSKI, KOŃCZYNA, FATALIZM, PREPPERS, GOFERY, KUC DALES, HESPEROZAUR, FAKT NAUKOWY, MONOCENTRYZM, ARKADA, EUTANAZJA, NADRENIA, KOŁEK, DYFTYK, PRZEDMIOT, PARADOKSOGRAF, PTASZNIKOWATE, KAKADU, CIASTO DROŻDŻOWE, PYCHA, OSIOWIEC, PAS PLANETOID, PRAKTYCZNOŚĆ, NEANDERTAL, IZBA, BŁAZENEK, DEZINTEGRACJA SKAŁ, SROKACZ, OBŻER, WULKAN, GALIA, ORZEŁ, TYP ORIENTALNY, LUSTRO TEKTONICZNE, CZĘŚĆ, TASZCZYN PSZCZELI, POŁUDNIOWONIEMIECKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ZACHOWAWCZOŚĆ, WIECZÓR PANIEŃSKI, TENOR DRAMATYCZNY, TRANSWAL, SPADAJĄCA GWIAZDA, KAMIZELKA, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, OBRONA FRANCUSKA, SAMOCHWALSTWO, ARTEFAKT, SIANO, SPICIE SIĘ NA UMÓR, GAZ ZIEMNY, BIBUŁKARZ, SOCZEWKA, DRUGA REPUBLIKA CZECHOSŁOWACKA, KLERYK, SKRZYNIA, OWOC, FIKNIĘCIE KOZIOŁKA, TREPANGOWCE, ŁOPATONOS AMERYKAŃSKI, DESKRYPCJA OKREŚLONA, ŁADA, PLOTER TNĄCY, PODKOWIASTOGŁOWE, ZERWA GŁÓWKOWATA, OBRZĘK ZŁOŚLIWY, BERA, ŁĄKOTKA, GWAŁTOWNOŚĆ, EBOLA, SZCZUR POLINEZYJSKI, PIEC ŁUKOWY, LALKARSTWO, CYSTA BAKERA, ROŚLINIARKI, GRA, KAPUSTA PO ALZACKU, PRZEDMORZE, MASZYNA WYCIĄGOWA, PSYCHOTANATOLOGIA, PRZEDMIOT, PEREŁKA, BIPOLARNOŚĆ, ZATOCZKA, MENISK, CHOROBA FORESTIERA, KABINA RADIOWA, POCKET PC, ROSYJSKOŚĆ, NIETOPERZE OWOCOŻERNE, PRZETARG NIEOGRANICZONY, ZABAWA, FRUWANIE, ODWAPNIENIE, ASTROLOGIA, KUPER, TRAF, RENKLODA, LIQUID, DZIENNIKARZ, CYKL KONIUNKTURALNY, PAPILOTKA, MATMA, KUC ŻEMAJTUKA, PIERWSZOPLANOWOŚĆ, LIGNINA, ZDENERWOWANIE, PAŃSTWO NIEZAANGAŻOWANE, NIEDŹWIEDZIÓWKA PURPURKA, EGZEKUCJA ADMINISTRACYJNA, ŻYCZLIWY, RUCH, BLOK, JAMA GARDŁOWA, ROŚLINA PASOŻYTNICZA, NISZCZUKOKSZTAŁTNE, KOKTAJL, KOŚĆ CZOŁOWA, GRZECZNOŚĆ, MECENASKA, ZGRZEBŁO, LINIA KREDYTOWA, BASEN MODELOWY, GERMANISTYKA, SZTYWNIAK, SILVANESTI, SPAWĘKI, PRINT, DYPTYK, PALARNIA, KASTYLIJSKI, FOKS, BETONOWE BUTY, SEKTOR PUBLICZNY, DRYFTER, KINEZYTERAPEUTA, DWUSETKA, CHABETA, KABLOOPERATOR, GAJNIK LŚNIĄCY, PŁOMYKÓWKA, SZUMOWINA, RODNIA, GRAFICZKA, KAPISZONÓWKA, SIATKOWIEC, HANDEL ŁAŃCUSZKOWY, ŻÓŁW OLIWKOWY KEMPA, OWODNIOWCE, KLESZCZ, ŚWIADCZENIE, ŻARŁACZ ŚLEDZIOWY, FIZYKA STATYSTYCZNA, SUKCESYWNOŚĆ, LICHWIARSTWO, NOSOROŻEC, TYTAN, TLENOWNIA, PRZEKWIT, MODRZEWNIK, OZONOSFERA, WIECZÓR, ARYTMETYZACJA, TRASZKA ZIELONA, ETOLOGIA, HIPERTONIA, CHONDRYT WĘGLISTY, MARZANA FARBIARSKA, RUCH WAHADŁOWY, JĘZYK GURAGE, ZAPOBIEGLIWOŚĆ, PĘDZARNIA, POLIMORFIZM, ?WARSTWOWANIE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.225 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

BERBER - RASA KONIA GORĄCOKRWISTEGO, WYKORZYSTYWANEGO W UJEŻDŻENIU I RAJDACH DŁUGODYSTANSOWYCH; POCHODZI Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ - POCZĄTKOWO BYŁ TO KOŃ BOJOWY MAURÓW, JEDNAK PRZYWYKŁ DO DUŻYCH WAHAŃ TEMPERATUR I ŁATWO ZAAKLIMATYZOWAŁ SIĘ W EUROPIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: BERBER - RASA KONIA GORĄCOKRWISTEGO, WYKORZYSTYWANEGO W UJEŻDŻENIU I RAJDACH DŁUGODYSTANSOWYCH; POCHODZI Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ - POCZĄTKOWO BYŁ TO KOŃ BOJOWY MAURÓW, JEDNAK PRZYWYKŁ DO DUŻYCH WAHAŃ TEMPERATUR I ŁATWO ZAAKLIMATYZOWAŁ SIĘ W EUROPIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOŃ BERBERYJSKI berber - rasa konia gorącokrwistego, wykorzystywanego w ujeżdżeniu i rajdach długodystansowych; pochodzi z Afryki Północnej - początkowo był to koń bojowy Maurów, jednak przywykł do dużych wahań temperatur i łatwo zaaklimatyzował się w Europie (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOŃ BERBERYJSKI
berber - rasa konia gorącokrwistego, wykorzystywanego w ujeżdżeniu i rajdach długodystansowych; pochodzi z Afryki Północnej - początkowo był to koń bojowy Maurów, jednak przywykł do dużych wahań temperatur i łatwo zaaklimatyzował się w Europie (na 14 lit.).

Oprócz BERBER - RASA KONIA GORĄCOKRWISTEGO, WYKORZYSTYWANEGO W UJEŻDŻENIU I RAJDACH DŁUGODYSTANSOWYCH; POCHODZI Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ - POCZĄTKOWO BYŁ TO KOŃ BOJOWY MAURÓW, JEDNAK PRZYWYKŁ DO DUŻYCH WAHAŃ TEMPERATUR I ŁATWO ZAAKLIMATYZOWAŁ SIĘ W EUROPIE sprawdź również:

schron lub loch w dawnych fortyfikacjach ,
postrzeganie rzeczywistości z punktu widzenia spraw Polski i Polaków ,
Graptemys pseudogeographica - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, o uwypuklonych środkowych tarczkach karapaksu, występujący w Ameryce Północnej ,
mieszkaniec Etiopii, człowiek pochodzenia etiopskiego ,
osoba, która mieszka na wsi i pracuje na roli, często jest właścicielem swojej gospodarki ,
Bóg religii monoteistycznych, postrzegany jak ten, który przebywa w empireum ,
zdanie, którego rezultatem powinna być odpowiedź partneta w komunikacji na jakieś pytanie ,
Vanellus miles miles - nominatywny podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku czajka płatkolica (Vanellus miles) ,
dokumenty w archiwum ,
mały nóż ,
twierdzenie analizy matematycznej pozwalające stwierdzić zbieżność pewnych ciągów i wyznaczyć ich granice ,
długi płaszcz damski, o kolistym obwodzie, z rozcięciami zamiast rękawów ,
chryzofity, glony złociste, Chrysophyta - typ protistów roślinopodobnych zaliczanych do glonów; są to organizmy jednokomórkowe lub kolonijne, wyjątkowo tylko wielokomórkowe ,
Amphiuma tridactylum - gatunek płaza ogoniastego z rodziny amfium ,
manewr lotniczy polegający na zbliżaniu się samolotu do określonego punktu (np. na powierzchni ziemi), końcowy fragment lotu ,
studentami należący do stowarzyszenia o charakterze samokształceniowym i politycznym, wywodzącego się z XIX-wiecznych Niemiec ,
dział fizyki zajmujący się badaniem i wyjaśnianiem struktury i własności fizycznych cząsteczek, natury wiązań chemicznych oraz ich funkcji i roli w układach fizycznych, chemicznych i biologicznych ,
hiszpański dość powolny i majestatyczny taniec ludowy ,
dzień, który właśnie trwa ,
BIUST ,
'Noce i ... ', powieść ,
miasto w Australii (Nowa Płd. Walia), w dolinie rzeki Hunter, ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
grupa uzwojeń generatora ,
człowiek, który działa w obszarze polityki, zajmuje się - najczęściej zawodowo - polityką ,
mały budynek ,
to, że ktoś lub coś ma najwyższe znaczenie, góruje nad innymi, przewodzi ,
wzór matematyczny na wartość wyrazów ciągu lub wartości funkcji zależny bezpośrednio od numeru wyrazu ciągu, lub argumentów funkcji ,
zawartość basenu, naczynia, umożliwiającego osobom obłożnie chorym wypróżnianie się w pozycji leżącej lub półleżącej bez opuszczania łóżka ,
lipid, lipoid - naturalny związek organiczny, którego cząsteczki zawierają długołańcuchowe kwasy tłuszczowe ,
oceaniczny ptak z północy

Komentarze - BERBER - RASA KONIA GORĄCOKRWISTEGO, WYKORZYSTYWANEGO W UJEŻDŻENIU I RAJDACH DŁUGODYSTANSOWYCH; POCHODZI Z AFRYKI PÓŁNOCNEJ - POCZĄTKOWO BYŁ TO KOŃ BOJOWY MAURÓW, JEDNAK PRZYWYKŁ DO DUŻYCH WAHAŃ TEMPERATUR I ŁATWO ZAAKLIMATYZOWAŁ SIĘ W EUROPIE. Dodaj komentarz

5×5 =

Poleć nas znajomym:

x