W FIZYCE: TO, ŻE COŚ (DRGANIA, UKŁAD) JEST APERIODYCZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

APERIODYCZNOŚĆ to:

w fizyce: to, że coś (drgania, układ) jest aperiodyczne (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W FIZYCE: TO, ŻE COŚ (DRGANIA, UKŁAD) JEST APERIODYCZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.088

POŁĄCZENIE CIERNE, SKOK, ŻABIRU AFRYKAŃSKI, KLASYFIKACJA, CZWÓRKA, NOWA KLASYCZNA, FUNKCJA SCHODKOWA, POWŁOKA, MIMBAR, POLSKOŚĆ, WSPÓLNOTOWOŚĆ, GRUPA IMIENNA, ŻEBRO, ZAJĄKNIĘCIE, DOWCIPNOŚĆ, SPEKTROSKOPIA ABSORPCYJNA, OSADA, CHOMIK TURECKI, NERECZNICA, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, UKRZYWDZONY, POŻYCZKA LOMBARDOWA, DYNA, PASZA, NIEJEDNORODNOŚĆ, SPRZEDAWCZYK, ETER KOSMICZNY, SĘKACZ, PRZENOSICIEL, UKŁAD, SEKTOR PRYWATNY, REAKTOR GAZOWY, DRGANIA HARMONICZNE, UKŁAD DOKREWNY, LAPIS-LAZULI, SPRAWNOŚĆ, WIZYTÓWKA, PELOTA, ELITARNOŚĆ, AS W RĘKAWIE, PRZEKŁADNIA PASOWA, CYNKOGRAFIA, JEDNOPARTYJNOŚĆ, GEREZA KRÓLEWSKA, PRAWOSKRĘTNOŚĆ, PACJENCJA, HARTOWNOŚĆ, UKŁAD WIELOFAZOWY, PSYCHOTEST, NIEOPANOWANIE, DERYWATYWA, DROGA, PANEK, UKŁAD HOMOGENICZNY, OSTRIA, DYDAKTYCZNOŚĆ, DROGOMISTRZ, NIRWANA, KOSTKA, PROCENTOWY KONTRAKT FUTURE, MAPA FIZYCZNA, FILTR BARWNY, BRUDAS, SZCZURO-WIEWIÓRKA, ALBUM, CHODZĄCY SZKIELET, OBWISŁOŚĆ, MISTRZ, POWŚCIĄG, MIEJSCOWY, ZUPA Z GWOŹDZIA, NIECHLUJ, WIĄZANIE ATOMOWE, EKS-KOMUNISTKA, MARCÓWKA, ANALIZA WYMIAROWA, AUSTRALORZEKOTKA SZMARAGDOWA, UKŁAD ADRENERGICZNY, KARTA KREDYTOWA, WARTOWNIA, PODPORA, PREDYSPOZYCYJNOŚĆ, TWIERDZENIE STOKESA, MLECZARKA, NAROWISTOŚĆ, FIZYKA STATYSTYCZNA, ZAPŁON, DOMNIEMANIE NIEWINNOŚCI, GLINIANE RĘCE, PRZEKSZTAŁCALNOŚĆ, KISZKA, SŁOWO MASZYNOWE, CEMENTOWE BUTY, TROLLING, MANAGER, PRZEZORNOŚĆ, NIEGOSPODARNOŚĆ, METAL KOLOROWY, OPRAWKA, KASZANA, SŁODYCZ, RADA PRACOWNICZA, HOMINIDY, KOMIN PŁACOWY, UKŁAD ZASILANIA, PŁYTA DETONACYJNA, PIERWSZOŚĆ, HYDROZOL, NIEKOSZTOWNOŚĆ, NAZWA POZORNA, TWIERDZA, ŚMIEĆ, KWAS, BRAMKA LOGICZNA, UKŁAD DAYTOŃSKI, WYROSTEK RZĘSKOWY, ZAWIŁOŚĆ, RĘKA BOSKA, ECHIDNA OGNIWOWA, SAMORZĄDNOŚĆ, WIOCHMEN, SZCZUPŁOŚĆ, UNDEAD, WERBLISTKA, CZEDAR, DEIKSA, NADZÓR BANKOWY, ROZMAITOŚĆ RÓŻNICZKOWA, PUPILEK, MONUMENT, OPOZYCJA, MODRASZEK ADONIS, BRZYDOTA, PANŚWINIZM, KIESZEŃ, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, ZAPIS, ZACHÓD, ARCHITEKTURA HARWARDZKA, REJESTR KARNY, STRUNOWIEC, PREPOTENCJA, REZERWA WALUTOWA, PRZEBIEG, WIDŁY, GRANIASTOSŁUP PRAWIDŁOWY, ZAPRZEDANIEC, PASEK, GRZYB CZERWONOTRZONOWY, NIKCZEMNOŚĆ, NIECIERPLIWOŚĆ, STREFA PERYGLACJALNA, SZCZĘKOT, PODDANY, NIEUNIKNIONOŚĆ, TERMINARZ, NIEWYCZERPALNOŚĆ, ZBIERACZ, WYSPY ZIELONEGO PRZYLĄDKA, SYGNAŁ RADIOWY, HOMAR EUROPEJSKI, MAJKA, BIELINEK BYTOMKOWIEC, PRZETWÓRSTWO PRZEMYSŁOWE, SZTUCZNY UKŁAD EKOLOGICZNY, INERCJALNOŚĆ, ZADRA, KOŚĆ KLINOWA, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, GOTOWOŚĆ, TUNBERGIA, BRUDY, TYLCZAK ŁUKOWY, DRAMAT PSYCHOLOGICZNY, ROZBRATEL, DZIECINNA ZABAWKA, MERZYK GROBLOWY, DRENAŻ KIESZENI, ŚWIATŁO, WYPRAWIACZ, CHRAPY, MYRMEKOFIL, PROAMERYKAŃSKOŚĆ, NADOBNOŚĆ, CHOROBA ZASADOWA, ODNOWICIEL, BAJECZKA, MUSZLA, RÓWNOWAŻNIK CHEMICZNY, WZW G, NABYTEK, SPOT, UKŁAD RODZAJOWY, DORADCZYNI, TONACJA, ŹRÓDŁOWOŚĆ, DYSKWALIFIKACJA, CYKLON, SYMPATYCZNOŚĆ, FIGIEL, RAK, BYDLĘ, NIEGOTOWOŚĆ, , PRZYBYSZ, GYROS, GUANO, ŚMIECH PRZEZ ŁZY, SZAŁAWIŁA, D, PRAWO PRYWATNE, UKŁAD NIEJEDNORODNY, ZWIERCIADŁO, SILNIK REPULSYJNY, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, NIESPEŁNIALNOŚĆ, GAZ KOPALNIANY, OPACZNOŚĆ, PIEŚŃ PRZYSZŁOŚCI, CHUDOŚĆ, ŚWIADCZENIE, SPÓJNIK, MARTWE PRAWO, JĘZYK MASZYNOWY, ODPOWIEDNIOŚĆ, BOJOWNIK, JODŁA SYBERYJSKA, LAKOLIT, RÓWNANIE FUNKCYJNE, PORĘCZE ASYMETRYCZNE, TRĄBKA PNEUMATYCZNA, WIBRATOR, TUNEL, PARTYKUŁA, HERBATA CZARNA, SATELITA, KOLKA JELITOWA, KECZUP, DIATERMIA KRÓTKOFALOWA, BEZDENNOŚĆ, GRZYB TRUJĄCY, KRUMMHORN, KWASIOR, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU G, KOLAMINA, SPEKULANT, ZNAK ZAPYTANIA, SKUPISKO, IDENTYCZNOŚĆ, FUTERKO, LICZBA POJEDYNCZA, CZERECHA, TYTAN, KARP BEZŁUSKI, PRZEDDZIEŃ, SYSTEM FINANSOWY, KUBEK, UKŁAD LOGICZNY, KONKURENCJA DOSKONAŁA, SŁODKA BUŁKA, ZASZŁOŚĆ, BÓG, LEJ POLARNY, CIEKAWOŚĆ, KAFEJKARZ, OKO, POKAZ, MODRASZEK BLADY, MARYNISTYKA, AUTOPARODIA, CHLUBNOŚĆ, EISEGEZA, BROŃ GŁADKOLUFOWA, ROZTWÓR STAŁY, INWENTOR, TAUTOCHRONA, ZNAKOMITOŚĆ, WÓZ KEMPINGOWY, ATORWASTATYNA, PROMIENNOŚĆ, BECHER, ELEKTROFON, GICZ, UKŁAD ODNIESIENIA, MISJOLOGIA, UKŁAD DYNAMICZNY, WARZYWO, STOPIEŃ, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, KARTA, APEL, JAWNOŚĆ, OWULACJA, TUALETA, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, KOMPLETNOŚĆ, PLEBEJUSZ, WIELORYB, HEREZJA RELATYWIZMU KRYTYCZNEGO, ?TABLICA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.088 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W FIZYCE: TO, ŻE COŚ (DRGANIA, UKŁAD) JEST APERIODYCZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W FIZYCE: TO, ŻE COŚ (DRGANIA, UKŁAD) JEST APERIODYCZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
APERIODYCZNOŚĆ w fizyce: to, że coś (drgania, układ) jest aperiodyczne (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

APERIODYCZNOŚĆ
w fizyce: to, że coś (drgania, układ) jest aperiodyczne (na 14 lit.).

Oprócz W FIZYCE: TO, ŻE COŚ (DRGANIA, UKŁAD) JEST APERIODYCZNE sprawdź również:

biuro, w którym pracuje notariusz ,
lutowina lub spaw ,
klub piłkarski Jagiellonia Białystok ,
paker, kulturysta, pudzian, osoba, która ma rozbudowaną tkankę mięśniową (często na skutek stosowania anabolików) ,
możliwa do wyodrębnienia część czegoś ,
na głowie byka ,
gałąź nauk humanistycznych zajmująca się badaniem języków klasycznych dla kultury europejskiej (zwanych w skrócie po prostu klasycznymi), to jest greki i łaciny ,
prawo do własnego bicia monety ,
największy, mieszany splot autonomiczny położony w obszarze klatki piersiowej ,
choroba ludzi i zwierząt, wywoływana przez pasożyty; niegdyś zaliczana do chorób zakaźnych, obecnie klasyfikowana odrębnie ,
paleozoolog austriacki (1875-1946); współtwórca nauki o życiu zwierząt kopalnych ,
osoba, która uszczęśliwia innych ,
telefon bezprzewodowy; przenośny aparat służący do dzwonienia, telefonowania ,
wypróbowywanie broni palnej poprzez strzelanie ostrą amunicją ,
Blindia acuta - gatunek mchu z rodziny drobniaczkowatych ,
brązowo-czerwone drewno pozyskiwane z drzewa Entan drophragma angolense; wykorzystywane do produkcji mebli, parkietów, sklejki, schodów ,
członek orkiestry filharmonicznej ,
miasto w Stanach Zjednoczonych w stanie Nevada ,
słodki napój gazowany, początkowo wytwarzany z soków z owoców drzewa koli i krzewu koki zmieszanych z wodą sodową ,
obraźliwe określenie otyłej kobiety ,
chemik badający skład substancji ,
miasto w płd.-wsch Hiszpanii na płn. od Albacete ,
oficjalne składanie zeznań ,
brak wiedzy na jakiś temat, nieznajomość jakiejś informacji, jakiegoś zagadnienia ,
część mechanizmu pewnych instrumentów (zazwyczaj strunowych) w kształcie drewnianego młoteczka, który służy do uderzania w struny ,
Botrychium multifidum - gatunek psylota z rodziny nasięźrzałowatych; występuje wokółbiegunowo w Europie, Azji i Ameryce Północnej, w Europie tylko w północno-wschodniej i środkowej części, a jego południowa granica zasięgu dochodzi do Alp i Karpat; w Polsce występuje w rozproszeniu na całym niemal obszarze kraju, najczęściej w północno-wschodniej części ,
zaburzenie występujące w części ucha przewodzącej dźwięk: przewodzie słuchowym zewnętrznym lub uchu środkowym ,
Kiaeria starkei, Dicranum starkei - gatunek mchu z rodziny widłozębowatych ,
struktura nadcząsteczkowa, w której istnieją dwie grupy cząsteczek tworzące wspólną sieć powiązań ,
komunistyczny przywódca Jugosławii

Komentarze - W FIZYCE: TO, ŻE COŚ (DRGANIA, UKŁAD) JEST APERIODYCZNE. Dodaj komentarz

9-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast