TERRAPENE CAROLINA - GATUNEK GADA Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, Z RODZINY ŻÓŁWI BŁOTNYCH, OBEJMUJĄCY KILKA PODGATUNKÓW, KTÓRE MOGĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ KRZYŻOWAĆ; GATUNEK DŁUGOWIECZNY - NIEKTÓRE OSOBNIKI MOGĄ ŻYĆ PONAD 100 LAT; WYSTĘPUJE W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ KANADZIE ORAZ NA WSCHODNIM WYBRZEŻU USA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TERAPENA KAROLIŃSKA to:

Terrapene carolina - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, obejmujący kilka podgatunków, które mogą się między sobą krzyżować; gatunek długowieczny - niektóre osobniki mogą żyć ponad 100 lat; występuje w południowo-wschodniej Kanadzie oraz na wschodnim wybrzeżu USA (na 18 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TERRAPENE CAROLINA - GATUNEK GADA Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, Z RODZINY ŻÓŁWI BŁOTNYCH, OBEJMUJĄCY KILKA PODGATUNKÓW, KTÓRE MOGĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ KRZYŻOWAĆ; GATUNEK DŁUGOWIECZNY - NIEKTÓRE OSOBNIKI MOGĄ ŻYĆ PONAD 100 LAT; WYSTĘPUJE W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ KANADZIE ORAZ NA WSCHODNIM WYBRZEŻU USA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 28.449

WIZJER, TRANSPOZYCJA, NOTACJA MUZYCZNA, PŁASZCZAK SREBRZYSTY, TRZMIEL WYŻYNNY, SZYSZKOWIEC ZWYCZAJNY, KĄT, KOZIOŁ ŚNIEŻNY, CYBORIUM, WIDŁOZĄB MUEHLENBECKA, GRAFIKA, MIODOJADEK BIAŁOGARDŁY, SUPERKONTO, EDREDON OKULAROWY, KOZA SAANEŃSKA, SPRZĘŻENIE W PRZÓD, POŚREDNIK, NANDU PLAMISTE, PENETRACJA GENU, ŻYRAFA MASAJSKA, ROSA MIODOWA, DZIERZBIK GÓRSKI, GĄSKA ŻÓŁTA, INDYWIDUALIZM, ALAMEDA, PRZYBŁĘDA, OSTNICA KIRGISKA, SOFISTA, REGENT, JAGODOWIEC WIELKOLISTNY, NARYS BASTIONOWY, TROJEDNIK, CHRYZMO, BŁONA SUROWICZA, KENEL, BOŻE ZIÓŁKO, PUSTYNNICA KATOLICKA, KOSMATEK, IMBIR MALAJSKI, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, JAŁOWIEC ŁUSKOWATY, PARZĘCHLIN SZEŚCIORZĘDOWY, CIAŁO DOSKONALE SZARE, SIEDMIOLECIE, FARBOWANIE SIĘ, CZAS, PLAZMODESMA, BITNOŚĆ, REDOWA, SZABLA, ZDATNOŚĆ, KONFRONTACJA, SEPTET, SZEW, SEKWENCJA CHI, MEDYCYNA NUKLEARNA, TWIERDZENIE WILSONA, ŚLUZAK, KONWENT, KAMUSZNIK, BRĄZOGŁÓWKA OBROŻNA, ROSOMAK, CHROMOSFERA, WANGA BIAŁOGARDŁA, AMFIPRION PLAMISTY, MYSZOSKOCZEK MONGOLSKI, BRZYDAL, NADKRWISTOŚĆ, JOTA, LUBCZYK, SUCHY DOK, WARZĘCHA CZERWONOLICA, BÓB, TEKST, PLAC MANEWROWY, URZĄD, SIANO, MKLIK, KLASA, PALARNIA, PRYMUS, KERIWULA, DYSK KOMPAKTOWY, WĘGIERSKI, CZAJNICZEK, DOM REKOLEKCYJNY, BLINDIA, JODYNA, KÓŁECZKO, FRUWANIE, ALOES SOKOTRZAŃSKI, TARLICA, PROGRESJA, BONTEBOK, RÓW OCEANICZNY, BABIMÓR, UJŚCIE GARDŁOWE, NAPARZANKA, WIDMO ABSORPCYJNE, SROGOŚĆ, AUDIOTEKST, PERFORMANS, SŁOCZA PIERZASTA, HELIOFIZYKA, ARCYPASTERZ, CHOROBA CURSCHMANNA-STEINERTA, HP, OKULISTA, LINA RATUNKOWA, OBRONICIEL, SPRAWDZIAN, KONFIGURACJA, POCO, ZRZESZOTOWIENIE KOŚCI, LEPIĘŻNIK JAPOŃSKI, OBEREK, PRZYĆMIENIE, SĘP USZATY, DOŁEK, EUTEKTYK, CIAŁO SZTYWNE, KARPENTARIA, WILK PÓŁNOCNOKANADYJSKI, FAŁD GŁOSOWY, SIEDMIOPALECZNIK, EMMY, NIEDOKRWISTOŚĆ ZŁOŚLIWA, PALETA, PRĄD ZWARCIOWY, SAMOGŁOSKA DŁUGA, KRATA, MATKA NATURA, OBLAK, PRZETWARZANIE JĘZYKA NATURALNEGO, NAHUR, KOALOWATE, PREPAID, ROŚLINA NAZIEMNOPĄCZKOWA, MANDARYNKA, NADZÓR BANKOWY, ROKPOL, PIŁKA SETOWA, GRZYB BOROWY, LEMURKA CIEMNA, MIEJSCE OBSŁUGI PODRÓŻNYCH, KOMEDIANT, KRAWIECZYZNA, TYGRYS SZABLOZĘBNY, SZYBKOZŁĄCZKA, TELEMARK, DERYWAT TRANSPOZYCYJNY, WSTRZYMANIE, LETARG, EUTENIKA, GĘŚ BIAŁOCZELNA, UKŁAD HORMONALNY, ZAKŁADZINY, STERNICZKA JAMAJSKA, BEZ LEKARSKI, PRAWO WAGNERA, WZGLĄD, KOMITET KOORDYNACYJNY, KONTRAPUNKT, SAOLA, PÓŁTORAROCZNIAK, WIEWIÓRKA ZIEMNA, TUJNIK MALEŃKI, ROTACJA, ŻÓŁW KANCIASTY, BOBROSZCZURY, RÓŻNICOWANIE SIĘ, SYDERYT, STACJA, QUÉBEC, PIĘTNASTKA, BĄK, WARGOWE, DRAMAT WOJENNY, GONGORYSTA, SALAMANDRA CZARNIAWA, TORONTO, ZATRZYMANIE SIĘ, GRUSZA POSPOLITA, ZIMNE NÓŻKI, NEOFITA, KRZAKÓWKA WYSPOWA, SKRYBA, DRZEWICE, AFRYKANERKA, TWIERDZENIE ZERMELO, SZUWOZAUR, PALMA DUM, TULIPAN GÓRSKI, INSTRUMENTACJA GŁOSKOWA, KOSARZ ZWYCZAJNY, ODPŁYW, KANAŁ PÓŁKULISTY, SLALOM GIGANT, SPOŁECZEŃSTWO OBYWATELSKIE, POZYTYWIZM, TENDENCJA, WIRULENCJA, WANIENKA, WIDMO OSCYLACYJNO-ROTACYJNE, INHIBICJA, TAMARYSZKA, ZOOGEOGRAFIA, BIEGUSY, LODOWNIA, SERIA, PŁETWA, MINESTRONE, PRZECIWOBRAZ, SOSNA CZERWONA, PARASZKA, ŁASKUN, POJAZD SZYNOWY, PODRZEŃ GARBATY, BIAŁOCZÓŁKA SZAROGŁOWA, POSEŁ DIETETYCZNY, SKLEPIENIE NIECKOWE, RĄCZAK RDZAWOGARDŁY, JĘZYK KAFIRSKI, ALIGATOROWIEC ZŁOCISTY, TORFOWIEC SZORSTKI, LIMONA, GEREZA OLIWKOWA, PROTOLOGIA, TORREJA KALIFORNIJSKA, TOŃ, LODOWIEC SZELFOWY, WELUR, POŻYTECZNOŚĆ, RYCERZ ROZBÓJNIK, TEREBINT, M, SZKARADZIEŃSTWO, INTERFEJS SIECIOWY, MIĘSO, KORYTARZ EKOLOGICZNY, BUNKIER, EKSPANDOR, CZEPLIWOŚĆ, ZŁOTOWŁOS STROJNY, BYLICA PURSHA, SZKOŁA JEDNOKLASOWA, MACZANKA, MINOT, REAKCJA ORIENTACYJNA, OPOZYCJA FONOLOGICZNA, DROP, CENA ZAMKNIĘCIA, LOTOKOTOWATE, RAZBORA SUMATRZAŃSKA, ŻERDNIK, KURTYNA SKALNA, PRZECINACZ, PRAWO DŻUNGLI, KAPIK, POŁUDNIK GEOGRAFICZNY, DYFERENCJAŁ SEMANTYCZNY, WIEDŹMA, POWOJOWATE, BÓBR OLBRZYMI, KORMORAN PERUWIAŃSKI, GLUTEN, TROJEŚĆ AMERYKAŃSKA, POŻAREK, LAMPA WOODA, FARMAKODYNAMIKA, MLEKOWIEC, EKONOMIA POZYTYWNA, BEJCA, MONTER, OPIEKUN, TRANSFORMATORNIA, SKŁADANKA, POJEMNIK, PĘDRUŚ, POLIP, GRANIK PANTERKA, PUCHACZYK MASKOWY, GALARETA, LIS POSPOLITY, KATEGORIA PIÓRKOWA, USYTUOWANIE, ALGEBRA, NORANDA, BRODOBRZANKA WODNA, OSTNICA STOKŁOSOWATA, HIOLSKI, ADRES INTERNETOWY, KRZYŻYK, ZDANIE ZŁOŻONE, ŻEGLARZ, CHOWACZE, MANIERKA, CHOROBA WOLMANA, ŁĄCZNIK, ?KAMERTON.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 28.449 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TERRAPENE CAROLINA - GATUNEK GADA Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, Z RODZINY ŻÓŁWI BŁOTNYCH, OBEJMUJĄCY KILKA PODGATUNKÓW, KTÓRE MOGĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ KRZYŻOWAĆ; GATUNEK DŁUGOWIECZNY - NIEKTÓRE OSOBNIKI MOGĄ ŻYĆ PONAD 100 LAT; WYSTĘPUJE W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ KANADZIE ORAZ NA WSCHODNIM WYBRZEŻU USA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TERRAPENE CAROLINA - GATUNEK GADA Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, Z RODZINY ŻÓŁWI BŁOTNYCH, OBEJMUJĄCY KILKA PODGATUNKÓW, KTÓRE MOGĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ KRZYŻOWAĆ; GATUNEK DŁUGOWIECZNY - NIEKTÓRE OSOBNIKI MOGĄ ŻYĆ PONAD 100 LAT; WYSTĘPUJE W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ KANADZIE ORAZ NA WSCHODNIM WYBRZEŻU USA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TERAPENA KAROLIŃSKA Terrapene carolina - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, obejmujący kilka podgatunków, które mogą się między sobą krzyżować; gatunek długowieczny - niektóre osobniki mogą żyć ponad 100 lat; występuje w południowo-wschodniej Kanadzie oraz na wschodnim wybrzeżu USA (na 18 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TERAPENA KAROLIŃSKA
Terrapene carolina - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych, z rodziny żółwi błotnych, obejmujący kilka podgatunków, które mogą się między sobą krzyżować; gatunek długowieczny - niektóre osobniki mogą żyć ponad 100 lat; występuje w południowo-wschodniej Kanadzie oraz na wschodnim wybrzeżu USA (na 18 lit.).

Oprócz TERRAPENE CAROLINA - GATUNEK GADA Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, Z RODZINY ŻÓŁWI BŁOTNYCH, OBEJMUJĄCY KILKA PODGATUNKÓW, KTÓRE MOGĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ KRZYŻOWAĆ; GATUNEK DŁUGOWIECZNY - NIEKTÓRE OSOBNIKI MOGĄ ŻYĆ PONAD 100 LAT; WYSTĘPUJE W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ KANADZIE ORAZ NA WSCHODNIM WYBRZEŻU USA sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - TERRAPENE CAROLINA - GATUNEK GADA Z PODRZĘDU ŻÓŁWI SKRYTOSZYJNYCH, Z RODZINY ŻÓŁWI BŁOTNYCH, OBEJMUJĄCY KILKA PODGATUNKÓW, KTÓRE MOGĄ SIĘ MIĘDZY SOBĄ KRZYŻOWAĆ; GATUNEK DŁUGOWIECZNY - NIEKTÓRE OSOBNIKI MOGĄ ŻYĆ PONAD 100 LAT; WYSTĘPUJE W POŁUDNIOWO-WSCHODNIEJ KANADZIE ORAZ NA WSCHODNIM WYBRZEŻU USA. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x