TRUDNA SYTUACJA, WYZWANIE, PRÓBA, WYDARZENIE, KTÓRE MOŻE COŚ ZWERYFIKOWAĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TEST to:

trudna sytuacja, wyzwanie, próba, wydarzenie, które może coś zweryfikować (na 4 lit.)TEŚCIK to:

trudna sytuacja, wyzwanie, próba, wydarzenie, które może coś zweryfikować (na 6 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: TEST

TEST to:

badanie przeprowadzane w celu sprawdzenia czegoś, np. w celu zweryfikowania jakiegoś założenia lub po to, by się czegoś o czymś lub kimś dowiedzieć, zbadać właściwości czegoś lub kogoś (na 4 lit.)TEST to:

rodzaj badania, analizy diagnostycznej w medycynie polegającej na sprawdzeniu składu i właściwości jakiegoś preparatu (na 4 lit.)TEST to:

rodzaj sprawdzianu w formie wypunktowanych zadań, pytań, znormalizowany pod względem sposobu oceniania (na 4 lit.)TEST to:

trudna sytuacja, wyzwanie, próba, wydarzenie, które może coś zweryfikować (na 4 lit.)TEST to:

narzędzie medyczne, pozwalające na zrobienie analizy czegoś, stosowane w warunkach laboratoryjnych lub domowych (na 4 lit.)TEST to:

fizycznie istniejący arkusz, za pomocą którego przeprowadza się test - rodzaj sprawdzianu (na 4 lit.)TEST to:

forma sprawdzianu (na 4 lit.)TEST to:

zestaw punktowanych pytań (na 4 lit.)TEST to:

na inteligencję lub sprawnościowy (na 4 lit.)TEST to:

np. wydolnościowy sportowca (na 4 lit.)TEST to:

badanie jakości (na 4 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TRUDNA SYTUACJA, WYZWANIE, PRÓBA, WYDARZENIE, KTÓRE MOŻE COŚ ZWERYFIKOWAĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.150

POJEMNOŚĆ POLOWA GLEBY, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, NAWIS, BEZPRZEWODOWOŚĆ, GŁOŚNOŚĆ, PŁYN, UKŁAD WIELOKROTNY, OŚWIETLENIE, ZJAWISKO, NIEZBĘDNOŚĆ, PROTAMINA, ANALOG, INWOKACYJNOŚĆ, ULOTNOŚĆ, ANDANTE, BRANIE POD WŁOS, BOMBONIERA, SUPOZYCJA, DWUDZIESTKA, RZEKOTKA KARŁOWATA, ROZRZĄD, WIDZOWNIA, AUDYTOR, IZOLACJA ELEKTRYCZNA, POKAZOWOŚĆ, WYZWANIE, POŚCIEL, ODPOWIEDZIALNOŚĆ KONTRAKTOWA, GĘSTOŚĆ, DZIAŁO HARPUNNICZE, SYMULANT, BLANKIETOWOŚĆ, OBUSTRONNOŚĆ, DEMON, ANALIZA DYSKRYMINACYJNA, CHAMÓWKA, KACOWE, SZATANISTA, DOBRA POŚREDNIE, TRANZYTYWNOŚĆ, ONIRYCZNOŚĆ, EKSPRESJA GENU, ARTYSTA, SIEDMIOMILOWE BUTY, LIPA, PRZETYKANIE, REAL, BANK GENÓW, KOSZTOWNOŚCI, NIEZADOWOLENIE, SPÓD, KOSMOS, BEZBOLESNOŚĆ, EKSTRUZJA, PRZYMUS BEZPOŚREDNI, GERMAŃSKOŚĆ, ROZDRABNIACZ ODPADKÓW ORGANICZNYCH, PRZYLEPKA, ZEBRA, KLAUZULA WALORYZACYJNA, MACIERZYŃSKI, SZLAK ŻEGLUGOWY, SIATECZKA, MAMIDŁO, NIESTOSOWNOŚĆ, SKŁADNIK ODŻYWCZY, PROJEKT, PRZEKŁAD, MODRASZEK REBELA, MELODRAMAT, GŁĘBOKOŚĆ, BEZPRECEDENSOWOŚĆ, KONFEDERACJA, NIEDOSTĘPNOŚĆ, IZOLACJA, POUFNOŚĆ, CELOWOŚĆ, PURPURAT, NAPRZECIWLEGŁOŚĆ, ZIELONA FALA, ŁASKAWCA, KOD HANDLOWY, KORZYSTNOŚĆ, OLEJ, TASIEMCE, EMALIA, NIESPODZIEWANOŚĆ, ŻÓŁWIE BOKOSZYJNE, APARAT FOTOGRAFICZNY, BEZWZGLĘDNOŚĆ, PRAGMATYCZNOŚĆ, RYJEC, REZERWA, INWALIDA, DROŻYZNA, WYŁĄCZNIK RÓŻNICOWO-PRĄDOWY, HURAGAN, ANTYLOPA MODRA, ŚMIECISKO, BOCZEK, SZCZĄTEK, BUDYNEK, ŚMIGŁOŚĆ, NIEDOPUSZCZENIE, RYT, DZIAŁO ELEKTRONOWE, ZAPRZĄG, PRZEDMIOT, INDAGATOR, OPARCIE, KRAJE, BARWA PIERWSZORZĘDOWA, NASADA, ŚWIATŁO PRZECIWMGIELNE, SOFIZMAT ROZSZERZENIA, FAZOWY UKŁAD DZIEŁA LITERACKIEGO, TRZASKOWISKO, MASZYNA DO PISANIA, DRZEWO KOSMICZNE, CEFALASPIDOKSZTAŁTNE, TEMPERATURA ROSY, WOKALIZA, CZYNSZ WOLNY, ULEPSZACZ, PIERWSZA JASKÓŁKA, KONIEC ŚWIATA, PRZYGOTOWANIE, KULT ŚWIĄTYNNY, CHIŃSZCZYZNA, TACIERZYŃSKI, DRABINKI, PODCIEP, PLUSKWIAKI RÓWNOSKRZYDŁE, TERAPIA ODRUCHOWA, POSKRZYP, NIRWANA REZONANSOWA, UZDRAWIACZ, SAMOLOT-AMFIBIA, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, ŚWIATŁO DROGOWE, WYRAŹNOŚĆ, NADSUBSKRYPCJA, ODPOWIEDZIALNY, KOLEKCJONERKA, TABAKIERKA, LAUDATOR, ZAMIENNIK, DEGRESJA PODATKOWA, PODSTAWA PROGRAMOWA, WRÓG, LICHWA, SIAMANG, GRUPA BIOLOGICZNA, WORECZKOWY, ŁYKACZ, WIBRATOR, CENOBIORCA, WYWOŁYWACZ, CIELISTOŚĆ, GIGANT, NADGORLIWOŚĆ, KURATORKA, DZIAŁANIE KORYGUJĄCE, PRÓBA NUKLEARNA, LEADER, NIEBEZPIECZEŃSTWO, PRECYZYJNOŚĆ, PROSTE SKOŚNE, REGENT, MATERIAŁ ROZSZCZEPIALNY, OSTROŚĆ, NIEDOSTRZEGALNOŚĆ, LEK ANTYDEPRESYJNY, STRĄCZYNA, UMIEJSCOWIENIE W CZASIE, PRAGMATYKA, HEGEMONICZNOŚĆ, CEWKA, PROTEZA, SUBSTANCJA, OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE, ZWIĄZEK HOMOSEKSUALNY, CIASNOŚĆ, PRÓBA, ADRES ELEKTRONICZNY, KRAJ PODWÓJNIE ŚRÓDLĄDOWY, UMIEJSCOWIENIE, KOZIOŁ, CUDZOŻYWNOŚĆ, HORROREK, BRUTAL, RYGORYZM MORALNY, POWŁÓCZYSTOŚĆ, OBRAZA BOSKA, STACJA ZAKŁADOWA, SIEDEMDZIESIĄTKA, BAŃKA, GOTOWOŚĆ, INICJATYWA PRYWATNA, CAŁUN TURYŃSKI, ZWIĄZEK PARTNERSKI, AUTONOMIA, ZONK, POKAZ, SEKURYT, PICA, BRODZIK, RDZEŃ OBLICZENIOWY, TACKA, ULEPEK, TERYNA, GEN SPRZĘŻONY, ILOŚĆ REFERENCYJNA, TŁUSTY KĄSEK, NAGRODA, STONOGA MUROWA, OWODNIOWCE, TRANSPOZYCYJNOŚĆ, GRZBIET FALI, PUŁAP PRAKTYCZNY, BRZYDACTWO, ZASTĘPNIK, PALUDAMENT, KANAPKA, FANTAZJA, OPIEKUŃCZOŚĆ, GOMBROWICZ, FELERNOŚĆ, HANIEBNOŚĆ, CIERLICA, PRZESYŁ, BEZSENS, RASOWOŚĆ, NEGATYWA, PRZYWIDZENIE, SIAJA, PIROELEKTRYCZNOŚĆ, SIERŚCIAK, PRZEPOCZWARZENIE, WARTOŚCIOWOŚĆ, ZAKŁADKA, GRZEBIEŃ FALI, MŁYNEK, PAMIĄTKOWOŚĆ, EVENT, CZUBATOŚĆ, OCZKO, PRODUKT, GROTESKA, TUNEL AERODYNAMICZNY, SPRZECIW, KSIĄŻKA KUCHARSKA, SUBSKRYPCJA, EWOLUCJA NARCIARSKA, PASZA, PĘTAK, CIAŁO OBCE, KOJEC, ZJAWISKO THOMSONA, SYTUACJA PATOWA, BIDUL, POWIĄZANIE KAPITAŁOWE, PRZESŁONA, PŁACZ, KOLEJKA GÓRSKA, OFIARA, DZIENNIKARSTWO ŚLEDCZE, PARAZYTOFIT, MINIATURKA, GRUPA ROBOCZA, PELOTA, FIZYKA SŁOŃCA, KRĘGI, MUR, JAZDA SPRAWNOŚCIOWA, DODATEK NADZWYCZAJNY, ZAĆMA PRZEJRZAŁA, ZABORCA, BŁĄD, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, FAST FOOD, SYMBOL, BŁĘDNOŚĆ, TARCZOWCE, TWIERDZENIE REESA, STENOKARDIA, PISMO LINEARNE, OPASKA, NIEDOMYKALNOŚĆ, PRZEDROST, KARTA SIECIOWA, HUBA RZĘDOWA, EWOLUCJA KASKADERSKA, DREWNO WCZESNE, PRZYŚPIESZENIE, WYTWÓRCA, WIRTUOZERSTWO, SATANISTKA, PROMOCJA, ?HIPERNAPĘD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.150 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TRUDNA SYTUACJA, WYZWANIE, PRÓBA, WYDARZENIE, KTÓRE MOŻE COŚ ZWERYFIKOWAĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TRUDNA SYTUACJA, WYZWANIE, PRÓBA, WYDARZENIE, KTÓRE MOŻE COŚ ZWERYFIKOWAĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TEST trudna sytuacja, wyzwanie, próba, wydarzenie, które może coś zweryfikować (na 4 lit.)
TEŚCIK trudna sytuacja, wyzwanie, próba, wydarzenie, które może coś zweryfikować (na 6 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TEST
trudna sytuacja, wyzwanie, próba, wydarzenie, które może coś zweryfikować (na 4 lit.).
TEŚCIK
trudna sytuacja, wyzwanie, próba, wydarzenie, które może coś zweryfikować (na 6 lit.).

Oprócz TRUDNA SYTUACJA, WYZWANIE, PRÓBA, WYDARZENIE, KTÓRE MOŻE COŚ ZWERYFIKOWAĆ sprawdź również:

Jerzy '...' Matuszkiewicz ,
duży pies; nowofundland ,
stan, w którym nie ma czegoś, co było lub powinno być, coś przepadło, znikło ,
nieduży zbiór książek ,
Phoeniculus castaneiceps brunneiceps - podgatunek ptaka wyróżniony w obrębie gatunku sierpodudek leśny (Phoeniculus castaneiceps) ,
Walentin (1865-1911) malarz rosyjski, portrecista, kolorysta; 'Dziewczyna z brzoskwiniami' ,
instrument perkusyjny z grupy idiofonów popularny w krajach Bliskiego Wschodu i Afryki Północnej; spotykany już w czasach starożytnych w obrębie basenu Morza Śródziemnego ,
szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś ,
miejscowość w płd.-wsch. Francji, znana z wyrobów ze szkła kryształowego ,
planety i inne ciała niebieskie, krążące wokół centralnej gwiazdy lub układu gwiazd ,
lekko zmienione wydanie np. czasopisma ,
ssak kopalny należący do rodziny pierwotnych trąbowców, przypominający wyglądem słonia ,
jadalny owoc (jagoda) męczennicy języczkowatej ,
uczucie strachu ,
w stawie kolanowym ,
... skóry, lanie ,
żyjący w wodzie płaz o krótkim i szerokim tułowiu, z którym bezpośrednio łączy się duża zwykle głowa (płaz nie posiada szyi); zwierzę to nie ma ogona, a przednia para kończyn jest zawsze krótsza od tylnej ,
grube i sztywne włosy dzika lub świni ,
hamulec uruchamiany przez nacisk stopy kierowcy na pedał hamulca ,
meteoryt kamienno-żelazny ,
miasto (daw.) ,
Cimbex femoratus - gatunek owada z rodziny bryzgunowatych ,
Cacoecia piceana - gatunek motyla z rodziny zwójkowatych, szkodnik sosny i innych drzew iglastych ,
miejsce w lesie, z którego wyrąbano lub z którego wyrąbuje się drzewa ,
(Galeus melastomus) - gatunek morskiej ryby chrzęstnoszkieletowej z rodziny rekinkowatych (Scyliorhinidae); piłogon zamieszkuje Północny Ocean Atlantycki, od środkowej Norwegii po północno-zachodnią Afrykę i Maderę, a także zachodnią część Morza Śródziemnego, bardzo rzadko Adriatyk; nie występuje w południowej części Morza Północnego ,
centralny plac miasta w staroż. Grecji ,
marksistowska teoria, będąca zastosowaniem materializmu dialektycznego na obszarze historii i nauk społecznych ,
dzień świętego odpoczynku w judaizmie ,
pręt konstrukcyjny łączący słupy w sposób sztywny lub przegubowy ,
nietrwałość, niestabilność

Komentarze - TRUDNA SYTUACJA, WYZWANIE, PRÓBA, WYDARZENIE, KTÓRE MOŻE COŚ ZWERYFIKOWAĆ. Dodaj komentarz

8+4 =

Poleć nas znajomym:

x