Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: JAKIŚ JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY AFRYKI (W RZECZYWISTOŚCI, W KLASYFIKACJI JĘZYKÓW NIE ISTNIEJE COŚ TAKIEGO JAK JĘZYK AFRYKAŃSKI; NALEŻY TEŻ ZAUWAŻYĆ, ŻE NA TERENIE AFRYKI JEST UŻYWANYCH WIELE JĘZYKÓW Z RÓŻNYCH RODZIN JĘZYKOWYCH)

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

AFRYKAŃSKI to:

jakiś język, którym posługują się mieszkańcy Afryki (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język afrykański; należy też zauważyć, że na terenie Afryki jest używanych wiele języków z różnych rodzin językowych) (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "JAKIŚ JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY AFRYKI (W RZECZYWISTOŚCI, W KLASYFIKACJI JĘZYKÓW NIE ISTNIEJE COŚ TAKIEGO JAK JĘZYK AFRYKAŃSKI; NALEŻY TEŻ ZAUWAŻYĆ, ŻE NA TERENIE AFRYKI JEST UŻYWANYCH WIELE JĘZYKÓW Z RÓŻNYCH RODZIN JĘZYKOWYCH)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 23.643

PRALNIA, PIĘTKA, TEREN ZAKRYTY, TĘTNICA SKRONIOWA, WĄŻ, ZMIANA, FURAŻER, AGNOZJA CZUCIOWA, PROSTOŚĆ, IDEALIZM, ŚLICZNOŚĆ, TELEFON ZAUFANIA, LINGWISTYKA STOSOWANA, NIEWYCZUWALNOŚĆ, ROPUCHA ZIELONA, PRYMITYW, WARIANTYWNOŚĆ, GRUBA KRESKA, TREN, RATOWNICTWO TECHNICZNE, ZARADNOŚĆ, JASKINIA LODOWA, HEAD HUNTER, KOŚCIÓŁ EWANGELICKO-REFORMOWANY, ZWORNIK, GRAMATYKA GENERATYWNA, ANTYCIAŁO, SIŁA, BOHATER POZYTYWNY, SAMOGŁOSKA, BINOKLE, PLEBS, NIESYMPATYCZNOŚĆ, GNIOT, GWIAZDA WOLFA-RAYETA, KOIMEK BEZŁODYGOWY, PRZYTULIA, MEDYCYNA SĄDOWA, GRUSZE EUROPEJSKIE, PLENER MALARSKI, WENESEKCJA, KOPULACJA, HERBATNIK PEŁNOZIARNISTY, FOTOLAB, LECZENIE CHIRURGICZNE, MARUDA, FIKNIĘCIE, USZTYWNIACZ, LATAJĄCY DYWAN, KRZYŻOWANIE SPOJRZEŃ, MORŚWINY, PANTOFAG, PRZYSADKA MÓZGOWA, LINIA, ANGLOARAB SHAGYA, PERŁA URIAŃSKA, GRAF MIESZANY, WYGODNICTWO, LUDZKIE ZOO, CENTRALNE, DEFICYT, MUSZLA, OGRÓDEK JORDANOWSKI, CISOWCE, BARCZATKA GŁOGÓWKA, IZOPRENOID, LABORANT, KOSZATNICZKA POSPOLITA, PROKARBAZYNA, KUZYN, KECZUA, PIJUS, OBJĘTOŚĆ HUBBLE'A, PRZEMYSŁ SPIRYTUSOWY, MARKIZA, ZAZDROŚĆ, MACHANIE RĘKĄ, MIETLORZ, SIEDZISKO, OSTRA REAKCJA NA STRES, MODRAK, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, DIAPAUZA ZIMOWA, MACIERZ KWADRATOWA, WCIOS, RODZAJ NIJAKI, FERETRON, GRECKI, DIABELSKOŚĆ, GRAMATYKA, SAD, WERSJA REŻYSERSKA, ELEKTROLOKACJA BIERNA, EKONOMIA SPOŁECZNA, NIEDOPUSZCZENIE, OSSUARIUM, INTERTEKSTUALNOŚĆ POZORNA, PĘCHERZYCA, SIEDZISKO, OFICER NAWIGACYJNY, MARKETINGOWIEC, ELIMINACJE, FANATYCZKA, HETEROSFERA, AMHARSKI, NIEKROPIEŃ, MERZYK OBRZEŻONY, CYWIL, WAŻNIAK, SĄD OPIEKUŃCZY, BICIE POKŁONÓW, ZGNILIZNA DREWNA, STARA WIARA, CHŁODNICOWIEC, DNI STUDENTA, CHŁONNOŚĆ TURYSTYCZNA, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, BÓBR AMERYKAŃSKI, OKRES OCHRONNY, OGNIK SZKARŁATNY, JODEŁKA, KIEP, CHUJÓWKA, INŻYNIERIA TKANKOWA, KUCHNIA MOLEKULARNA, WSCHÓD, POKUCIE, FUNKCJONALIZM, KURSISTA, SZACHY AKTYWNE, CNOTA, PROSZEK DOVERA, NIERUCHAWOŚĆ, SYSTEM KANCLERSKI, SUPERRAKIETA, WAGON DOCZEPNY, ODĘCIE, LUDEK, NAKIEROWANIE SIĘ, JĘZYK KIRGISKI, BALON, NASADA, HISTORIA SZTUKI, MANAROW, ORZEŁ, TWIERDZENIE ENGELA, PUSTELNIA, PRZETOKOWY, STAN SUROWY, ANTYSZACHY, KOMPENSATOR, GEOGRAF, DOM DZIECKA, WULKAN DRZEMIĄCY, PUSTA STRUNA, PSZCZOŁA ŚRODKOWOAFRYKAŃSKA, ETER, KSYLOFON, DZIWOŻONA, PAŃSTWO W PAŃSTWIE, KARMAN, JEDENASTOZGŁOSKOWIEC, WIEK EMERYTALNY, PODEJRZLIWOŚĆ, NANOHENR, KRATER BOCZNY, WĄSKIE GARDŁO, POKRYCIE, IKROWIEC, UMBRA, PIERŚCIEŃ PRZEMIENNY, FIOŁEK KANADYJSKI, PROTETYKA, AGRANULOCYT, TARANTELA, NEKROFAG, WALTER SCOTT, KURZYSKO, DROŻDŻOWY SYSTEM DWUHYBRYDOWY, HUTTYJSKI, GIMNASTYKA, MĘTNOŚĆ, KLASTER WYDAJNOŚCIOWY, ZNANOŚĆ, KISZKA FASZYNOWA, BANAT, CIELĘCE LATA, MARKETING INWAZYJNY, UPRZEDMIOTOWIENIE, RACHUNEK LAMBDA, CHMURA KŁĘBIASTA, SKRZYŻOWANIE RÓWNORZĘDNE, JĘZYK TAJSKI, SATELITA SZPIEGOWSKI, LIPODYSTROFIA, PRZECIWSTAWIENIE, WODOPRZEPUSZCZALNOŚĆ, KONSERWACJA, STOPA, MIKROFON KWASOWY, NIEBYWAŁOŚĆ, NIEDOKOŃCZONOŚĆ, ZBRODNIARZ WOJENNY, OPINIA, ZNACZENIE, KOŃ ARDEŃSKI, TURAS, DOLAR ANTARKTYKI, STRZELNICA, MIKSER PLANETARNY, CHROMATOGRAFIA GAZOWA, ŁUPEK, OCHRONA UZDROWISKOWA, WROSTEK, CUKIER MLEKOWY, BILBIL, RUCH JEDNOSTAJNY, FIZYKA PLAZMY, PRZESTRZEŃ FUNKCYJNA, ŻÓŁW CZERWONOGŁOWY, IDEALIZM OBIEKTYWNY, NEUTRALIZM, ARABESKA, RZUT WOLNY, CUMMINGS, KRÓCIEC, OGNIWO SREBROWE, DOSTĘP WARUNKOWY, ŻARŁACZ GALAPAGOSKI, CIUPAGA, ZNACZNIK, SHAKER, PUNKT APTECZNY, IZOENZYM, PODCIEP, AFAZJA, POLIMORFIZM, KRYTERIUM ULICZNE, JAGIELLON, DYFERENCJACJA SPOŁECZNA, MOTYL, BYTOMKOWIEC, DROGA ŻELAZNA, STREFA NUMERACYJNA, WYLĘG, POSUWISTOŚĆ, SIEDMIOBÓJ, WIEK PRODUKCYJNY, TRASZKA SARDYŃSKA, POLIGAMIA, STĘP, OSZAST, LUSTRATOR, SKÓRNIK, ZGODNOŚĆ MOTYWACJI, PIANOLA, KUKLIK SZKARŁATNY, KRZYWA PODAŻY, PORWAK, MALKONTENCTWO, KOSMOS, NIEDOŁĘSTWO, WZNIOS, SKORPIONY, HALO, SZACHY TRZYOSOBOWE, KOSZT POSZUKIWANIA INFORMACJI, PAROPRZEPUSZCZALNOŚĆ, MAMUT CESARSKI, REFERENDUM LOKALNE, REGLAN, JĘZYK, ATMORADIOGRAF, MASA SPOCZYNKOWA, OSTATECZNOŚĆ, BURZA, PIERNIKARZ, PALMA, PSYCHOLOGIA TEORETYCZNA, FAJKA POKOJU, ZGROMADZENIE ZAKONNE LAICKIE, PLANISFERA, SKROMNOŚĆ, BLOK STARTOWY, JEDNOSTKA TAKTYCZNA, TŁO, ŁAŃCUSZEK, RONDO, ROZBÓJNIK, WYMOWNOŚĆ, NIEUBŁAGALNOŚĆ, STYL WILHELMIŃSKI, MIĘKKI RESET, ARIZONAZAUR, DAWNOŚĆ, KOSZT KOMPARATYWNY, PAŃSTWO PALEOTROPIKALNE, PATRYCJAT, IMMUNOCHEMIA, WYPADEK DROGOWY.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 23.643 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżówki dla opisu: jakiś język, którym posługują się mieszkańcy Afryki (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język afrykański; należy też zauważyć, że na terenie Afryki jest używanych wiele języków z różnych rodzin językowych), jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: JAKIŚ JĘZYK, KTÓRYM POSŁUGUJĄ SIĘ MIESZKAŃCY AFRYKI (W RZECZYWISTOŚCI, W KLASYFIKACJI JĘZYKÓW NIE ISTNIEJE COŚ TAKIEGO JAK JĘZYK AFRYKAŃSKI; NALEŻY TEŻ ZAUWAŻYĆ, ŻE NA TERENIE AFRYKI JEST UŻYWANYCH WIELE JĘZYKÓW Z RÓŻNYCH RODZIN JĘZYKOWYCH) to:
Hasło Opis krzyżówkowy
afrykański, jakiś język, którym posługują się mieszkańcy Afryki (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język afrykański; należy też zauważyć, że na terenie Afryki jest używanych wiele języków z różnych rodzin językowych) (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

AFRYKAŃSKI
jakiś język, którym posługują się mieszkańcy Afryki (w rzeczywistości, w klasyfikacji języków nie istnieje coś takiego jak język afrykański; należy też zauważyć, że na terenie Afryki jest używanych wiele języków z różnych rodzin językowych) (na 10 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x