OGRANICZENIE, KTÓRE SPRAWIA, ŻE CZŁOWIEK CZUJE SIĘ, JAKBY TKWIŁ W SYTUACJI BEZ WYJŚCIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KLESZCZE to:

ograniczenie, które sprawia, że człowiek czuje się, jakby tkwił w sytuacji bez wyjścia (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KLESZCZE

KLESZCZE to:

przyrząd medyczny, wykorzystywany podczas operacji, służący do chwytania i przytrzymywania części ciała (na 8 lit.)KLESZCZE to:

w konstrukcjach drewnianych stężenie złożone z dwóch równoległych elementów (na 8 lit.)KLESZCZE to:

fortyfikacja murowana lub ziemna, składająca się z dwóch ramion, stykających się ze sobą pod kątem rozwartym i zwróconych w kierunku przedpola (na 8 lit.)KLESZCZE to:

odnóże u niektórych stawonogów (na 8 lit.)KLESZCZE to:

Ixodoidea syn. Ixodides - grupa umowna lub nadrodzina roztoczy (na 8 lit.)KLESZCZE to:

narzędzie rzemieślnicze, służące do chwyania i przytrzymywania przedmiotów (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "OGRANICZENIE, KTÓRE SPRAWIA, ŻE CZŁOWIEK CZUJE SIĘ, JAKBY TKWIŁ W SYTUACJI BEZ WYJŚCIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.036

BRETOŃSKI, KOCIEŁ, ROK OBROTOWY, LAOSYJCZYK, STAN, CHOROBA KESONOWA, TRAWERS, KABINA RADIOWA, TRZY KARTY, PASCHA, REFLEKTOR, EWANIELIA, PRZYZWOITOŚĆ, PINCZER, POPLECZNICTWO, WYRAJ, TAJEMNICA, SZAROZIEM, DAR, DRYL, WSKAŹNIK UBÓSTWA, INTERWAŁ, ROZPRAWKA, NIEGOŚCINNOŚĆ, PLENNOŚĆ, FALA, PSYCHIATRIA, FILOLOGIA CHORWACKA, WŚCIEKLICE, MĘŻCZYZNA, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, DACH NAMIOTOWY, BRZĘKACZ, DZBANEK DO ŚMIETANY, ZESTRÓJ, COKÓŁ, CZECH, SZCZELINA LODOWCOWA, WĘZEŁ ZARODKOWY, NOC, MLEKO, KOBIETA SPOD LATARNI, POCZEKALNIA, OTWORZENIE SERCA, BRYZOMANCJA, USTNOŚĆ, NEOFITA, PLACÓWKA RESOCJALIZACYJNA, CANZONETTA, ZŁOŻE GRUNTOWE, GŁOSKA USTNA, WIAROŁOMSTWO, WSPOMNIENIE, DEFINIENDUM, PROZODIA, KOŃ FIŃSKI, BALSAM, KOMUNIKATYWNOŚĆ, MŁAK, GRUBA KRESKA, ODPÓR, KALKA, FILEMON BIAŁOSZYI, LOGIZACJA, ORANT, HOBBY, FIKCJA LITERACKA, WISKOZA, ŚWIAT DYSKU, STARA MALEŃKA, ŚNIEG, CHMURA NISKA, HULMAN SZARY, PULPIT, HARMONIJKA USTNA, SZKOŁA SPECJALNA, STEREOIZOMER, CHOROBA UHLA, KUWERTURA, EKSPEDYTURA, SYNEREZA, UPADŁOŚĆ KONSUMENCKA, JĘZYK, BEDŁKA FIOLETOWA, STWORZENIE, PRZEWÓD PÓŁKOLISTY, ZBOŻE, EKSHIBICJONISTKA, RUTYNIARZ, BLUES, LABORKA, PANORAMA, ELF, PRZEKŁADANIEC, ŻABA NILOWA, SPICZAK, BUTERSZNIT, NATRĘT, SAMOTNA MATKA, KWAS ŻOŁĄDKOWY, AFISZOWANIE SIĘ, POLONISTYKA, BIAŁA GORĄCZKA, ŻYWNOŚĆ SPECJALNEGO PRZEZNACZENIA ŻYWIENIOWEGO, SYLABA OTWARTA, SZPADA, GATUNEK SYNCHRONICZNY, PROPLASTYD, ROZŁUPNOGŁOWCE, CYFRONIK, DOM GRY, SEJM, BŁONA PŁAWNA, WĘZEŁ WINDSORSKI, BURSZTYNIARZ, SUMA, WOREK, BENIŃCZYK, MASZYNA, DŻIG, RANA, AMAZONKA, INSIMBI, USTNIK, DRZEWO TERPENTYNOWE, KENOZOIK, NIEOBLICZALNOŚĆ, METAMORFIZACJA, CZEKADEŁKO, OMNIBUS, MIESIĘCZNIK, KOŚCIÓŁ UNICKI, OFICYNA DRUKARSKA, CZEMPION, GRÓD, DRAMAT MODERNISTYCZNY, DOGMATYCZNOŚĆ, SIEDLISKO, ZIELONA GRANICA, MUSZLOWCE, STRUKTURA FUNKCJONALNA, PARTYJNY, MAJOWY PRACOWNIK, CYGARNICA, UNIWERSYTUTKA, SPÓŁKA CICHA, BAR MLECZNY, LEADER, ZWÓJ GWIAŹDZISTY, DYPTYCH, CYTADELA, KOMUNIA, NIKARAGUAŃCZYK, TRÓJKROK, FILOLOGIA ANGIELSKA, IZBA CHORYCH, PRZEBŁYSK, CHICHOT, POSTĘPACTWO, PARA, NATURYZM, ROZTWÓR BUFOROWY, RYNEK WSCHODZĄCY, PRZEDPORCIE, NIEPRZEWIDZIALNOŚĆ, AUTOKRATYCZNOŚĆ, BŁONA PŁYWNA, PALLASYT, INWESTYCJA, CELT, ABNEGATKA, STRATEGIA, AKUMULACJA, BURUNDYJCZYK, MAGISTER, KILOFEK, GWIAZDA, ŚRODEK GRZYBOBÓJCZY, ENERGETYKA JĄDROWA, ZAPALCZYWOŚĆ, CERTACJA, KAROLINGOWIE, FILOLOGIA POLSKA, ZANOKCICOWATE, CIASTO DROŻDŻOWE, WSPÓLNY ZASÓB, EWEŃSKI, ODWAGA CYWILNA, SIEROTA SPOŁECZNA, ELFICKI, PAGRUS, PRZYLEPA, TAŚMOWY, DYSTROFIA MIĘŚNIOWA, USZTYWNIACZ, PASEK, IRONIA ROMANTYCZNA, EFEKT RYGLA, WAPIENNIK, PERKOZ DWUCZUBY, ŁOWCA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, KOJEC, SZCZELINA BRZEŻNA, SŁOWO, TCHÓRZLIWOŚĆ, TOBOGAN, PAN, ZWÓJ RDZENIOWY, ZASKOK, KREDYT PODPORZĄDKOWANY, TWIERDZENIE LAXA-MILGRAMA, BILTONG, HASŁO WYWOŁAWCZE, ZASADA EKWIPARTYCJI, PIĘCIORNIK ROZŁOGOWY, TOCZENIE, KRĄŻENIE OBWODOWE, SZLACHCIĄTKO, OPRYSZCZKA WARGOWA, LEKKOMYŚLNIK, HEBRAJSKI, TUŁACZKA, DIAGNOSTYKA OBRAZOWA, ŚCIANA WSPINACZKOWA, SEANS SPIRYTYSTYCZNY, STOMIA, FREEGANIN, DOM STARCÓW, KAPLICA PRZEDPOGRZEBOWA, INŻYNIER, HYDROFOB, CZYNNOŚĆ LOKOMOCYJNA, KRĘG SZCZYTOWY, GAZ WULKANICZNY, ODWAPNIENIE, TERAPIA FOTODYNAMICZNA, SZATANISTA, DELIRKA, SIŁA ODŚRODKOWA, FILOLOGIA ROSYJSKA, GŁUPTAK ZWYCZAJNY, ZALESZCZOTEK POSPOLITY, MONTAŻYSTA, GROMBELARD, ETYKA, OBŁĄKANIEC, REAKTYWACJA, SKRZYNIA, BĄK, RYSUNEK, MŁOTKOWY, PRZESYŁACZ, DZIEWIĘĆDZIESIĄTKA, WZGLĄD, GALICYJSKI, ZIELEŃ IZOLACYJNA, PRZYCZYNA MATERIALNA, SANMARYŃCZYK, JEDNOSTKA INFORMACJI, NIMFA, PINGWINY, WIĘZADŁO KRZYŻOWE TYLNE, PERLICZKA, OSIOŁ, NAPÓJ WINOPOCHODNY, KARETKA REANIMACYJNA, RAMIENICA OMSZONA, JEDNOPRZEBIEGOWOŚĆ, BEZWYSIŁKOWOŚĆ, PLANTAGENECI, TURANIZM, LOPOLIT, DIVA, GAWOT, MONOTELETA, PIEROŻEK, POSTOJOWE, JEGGINSY, WIELOETAPOWOŚĆ, PRECESJA, CRACK, ALIENACJA, HUN, AUTOMATYCZNA SEKRETARKA, SUROWOŚĆ, WIROWOŚĆ, CIEMIĘŻYCA, METATEZA, MONTER, AKREDYTOWANIE SIĘ, UNIŻENIE, KRĘGI, KWAS TŁUSZCZOWY OMEGA-3, WIMPERGA, UCHWYT NOŻOWY, ROZCHÓD, BEZECNIK, WIELKOMIEJSKOŚĆ, ?NIETYPOWOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.036 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

OGRANICZENIE, KTÓRE SPRAWIA, ŻE CZŁOWIEK CZUJE SIĘ, JAKBY TKWIŁ W SYTUACJI BEZ WYJŚCIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: OGRANICZENIE, KTÓRE SPRAWIA, ŻE CZŁOWIEK CZUJE SIĘ, JAKBY TKWIŁ W SYTUACJI BEZ WYJŚCIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KLESZCZE ograniczenie, które sprawia, że człowiek czuje się, jakby tkwił w sytuacji bez wyjścia (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KLESZCZE
ograniczenie, które sprawia, że człowiek czuje się, jakby tkwił w sytuacji bez wyjścia (na 8 lit.).

Oprócz OGRANICZENIE, KTÓRE SPRAWIA, ŻE CZŁOWIEK CZUJE SIĘ, JAKBY TKWIŁ W SYTUACJI BEZ WYJŚCIA sprawdź również:

organizm występujący na różnych kontynentach, w różnych strefach klimatycznych i ekologicznych ,
napój alkoholowy ,
wada stali, wewnętrzne pęknięcia materiału w postaci jasnych plam podobnych do płatków śnieżnych ,
miasto w USA (Rhode Island) nad Oceanem Atlantykim ,
częściowo lub całkowicie wymyślona i fałszywa historia na temat kogoś lub czegoś, często bardzo ubarwiona ,
partnerska współpraca, której celem jest wspieranie instytucji publicznych oraz nowoczesnej administracji w państwach objętych programami finansowanymi przez Komisję Europejską poprzez wymianę doświadczeń związanych z implementacją prawa UE ,
Hygrohypnum - rodzaj mchów należący do rodziny krzywoszyjowatych ,
tam noga najgrubsza ,
soczysty owoc (pestkowiec) drzewa lub krzewu o tej samej nazwie ,
ulwa sałatowa, sałata morska, Ulva lactuca - gatunek roślin z gromady zielenic (Chlorophyta) ,
... Moore, grał 'Świętego' ,
Orthotrichum affine - gatunek mchu należący do rzędu szurpkowców; występuje w Europie (oprócz części najbardziej północnej), na Kaukazie, w górach Ałtaj, na Syberii, w północnej części Afryki oraz w Ameryce Północnej; rośnie na pniach drzew liściastych i szpilkowych, rzadko na skałach ,
jeśli zwierzęce, to cynadry ,
rosyjskie imię lub rzeka ,
samolot pasażerski lub transportowy o typowej szerokości kadłuba wynoszącej od 3 do 4 metrów ,
potocznie o kłamstwie albo oszustwie, szczególnie takim, które jest wyjątkowo cwane i sprytne ,
geograf (1871-1954); twórca nowoczesnej kartografii polskiej ,
podłużna i cienka, przypominająca do tego końcówkę korkociągu, bakteria Gram-ujemna ,
szkarłupień o spłaszczonym ciele w kształcie gwiazdy, występujący w wielu gatunkach, żyjący na dnie mórz i oceanów ,
stalowa część do wkrętarki, która umożliwia obróbkę różnych materiałów, szczególnie sfazowanie otworów, aby pasowały do wkrętów ,
grupa komputerów zainfekowanych złośliwym oprogramowaniem (np. robakiem) pozostającym w ukryciu przed użytkownikiem i pozwalającym jego twórcy na sprawowanie zdalnej kontroli nad wszystkimi komputerami w ramach botnetu ,
górnik - robotnik pracujący w kopalni ,
pojazd papieża przeznaczonych na krótkie trasy, ze specjalnym miejscem dla papieża, z którego jest on widoczny ,
CANOE; eskimoska łódź o szkielecie z fiszbinu obszyta skórami foki; także łódź indiańska ,
w systemie modalnym piąty dźwięk skali podstawowej lub czwarty pochodnej ,
owoc (jagoda) miechunki jadalnej ,
rodzaj półtwardego żółtego sera, który w przekroju jest okrągły, jest produkowany w formie podłużnych walców ,
miasto w Walii w pobliżu Cardiff; ośrodek wydobycia węgla kamiennego ,
pozostałość, znak po czymś ,
możliwość komunikowania się - przemieszczania z miejca na miejsce

Komentarze - OGRANICZENIE, KTÓRE SPRAWIA, ŻE CZŁOWIEK CZUJE SIĘ, JAKBY TKWIŁ W SYTUACJI BEZ WYJŚCIA. Dodaj komentarz

9-1 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast