RODZAJ CIAŁA KETONOWEGO, ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY POWSTAJE W ORGANIZMIE WSKUTEK UTLENIANIA SIĘ KWASÓW TŁUSZCZOWYCH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

CIAŁO ACETONOWE to:

rodzaj ciała ketonowego, związek chemiczny, który powstaje w organizmie wskutek utleniania się kwasów tłuszczowych (na 14 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "RODZAJ CIAŁA KETONOWEGO, ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY POWSTAJE W ORGANIZMIE WSKUTEK UTLENIANIA SIĘ KWASÓW TŁUSZCZOWYCH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 20.450

LICZBA PÓŁPIERWSZA, SZYPSZYNIEC, WOLA BOŻA, ŚPIEWAK, KOR, ODPŁYW, DZIEDZICZNOŚĆ, NACJA, SCHIZOTYMIA, PŁYTA, FLAŻOLET, CEGIELNIK, WURŚCIK, PIŻAMA, MIRABELKA, FURGON, ROPNIAK, SZANKIER, BERA, MANIPULATOR, SYMULATOR, POPŁUCZYNA, BRZUSIEC, INDYWIDUALNOŚĆ, MENISK, LOGOGRAF, WIELOKRĄŻEK, WŁÓKNO, LAJKONIK, NIEROZWIĄZYWALNOŚĆ, NYLON, PRZECIWNIK, BAMBUS, MIODOPIJEK DŁUGODZIOBY, CZYSTE RĘCE, STAWIDŁO, AGREGACJA, TEATR RADIOWY, WYTRZESZCZKA, CERATOFILID, EKSPERIENCJA, DIAKON, PIANKA, PORA, TUBA, MASTYKS ASFALTOWY, TANK, WOREK SPOJÓWKOWY, MAZUREK, OFENSYWA, PŁOMYK, JODŁA, DOKTOR KOŚCIOŁA, NIEZGŁĘBIONOŚĆ, SINIAK, JĘZOR OSUWISKOWY, LOCJA, BRZĘKADŁO, EMBRIOPATIA CUKRZYCOWA, MACA, SERIA KWALIFIKACYJNA, NEOGOTYK, RÓG, SENAT, TARCZA, SEKTOR NIEFINANSOWY, SYSTEM ARGENTYŃSKI, AEROLIT, HEBAN, KOŃ TROJAŃSKI, HOMILIA, WILHELMKA, FORNALKA, OGRÓD DENDROLOGICZNY, MIÓD SZTUCZNY, FIRMAMENT, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, MIĘDZYŻEBRZE, WIELKOŚĆ FIZYCZNA, KIESZEŃ, OPTYKA ELEKTRONOWA, MIEJSCE WIECZNEGO SPOCZYNKU, GUZ NEUROENDOKRYNNY PRZEWODU POKARMOWEGO, ZŁOŻENIE, ZESPÓŁ TUMARKINA, ŻYWOTOPISARZ, BRZĘKACZ, ENERGIA, POŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE SZEREGOWE, MELINIT, SUBSTANCJA OBCA, ZACIĘCIE, LODRANIT, FONETYKA, LARWA, PAS, LENIWIEC, BRACTWO SZPITALNE, NAWÓJ, JOLKA, WJAZD, RZECZY OSTATNIE, NADSCENIE, KWAS SZCZAWIOWY, NIPA, KADZIELNICZKA, MAKROPLATA, STOP NISKOTOPLIWY, RIDER, LEGAR, UCISK, DERYWACJA FLEKSYJNA, ZAUSZNIK, ABRAZJA GLACJALNA, GAMBANG, ANTYDETONATOR, HOMO NOVUS, NIEWYPŁACALNOŚĆ, MAH JONG, ORKAN, TENOR LIRYCZNY, FAB LAB, SONDAŻOWNIA, TSUNAMI, WYGLĄD, ZAKRĘCENIE SIĘ, PATOGEN, BETONOSKOP, AMARANT, NITRYL, CHODZĄCA DOBROĆ, SKONTO, PAKARZ, MAGNEŚNICA, PEONIA, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, HIPNOTYK, POSZLAKA, KOMITET KOORDYNACYJNY, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, BŁONICA KRTANI, OTOLOGIA, GANGSTERYZM, WESTERN REWIZJONISTYCZNY, CZUBUTIZAUR, SZMER, OBRÓŻKA, SKABIOZA, OSKARŻENIE, ŁOPACIARZ, MALINES, NOSZE, KOMUNIKACJA, RIPPER, ŚRODKOWOŚĆ, ACENA ARGENTYŃSKA, KRAMARZ, REFLEKS, FACHOWIEC, STARY KAWALER, TRIUMFATOR, LIZESKA, PM, ŻĄDANIE WYJAŚNIEŃ, RADIOTA, AZOTOX, DIAK, URZĄD SKARBOWY, POIMEK, DASZANPUZAUR, FLEKTA, WYROBNIK, STRZYKWY, TYNKARKA, BIS(AZOTAN) STRONTU, STEREOTYPIA RUCHOWA, UCIECZKA, NACIEK, ZAKOP, IGLICÓWKA, CYWILNOŚĆ, TANATOLOGIA, KONTRAKT TERMINOWY, GROMBELARD, KINOMAN, NOGA, METYLDOPA, ANTENA HELIKALNA, PODGRUPA, MIŁOŚĆ, MUTACJA DYNAMICZNA, ZEGAR KWARCOWY, LUMP, RADIOOFICER, ŁOŻE BOLEŚCI, ROK PLATOŃSKI, GŁUPIĄTKO, GOBELINIARZ, INŻYNIERIA CHEMICZNA I PROCESOWA, PATRIARCHAT, URANIDOWATE, WÓŁ, ORZEŁ, NISKOŚĆ, ESPERANTYSTA, KASK WSPINACZKOWY, GLINA ZWAŁOWA, WĘGIEŁ, SITNICZKA SZCZECINOWATA, EKSCYTARZ, WĘGIEL SAPROPELOWY, GENIUSZ, CZTEROWARTOŚCIOWOŚĆ, STAWONOGI, KOSZULKA, SZALEŃSTWO, KULCZYBA, RYJÓWKA ETRUSKA, MODEL AMERYKAŃSKI, PODPINKA, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, TRIADA, SABATARIANIN, BEZPIECZNIK TOPIKOWY, BASISTA, BINDA, ODPÓR, LUZAK, ŚLAD, PŁYWACZEK, UPRZEMYSŁOWIENIE, MYJNIA SAMOCHODOWA, NARZĘDZIE, SKOMPROMITOWANY, TREND HORYZONTALNY, GORYCZKA CHMIELOWA, MENTON, PRZYBYSZ, EUKALIPTUS, ŚRODEK JAJOBÓJCZY, ORCZYK, OBRYWAK, POTENCJAŁ DZETA, PODUSZKA KURTYNOWA, BUŁGARSKI, KRATA KSIĘCIA WALII, PLECHOWIEC, CIAŁO KETONOWE, SZCZEP, KWIAT, MUSICAL, WATAHA, IZOSYLABIZM, ORTALION, TAMANDUA, KARAN, PRZEDPOLE, GRZECH ŚMIERTELNY, BLACKJACK, KOGNITYWIZM, CZŁONEK, KUCHNIA, NOZOLOGIA, BANKIET, BELKOWANIE, MIASTECZKO, ŚRODEK ZNIECZULAJĄCY MIEJSCOWO, GALWEOZAUR, IDENTYFIKATOR, KONWENCJA SUMACYJNA EINSTEINA, ZSTĘPNICA, EFEKT RYGLA, CIECIERZYCA, OBRZYD, GORCZYCZNIK, ZASADA EKSTENSJONALNOŚCI, PODKŁADKA, BRODAWKA, LOGIKA FILOZOFICZNA, NUTACJA, MECZ MIĘDZYPAŃSTWOWY, POPŁOCH, SÓWKA, EKSHIBICJONISTKA, KSENONOWA LAMPA ŁUKOWA, ZYGOTARIANIN, TAŚMA, PUCHAREK, PELEKANIMIM, STAN PSYCHICZNY, KANCONETA, ŚWIADCZENIE RAHABILITACYJNE, KATALIZA, ZEGAR ATOMOWY, CZERWONE ŚWIATŁO, ROK KOŚCIELNY, PALNIK BUNSENOWSKI, ARCHAISTA, CZESKI, ?IZOENZYM.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 20.450 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

RODZAJ CIAŁA KETONOWEGO, ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY POWSTAJE W ORGANIZMIE WSKUTEK UTLENIANIA SIĘ KWASÓW TŁUSZCZOWYCH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: RODZAJ CIAŁA KETONOWEGO, ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY POWSTAJE W ORGANIZMIE WSKUTEK UTLENIANIA SIĘ KWASÓW TŁUSZCZOWYCH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
CIAŁO ACETONOWE rodzaj ciała ketonowego, związek chemiczny, który powstaje w organizmie wskutek utleniania się kwasów tłuszczowych (na 14 lit.)

Definicje krzyżówkowe

CIAŁO ACETONOWE
rodzaj ciała ketonowego, związek chemiczny, który powstaje w organizmie wskutek utleniania się kwasów tłuszczowych (na 14 lit.).

Oprócz RODZAJ CIAŁA KETONOWEGO, ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY POWSTAJE W ORGANIZMIE WSKUTEK UTLENIANIA SIĘ KWASÓW TŁUSZCZOWYCH sprawdź również:

kosmopolityczny ptak nadwodny z rzędu kraskowatych; gniazdo na dnie korytarzy wykopanych w urwistych brzegach; chroniony ,
wymienna część palnika laboratoryjnego lub palnika do spawania, którą zakłada się na rękojeść palnika ,
nieprzemakalna, lekka tkanina używana do wyrobu kurtek lub płaszczy ,
jeden z 16 niemieckich krajów związkowych ,
rodzaj tłustej, wędzonej kiełbasy wytwarzanej z wołowiny i boczku ,
narrator nienależący do świata przedstawionego, opowiadający o nim, ale niebiorący udziału w wydarzeniach, posiadający nieograniczoną wiedzę ,
członkini zakonu żeńskiego ,
instrument irański, rodzaj cymbałów ,
człowiek oceniany bardzo negatywnie (z różnych powodów), nazywany tak, żeby go obrazić ,
zgrubienie pochodzenia naturalnego lub wywołane uderzeniem ,
gaz powstający po burzy ,
gruba i okrągła bateria o napięciu 1,5 V ,
HENAN - prowincja w środkowych Chinach, powierzchnia 167 tys. km2 ,
pojemnik lub naczynie skonstruowane w taki sposób, by zwierzęta - zwykle ptaki - mogły swobodnie pobierać z niego pokarm, który samoczynne opada z zasobnika w miarę jak jest wyjadany przez zwierzęta ,
lekarz dokonujący obdukcji ,
waluta obowiązująca w Turkmenistanie ,
miejsce zmagań Legii i Widzewa ,
miejsce ostrej rywalizacji ,
piec z kociołkami do gromadzenia stopionych metali stosowany w odlewnictwie ,
proszek do pieczenia na bazie wodorowęglanu amonu ,
miasto w Brazylii w stanie Alagoas ,
nazwa zwyczajowa cykloheksanheksolu - cyklicznego sześciowęglowego alkoholu polihydroksylowego posiadającego sześć grup hydroksylowych (cukrol) ,
kulszowy lub wzrokowy ,
program komputerowy służący do zarządzania rozmaitego rodzaju notatkami, kontaktami, terminami czy zadaniami ,
... narciarskie ,
TENT, POKLAT; dach z płótna nad pokładem statku ,
ktoś, kto został znaleziony; najczęściej o dziecku, które porzucili rodzice ,
Manis tricuspis - ssak łożyskowy zaliczany do łuskowców; zamieszkuje lasy deszczowe Afryki, od Senegalu do zachodniej Kenii i na południe do Zambii ,
usunięcie intronów (sekwencji niekodujących) i połączenie eksonów (sekwencji kodujących) z prekursorowego mRNA organizmów eukariotycznych ,
zespół populacji organizmów roślinnych (fitocenoza), zwierzęcych (zoocenoza) i mikroorganizmów (mikrobiocenoza) danego środowiska (biotopu), należących do różnych gatunków, ale powiązanych ze sobą różnorodnymi czynnikami ekologicznymi i zależnościami pokarmowymi, tworzących całość, która pozostaje w przyrodzie w stanie homeostazy (czyli dynamicznej równowagi)

Komentarze - RODZAJ CIAŁA KETONOWEGO, ZWIĄZEK CHEMICZNY, KTÓRY POWSTAJE W ORGANIZMIE WSKUTEK UTLENIANIA SIĘ KWASÓW TŁUSZCZOWYCH. Dodaj komentarz

8-2 =

Poleć nas znajomym:

x