FRAJER, GŁUPI, NAIWNY FACET, PRZYPADKOWY UCZESTNIK JAKIEGOŚ ZAJŚCIA; ŹRÓDŁOSŁÓW JEST TAKI, ŻE KTOŚ JEST FAJANSEM, JEŚLI MOŻNA MU ŁATWO ZBIĆ MORDĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

FAJANS to:

frajer, głupi, naiwny facet, przypadkowy uczestnik jakiegoś zajścia; źródłosłów jest taki, że ktoś jest fajansem, jeśli można mu łatwo zbić mordę (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: FAJANS

FAJANS to:

wyrób z fajansu (na 6 lit.)FAJANS to:

tworzywo do wyrobu ceramiki (na 6 lit.)FAJANS to:

tandeta, coś bezwartościowego (na 6 lit.)FAJANS to:

fizykochemik amerykański (1887-1975); specjalista w dziedzinie radiochemii i promieniotwórczości (na 6 lit.)FAJANS to:

wyrób ceramiczny z Włocławka (na 6 lit.)FAJANS to:

namiastka porcelany (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "FRAJER, GŁUPI, NAIWNY FACET, PRZYPADKOWY UCZESTNIK JAKIEGOŚ ZAJŚCIA; ŹRÓDŁOSŁÓW JEST TAKI, ŻE KTOŚ JEST FAJANSEM, JEŚLI MOŻNA MU ŁATWO ZBIĆ MORDĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.494

DWUKOLOROWOŚĆ, WINO LIKIEROWE, USZKODZENIE, KLUCZ, SASZETKA, JEDNOSTKA ADMINISTRACYJNA, WIRTUOZOSTWO, ANGORKA, OCZAJDUSZA, SPÓŁKA KOMANDYTOWA, INSTRUMENT POCHODNY O NIESYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, BOCZEŃ, CHODNICZEK, AKOLITA, WARUNKOWANIE INSTRUMENTALNE, EFEKTYWNOŚĆ, KRWIOBIEG PŁUCNY, TABLICA CAYLEYA, CIAPOWATOŚĆ, LIS MORSKI, CELOWNICA, MYSZ ZIELNA, GE'EZ, STUDIUM, ZAUROPTERYGI, FRYKANDO, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, WENESEKCJA, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, DIU, ANTYWIRUS, ŻYWIZNA, PODGARDLANKA, NIRWANA, FILTRACJA, CUDACZNOŚĆ, UCZCIWOŚĆ, HAMULEC BĘBNOWY, SKUNKS, CIĘGI, WEJŚCIE, FRYWOLNOŚĆ, OGRÓD NATURALISTYCZNY, OCTAN, NIEROZSTRZYGALNOŚĆ, BOMBA PALIWOWO-POWIETRZNA, SILNIK GAZOWY, NORMATYWIZM, STRONA, KATALOG, LAPAROSKOPIA, OBCIĄŻENIE, KOD BEZPRZEDROSTKOWY, GLADIATORSTWO, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, WEKTOR ZACZEPIONY, LIROGON WSPANIAŁY, STACJA ORBITALNA, RAMKA ODCZYTU, SPIERDOLINA, PLEBEJUSZ, INWENTOR, PIĘKNOŚĆ, ASNYK, PŁATNIK, WYBRANIEC, PRZYCZYNA MATERIALNA, POLNIK BURY, SUBTELNOŚĆ, JUDAIZM, EUDAJMONIZM, MNICH, ZWINNOŚĆ, ZAJĄC SZARAK, NIESYMPATYCZNOŚĆ, EKSPARTNER, TRZY GROSZE, PINGWIN CESARSKI, KRAWĘŻNICA, PIĘTKA, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, ZUPA PIWNA, TEFLON, KRYSZTAŁ NAŚLADOWCZY, GIĘCIE, ANIOŁEK, BALANSJER, SROMOTNIK WOALKOWY, WYJADACZ, NAJEBKA, POKRYWKA, PRZECIWNIK, WAŁEK, KOŁKI, HUSYTA, ZWIĄZEK PARTNERSKI, FICZER, DOBRO KLUBOWE, RADAR GEOLOGICZNY, ZASADA PRODUKTYWNOŚCI, PODPORA, WYDAJNOŚĆ, PRZYSPOSOBIENIE, ORLICA, HIPOTEKA PRZYMUSOWA, BONITO, WIGONIA, FACH, DELEGACJA, SZEF, ZASADA WIELKODUSZNOŚCI, GERBEREK, PRZEGRODA, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ERYTROCYT, WŁAŚCIWOŚĆ CHEMICZNA, BEKON, BIEG PRZEŁAJOWY, LIMONKA KAFFIR, SER PODPUSZCZKOWY, GRUNTÓWKA, PACHNOTKA ZWYCZAJNA, ŚWIETLÓWKA, WYBURZENIE, SYMETRYCZNOŚĆ, KONDYCJONALIZM, ŻÓŁTAK, SYTUACJA PODBRAMKOWA, NADGORLIWOŚĆ, ZMYŚLNOŚĆ, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, RODAK, DRĘTWOTA, REPOZYTORIUM, IMPULSYWNOŚĆ, POSIADACZ ZALEŻNY, NIEPORZĄDNOŚĆ, RÓWNIACZKA, PORZĄDEK LINIOWY, KONTRMANIFESTACJA, WSZECHDOSKONAŁOŚĆ, ARTYSTA, SUBTELNOŚĆ, ŚMIECIOWISKO, CZERWONA KRWINKA, SZKOLNOŚĆ, INTENCJONALIZM, TERYTORIALNOŚĆ, SYGNAŁ CIĄGŁY, GUGIEL, PTASZNIK GIGANT, FILEMON SĘDZIWY, ZBIOREK, ROMANS, NEUSTON, NASIĘŹRZAŁOWCE, WĘDROWIEC, POLIMODALNOŚĆ, MASZKARA, FIRMÓWKA, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, KWARC ZIELONY, PACHYPLEUROZAUR, SKRZYNKA, SPARTANKA, HAKONOS, POPRAWNOŚĆ POLITYCZNA, GODZINA WYCHOWAWCZA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, PROLONGACJA, SKOK, SEKSTA, NAUCZYCIEL, NIECHLUBNOŚĆ, TRAMP, REKIN OWSONA, MAZUR, OHYDZTWO, PROCES POLITROPOWY, MARKETING INWAZYJNY, MARGINALNOŚĆ, PŁONINA, GRATIS, SUGESTIA, OSTROSŁUP FOREMNY, MEDIEWAL, KLEJÓWKA, STANDARDZIK, FENOKSYMETYLOPENICYLINA, WRZÓD HUNTERA, TELEMARK, OBCY, INDIAŃSKI, EUGLENA ZIELONA, ASYMILACJA, SILNIK INDUKCYJNY, PODŁUŻNIK, NIECZYNNOŚĆ, TOŻSAMOŚĆ, WARIACYJNOŚĆ, NERECZNICA SZEROKOLISTNA, SPŁACALNOŚĆ, ŁAMAGA, RETORTA, ŻABA KRZYKLIWA, HACZEK, ZGŁOSKOWIEC, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, INSTRUMENT POCHODNY O SYMETRYCZNYM PODZIALE RYZYKA, SPOSTRZEŻENIE, SPOWINOWACONY, WOLNA AMERYKANKA, JĘZYK WEWNĘTRZNY, AUTODIAGNOZA, TWARDY OŁÓWEK, PODKŁAD, POWIEŚĆ PSYCHOLOGICZNA, PRÓG BÓLU, ATORWASTATYNA, WIZA IMIGRACYJNA, TRACICIEL, NIEMRAWOŚĆ, ANTENA HELIKALNA, PIGUŁKA WIEDZY, MODRASZEK ORION, NOŚNOŚĆ, PINGWIN RÓWNIKOWY, JĘZYCZNIK, BANK, KLON, ALTEMBAS, WAZONKOWCE, BEZPODSTAWNOŚĆ, SWOBODA, OKNO, KONTRDEMONSTRACJA, RZECZ, MROZOODPORNOŚĆ, WYRZUTNIA, ROZWIĄZŁOŚĆ, MIEDZIANE CZOŁO, ŚMIERDZIUCH, MOTOR, ELEKTROFON, AKTOR, RARYTASIK, OWOC ZBIOROWY, KWAS ŻOŁĄDKOWY, PRZEDZIAŁ, SPOTKANIE MODLITEWNE, DŁUGOSZOWE, KOMÓRECZKA, ANGIOLOGIA, NOCEK WĄSATEK, RAJD CENOWY, POCHŁANIACZ, DOMNIEMANIE, REKULTYWACJA, WYCZERPYWALNOŚĆ, PROSTY, OENEROWIEC, PIJAWKA, FILOLOGIA CHORWACKA, KRUCHOŚĆ, PRZEDROST, LEGWAN GŁUCHY, CHWYTAK, KRAKOWIAK, ORDYNUS, ZABYTEK NIERUCHOMY, JEDYNKA, RYNEK NIEFORMALNY, MOTYLOWCOWATE, TON, DURNOŚĆ, RYSUNKI, GŁUPI JAŚ, STRATEGICZNOŚĆ, PASTWA, TEMPERATURA, SIEDMIOKROTNOŚĆ, ZNAKOMITOŚĆ, PĘCHERZ, HELMINT, TANCERKA, PRACOHOLIK, PANSEKSUALIZM, REZULTAT, AKTYWNOŚĆ, WŁOSKOŚĆ, ZASADNOŚĆ, DROGA, WIŚNIÓWKA, NOTORYCZNOŚĆ, TRZECIAK, TARAN, METAMORFIZM WSTECZNY, TWIERDZENIE COSINUSÓW, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, ?PIĘKNO.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.494 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

FRAJER, GŁUPI, NAIWNY FACET, PRZYPADKOWY UCZESTNIK JAKIEGOŚ ZAJŚCIA; ŹRÓDŁOSŁÓW JEST TAKI, ŻE KTOŚ JEST FAJANSEM, JEŚLI MOŻNA MU ŁATWO ZBIĆ MORDĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: FRAJER, GŁUPI, NAIWNY FACET, PRZYPADKOWY UCZESTNIK JAKIEGOŚ ZAJŚCIA; ŹRÓDŁOSŁÓW JEST TAKI, ŻE KTOŚ JEST FAJANSEM, JEŚLI MOŻNA MU ŁATWO ZBIĆ MORDĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
FAJANS frajer, głupi, naiwny facet, przypadkowy uczestnik jakiegoś zajścia; źródłosłów jest taki, że ktoś jest fajansem, jeśli można mu łatwo zbić mordę (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

FAJANS
frajer, głupi, naiwny facet, przypadkowy uczestnik jakiegoś zajścia; źródłosłów jest taki, że ktoś jest fajansem, jeśli można mu łatwo zbić mordę (na 6 lit.).

Oprócz FRAJER, GŁUPI, NAIWNY FACET, PRZYPADKOWY UCZESTNIK JAKIEGOŚ ZAJŚCIA; ŹRÓDŁOSŁÓW JEST TAKI, ŻE KTOŚ JEST FAJANSEM, JEŚLI MOŻNA MU ŁATWO ZBIĆ MORDĘ sprawdź również:

ogół czynności związanych z przygotowaniem na komputerze materiałów, które będą później powielone metodami poligraficznymi ,
oddziały Milicji Obywatelskiej powołane w drugiej połowie 1956 roku (po Poznańskim Czerwcu) do zaprowadzania porządku w sytuacjach wyjątkowych, naruszających porządek publiczny, a także do udzielania pomocy ludności w czasie klęsk żywiołowych i ochrony imprez masowych ,
urządzenie stosowane w telegrafach optycznych Chappe'a, składające się z dwóch połączonych ze sobą ramion, przesyłających sygnały ,
wirusy związane z rozwojem nowotworu, odpowiedzialne są za rozwój ok. 15% nowotworów złośliwych u ludzi i w jeszcze większym odsetku u zwierząt ,
Aythya innotata - gatunek ptaka z rodziny kaczkowatych (Anatidae) ,
wczesny ranek; świt ,
reakcja na pytanie lub zwrot ,
solona ikra ryb jesiotrowatych jako przekąska ,
obciach, zaścianek, wiocha, buractwo ,
osiedle Krakowa należące do Dzielnicy IV Prądnik Biały ,
czynność wykonywana najczęściej poza pracą (jednak praca też może być powiązana z hobby), która sprawia komuś wiele przyjemności ,
szprycha - część koła rowerowego; słowo używane dziś regionalnie ,
astronauta amerykański na pokładzie Discovery w 1990 r ,
poseł, który nie jest członkiem żadnego klubu parlamentarnego ,
część kafara: młot do wbijania pali w ziemię ,
flamingi, czerwonakowate, Phoenicopteriformes - monotypowy rząd ptaków z podgromady Neornithes ,
skorpucha jaszczurowata, żółw jaszczurowaty, Chelydra serpentina - gatunek gada z rodziny żółwi skorpuchowatych z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, występujący w Ameryce Północnej od Kanady poprzez Amerykę Środkową do północnych obszarów Ameryki Południowej ,
substancja pochłaniana podczas absorpcji ,
Chelodina longicollis, chelodyna australijska, żółw wężoszyi, żółw długoszyjny - gatunek gada z podrzędu żółwi bokoszyjnych z rodziny żółwi wężoszyjnych, występujący w głębokich jeziorach i wolno płynących rzekach o piaszczystym dnie we wschodniej Australii ,
południowoamerykański ptak z rodziny kolibrów ,
mocna tkanina bawełniana ,
obniżenie temperatury wewnętrznej organizmu zwierząt stałocieplnych poniżej normalnego zakresu jej zmian ,
Rozewie - przylądek Pobrzeża Gdańskiego nad Morzem Bałtyckim ,
mieszanka gazów służąca płetwonurkowi pod wodą do oddychania ,
paproć podmokłych lasów i torfowisk o pierzastych liściach ,
katar z nosa ,
PŁOTKA ,
kompozytor radziecki ur. w 1934 r.; symfonie, koncerty skrzypcowe, utwory kameralne, balety ,
w budownictwie: wklęsły narożnik między prostopadłymi ścianami ,
zestawienie informacji o należnych składkach i świadczeniach

Komentarze - FRAJER, GŁUPI, NAIWNY FACET, PRZYPADKOWY UCZESTNIK JAKIEGOŚ ZAJŚCIA; ŹRÓDŁOSŁÓW JEST TAKI, ŻE KTOŚ JEST FAJANSEM, JEŚLI MOŻNA MU ŁATWO ZBIĆ MORDĘ. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast