UPRAWNIENIE, TO, DO CZEGO KTOŚ JEST UPRAWNIONY, POWOŁANY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMPETENCJA to:

uprawnienie, to, do czego ktoś jest uprawniony, powołany (na 11 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOMPETENCJA

KOMPETENCJA to:

znawstwo, odpowiedzialność (na 11 lit.)KOMPETENCJA to:

zdolność reagowania zespołów komórek na bodziec morfogenetyczny, a tym samym występowanie komórek na określona drogę różnicowania (na 11 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "UPRAWNIENIE, TO, DO CZEGO KTOŚ JEST UPRAWNIONY, POWOŁANY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 7.173

PIERWOMSZAKOWCE, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, WRAŻENIE, SKLEPIENIE WACHLARZOWE, NIEMRAWOŚĆ, RACJONALNA IGNORANCJA, SEKSISTOWSKOŚĆ, WSZETECZNOŚĆ, MEDIUM, BĄCZEK, RZODKIEWNIK, ANTYWESTERN, ŚMIERDZIUCH, SZCZUR, WPIERDZIEL, FALKA, SPOT, REOFIL, PRZEKOZAK, FUNKCJA EKSPONENCJALNA, PIANKA POLIURETANOWA, BYSTRZACHA, JAZ ZASTAWKOWY, NIEUŻYWALNOŚĆ, DOZNANIE, ANIMALIZM, DEZINSTALACJA, BEZTERMINOWOŚĆ, KONSERWACJA, KOMUNALKA, TRASZKA GÓRSKA, GÓWNIARA, MINOGOWATE, RAMA, REALIZM, WROSTEK, IMPRESARIAT, CHROMOSOM SUBMETACENTRYCZNY, NIEOCZEKIWANOŚĆ, LANIE, GRUZIŃSKI, LEGALIZACJA PONOWNA, BARANI ŁEB, ADIAFORA, NOCEK ŁYDKOWŁOSY, SADOWNICTWO, ROZWIĄZŁOŚĆ, PAPROTKA ZWYCZAJNA, ANTROPOCENTRYZM, NIEROZWAŻNOŚĆ, ŻÓŁW NOROWY, RÓWNANIE FUNKCYJNE, GYYZ, CZYNNE PRAWO WYBORCZE, ARESZT TYMCZASOWY, REZERWA, CIEPŁOWNIA GEOTERMALNA, DAUN, ZAŚNIĘCIE, FUNKCJONALIZM, BEZPRZYKŁADNOŚĆ, WYJĄTEK, FIRLETKA, JEDENASTKA, SAMOISTNOŚĆ, ŁOPATA, DWUIPÓŁKROTNOŚĆ, GEOMETRIA WYKREŚLNA, MIKSTURA, WRZASKLIWOŚĆ, ZBŁĄKANA OWIECZKA, NEFELIN, KAPUSTA KISZONA, PLASTYCZNOŚĆ, OBOZOWISKO, NIELOTNOŚĆ, PSI GRZYB, DONOŚNIK, MLECZ, KUC CONNEMARA, MUSZTARDA PO OBIEDZIE, BEMOL PODWÓJNY, BAZYLISZEK, ZAPISOBIORCA, INICJATYWA USTAWODAWCZA, RAK STAWOWY, UNIWERSYTECKOŚĆ, KARMIN, WIĄZANIE ATOMOWE, WALUTOWY KONTRAKT FUTURE, ANOKSYBIOZA, KOMORA CIŚNIENIOWA, ZAPAŁKA SZTORMOWA, ZAJOB, OTCHŁAŃ, SASZETKA, POCZUCIE WINY, PRZYBYSZKA, PERFUMKI, NOŚNIK NARZĘDZI, IZOTROPOWOŚĆ, TEMPERATURA ABSOLUTNA, SUPERKLIENT, BYLEJAKOŚĆ, INSTRUMENT SMYCZKOWY, KLAWISZ FUNKCYJNY, DOKTOREK, DŻAGA, KOPUŁKA, ŁUSKA, AUTOCHTONICZNOŚĆ, EKSMĄŻ, OC, JĘZYK FLEKSYJNY, BEZKIERUNKOWOŚĆ, ZAWODOWO CZYNNY, ODPRAWA WARUNKOWA, BATALION RADIOTECHNICZNY, WAŁ, SOLIPSYZM, POZWOLENIE WODNOPRAWNE, SZEREG CZASOWY, GWICHT, ZGNIŁOŚĆ, POŻĄDLIWOŚĆ, JĘZYK PENDŻABSKI, FIKCJA, NIEKOMPLETNOŚĆ, MŁOT, COMBER, PSALMISTA, DOBRO POZYCJONALNE, KŁAMSTWO OŚWIĘCIMSKIE, PRZEDZIAŁ SILNIKOWY, WALEC ELIPTYCZNY, INWESTYCJA, WIELOZADANIOWOŚĆ, PRZYMIOTNIK, NIENORMATYWNOŚĆ, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, ODCHYŁ, REPUBLIKA BANANOWA, MIESZADŁO, KARCZMA, PULPET, TOŻSAMOŚĆ BRAHMAGUPTY, PROSTOMYŚLNOŚĆ, CHŁAM, CHŁYST, PTASZNIK GIGANT, NIUŃKA, RETORYCZNOŚĆ, NIESYMPATYCZNOŚĆ, LOK AGNESI, OENEROWIEC, PIGWA POSPOLITA, NAWÓJ, PLANETA OCEANICZNA, PIERŚCIEŃ TOPOLOGICZNY, WSPÓŁRZĘDNE GALAKTYCZNE, EMULGACJA, ARHANT, ESPRESSO, WŁAŚCIWOŚĆ, MINÓG TRÓJZĘBNY, HIPOTEZA SUSLINA, KONCHIOLINA, KRYJÓWKA, RĘCZNE STEROWANIE, UPROSZCZENIE, KOZIOŁ OFIARNY, STRAWA DUCHOWA, POMPA ŁYDKOWA, KUPRÓWKA ZŁOTNICA, PUSTY DŹWIĘK, WIOSKA TEMATYCZNA, ZANOKCICOWATE, GRZYB STROJNY, PRZEJEŻDŻAJĄCA, BEZPODSTAWNOŚĆ, SYNTETYK, WARZYWO, WIĄŚL, ZBIORNIK, SUPOZYCJA, UNDEAD, ZAINTERESOWANY, DOBUDÓWKA, KARŁOWATOŚĆ, TAGER, KARBONATYT, FOTOREALIZM, NIEAUTOMATYCZNOŚĆ, GADACZ, WELUR, DUCHOWY OJCIEC, NEBIWOLOL, GŁĄB KAPUŚCIANY, PRAKTYCZNOŚĆ, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, BEZCHMURNOŚĆ, BUJAK, OKSYDAZA, CHOLINOLITYK, ROLNIK, LICZBA, ZNAKOMITOŚĆ, KOLEGIUM KARDYNALSKIE, DAMAN, INTUICYJNOŚĆ, UKRAINISTYKA, BUDZICIEL, BEZBOLESNOŚĆ, PEŁNOWARTOŚCIOWOŚĆ, MONOTEMATYCZNOŚĆ, WILGOTNOŚĆ, WYDAJNOŚĆ, WIECHEĆ, SEKCJA ZWŁOK, SYMULATOR, SILNIK BOCZNIKOWY, POMARAŃCZA, HEGEMONICZNOŚĆ, OMIEG GÓRSKI, LEGITYMACJA PROCESOWA, MURZYN, OSTROŚĆ, ODSTRZAŁ REDUKCYJNY, PRECEDENSOWOŚĆ, CZAS LAPUNOWA, BRUTALIZM, KRATOWNICA, SZKARADNOŚĆ, JEDYNKA, LINIA, KŁUSAK FRANCUSKI, TWIERDZENIE RYBCZYŃSKIEGO, DZIESIĄTKA, WOLICJONALNOŚĆ, SUBIEKTYWISTA, ANTENA ŚRUBOWA, MAKROPIERWIASTEK, CHRONOMETR OKRĘTOWY, PINGWIN CESARSKI, PSOTA, ODŚRODKOWOŚĆ, ROMBOŚCIAN, EUROLAND, DIETA ASPIRYNOWA, AMBITNOŚĆ, EGZOSZKIELET, FAWORYT, INFLACJA PŁACOWA, KORZENIE, LITOŚCIWOŚĆ, EDYKUŁA, BEZROBOCIE AGRARNE, NIZIOŁEK, FILOLOGIA KLASYCZNA, WIERZCHOŁEK CENTRALNY, TEORIA HELIOCENTRYCZNA, RZEKA, ZACIĘTOŚĆ, ASOCJALNOŚĆ, ZASADNOŚĆ, GATUNEK PARASOLOWY, GAMBIR, BYSTROŚĆ, NARWAL, PRYMITYWIZM, ZŁOTA KLATKA, EKSPRES KOLBOWY, OBRONA CYWILNA, KAMIKAZE, KINAZA BIAŁKOWA, ŚWINTUCH, ROZSTRZYGALNOŚĆ, FILOZOFIA KRYTYCZNA, FILTR BARWNY, MNOŻNA, DUCHOWOŚĆ, DONOSICIEL, LEWAR, OKRES, ABSORPCJA, KLUCZ UNIWERSALNY, FILTR GĄBKOWY, NIEKONSTRUKTYWNOŚĆ, CHODZĄCA UCZCIWOŚĆ, RODZINA PEŁNA, FILEMON SĘPIOGŁOWY, ATORWASTATYNA, WOLNOAMERYKANKA, STAN PSYCHICZNY, ŚNIEG, UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE, WARTOŚCIOWOŚĆ, TUŁÓW, CZTERDZIESTKA, ?ORZESZEK ZIEMNY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 7.173 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

UPRAWNIENIE, TO, DO CZEGO KTOŚ JEST UPRAWNIONY, POWOŁANY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: UPRAWNIENIE, TO, DO CZEGO KTOŚ JEST UPRAWNIONY, POWOŁANY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMPETENCJA uprawnienie, to, do czego ktoś jest uprawniony, powołany (na 11 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMPETENCJA
uprawnienie, to, do czego ktoś jest uprawniony, powołany (na 11 lit.).

Oprócz UPRAWNIENIE, TO, DO CZEGO KTOŚ JEST UPRAWNIONY, POWOŁANY sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - UPRAWNIENIE, TO, DO CZEGO KTOŚ JEST UPRAWNIONY, POWOŁANY. Dodaj komentarz

2+3 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast