W FIZYCE: TO, ŻE COŚ (DRGANIA, UKŁAD) JEST APERIODYCZNE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

APERIODYCZNOŚĆ to:

w fizyce: to, że coś (drgania, układ) jest aperiodyczne (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "W FIZYCE: TO, ŻE COŚ (DRGANIA, UKŁAD) JEST APERIODYCZNE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 8.088

ALTANNIK FIOLETOWY, IDIOCTWO, FUTRO, STRATYFIKACJA, PRZYCZYNA SPRAWCZA, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, PRĄŻEK, SZMATA, PODTRZYMKA, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, WYDERKA, NIEKONKRETNOŚĆ, NIESTOSOWNOŚĆ, OBSZAR GÓRNICZY, GRZYB STROJNY, KORZYSTNOŚĆ, SIATKÓWKA, FILOZOFIA KRYTYCZNA, KOLEJKA, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, NIEGOSPODARNOŚĆ, BIAŁY DZIEŃ, CZUWAK, HEREZJA, MELODIA, WYPADEK PRZY PRACY, TAJEMNICA ADWOKACKA, STAŁA HUBBLE'A, METEORYT HED, UKŁAD NIEINERCJALNY, INSTRUMENT SMYCZKOWY, GŁOŚNIK OTWARTY, BACKGROUND, KOLOS NA GLINIANYCH NOGACH, RAK PRĘGOWATY, NOWICJUSZKA, FRAZA, KOŃ KLADRUBSKI, FERMION CECHOWANIA, KASZANA, KONSULTANT, OSIOŁ, POŁYKACZ, WSPÓŁWŁASNOŚĆ ŁĄCZNA, WELUR, PROFANATORKA, WODA HIPEROSMOTYCZNA, DWÓJNIK, MIKSER, CEWKA, ANTURAŻ, PROJEKCYJNOŚĆ, RÓŻOWE SŁONIE, KWAŚNOŚĆ, WYWÓZ, EROZYJNOŚĆ, CHMURNOŚĆ, UZDRAWIACZ, TEOLOGIA NEGATYWNA, MARYNISTYKA, NIEPRZENIKLIWOŚĆ, NASOSZNIK TRZĘŚ, ŁASKA, FILTR ŚRODKOWOPRZEPUSTOWY, SPRZECIW, OBOPÓLNOŚĆ, NUMER, PRZESTARZAŁOŚĆ, ODMOWA, POŁĄCZENIE WPUSTOWE, REFLEKTOR, REWERENCJA, BYDLAK, REPUBLIKA BANANOWA, SZTUBACKOŚĆ, NORMATYWIZM, DWUKOLOROWOŚĆ, BŁĘDNOŚĆ, ADWOKAT DIABŁA, PASKUDA, WYTWÓRCA, NIEOBROTNOŚĆ, GRADUACJA, TOŻSAMOŚĆ, APROBATA, BASEN, WOSKOWATOŚĆ, WINO, NIENOWOCZESNOŚĆ, LOTOKOT, EMBLEMAT, RUMUŃSKOŚĆ, PROTEZA, KARMIDEŁKO, WABIK, ŁADNOŚĆ, BIEDOTA, NIESYMPATYCZNOŚĆ, AUTONOMIA, KULA U NOGI, METAMORFIZM WSTECZNY, GOLEM, ADAPTACYJNOŚĆ, CYWIL, STOSUNEK, RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT, ANTROPOLOGIA POLITYCZNA, SZCZĄTKI, KMIEĆ, DROGA, NERECZNICA, WIRTUOZOSTWO, JEDYNE, IKAROWE SKRZYDŁA, CELOSTAT, DUŃSKI, ZABAWA, GENERATYWIZM, ROK JUBILEUSZOWY, KIESZEŃ, POPRZECZKA, CIAŁO STAŁE, FRYKANDO, HELMINT, DOCIEPLENIE, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, ANALIZA DYSKRYMINACJI, ALMUKANTARAT, NIEBOSKIE STWORZENIE, ZARODZIEC SIERPOWY, POUFAŁOŚĆ, POŻĄDLIWOŚĆ, FRAKCJONISTA, DARCZYŃCA, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, STENWANTA, SZKODNIK, GĄSZCZ, DWORNOŚĆ, AKCJA, CELOWNICA, PASZTET, KASZANKA, DOSADNOŚĆ, KABRIOLET, PRAELEMENT, ODJAZD, SYMETRALNA, ARCHITEKTURA, SKRZYNKA, KOZIBRÓD, MIERNIK CYFROWY, OLIMPIADA, NIERÓBKA CZARNIAWA, UNDERGROUND, NIUŃKA, MAGNES, LIROGON WSPANIAŁY, BURGER, ŻÓŁWIE WĘŻOSZYJNE, BORAZON, ECCHI, SŁUŻALCZOŚĆ, ZAPŁATA, NĘDZA, ROMBOŚCIAN, KOPARKA NADPOZIOMOWA, PREZENTER, SIARCZAN, MAJĄTEK, REKIN PIASKOWY, PREKLUZJA, KOŚCIELNOŚĆ, ULISTNIENIE, TRAKTONIUM, DELEGACYJKA, WŁOSKOŚĆ, BŁYSTKA OBROTOWA, MINIALBUM, RZADKOŚĆ, ŁOSKOTNICA STRZELAJĄCA, ROBOTA, SPÓŁKA KOMANDYTOWO-AKCYJNA, KOSZT NIEZGODNOŚCI, CZYTANKA, OBIEKTYW FOTOGRAFICZNY, RYNSZTOK, SZKŁO AKRYLOWE, PARKIETNIK, PODUSZKA, NERKOWIEC, MOTOR, UKŁAD WSPÓŁCZULNY, ŁOTROSTWO, NASIADÓWKA, NIETAKTOWNOŚĆ, WIELKOŚĆ, KOŃ ACHAŁ-TEKIŃSKI, OCZKO W GŁOWIE, WICEHRABIA, CENTRALNE OGRZEWANIE, PERKOZ OLBRZYMI, EUKARIOT, OBRAZ POZORNY, PRIORYTET, UMIEJSCOWIENIE, MACIERZ KOWARIANCJI, PAKA, SUPERNOWOŚĆ, STEROWANIE BEZPOŚREDNIE, OFFTOP, METKA, PRZEKŁADNIA, C.O, ZBIERACZ, OKRES, STOPIEŃ, TWARDA SPACJA, TURANIE, PRAKTYCZNOŚĆ, NIEDOROZWÓJ, SAMOBÓJCA, REWELATOR, CHŁAM, GLADIATORSTWO, KOŃCOWOŚĆ, LIPA, PRZYSTRÓJ, NITINOL, MARGINES WYPŁACALNOŚCI, ASOCJALNOŚĆ, STRZELANINA, STALÓWKA, PIERWSZOŚĆ, DUPERELE, ZIOMEK, GOLAS, PROTAGONISTA, SYMETRIA, BOMBA, PĘDNIK AZYMUTALNY, DYSCYPLINA SPORTOWA, MAKROMINERAŁ, ATU, POMOCNOŚĆ, ANTROPOLOGIA RELIGIJNA, WSPORNIK, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, NIEPRZYJACIEL, ADOPCJA, NAPAŚĆ, PRZYNĘTA, INDYKATOR, ZALEŻNOŚĆ, FIGA Z MAKIEM, DUROMER, UKŁAD KRĄŻENIA, MIESZKANIE SŁUŻBOWE, WYBUCHOWOŚĆ, BEZROBOCIE NEOKLASYCZNE, OZDOBA, BIAŁA, HURTNICA PODOBNA, UKŁAD BRZEŻNY, DOBRO, ZAWIS, ŚWISZCZ, ŻARŁACZ BIAŁOPŁETWY, FUNDA, ULOTNOŚĆ, PODEJRZANA, KOŁOWIEC, KREDYT INWESTYCYJNY, KRWIOPIJCA, KOZIOŁ EUROPEJSKI, UKŁAD KOINCYDENCYJNY, PIĘKNOŚĆ, GOSPODARKA KOMUNALNA, BEZAN ŻAGIEL, WYSOKOŚĆ BEZWZGLĘDNA, SZACHY AKTYWNE, MECHANIKA STATYSTYCZNA, FALA HARMONICZNA, BROWAR, KAPUSTA WARZYWNA PASTEWNA, CIERŃ, MAŁGORZATKA, SPRZĘŻENIE ZWROTNE UJEMNE, KACZKA, BEZROBOCIE UKRYTE, DROBNOUSTEK OBRZEŻONY, SZYK, ZAIMEK ZWROTNY, ZAGADKA, SKRYTOBÓJSTWO, TYTUŁ NAUKOWY, RUSKOŚĆ, WIRTUOZERSTWO, ETIOPSKI, ?CHOROBA LOKOMOCYJNA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 8.088 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

W FIZYCE: TO, ŻE COŚ (DRGANIA, UKŁAD) JEST APERIODYCZNE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: W FIZYCE: TO, ŻE COŚ (DRGANIA, UKŁAD) JEST APERIODYCZNE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
APERIODYCZNOŚĆ w fizyce: to, że coś (drgania, układ) jest aperiodyczne (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

APERIODYCZNOŚĆ
w fizyce: to, że coś (drgania, układ) jest aperiodyczne (na 14 lit.).

Oprócz W FIZYCE: TO, ŻE COŚ (DRGANIA, UKŁAD) JEST APERIODYCZNE sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - W FIZYCE: TO, ŻE COŚ (DRGANIA, UKŁAD) JEST APERIODYCZNE. Dodaj komentarz

6-3 =

Poleć nas znajomym:

x