SPÓŁGŁOSKA, KTÓRA POWSTAJE, KIEDY WŁOŻONY POMIĘDZY ZĘBY JĘZYK KONTAKTUJE SIĘ Z GÓRNYMI SIEKACZAMI, TWORZĄC MAŁĄ SZCZELINĘ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA to:

spółgłoska, która powstaje, kiedy włożony pomiędzy zęby język kontaktuje się z górnymi siekaczami, tworząc małą szczelinę (na 22 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "SPÓŁGŁOSKA, KTÓRA POWSTAJE, KIEDY WŁOŻONY POMIĘDZY ZĘBY JĘZYK KONTAKTUJE SIĘ Z GÓRNYMI SIEKACZAMI, TWORZĄC MAŁĄ SZCZELINĘ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 15.754

SOS MUŚLINOWY, MAK NIEBIESKI, KATECHUMEN, KLUSKA KŁADZIONA, REGLAN, AZERBEJDŻAŃSKI, ODPŁYW, KUMOTERSTWO, CHOKER, TERAPENA, CZESKI, NIEZRĘCZNOŚĆ, MATE, KWARTALNIK, ROZROST, RAJD, KACZUSZKA, INFLACJA JAWNA, ZAWODOWIEC, JĘZYK AJNUSKI, ROZDŹWIĘK, KONTRMANIFESTACJA, WYWROTNOŚĆ, FERMA, DYSLEKSJA, TALERZ, SZCZĘŚLIWOŚĆ, FARSI, PROMIENNIK, ROZTOCZE, TUALETA, PRYWATYZACJA POŚREDNIA, MIKSER, ŁUSZCZYCA BRODAWKUJĄCA, DYSTORSJA, CICHE DNI, BAR, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, OWOC SZUPINKOWY, SPOTKANIE OPŁATKOWE, HIPOTEZA MGŁAWICY SŁONECZNEJ, WAMPIRZYCA, SOLARKA, NAPÓR, ROŚLINY NASIENNE, POCKET PC, ANALIZA EKONOMICZNA, SZPITAL ZAKAŹNY, SPRAWNIK, CZUSZKA, WYKRAWACZ, WOLNY SŁUCHACZ, NOWOTWÓR NIEZŁOŚLIWY, SZABLON, SOLARKA, ELEGIA, GRANDA, PRYWATYZACJA KAPITAŁOWA, SEMINARZYSTA, TARCIE OSIERDZIOWE, KOMPLEKS PSZENNY, UDRY, INDETERMINIZM, OBRONA CARO-KANN, ZAKRES REAKCJI, POWOŹNIK, PRZESTRZEŃ EBERLEINA, PROMIEŃ ALFA, KADZIDEŁKO, KIESZEŃ, PROWANSALSKI, MACIEJKA, SSAK ŻYWORODNY, CANZONA, ZESPÓŁ WEISENBACHERA-ZWEYMÜLLERA, ANTYNATURALIZM, MOTYWIK, AKUSTYKA FIZJOLOGICZNA, WĘZEŁ KOMUNIKACYJNY, KOMPARATYSTYKA, FILAKTERIE, PODKŁAD, SKANER, JĘZOR, MLEKO, KAROLINGOWIE, CYKL MENSTRUACYJNY, MANDŻURSKI, KŁAŃCE, PŁONNIKI, DUŃSKI, BŁONA PODSTAWOWA, LOTOS, POKUTA, MONTOWNIA, ODPYLNIA, SYNSEPAL, GARKOTŁUK, GRZYB WOLAK, HYDROAKUSTYKA, MALARSTWO OLEJNE, SARDANA, CYBERPANK, NIEPIŚMIENNY, TUBKA, WTAJEMNICZONA, MITSUKURINA, SAMOGRAJ, KOMORNICZKA, DODATEK AKTYWIZACYJNY, EPOKA KAMIENIA, QUEBECKI, CHAŁTURNICTWO, DOCHODZĄCA DZIEWCZYNA, FRUCZAK BUJANKOWIEC, ŁADOWNIK, PATAGOZAUR, MATKA BIOLOGICZNA, KASTLER, ALDROWANDA, BIOETYK, CHMURA NISKA, STABILIZACJA, KAMIEŃ SŁONECZNY, JĘZOR OSUWISKOWY, NARZUT, FALA ODBITA, ROŚLINKA, KOKTAJL MOŁOTOWA, MONARCHIA PATRYMONIALNA, NORKA, GREEN, ZWIERZĘ, ROZSZCZEP PODNIEBIENIA, GARŚĆ, PANOPTIKON, KRATA KSIĘCIA WALII, WIKARYZM EKOLOGICZNY, CIEPŁA WDOWA, BOHEMISTYKA, WOJEWODA, WOSKOWNIA, JĄDRO SOCZEWKOWATE, REŻYSER, MASOŃSKOŚĆ, WKŁAD OSZCZĘDNOŚCIOWY, BIEG, CHOROBA ZAKAŹNA, IZBA, BIAŁORUSZCZYZNA, PŁAZAKOWATE, NAKRYCIE, RUNO, JEDYNY, GHOUL, PLANKTON WIRÓWKOWY, WAPIENNICTWO, ROZKŁAD, STRESIK, DOJŚCIE, GIMNASTYKA ARTYSTYCZNA, SIEROCTWO SPOŁECZNE, ARTYSTA, WOŁOSKI, PRYMUS, PEŁNOMOCNIK, SZALKA, ŁYŻKA, KOLEJKA GONDOLOWA, RYBA MASŁOWA, WYŚWIETLARNIA, WALENTYNKA, DZIEDZIC, PUSZKA, METRYKA, HIENA CMENTARNA, ŁAŻENIE, ARTYSTA, SKAUT, KLEJ, PRE-PAID, KÓŁKO, CYBERPUNK, PRAWA MIEJSKIE, POLIP, ANOMALIA POLANDA, GEODEZJA SATELITARNA, OBIEKT MOSTOWY, LINIA ŚRUBOWA, IKAR, PRZEDPORCIE, TAKT, KRANIOLOGIA, DIASTOLE, FALKONKA, WIEK DOJRZAŁY, TŁUMACZ, DUSZA, PSALM ALFABETYCZNY, INLET, DENATURACJA DNA, DÓJKA, OFERTA WARIANTOWA, PLEBEJKA, WIDŁY, DIASYSTEM, PREKURSOR, OKRĘŻNICA ZSTĘPUJĄCA, SONAR, SZPULKA, ARTYSTA, ZAPAŚNICTWO, BRAT, KORZONEK, DYNAMIZM, USZATKA, UCHWYT, STAROGRECKI, PALLASYT, HERTZ, ALARM POWODZIOWY, FRONT STACJONARNY, KAWA ROZPUSZCZALNA, BUICK, ROBOTNICA, ALBUM, PRZYLEPNOŚĆ, PERSKI, ŚNIADANIE KONTYNENTALNE, IKEBANA, ŚWISTUŁA, WIHAJSTER, PAŁĄK, OPTYKA GEOMETRYCZNA, GRZBIETOPŁAT, KRĄŻEK PRZESUWNY, KARCZMA PIWNA, KIEROWCA TESTOWY, ZROST, SĘKACZ, CYRKOWIEC, GARDEROBIANKA, ŁĄCZNIK, LATINO, POZYTYWIZM LOGICZNY, LEWAREK, OTWÓR STRZAŁOWY, JĘZYK MALAJSKI, CHÓR, GŁUSZYCA, MIESZALNOŚĆ, SADZAK, PASTWA, FIGA, PRZESIĘK, PIERWIASTEK CHEMICZNY, KADZIDŁO, GNEJS OCZKOWY, RYNEK DETALICZNY, LINIA BRZEGOWA, GEOGRAFIA ZWIERZĄT, WYNAJEM, AGENEZJA NEREK, DŻOLER, WĘGIERSKI, PODMIOT CZYNNOŚCI TWÓRCZYCH, POŚWIĘCENIE, FALOWNIK PRĄDU, ROTUNDA, ŁAPACZKA RUMOWISKA, ZIELE, PODMIOT DOMYŚLNY, METATEZA, SZABAŚNIK, FANATYCZKA, POLSKI, ANARCHIZM INDYWIDUALISTYCZNY, ASFALT, WEBMASTER, KLĘSKA URODZAJU, MARZENIE ŚCIĘTEJ GŁOWY, PERSONA, AUDIENCJA GENERALNA, MIKROFALÓWKA, BOHEMISTYKA, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, TRANSAKCJA NATYCHMIASTOWA, KUBEK, ŻYWY POMNIK, INSPEKCJA WETERYNARYJNA, NIEPRZYJACIEL, PISZCZAŁKA WARGOWA, DEKANTER, MILCZĄCA ZGODA, PODPUŁKOWNIK DYPLOMOWANY, KURONIÓWKA, PIĘĆDZIESIĄTNICA, KONFESJA, PNEUMATOLIZA, ?KRATER.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 15.754 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

SPÓŁGŁOSKA, KTÓRA POWSTAJE, KIEDY WŁOŻONY POMIĘDZY ZĘBY JĘZYK KONTAKTUJE SIĘ Z GÓRNYMI SIEKACZAMI, TWORZĄC MAŁĄ SZCZELINĘ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: SPÓŁGŁOSKA, KTÓRA POWSTAJE, KIEDY WŁOŻONY POMIĘDZY ZĘBY JĘZYK KONTAKTUJE SIĘ Z GÓRNYMI SIEKACZAMI, TWORZĄC MAŁĄ SZCZELINĘ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA spółgłoska, która powstaje, kiedy włożony pomiędzy zęby język kontaktuje się z górnymi siekaczami, tworząc małą szczelinę (na 22 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SPÓŁGŁOSKA MIĘDZYZĘBOWA
spółgłoska, która powstaje, kiedy włożony pomiędzy zęby język kontaktuje się z górnymi siekaczami, tworząc małą szczelinę (na 22 lit.).

Oprócz SPÓŁGŁOSKA, KTÓRA POWSTAJE, KIEDY WŁOŻONY POMIĘDZY ZĘBY JĘZYK KONTAKTUJE SIĘ Z GÓRNYMI SIEKACZAMI, TWORZĄC MAŁĄ SZCZELINĘ sprawdź również:

jap. autobus ,
czasownik wyrażający czynność momentalną, jednorazową ,
wzór na podstawie którego określa się wysokość podatku, jaki zapłaci podatnik od dochodu uzyskanego w jednym roku podatkowym ,
Bubo bubo bubo - nominatywny podgatunek ptaka drapieżnego wyróżniony w obrębie gatunku puchacz zwyczajny (Bubo bubo); obszar występowania obejmuje większą część Europy ,
zjawisko gospodarcze charakterystyczne dla fazy rozkwitu cyklu koniunkturalnego ,
sporządzanie i wysadzanie sadzonki rośliny w celu rozmnożenia jej ,
w chemii: symbol lantanu ,
rozwój ścieżki zawodowej, osiąganie coraz lepszych wyników i zajmowanie lepszych stanowisk ,
SĄSIEK ,
mitologiczny pojazd latający ,
CHUWARIZMI ,
drewno pozyskiwane z drzewa bożodrzewu gruczołowatego; wykorzystywane w meblarstwie i przy produkcji papieru ,
ur. w 1784r. astronom niemiecki; wyznaczył masy planet i orbitę komety Halleya ,
osoba zaufana, pełnomocnik, służący załatwiający wszelkie sprawy ,
cecha człowieka - to, że ktoś dobrze się prezentuje w mediach ,
cecha czynności niezgodnej z przyjętymi normami grzeczności, niewłaściwego postępowania ,
siniec pod okiem, zwykle wynik zmęczenia lub choroby ,
wąs ,
klub sportowy z miejscowości Jadowniki ,
Petasites kablikianus - gatunek rośliny z rodziny astrowatych, występuje w Europie: na Półwyspie Bałkańskim oraz w Sudetach i Karpatach; w Polsce występuje głównie w Karpatach, w Sudetach rzadziej, na rozproszonych stanowiskach ,
jest podobny do elipsy ,
przyrząd gimnastyczny, wykorzystywany w gimnastyce artystycznej ,
zespół środków technicznych chroniących przed wynikłymi z uszkodzenia ochrony przeciwporażeniowej podstawowej, skutkami zetknięcia się człowieka lub zwierzęcia z częściami przewodzącymi i/lub częściami obcymi ,
rodzaj malarstwa, którego tematem są sceny z życia codziennego ,
tytuł szlachecki ,
większy samochód, mikrobus ,
opisane w języku formalnym zasady wymiany informacji i współpracy programów i urządzeń komputerowych ,
ZIARNOPŁON ,
chuligaństwo stadionowe, kibice, którzy zachowują się fanatycznie i często agresywnie, chamsko, wulgarnie, nieprzepisowo ,
loża - podstawowa jednostka organizacyjna wolnomularstwa

Komentarze - SPÓŁGŁOSKA, KTÓRA POWSTAJE, KIEDY WŁOŻONY POMIĘDZY ZĘBY JĘZYK KONTAKTUJE SIĘ Z GÓRNYMI SIEKACZAMI, TWORZĄC MAŁĄ SZCZELINĘ. Dodaj komentarz

5+6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast