ZAKŁAD I PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE ZAJMUJĄCE SIĘ EKSPLOATACJĄ KOPALIN UŻYTECZNYCH, NP. WĘGLA, ROPY NAFTOWEJ, SIARKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOPALNIA to:

zakład i przedsiębiorstwo górnicze zajmujące się eksploatacją kopalin użytecznych, np. węgla, ropy naftowej, siarki (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOPALNIA

KOPALNIA to:

niewyczerpane źródło czegoś, zazwyczaj wartościowego (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAKŁAD I PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE ZAJMUJĄCE SIĘ EKSPLOATACJĄ KOPALIN UŻYTECZNYCH, NP. WĘGLA, ROPY NAFTOWEJ, SIARKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.798

POCZTA PRZYCHODZĄCA, EN GRISAILLE, PRAWORĘKI, NARZĘDZIE, NAPAD, WRZĘCHY, NAMOLNOŚĆ, NIEWYPŁACALNOŚĆ, BRUZDKOWANIE, PARKIETAŻ PENROSE'A, SZKŁO Z MURANO, AMORTYZACJA PODATKOWA, PRZERABIACZ, WIECZNE NIEODDANIE, BIOLA, DRUGA BRODA, PAMPA, KONCENTRACJA, KUC MERENS, MECHANIKA STATYSTYCZNA, REMINISCENCJA, CIĄGNIK PÓŁGĄSIENICOWY, KOMIK, MAGNESIK, KABARET, KACAPSKI, PALEOBOTANIKA, PEBA, BŁONICA GARDŁA, STANDARDBRED, OUTSIDER, LOTOS, AZYL, DOLAR FIDŻI, TABLICA PRAWDY, ETNOPSYCHOLOGIA, SAROS, MIRA, GAZ KOKSOWNICZY, STACJA KOPULACYJNA, WĄŻ OSTROGŁOWY, NEWTON, MACHNIĘCIE KOZŁA, ZWROT, GOŁĘBICA, BAZOFIL, KANAŁ PÓŁKULISTY, EGOCENTRYZM, KOPALINA SKALNA, LAK, NEGACJONISTA, POWIĄZANIE, DŻET, SPIĘTRZENIE, PRZECIWLEGŁOŚĆ, CIASNOTA, GRZYBEK JAPOŃSKI, SYSTEM NICEJSKI, CHRZĘSTNIAKOWATOŚĆ ŚRÓDKOSTNA, OSŁONKA, WODOCIĄGOWNIA, OSMOZA, ZODIAK, POSTĘPOWANIE SĄDOWOADMINISTRACYJNE, STÓŁ MONTAŻOWY, NADCIŚNIENIE TĘTNICZE, POTWÓR, KOŃ KLADRUBSKI, PRZYPŁYW, MAFIJNOŚĆ, POLIMORF, CHOPINISTKA, FRYZJERNIA, FARMA, KRYKIET, KROKIET, ZESPÓŁ ISAACSA-MERTENSA, ADŻAPSANDALI, GAZ ZIEMNY, ORIJA, LODOWIEC HIMALAJSKI, ŻUK, ROCZNIKARZ, SZPRYCKA, ENERGETYKA WODNA, OCIEKACZ, TAMANDUA, SUNDAJCZYK, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, SUCHORYT, ARCUS TANGENS, WARUNKOWANIE, SHORT-TRACK, TOŻSAMOŚĆ PŁCIOWA, OPONA, PĘDNIK AZYMUTALNY, ROLADA, ANTYNATURALIZM, OPIEKA PALIATYWNA, GASIWO, ARTROZA, ZAPALNIK ZBLIŻENIOWY, TECHNIKA KLASYCZNA, ZNAMIĘ BECKERA, GÓRNICTWO OTWOROWE, AMH, TAMILSKI, OFIARA, MECHANIZM KRZYWKOWY, SKOCZNIA NARCIARSKA, CHOROBA SCHILDERA, GASKONADA, GEN SPRZĘŻONY, SANATORIUM UZDROWISKOWE, TOROS, ROMANISTYKA, DOSTĘP, ZMIERZCH CYWILNY, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, POŻAREK, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, KONDENSATOR DOSTROJCZY, VIP, OBIPIĘTA, CERKIEWNY, METAMERIA, SŁUŻBA, MIKROWENTYLACJA, HIEROGLIFY, FEBRA, NAUKI GEOLOGICZNE, ZGNIŁY KOMPROMIS, PROTOBUŁGARSKI, REWANŻ, KASKADA, ZWÓJ RDZENIOWY, OFICER ASTRONAWIGACYJNY, ŚCIANA OGNIOWA, MATEMATYK, GEREZA KRÓLEWSKA, SKOMPROMITOWANY, WSPÓŁZAWODNICTWO, LIRYKA BEZPOŚREDNIA, SOPEL, ESPERANTYSTA, SIŁOWNIA, KUBAS, KOLOKACJA, NIEUCHWYTNOŚĆ, ABISAL, SYNTAKTYK, FAŁSZYWY PROROK, DYSRUPCJA, BRYZG, PARZYSTOŚĆ, WŁÓKA, BIEGUN, RAMIĘ, AHISTORYZM, CHWILÓWKA, IMPRESYJNOŚĆ, KUJNOŚĆ, NATURALIZM, KOŃCZYNA, PAS, ODWAPNIENIE, TREN, STAWONOGI, REGIONALISTA, ROPOMOCZ JAŁOWY, WCIĄGARKA, METAMORFIZM WSTECZNY, ANGLOSASKI, FIZJOLOGIA PATOLOGICZNA, CIAŁO SZTYWNE, TĘŻYCZKA, NIEKONSEKWENTNOŚĆ, WÓZEK, SZABROWNIK, WALIDACJA, CZARNY KARZEŁ, ANTYWESTERN, DOWÓD NIE WPROST, KORONIARZ SERCATY, POPRZEDNICA, SILNIK DWUPRZEPŁYWOWY, GRUBA ZWIERZYNA, RYNEK HURTOWY, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, WIELKI PIEC, OKULARY, BAGPIPE, DRĘTWA, SZKARŁUPNIE, WIHAJSTER, BEZWYZNANIOWIEC, DYSTRYBUCJA KOMPLEMENTARNA, CHOROBA ZAKAŹNA, GEOGRAFIA ROŚLIN, BEZDOTYKOWIEC, PROPAGACJA, TEBY, KOMERAŻ, JEZIORO EKSTRAGLACJALNE, SENAT, APIKOMPLEKSY, RYM ŻEŃSKI, SPAWALNIK, ISLAMISTA, PIERWOTNA JAMA CIAŁA, KNAJPA, KODYFIKATORKA, MOC, POWIEŚĆ EDUKACYJNA, CYKL MIESIĘCZNY, ŚWIADOMOŚĆ SPOŁECZNA, BIERNY OPÓR, MIĘSIEŃ DWUGŁOWY, HIPNOTYK, SCHOWEK, BATALION, ROSA, WIZA IMIGRACYJNA, POŻYTECZNY IDIOTA, PODWÓJ WIELKI, BOLA, WIROWOŚĆ, CZERWONA FALA, PILAT, PRÓŻNIAK, GALARETKA, POMPIER, ROZRABIACZ, WASZA PRZEWIELEBNOŚĆ, WĘDZIDŁO MIEDZIANE Z ROLKAMI, ATOPINA, ENCYKLOPEDYSTA, IMMUNOLOGIA, OFICYNA DRUKARSKA, KLASA, LOGOPEDKA, RUCH JEDNOSTAJNIE PRZYŚPIESZONY, CHIROPTEROLOG, DRAPIEŻCA, KISZKA FASZYNOWA, ZASTAWKA MITRALNA, DRĄGOWINA, NERWIAK WĘCHOWY ZARODKOWY, BEZPOWROTNOŚĆ, RURKOZĘBNE, NADCIEKŁOŚĆ, GŁUPTAK BIAŁY, AUDIOTEKST, HAWAJSKI, ORNITOLOG, KAZAMATA, SIEĆ WAN, SYGNIFIKATOR, PRZEMYSŁ NAFTOWY, WĘZEŁ CIEPLNY, KASZANA, MASŁO, CHOROBA UNVERRICHTA-LUNDBORGA, WLANIE SIĘ, SZARPANINA, SIŁA NOŚNA, GASTROENTEROLOGIA, MISIO, NASIENNIK, PODGÓRZE, OLEJ ARACHIDOWY, GORĄCY PIENIĄDZ, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, BIOSFERA, PREZYDENCJALIZM, ZASTÓJ ŻYLNY, DZIAŁ OSOBOWY, DZIEDZICZENIE POZAJĄDROWE, FILOLOGIA ROMAŃSKA, USZKO, PRZEKUPKA, WZDĘCIE, RUGBY, LIEBERMANN, WYPAŁ, CZASOPISMO TEMATYCZNE, KOŃ KABARDYŃSKI, UCHWYT NOŻOWY, KRATER, PUCHAREK, PRZYSTAWCA, SAPONINA, POWTÓRZENIE, GRUPA NILPOTENTNA, CYBERPANK, OPROWADZACZKA, MORZE MIĘDZYKONTYNENTALNE, GARNIZON, DESKRYPCJA OKREŚLONA, ?PAULINIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.798 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAKŁAD I PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE ZAJMUJĄCE SIĘ EKSPLOATACJĄ KOPALIN UŻYTECZNYCH, NP. WĘGLA, ROPY NAFTOWEJ, SIARKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZAKŁAD I PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE ZAJMUJĄCE SIĘ EKSPLOATACJĄ KOPALIN UŻYTECZNYCH, NP. WĘGLA, ROPY NAFTOWEJ, SIARKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOPALNIA zakład i przedsiębiorstwo górnicze zajmujące się eksploatacją kopalin użytecznych, np. węgla, ropy naftowej, siarki (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOPALNIA
zakład i przedsiębiorstwo górnicze zajmujące się eksploatacją kopalin użytecznych, np. węgla, ropy naftowej, siarki (na 8 lit.).

Oprócz ZAKŁAD I PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE ZAJMUJĄCE SIĘ EKSPLOATACJĄ KOPALIN UŻYTECZNYCH, NP. WĘGLA, ROPY NAFTOWEJ, SIARKI sprawdź również:

schronienie zwierzęce, różnego typu konstrukcja, która służy zwłaszcza jako miejsce wylęgu i odchowywania młodych ,
pierwszy skrzypek w zespole kwartetu smyczkowego ,
miasto w Niemczech (Bawaria) na płn. od Norymbergii, przemysł elektrotechniczny (siedziba firmy Siemens) ,
pozioma belka drewniana układana na górnej części muru budynku, stanowiąca oparcie dla dźwigarów dachowych ,
metoda obliczania pól figur geometrycznych oparta na wpisywaniu w daną figurę geometryczną ciągu figur o znanych polach ,
bardzo dużo ,
gatunek grzybów z rodziny maślakowatych (Suillaceae) ,
rodzaj kawy parzonej metodą przelewową za pomocą prostego zaparzacza ,
gdański architekt i rzeźbiarz (1660-1714), wybitny reprezentant baroku ,
inna nazwa czernidłaka kołpakowatego ,
z uczuciem, z ekspresją o piwie ,
środek magnesu, w którym pole magnetyczne się równoważy ,
drewniany instrument perkusyjny; kołatka, korytkowa ,
operator wiertarki ,
koparka wielonaczyniowa, której naczynia podczas pracy poruszają się w płaszczyźnie poprzecznej w stosunku do kierunku jazdy ,
członek CHrześcijańskiego Zboru Świadków Jehowy, głoszący, że jedynym Bogiem jest Jehowa (Jahwe) i wieszczący jego rychłe objęcie władzy nad światem ,
zróżnicowany fenotypowo zespół wad wrodzonych wywołany delecją krótkiego ramienia chromosomu 18 ,
ścieg w postaci oczek zazębiających się po lewej stronie materiału ,
twórczość Moliera, zbiór jego wszystkich komedii ,
pozaukładowa jednostka masy przyjęta do pomiaru wyporności okrętów w traktacie waszyngtońskim ,
była waluta Łotwy ,
miasto w Tanzanii, port nad Oceanem Indyjskim ,
wjazdu lub palenia ,
pani z egipskiej metropolii ,
oficjalny tytuł monarszy niektórych panujących książąt niemieckich, od XV w. tytuł arystokratyczny nadawany wyłącznie książętom austriackim z Domu Habsburgów ,
Myrmica ruginodis - gatunek mrówki z podrodziny wścieklic; gatunek północnopalearktyczny ,
błąd np. w liczeniu ,
jednostka zdawkowa w Chorwacji; 1/100 kuny ,
część psalmu ,
cząstka elementarna pośrednicząca w oddziaływaniach słabych, wymieniana przez elektrony, neutrina i inne cząstki oddziałujące oddziaływaniem słabym podczas zderzeń

Komentarze - ZAKŁAD I PRZEDSIĘBIORSTWO GÓRNICZE ZAJMUJĄCE SIĘ EKSPLOATACJĄ KOPALIN UŻYTECZNYCH, NP. WĘGLA, ROPY NAFTOWEJ, SIARKI. Dodaj komentarz

4+4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast