TEREDO NAVALIS - INWAZYJNY GATUNEK MAŁŻA BLASZKOSKRZELNEGO Z RODZINY ŚWIDRAKOWATYCH, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ ZDOLNOŚCIĄ TRAWIENIA CELULOZY - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

ŚWIDRAK to:

Teredo navalis - inwazyjny gatunek małża blaszkoskrzelnego z rodziny świdrakowatych, charakteryzujący się zdolnością trawienia celulozy (na 7 lit.)ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC to:

Teredo navalis - inwazyjny gatunek małża blaszkoskrzelnego z rodziny świdrakowatych, charakteryzujący się zdolnością trawienia celulozy (na 17 lit.)ŚWIDRAK OKRĘTOWY to:

Teredo navalis - inwazyjny gatunek małża blaszkoskrzelnego z rodziny świdrakowatych, charakteryzujący się zdolnością trawienia celulozy (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: ŚWIDRAK

ŚWIDRAK to:

Teredo navalis - inwazyjny gatunek małża blaszkoskrzelnego z rodziny świdrakowatych, charakteryzujący się zdolnością trawienia celulozy (na 7 lit.)ŚWIDRAK to:

małż morski o robakowatym ciele i drobnej muszli; szkodnik w portach (na 7 lit.)ŚWIDRAK to:

... okrętowiec, małż (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TEREDO NAVALIS - INWAZYJNY GATUNEK MAŁŻA BLASZKOSKRZELNEGO Z RODZINY ŚWIDRAKOWATYCH, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ ZDOLNOŚCIĄ TRAWIENIA CELULOZY". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 22.347

RZUT PROSTOKĄTNY, EKSPERIENCJA, RAJTARIA, SOSNA MEKSYKAŃSKA, OBROSTKA LETNIA, SŁAWIANIN, MARUDA, CYPRYS ARIZOŃSKI, WAŁ, KRAKWA, HARROD, PAJAC, STRZELNICA, MAGICZNOŚĆ, WSPÓŁDŹWIĘCZNOŚĆ, TRZMIEL WIELKI, SEKWOJA WIECZNIE ZIELONA, TŁUSTOGON AFRYKAŃSKI, PIŻMAK AMERYKAŃSKI, ŻACHWY, MOCZARA, ACENA BUCHANANA, BOCZNOTRZONIEC SKUPIONY, SZYB WINDOWY, KRZYŻAK ROGATY, GAWRON, STREFA PERYGLACJALNA, KOMPUTEROWIEC, KORONA CIERNIOWA, PIĘCIORNIK, ARENGA, CZAPLA RAFOWA, TERMINAL NAFTOWY, CZAPLA ŁUPKOWATA, BANKSTER, POMURNIK, CHORIAMB, TUALETA, CHOMIK BAŁKAŃSKI, MAILOWANIE, KOSTUREK, USIŁOWANIE, KORMORAN OLIWKOWY, ŁOWIK, AKANT, DOLAR FIDŻI, DOPUST, ŁUSECZNICA FITZINGERA, KĄPIEL, JESIOTR JEZIORNY, KRÓLIK FLORYDZKI, WŁÓKIENKO, CHRZĘSTNOSZKIELETOWE, ATRAPA, ŁOSZAK, LIS WORKOWATY, SNICKERS, GRYM, PODEJŹRZON POJEDYNCZY, CHELODYNA ROTIAŃSKA, GNIOT, EFEKT RYGLA, SEPARACJONIZM, KANNA, EKSTRAPOLACJA TRENDÓW, BUJANKA WIĘKSZA, ANAMNEZA, WĘDRÓWKA, PUNKT RÓWNONOCNY, RZEŻUSZNIK, KOMPANIA, KASZALOT, ANTOCYJANIDYN, JAŹWIEC, STARORAKI, JASKINNICA FRANCUSKA, RECESJA LODOWCA, KUKLIK, CYNODONTY, AUTOTELICZNOŚĆ, PLATYCERIUM WIDLASTE, QUETZAL, KOMENSALIZM, TRYCZNIK, PSIZĄB BIAŁAWY, ŚWIATŁO ZIELONE, KOLCOPIÓREK BRĄZOWY, MALARSTWO OLEJNE, ARCHIWISTA, PRZĘDZIOREK SOSNOWIEC, MODULACJA JEDNOWSTĘGOWA, MIODÓWKA OLIWKOWA, ODPORNOŚĆ, HEGEL, KOSTIUMERNIA, ROLNICA, TRZMIELOJAD, DŻIN, SYDERYT, ŁUSKIEWNIK, SROKA, JAŁOWIEC CHIŃSKI, TRWOŻNICA POSPOLITA, ANOMALIA POLANDA, MARCELIN, SKURCZ, FOREMKA, KOŁO SEGNERA, BLOK, ZEGAR WODNY, ZIMOWIT MIESZAŃCOWY, PETREL MADERSKI, REGENERACJA, ROZŁUPEK WIOTKI, SOSNA ŻÓŁTA, FUNKCJA NAZWOWA, PRĘDKOŚĆ ŚWIATŁA W OŚRODKU MATERIALNYM, ŻYWICZLIN, LICZBA POJEDYNCZA, PILOT DOŚWIADCZALNY, CHOROBA SIEMERLINGA-CREUTZFELDTA, ZSTĘPNICA, KATTA, PALEOTERIOLOGIA, DEPOZYCJA, PRĄTNIK BAGIENNY, SENTYMENT, KRET SZCZOTKOOGONIASTY, WOLA, PERIODONTOLOGIA, CEBULA, BEZTORBIKOWATE, ŚWIERZBOWIEC KOCI, SNYCERZ, JEDWABNICA PŁOWOBRZUCHA, SZAMKA, KROKODYL JOHNSTONA, RECEPTA PUNKTOWA, PROBLEM, FUNKIA FALISTA, SZPARAGÓWKA, PTASZNIK ŚNIEŻNY, SZATANKA, IMMUNOLOGIA, TKANKA MIĘŚNIOWA, CHRZAN, TETRA TĘCZOWA, GŁOWIENKA PRERIOWA, WYKLINA WIOTKA, SIŁACZ, STÓŁ MONTAŻOWY, DOWÓD NIEKONSTRUKTYWNY, MECHANIK POKŁADOWY, FONDUE SEROWE, NORNIK PÓŁNOCNY, TRZMIELEC PÓŁNOCNY, UTATSUZAUR, NIEMIECKI, FANFARZYSTA, OBROŻA, CZŁOWIEK, ENDYWIA, SKRZYDLIK PAPROCIOWATY, POMURNIK, ŻARNOWIEC, FILOLOGIA, DRUK ROZSTRZELONY, PONDERABILIA, CHABER, PANTERKA, ZASIĄG, DZIAD, RAKI, BILBIL BRĄZOWY, AUTONOMIZOWANIE SIĘ, ALKANNA BARWIERSKA, ZROBIENIE NA ODPIERDOL SIĘ, ALKANNA, KOPALINA SKALNA, OMOMIŁEK, PODŁOŻE GRUNTOWE, WANGA HAKODZIOBA, SIEDEMNASTKA, ALBATROS CIEMNOSKRZYDŁY, KLIPA, WZORNIK, KARDIOLOGIA, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, MAJOWY PRACOWNIK, KUKIEL KARŁOWATY, GŁUPEK, KRYSTALOCHEMIA, PETREL CZARNOSKRZYDŁY, PISARZ, ZATYCZKA DO USZU, OCZYSZCZALNIK, LEK PRZECIWWIRUSOWY, ORZECH WŁOSKI, RÓWNOWAŻNIK TROTYLOWY, NIEŚMIAŁOŚĆ, KOŃCZYNA GÓRNA, NUŻENIEC KOŃSKI, ŻABA BAGIENNA TASMAŃSKA, PRZEDMIOT ORTOPEDYCZNY, TURNICA, ŻYCZLIWY, ŻOŁDAK, LORI KUKANG, SŁOMIANY ZAPAŁ, PAWIAN NIEDŹWIEDZIOWY, NAWAŁNIK RELIKTOWY, STRUMYCZNIK, USZYSKO, WEZWANIE, KARKAS, SIATECZNICA OKAZAŁA, PRZESIĘK, KLASTER DYSKOWY, PAS WŁĄCZENIOWY, PIĘCIORNIK GRZEBIENIASTY, MIODOJADEK ŁUSKOGŁOWY, CZAPLA ZŁOTAWA, KECZUOWIE, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, PRZĘŚL DWUKŁOSOWA, ADMINISTRATYWISTA, PRÓCHNICZEK WĄSKOLISTNY, BILBIL ANDAMAŃSKI, CIĄGOTY, ŁOŻYSKO, PUNKT ROSY, POTŁUMEK ZIELONAWY, PARTNERKA, KLEMATIS, MIKROSKOP SIŁ ATOMOWYCH, SCHRONISKO, BIBLIOTEKA, EUKALIPTUSOWCZYK PURPUROWY, ORONTIUM, KRZYŻYK, HALOGENOWODÓR, KODIEUM PSTRE, KOŃ ZIMNOKRWISTY, CHROMANIE PRZESTANKOWE, KRASNOGONKA KRÓTKODZIOBA, PLURALISTA, CAŁUSEK, CZARCIUK, MASTURBACJA, SPRAWIEDLIWOŚĆ SPOŁECZNA, LORA KARMAZYNOWA, ŚWIDER, MACH, ESPARTO, PRANKO, CZARECZNIK ZAOSTRZONY, NUŻENIEC KRÓLICZY, LIRA KORBOWA, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, TRZMIEL WĄSKOPASKOWY, PRĄD GALWANICZNY, ZAPOJA, KRAŚNIK PIĘCIOPLAMEK, TAMARINA, NERECZNICA SAMCZA, GOŹDZIEŃCZYK WYPRĘŻONY, DZIWOOK KORALOWY, LIRA, DOGMAT, ZGORZEL GAZOWA, KOLONIA, OWCA FRYZYJSKA, POMELO, WIEK DOJRZAŁY, SKALNIK DROBNY, SZUMOWINA, POTRZEBA, MYDŁOKA, ZDROJEK, TURECKI, FILEMON CIEMNY, KUKLIK POSPOLITY, KURATORKA, LEMUR CZERWONOBRZUCHY, SKĄPOKOLEC MALAJSKI, KORAL SZLACHETNY, EUPELYKOZAURY, PINANG, DUJKER ZEBROWATY, KOMETA, AEROZOL BIOLOGICZNY, TECHNIKA ANALOGOWA, PRZEWÓD, LENIWCOWATE, ZWÓJKA, ŻARŁACZ TĘPOGŁOWY, BUREK, STRZEMIĄCZKO, MIŁOŚĆ, ?RUDZIANKA WIELKA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 22.347 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TEREDO NAVALIS - INWAZYJNY GATUNEK MAŁŻA BLASZKOSKRZELNEGO Z RODZINY ŚWIDRAKOWATYCH, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ ZDOLNOŚCIĄ TRAWIENIA CELULOZY się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: TEREDO NAVALIS - INWAZYJNY GATUNEK MAŁŻA BLASZKOSKRZELNEGO Z RODZINY ŚWIDRAKOWATYCH, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ ZDOLNOŚCIĄ TRAWIENIA CELULOZY
HasłoOpis hasła w krzyżówce
ŚWIDRAK Teredo navalis - inwazyjny gatunek małża blaszkoskrzelnego z rodziny świdrakowatych, charakteryzujący się zdolnością trawienia celulozy (na 7 lit.)
ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC Teredo navalis - inwazyjny gatunek małża blaszkoskrzelnego z rodziny świdrakowatych, charakteryzujący się zdolnością trawienia celulozy (na 17 lit.)
ŚWIDRAK OKRĘTOWY Teredo navalis - inwazyjny gatunek małża blaszkoskrzelnego z rodziny świdrakowatych, charakteryzujący się zdolnością trawienia celulozy (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

ŚWIDRAK
Teredo navalis - inwazyjny gatunek małża blaszkoskrzelnego z rodziny świdrakowatych, charakteryzujący się zdolnością trawienia celulozy (na 7 lit.).
ŚWIDRAK OKRĘTOWIEC
Teredo navalis - inwazyjny gatunek małża blaszkoskrzelnego z rodziny świdrakowatych, charakteryzujący się zdolnością trawienia celulozy (na 17 lit.).
ŚWIDRAK OKRĘTOWY
Teredo navalis - inwazyjny gatunek małża blaszkoskrzelnego z rodziny świdrakowatych, charakteryzujący się zdolnością trawienia celulozy (na 15 lit.).

Oprócz TEREDO NAVALIS - INWAZYJNY GATUNEK MAŁŻA BLASZKOSKRZELNEGO Z RODZINY ŚWIDRAKOWATYCH, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ ZDOLNOŚCIĄ TRAWIENIA CELULOZY sprawdź również:

toyota z modelu Avensis ,
zespół danych umieszczonych na karcie tytułowej i w metryce książki, zawierający nazwisko autora, tytuł, tom, miejsce i rok wydania oraz instytucję wydawniczą lub drukarnię ,
jednoroczna roślina warzywna z rodziny złożonych uprawiana dla jadalnych liści ,
organ władzy w dwuizbowym parlamencie, sądzie (np. Sądzie Najwyższym) lub innej instytucji wykonującej władzę ,
gra dwóch drużyn polegająca na przetaczaniu ogromnej piłki do bramki przeciwnika, może być rozgrywana konno ,
sam jak ... w płocie ,
dział nauki o literaturze, którego zadaniem jest porównanie utworów należących do literatur różnych narodów oraz wpływów i zależności w literaturze światowej; nowoczesna komparatystyka zajmuje się także badaniem związków pomiędzy literaturą a innymi dziedzinami sztuki, np. muzyką, malarstwem, filmem, a także przekładami ,
Suillus grevillei (Klotzsch) Singer - gatunek grzyba z rodziny maślakowatych; dość szeroko rozprzestrzeniony: występuje w Europie, Ameryce Północnej, Afryce Północnej i w Australii, w Polsce jest pospolity, szczególnie w górach ,
znane warzywo, nowalijka o lekko piekącym smaku; zgrubiały korzonek (bulwa) rośliny o tej samej nazwie ,
forma wynagrodzenia, zapłata otrzymywana za każdy dzień pracy ,
nazwa, która może stać w podmiocie i orzeczeniu zdania o postaci „A jest B” oraz w intencji mówiącego odnosi się dokładnie do jednego przedmiotu) ,
wagon przeznaczony do obsługiwania technicznego infrastruktury i innych zadań ,
ośrodek sportów zimowych w Szwajcarii w Alpach Pennińskich ,
Ampelosaurus - rodzaj opancerzonego zauropoda z rodziny tytanozaurów; żył w epoce późnej kredy na terenach współczesnej Europy ,
uczeń gimnazjum ,
wiadomość tekstowa publikowana na Twitterze ,
zakończenie znajomości z kimś, porzucenie kogoś ,
zator na drodze ,
zjawisko fizyczne zmiany potencjału elektrody na większy niż jej potencjał równowagowy ,
duży zamknięty kołowy pojazd konny (przeważnie cztero- lub sześciokonny) używany od połowy XVI wieku do połowy XIX wieku do przewozu pasażerów i przesyłek pocztowych na stałych trasach obsługiwanych według ustalonego rozkładu jazdy ,
malec (pot.) ,
roślina zbożowa z rodziny traw, uprawiany w strefie monsunowej ,
sposób serwowania posiłków w hotelach, rzadziej restauracjach, polegający na udostępnieniu gościom kilkunastu potraw, z których mogą oni ułożyć pełny posiłek z uwzględnieniem własnych upodobań kulinarnych i dietetycznych ,
pałeczka z kruchego ciasta podawana do zup, bulionów, barszczu ,
wyraz braku kontaktu z rzeczywistością, bycia myślami daleko ,
rogacz z Laponii ,
potrawa (najczęściej słodka) spożywana zazwyczaj na zakończenie posiłku głównego lub na podwieczorek czy drugie śniadanie ,
dzielnica Nowego Jorku ,
ćwiczenia wojskowe mające na celu wyuczenie zasadniczej postawy wojskowej żołnierza lub oddziału, oddawania honorów, operowania bronią i sprzętem, itp ,
ornament w formie laski oplecionej liśćmi

Komentarze - TEREDO NAVALIS - INWAZYJNY GATUNEK MAŁŻA BLASZKOSKRZELNEGO Z RODZINY ŚWIDRAKOWATYCH, CHARAKTERYZUJĄCY SIĘ ZDOLNOŚCIĄ TRAWIENIA CELULOZY. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x