Hasła do krzyżówek pasujące do opisu: ŁĄCZNA LICZBA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE BYŁY PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI GIEŁDOWYCH, LICZONA DLA DANEGO OKRESU, PAPIERU WARTOŚCIOWEGO LUB RYNKU

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WOLUMEN OBROTÓW to:

łączna liczba papierów wartościowych, które były przedmiotem transakcji giełdowych, liczona dla danego okresu, papieru wartościowego lub rynku (na 14 lit.)WOLUMEN OBROTU to:

łączna liczba papierów wartościowych, które były przedmiotem transakcji giełdowych, liczona dla danego okresu, papieru wartościowego lub rynku (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŁĄCZNA LICZBA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE BYŁY PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI GIEŁDOWYCH, LICZONA DLA DANEGO OKRESU, PAPIERU WARTOŚCIOWEGO LUB RYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.004

DZIANINA, DRWINA, WYRAZ BLISKOZNACZNY, NIEKONTROWERSYJNOŚĆ, KOMORA, RUDAWIEC, TYŁÓWKA, FOLKSDOJCZ, PRZETACZANIE KRWI, GOMORA, OBROŃCZYNI, ANALIZA KANONICZNA, CZYNNIK NIECENOWY, WSTĘP WOLNY, BIBUŁA, GRZANKI, ZNAK JAKOŚCI, SZTURWAŁ, TAKTYKA, KASA ZAPOMOGOWA, RZEKA CHWILOWA, LYCRA, PRZEMIANA POLITROPOWA, LIGA, OBRONA STREFOWA, STOS, LOTERIA PROMOCYJNA, PRZEKLEŃSTWO, MATOŁEK, KURCZAK TIKKA MASALA, BAKTERIA ŚLUZOWA, CARAT, KLINKIER, WIDŁAK, MŁYNEK DO ODPADKÓW, KASZTEL, PRAWIDŁO, LUSTRO TEKTONICZNE, BAŃKA, KOLEUS, BAZA DANYCH, KOSZTORYS INWESTORSKI, OTRZEWNA, DAWCA, BYK, POMADKA, ŚPIEW, KWASICA, SEZAM, BLOKADA, INTERNUNCJUSZ, KOSZER, ROŚLINA DWUPIENNA, KONKURENCJA, ROTMISTRZ, RYNKA, RZEZALNIA, FALA WZROSTOWA, ASYNCHRONIZM, SZYNA, PRZYLŻEŃCE, PRZEWODNIK, BACIK, KASSIL, AEDICULA, WYCHÓD, PAMIĘĆ, PORTRET, JUBILEUSZ, MIANOWNIK, SMOLUCH, METALIK, SOLNISKO, RELACJA DWUARGUMENTOWA, MĄCZKA RYBNA, DYSZKANCIK, KOLARSTWO PRZEŁAJOWE, HOLOWNIK, KRATA, KĘPA, CHRZAN, UDAR MÓZGOWY, GNIEW, KUKIEŁKA LESSOWA, RYNEK RÓWNOLEGŁY, STAROSTA GENERALNY, KLUCZ ELEKTROLITYCZNY, PASTWA, GOSPODARSTWO TOWAROWE, ŚWIADCZENIE REPRYWATYZACYJNE, SPORTÓWKA, PRAWO OHMA DLA OBWODU MAGNETYCZNEGO, KINO DROGI, KRETOJEŻ BEZOGONOWY, SZKŁO MĄCONE, ZWIĄZEK PIERŚCIENIOWY, PRZYNALEŻNOŚĆ, EMBARGO, WĄŻ, ŚWIADECTWO, DZIEWIĄTY, SPECYFIKACJA TECHNICZNA, EMOTIKONA, GRUNT POD NOGAMI, AFERA, ADIANTUM WŁOSY WENERY, RODZINA ZASTĘPCZA, SZAGRYN, GUMBAD, KONTROLA, UJĘCIE, OBRONA, EGIDA, VOTUM, GRYBOSZ, WIDZENIE BARWNE, DIAGONAL, PŁETWAL, UNDEAD, PRZESTRZEŃ ZUPEŁNA, SCHUMANN, CYSTOSTOMIA, PRZYRODNIE RODZEŃSTWO, GOLEC, WOLUMEN, PROTETYKA, ŚMIERDZIEL, KIEŁBACHA WYBORCZA, SZEW, ŁUCZYNA, PRANIE MÓZGU, SYSTEM BANKOWY, NEUTRALNOŚĆ PODATKOWA, DONICA, CELKA, GŁOWACZ, AUTOMAT, FAUL, PRZYWILEJ LOKACYJNY, BINOKLE, BUSZEL AMERYKAŃSKI, NASTAWA, SZYDŁOSZ WŁOSISTY, ŁABĘDZI ŚPIEW, EPIZOD, CASUS, WYPALENISKO, PŁASZCZKI SŁODKOWODNE, GRA NA ZWŁOKĘ, DUSZA, REZERWA, TSUNAMI, FERMAN, KALKA TECHNICZNA, AKSAMIT, BOMBARDON, KRZYŻAKOWATE, SZLAUF, TAŚMA, POMPA OBJĘTOŚCIOWA, OBAWA, DRAJREP, SPEAKER, ORGANOLOGIA, PORNOGRAFIA, WEZGŁÓWEK, PANI, KROKANT, TALIB, SADOWISKO, UPIÓR, CZĘSTOTLIWOŚĆ REZONANSOWA, ZWORKA, RUBELLIT, NACZYNIE, ANTYGRAWITACJA, ŚWIADCZENIE OSOBISTE, UNIWERSAŁ, NERCZYŁUSK, SKAKUNY, FILOLOGIA SERBSKA, WYKŁADOWCA, PANTEON, OBRAZEK, AUTOBUS CZŁONOWY, WIEK PRZEDPRODUKCYJNY, PARALELIZM, KRÓLEWIĘTA, DŻINS, KRZYŻYK, HUTNIK, GRAMOWID, CEWKA, MNOŻNA, LITERATURA DWORSKA, KÓZKI, OBJAWIENIE, OGONEK, TARNOWIANKA, ŁĄCZNIK, STRAŻ POŻARNA, POWINOWACTWO CHEMICZNE, HORYZONT, SUBSTRAT, OBROŻA, SZNAPS, MASZYNA SPRĘŻAJĄCA, SKALA, ODMIERZACZ, PRZEPĘD, PERSONA, LICZBA PÓŁPIERWSZA, RIGOROSUM, BEZECEŃSTWO, REDINGOTE, SZEREG HOMOLOGICZNY, REMIKS, SYLUR, KARA UMOWNA, POTWIERDZENIE, NOSZE, DWUDZIESTKA, CZAPRAK, ZDOLNOŚĆ WYTWÓRCZA, ŚMIERDZIUCH, CZASZA LODOWA, WIEŻA SZYBOWA, STRATEGIA, TŁUK PIĘŚCIOWY, OSIEMNASTY, GLIF, ESTETYKA, FUNKTOR ZDANIOTWÓRCZY, NIECKA WYPADOWA, JAŁOWIEC, NIEPOSPOLITOŚĆ, STAŁA HUBBLE'A, GRZYB NIEJADALNY, DZIELNA, INTERLUDIUM, RENTA INWALIDZKA, BICZ BOŻY, KWASZONKA, OBUSTRONNOŚĆ, MANSZETA, OKREŚLENIE, MEDALION, STREETBALL, TUBING, UDRĘKA, ŻUŻEL, KOLOROWOŚĆ, ŁOWCA GŁÓW, OŚMIORAK, ZDRADLIWOŚĆ, PARAZYTOFIT, ANALIZA LOGICZNA, GRECKI, KOMPARYCJA, OWAL CASSINIEGO, WIĄZANIE KOWALENCYJNE SPOLARYZOWANE, MIĘDLARKA, STYPENDIUM, DELIKT KONSTYTUCYJNY, WYBUCH, JAKOŚĆ ŻYCIA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, STARZENIE MORALNE, ŁASKUN, TENIS STOŁOWY, BOCZNOTRZONOWIEC, KATAPULTA, SYGNAŁ, OSTROKRZEW, FIRMA WYDMUSZKA, GIGANT, ANGIELSKI, ŁĄCZNIK MECHANIZMOWY, EKSPANDER, OCHRONA KRAJOBRAZOWA, WYPAD, KARMANIOLA, ODSYP, TUNIKA, RYBY KOPALNE, PIEPRZ CZERWONY, EKLER, NIEMOŻNOŚĆ, PRZENOSICIEL, RUCHY LĄDOTWÓRCZE, PSYCHODELICZNOŚĆ, MŁODZIEŃCZOŚĆ, SKIF, KOREGENT, SKOPEK, RYKSIARZ, ANTYKADENCJA, SKRZYDŁO, LINIA LOTNICZA, LAWATARZ.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.004 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

Szukaj po opisie hasła

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla opisu: łączna liczba papierów wartościowych, które były przedmiotem transakcji giełdowych, liczona dla danego okresu, papieru wartościowego lub rynku, są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ŁĄCZNA LICZBA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE BYŁY PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI GIEŁDOWYCH, LICZONA DLA DANEGO OKRESU, PAPIERU WARTOŚCIOWEGO LUB RYNKU to:
Hasło Opis krzyżówkowy
wolumen obrotów, łączna liczba papierów wartościowych, które były przedmiotem transakcji giełdowych, liczona dla danego okresu, papieru wartościowego lub rynku (na 14 lit.)
wolumen obrotu, łączna liczba papierów wartościowych, które były przedmiotem transakcji giełdowych, liczona dla danego okresu, papieru wartościowego lub rynku (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WOLUMEN OBROTÓW
łączna liczba papierów wartościowych, które były przedmiotem transakcji giełdowych, liczona dla danego okresu, papieru wartościowego lub rynku (na 14 lit.).
WOLUMEN OBROTU
łączna liczba papierów wartościowych, które były przedmiotem transakcji giełdowych, liczona dla danego okresu, papieru wartościowego lub rynku (na 13 lit.).

Poleć nas znajomym:

POLSKI-SŁOWNIK.pl

© 2014 - 2021

x