TERMIN Z DZIEDZINY PRAWA - OZNACZA CECHĘ PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO, KTÓRE W SWOJEJ TREŚCI ODSYŁAJĄ DO SZCZEGÓŁOWYCH UNORMOWAŃ, SAME SĄ ZAŚ BARDZIEJ OGÓLNE I NIE DEFINIUJĄ POJĘĆ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BLANKIETOWOŚĆ to:

termin z dziedziny prawa - oznacza cechę przepisów prawa karnego, które w swojej treści odsyłają do szczegółowych unormowań, same są zaś bardziej ogólne i nie definiują pojęć (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "TERMIN Z DZIEDZINY PRAWA - OZNACZA CECHĘ PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO, KTÓRE W SWOJEJ TREŚCI ODSYŁAJĄ DO SZCZEGÓŁOWYCH UNORMOWAŃ, SAME SĄ ZAŚ BARDZIEJ OGÓLNE I NIE DEFINIUJĄ POJĘĆ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.559

OGNIWO VOLTY, ZAKRĘT, GRAFIKA WARSZTATOWA, CIEPŁO, MŁAK, PRZEPUKLINA OPONOWO-RDZENIOWA, PRAWO MOJŻESZOWE, STAN NATURY, WIZA IMIGRACYJNA, LINIA HODOWLANA, KURATELA, ŁĄCZNIK, PROCES KARNY, URZĄD CENTRALNY, PRZECHRZTA, ODWÓD, GEJOSTWO, PISMO OKÓLNE, WIEK PRZEDEMERYTALNY, FIRMÓWKA, IDEALIZM, KATEGORIA MUSZA, NIELOGICZNOŚĆ, BAZA WIEDZY, SZCZELNOŚĆ, GRA STRATEGICZNA, KOCIOŁ SUFOZYJNY, MORALNOŚĆ, RANDKA W CIEMNO, MUCHY W NOSIE, BRUKSELA, SPORTÓWKA, KWAS, PERŁY, PRZEPOCZWARZENIE, NAUKA INTERDYSCYPLINARNA, ZADZIERZGNIĘCIE, WARIANT NORMY, ODMIERZACZ, KASZANA, NIEZRĘCZNOŚĆ, HIPERNAPĘD, ATRYBUCJA STABILNA, MILI, SZEREG HOMOLOGICZNY, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, PIENIĄDZ ZASTĘPCZY, RZESZOWIAK, COB, ZAPCHANIE DZIURY, ZMARŁY, IZOTROPOWOŚĆ, NIEREGULARNOŚĆ, CYWIL, GOLIZNA, ZWROTNOŚĆ, CZARNA DZIURA, ZDROWIE, CHIP, NAJEZDNIK, SZPETOTA, KRYTERIUM ULICZNE, POLARYZACJA JONOWA, KANIBALIZACJA, NADŚWIADOMOŚĆ, KOTWICA ZAPASOWA, DEKADENCKOŚĆ, LUŹNOŚĆ, BEZBRZEŻE, BĘKARCTWO, BUMERANG, ROZBITEK, NIESTABILNOŚĆ, MISKA, NIEBOSZCZYK, REKONSTRUKTOR SEMANTYCZNY, PYCHOTKA, RUMUN, SZANSONETKA, GARNITUR, ABSOLUT, JEDLINA, WYDATEK MAJĄTKOWY, BARBARZYŃCA, WARSTWOWANIE, OGNIWO CLARKA, SAMOAKTUALIZACJA, APOLLO, OCEAN, PRZYZWOITOŚĆ, FORK BOMBA, CZASOWNIK NIEPRZECHODNI, NASADA, WANIENKA, DESTYLATOR, KODYFIKATOR, CUKRZYCA, DOBYTEK, STOSUNEK CYWILNOPRAWNY, CIEMNOGRÓD, FUNDUSZE, GŁOS, FASOLA SZPARAGOWA, UCHO IGIELNE, OSZCZĘDNOŚĆ, PROEPIDEMIK, OSOBA FIZYCZNA, MITOSPOROWE, SZEREG ROZBIEŻNY, FUNKCJA WZAJEMNIE JEDNOZNACZNA, MIENIE, DUALNOŚĆ, SZTUKA EGEJSKA, ŚWIATŁO POSTOJOWE, MILCZĄCA ZGODA, INDUKCJA MATEMATYCZNA, REDAKTOR TECHNICZNY, STANOWISKO, FLAWONOL, BEZBOLESNOŚĆ, KAPITAŁ POCZĄTKOWY, DROID, KONSTRUKTYWIZM SPOŁECZNY, WYRAZ MODALNY, IZOLACJA ELEKTRYCZNA, PROKARIONT, STAN STACJONARNY, ZUPA ŚMIECIOWA, SPÓŁGŁOSKA TWARDA, PRAWA RODZICIELSKIE, ZAIMEK WZAJEMNIE ZWROTNY, OKRES NIESKŁADKOWY, NIT, TACHOGRAF, KOMITET ZAŁOŻYCIELSKI, OBCY, OMLET, KLUB, WYRAZ ZŁOŻONY, LARYNGOLOGIA, SIMO, EGALITARYZM, TRIADA CHARCOTA, LOTNICZKA, PRZEWÓD, NIEDOŁĘŻNOŚĆ, PĘDNIK, RZODKIEWNIK, JEDNOLITA PŁATNOŚĆ OBSZAROWA, PIERŚCIEŃ CAŁKOWITY, STOSUENK ZOBOWIĄZANIOWY, SOLIPSYZM, ROZTWÓR STAŁY, KRZAKÓWKI, PROCEK, DRABINA, PODSTAWA PROGRAMOWA, ZEBRA, PRZEWÓD WĄTROBOWY, MAK NISKOMORFINOWY, ALGORYTM SYMETRYCZNY, CIASTO DROŻDŻOWE, MUR PRUSKI, PENDŻABSKI, WYBRYK NATURY, TYTANIAN, STRZĘPIEL, NADBUDÓWKA, KOMUNIZM, TAJEMNICA, PRANKO, NIETYKALNOŚĆ CIELESNA, POZAHISTORYCZNOŚĆ, FARMERYZACJA, REEDUKACJA, NIEPOWODZENIE, MACIERZYŃSKI, NIEOBLICZALNOŚĆ, TAJEMNOŚĆ, KOGUT, PISMO PRZEWODNIE, ŁAZĘGA, ŚREDNI PRZEDSIĘBIORCA, KLASA, KRATY, FORMA ODLEWNICZA, MATEMATYCZNY ANALFABETA, ILUZJA PIENIĄDZA, GMINNOŚĆ, PRZYŚPIESZENIE, NIEMETAL, IDIOMAT, NALOKSON, POWŚCIĄG, PRERAFAELITA, AUSTRONEZYJCZYK, ROZMNAŻANIE BEZPŁCIOWE, RÓWNANIE SZEŚCIENNE, KULT ŚWIĄTYNNY, ODPOWIEDZIALNOŚĆ POSIŁKOWA, PRZEWODZIK, SEGMENTACJA, SITO, KONSUMENT, LOTOS, PANTOFAG, POŚCIEL, KLONOWATE, WENTYL BEZPIECZEŃSTWA, UMOWA ŚMIECIOWA, PADOK, WROTA, BEZPROGRAMOWOŚĆ, WYWROTNOŚĆ, SPRAWNOŚĆ, RETROGRADACJA, ŚWIATŁO DROGOWE, DYSKONTYNUACJA, BOEUF STROGONOW, REKLAMANT, MIESZKANIE KOMUNALNE, SPLENDID ISOLATION, SPÓŁDZIELNIA, OGRANICZENIE WIEKOWE, CHOROBA HORTONA, OTWARTOŚĆ, PLEŚNIAK, GRUCZOŁ MLEKOWY, MURMAŃSK, BUDYŃ, NIECHLUJ, PLEWA, CZYNNIK WYTWÓRCZY, NIERÓWNOŚĆ, RAMADAN, POCHŁANIACZ, CZYNNOŚĆ CYWILNOPRAWNA, STARY WYGA, ORGANIZACJA MIĘDZYBRANŻOWA, KAMIKAZE, CIAŁO DOSKONALE PRZEZROCZYSTE, HANKO, DZIKOŚĆ, MATKA, ZWIĄZEK ACYKLICZNY, SZKIC, NIEPRZYSWAJALNOŚĆ, UNIWERSALNOŚĆ, ZŁUDA, SOSJERKA, CIĄGNIK SIODŁOWY, KOMBINACJA LINIOWA, ODDZIELENIE PRZECIWPOŻAROWE, MIM, ABNEGATKA, KOŚĆ GNYKOWA, KRATA KSIĘCIA WALII, NIEZALEŻNOŚĆ, NADMUCH, DAKTYLOGRAFIA, TŁO, DESKRYPTOR, PRAWO LUBECKIE, INNSBRUCK, KONSERWATYWNOŚĆ, TRAFNOŚĆ, CZĘSTOSKURCZ KOMOROWY, POGROBOWIEC, PLACEK, BRZYTWA, SPÓŁKA HANDLOWA, DYSTANS, PORÓWNYWARKA, ŁAŃCUCH, NAPĘD RAKIETOWY, FAŁSZYZM, PRAWO MIĘDZYNARODOWE, OLEJARZ, EWKA, KATEGORIA SŁOMKOWA, MECENASKA, DOSTĘP, PIKNOMETR, ROZTWÓR NASYCONY, BEZOBSŁUGOWOŚĆ, ZWIĄZEK PARTNERSKI, PORZĄDEK PRAWNY, ALMARIA, OBSZAR NIEOGRANICZONY, HYDRA, LINIOWA NIEZALEŻNOŚĆ, PROMIEŃ, NAROWISTOŚĆ, PRZEPOWIEDNIA, EGZOTERYCZNOŚĆ, MUŁŁA, CHARAKTERYSTYKA, CIAŁO SZARE, FAŁSZYWOŚĆ, ?OTWARTOŚĆ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.559 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

TERMIN Z DZIEDZINY PRAWA - OZNACZA CECHĘ PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO, KTÓRE W SWOJEJ TREŚCI ODSYŁAJĄ DO SZCZEGÓŁOWYCH UNORMOWAŃ, SAME SĄ ZAŚ BARDZIEJ OGÓLNE I NIE DEFINIUJĄ POJĘĆ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: TERMIN Z DZIEDZINY PRAWA - OZNACZA CECHĘ PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO, KTÓRE W SWOJEJ TREŚCI ODSYŁAJĄ DO SZCZEGÓŁOWYCH UNORMOWAŃ, SAME SĄ ZAŚ BARDZIEJ OGÓLNE I NIE DEFINIUJĄ POJĘĆ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BLANKIETOWOŚĆ termin z dziedziny prawa - oznacza cechę przepisów prawa karnego, które w swojej treści odsyłają do szczegółowych unormowań, same są zaś bardziej ogólne i nie definiują pojęć (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BLANKIETOWOŚĆ
termin z dziedziny prawa - oznacza cechę przepisów prawa karnego, które w swojej treści odsyłają do szczegółowych unormowań, same są zaś bardziej ogólne i nie definiują pojęć (na 13 lit.).

Oprócz TERMIN Z DZIEDZINY PRAWA - OZNACZA CECHĘ PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO, KTÓRE W SWOJEJ TREŚCI ODSYŁAJĄ DO SZCZEGÓŁOWYCH UNORMOWAŃ, SAME SĄ ZAŚ BARDZIEJ OGÓLNE I NIE DEFINIUJĄ POJĘĆ sprawdź również:

apostoł uważany przez Kościół katolicki za pierwszego papieża, męczennik chrześcijański, święty Kościoła katolickiego i prawosławnego ,
najdokładniejszy z kamertonów; widełki z niehartowanej stali, w które uderza się, aby uzyskać dźwięk ,
typowa osada, wioska z terenów Malezji, Kambodży, Brunei, Indonezji i Singapuru ,
Theobroma L. - drzewo z rodziny zatwarowatych, pochodzące z Ameryki Południowej, obecnie uprawiane w obszarach przyrównikowych Afryki i Azji, jego nasiona służą jako surowiec do produkcji wyrobów kakaowych ,
Acipenseriformes - rząd ryb promieniopłetwych (Actinopterygii) obejmujący około 30 współcześnie żyjących gatunków o wielu archaicznych cechach budowy, w tym typowych dla rekinów; ryby te mają duże znaczenie gospodarcze ze względu na smaczne i delikatne mięso oraz czarny kawior wyrabiany z ich ikry, jesiotrokształtne zamieszkują morskie, słodkie i słonawe wody półkuli północnej - Europy, Ameryki Północnej i północnej Azji ,
jednostka podstawowego podziału administracyjnego w Japonii, Ruandzie, Czadzie i innych państwach ,
w dawnym wojsku polskim pieszy lub konny oddział ,
RUDOLFA; bezodpływowe, słone jezioro w Kenii i częściowo Etiopii, powierzchnia około 8,5 tyś. km2, głębokość do 73 m ,
wynika z mnożenia ,
nóż stalowy do ręcznego międlenia skór ,
element sieci kolejowej składający się z jednego, dwóch lub kilku torów kolejowych łączących punkty początkowy i końcowy (będące stacjami końcowymi lub węzłowymi) ,
KLOAKA; końcowy odcinek przewodu pokarmowego u gadów i stekowców ,
choroba zewnętrznych narządów płciowych kobiet objawiająca się białą wysypką na skórze, świądem i bólem ,
zazwyczaj parzysty gruczoł charakterystyczny dla gromady ssaków, wydzielający mleko, które jest pokarmem dla młodych ,
instrument muzyczny z grupy aerofonów ustnikowych; w średniowieczu był wykorzystywany jako wojskowy i dworski instrument sygnałowy ,
tempo nieco szybsze od largo ,
tytuł nadawany kobiecie, która zwyciężyła w jakiś zawodach ,
mieszkaniec współczesnej Grecji ,
dziedzina fotografii, w której zdjęcia wykonuje się z dużych wysokości z perspektywy lotu ptaka ,
miasto w województwie lubuskim ,
OGRYZEK ,
zawartość bombonierki, fikuśnego naczynia, które służy do podawania cukierków i czekoladek ,
pomocnik, uczeń ślusarza; czeladnik ,
twardy polimer syntetyczny z grupy polimerów winylowych, otrzymywany w wyniku polimeryzacji chlorku winylu ,
zachowanie niedojrzałe, właściwe szczeniakowi - młodemu człowiekowi; oznaka braku wychowania ,
narząd o uproszczonej budowie w porównaniu do jego odpowiednika u innych organizmów, zwłaszcza przodków ,
mieszkaniec Kazachstanu, człowiek pochodzenia kazachstańskiego ,
sztucznie wytworzony ekosystem, pozwalający w sposób uproszczony zapewnić krążenie substancji ,
warzywo, jadalna główka kwiatostanu rośliny o tej samej nazwie ,
syntetyczna włóczka

Komentarze - TERMIN Z DZIEDZINY PRAWA - OZNACZA CECHĘ PRZEPISÓW PRAWA KARNEGO, KTÓRE W SWOJEJ TREŚCI ODSYŁAJĄ DO SZCZEGÓŁOWYCH UNORMOWAŃ, SAME SĄ ZAŚ BARDZIEJ OGÓLNE I NIE DEFINIUJĄ POJĘĆ. Dodaj komentarz

6×7 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast