ŁĄCZNA LICZBA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE BYŁY PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI GIEŁDOWYCH, LICZONA DLA DANEGO OKRESU, PAPIERU WARTOŚCIOWEGO LUB RYNKU - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

WOLUMEN OBROTÓW to:

łączna liczba papierów wartościowych, które były przedmiotem transakcji giełdowych, liczona dla danego okresu, papieru wartościowego lub rynku (na 14 lit.)WOLUMEN OBROTU to:

łączna liczba papierów wartościowych, które były przedmiotem transakcji giełdowych, liczona dla danego okresu, papieru wartościowego lub rynku (na 13 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ŁĄCZNA LICZBA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE BYŁY PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI GIEŁDOWYCH, LICZONA DLA DANEGO OKRESU, PAPIERU WARTOŚCIOWEGO LUB RYNKU". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 16.848

KASA, KOSMONAUTA, KAPUŚCIANA GŁOWA, GĘŚ, WABIK, ROZWÓJ SPOŁECZNY, ŁADNA HISTORIA, DONŻUANIZM, SILNOŚĆ, BASENIK, SAKRAMENT, HEKSAMETR, RICOTTA, PRZESTRZEŃ, KOŚCIÓŁ ADWENTYSTÓW DNIA SIÓDMEGO, SZYSZKA, SZYKANA, ARGENTYŃSKOŚĆ, ZAPOŻYCZENIE, EPIGENEZA, KANAR, KOD DWÓJKOWY, PŁOMYK, WŁAŚCIWOŚĆ, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, URBARIUM, MENAŻKA, TYNKTURA, ŁOŻNICZY, KOŃ KIŃSKI, ABLACJA, ZAŻALENIE, WIDŁONÓG, AFRYKAŃSKOŚĆ, WARUNEK KONIECZNY, TWIST, ELKI, WIELOPOSTACIOWOŚĆ, ŻYWIK, ZBIÓRKA, KAZUS, ZRAZOWA, WĘGIERSZCZYZNA, DRAMAT EPICKI, MIESZANKA, PRZEŚMIEWKA, KONDOMINIUM, WYMAGANIA SYSTEMOWE, PROGNOZA BRANŻOWA, PANDRAK, KOMPOZYCJA SZKATUŁKOWA, CHRZEST, RAUT, DZIKA KARTA, PODGATUNEK, KURATORKA, SINGEL, PROCH BEZDYMNY, NIEPRAWDOPODOBIEŃSTWO, KANAŁ, CANCA, EGO, SZEZLONG, ROZETKA, KACZKA KRAKWA, ZBIORÓWKA, ROŚLINA ZADARNIAJĄCA, WODNIAK, WSPINALNIA, RUMIEŃ WĘDRUJĄCY, BAZA PŁYWAJĄCA, TWIERDZENIE PARISA-HARRINGTONA, KLAMRA KOMPOZYCYJNA, ARIA, JEDWAB NATURALNY, DYMARKA, SPRAWNOŚĆ, ŚRODEK SPOŻYWCZY, WSPÓŁCZYNNIK ZAWARTOŚCI HARMONICZNYCH, DELTA KRONECKERA, CHLEB, DEGRESJA PODATKOWA, DEPESZA, KASZTEL, ROZDZIELNOŚĆ MAJĄTKOWA, DOŻYWOCIE, KRZYWA HIPSOMETRYCZNA, TEK, PAMPA, MANGO, HEJT, OBCOWANIE PŁCIOWE, KOSMETYK, LEADER, LICENCJA PRAWNICZA, MASZKARON, TIOSÓL, REID, HOMOZYGOTA RECESYWNA, PÓŁKWATEREK, BALSAM KANADYJSKI, SWETER, JAKOŚĆ HANDLOWA, AUGUR, KREACJA, FUNDUSZ, ŚWIĄTEK, KOBYŁA, RETENCJA, PŁATKI ZBOŻOWE, NOKAUT TECHNICZNY, SZLAUCH, KAFEL, TONALNOŚĆ, ORANŻADA, MADŻONG, KIŚĆ, NOS, SENES, KLAWIATURA, BLUZG, STAND, ZBIORKOM, MANEŻ, JEZIORO KOSMICZNE, BATYST, SPODENKI, KOSZMAR, ZBIOREK, WERMUT, BIEG, PACHISI, ŁAŃCUCH, MORENA CZOŁOWA, SKARPA, MONETA BULIONOWA, KONFISKATA, KOMUNALKA, TRUP, LITERATURA FAKTU, KUPA, BRODAWKA STÓP, WERYSTA, ZARODEK, FALA MORSKA, DWUDZIESTOGROSZÓWKA, BILL, CIĄG, NABIODRNIK, PLASTYKA, LINIA, ODMIANA UPRAWNA, POLE, ZADANIE, EGZOTYK, SEKWENCJA PALINDROMOWA, RYTUAŁ, AKTUALIZM GEOLOGICZNY, PALACZ, MAJĘTNOŚĆ, ZAGRYWKA, PODŁOGA, WYNIK, SINICA, ILOCZYN BLASCHKEGO, KAMIZELKA, FESTYN, BOTANIKA FARMACEUTYCZNA, ZWIĄZEK CYKLICZNY, NALEŻNOŚĆ PUBLICZNOPRAWNA, POTENTAT, KANOE, UBARWIENIE APOSEMATYCZNE, PRZEMYSŁÓWKA, SPÓŁGŁOSKA PRZEDNIOJĘZYKOWO-ZĘBOWA, SYSTEMATYKA, KIEROWCA, JON CENTRALNY, OBLĘŻENIEC, JĘZYKI DARDYJSKIE, NIESZPUŁKA, PRZEGRYZEK, PRZYPRAWY KORZENNE, ARABSKI, MONARCHIA STANOWA, PARALELIZM, MORALNOŚĆ, LICZBA KWANTOWA, ŚLIWA WĘGIERKA, MAPA MENTALNA, POTNIK, DROGA KONIECZNA, POSTOŁY, POKŁAD, SZURPEK MISECZKOWATY, KET, FAJKA, DYSZKANCIK, NIECKA WYPADOWA, BALIA, NADGORLIWOŚĆ, POPIELNIK, ADIDAS, ANIOŁ STRÓŻ, GÓRKA, STOPA NARZUTU, SKALEŃ AWENTURYNOWY, MIZUNA, WARIOMETR, PARTIA WŁOSKA, PRZYŚPIESZENIE, PODOKARP, ŁUSZCZAK, WARSTWA ABLACYJNA, NASTAWA, KURS, METALIK, STYLO, BANDAMKA, MANIPULATOR, SUBSTANCJA OBCA, SYMPTOM, MAŹNICA, KOMPILACJA, SYFON, MIOTEŁKA, ŻEBERKA, KATOLICKOŚĆ, TURBINA PELTONA, SEZONOWIEC, REGUŁA DEDUKCYJNA, PROFANATORKA, LNICZNIK, TYRAŃSTWO, KRYZA, PLEWY, LUNETA, MIESZARKA, KLIN, CANAVERAL, GEOFIT KORZENIOWY, PIONIER, GAZ SYNTEZOWY, POZYCJONOWANIE, KOPALINA LECZNICZA, TWIERDZENIE MORDELLA-WEILA, SIEĆ KRYSTALICZNA, POWÓD, LEMNISKATA BERNOULLIEGO, PRZYNALEŻNOŚĆ, SPÓR KOMPETENCYJNY, SPRZEDAWCZYK, MINIMUM SOCJALNE, GOTÓWKA, KAPSUŁA POWROTNA, BEZAN MASZT, KIERKI, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, DYMKA, LIST KREDYTOWY, ROZPADLISKO, SOLARIUM, MOSH, ŻABKA, KRZYWA, TEOLOGIA APOFATYCZNA, CHRUST, PRĘDKOŚĆ PRZELOTOWA, ARKUSZ DRUKU, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, EPOKA, ARKUSZ POETYCKI, WYBUCHOWOŚĆ, CZYSTKA, MASZYNOWNIA, GLORIA, ZACISZNOŚĆ, OBRĘB EWIDENCYJNY, SWÓJ, POJAZD KOLEJOWY, REKOGNICJA, ANGORA, MAJDANIARZ, KAFAR, ROZŁÓG, SFEROLIT, HOSTIA, PLUJKA, FAWORYT, WIKARIUSZ, KOSMATOŚĆ, KORDEGARDA, SAMODESTRUKCJA, KEM, MALTA, KWIZ, BINDOWNICA, ANUROGNATY, WZÓR, ?BOCZNICA KOLEJOWA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 16.848 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ŁĄCZNA LICZBA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE BYŁY PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI GIEŁDOWYCH, LICZONA DLA DANEGO OKRESU, PAPIERU WARTOŚCIOWEGO LUB RYNKU się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ŁĄCZNA LICZBA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE BYŁY PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI GIEŁDOWYCH, LICZONA DLA DANEGO OKRESU, PAPIERU WARTOŚCIOWEGO LUB RYNKU
HasłoOpis hasła w krzyżówce
WOLUMEN OBROTÓW łączna liczba papierów wartościowych, które były przedmiotem transakcji giełdowych, liczona dla danego okresu, papieru wartościowego lub rynku (na 14 lit.)
WOLUMEN OBROTU łączna liczba papierów wartościowych, które były przedmiotem transakcji giełdowych, liczona dla danego okresu, papieru wartościowego lub rynku (na 13 lit.)

Definicje krzyżówkowe

WOLUMEN OBROTÓW
łączna liczba papierów wartościowych, które były przedmiotem transakcji giełdowych, liczona dla danego okresu, papieru wartościowego lub rynku (na 14 lit.).
WOLUMEN OBROTU
łączna liczba papierów wartościowych, które były przedmiotem transakcji giełdowych, liczona dla danego okresu, papieru wartościowego lub rynku (na 13 lit.).

Oprócz ŁĄCZNA LICZBA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE BYŁY PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI GIEŁDOWYCH, LICZONA DLA DANEGO OKRESU, PAPIERU WARTOŚCIOWEGO LUB RYNKU sprawdź również:

urządzenie wykorzystywane w elektroencefalografii (EEG); rejestruje zespół słabych sygnałów elektrycznych zapisanych jednocześnie w różnych punktach skóry głowy ,
dziwaczny, niedorzeczny twór ludzki ,
karta z cyfrą 2 ,
kolorowy, niekształtny rysunek o abstrakcyjnych motywach ,
przestępstwo przeciwko życiu i zdrowiu, wolności, obyczajności, mieniu, wymiarowi sprawiedliwości, dokumentom. Jako przestępstwo pospolite traktować można wszystkie rodzaje przestępstw poza zbrodniami przeciwko ludzkości, zbrodniami wojennymi i zbrodniami przeciwko pokojowi, a także przestępstwami politycznymi ,
miasto w województwie podlaskim, w powiecie grajewskim, nad Jeziorem Rajgrodzkim ,
uniemożliwianie kobietom (ale także mniejszościom narodowym, etnicznym, seksualnym, wyznaniowym lub również osobom niepełnosprawnym itp.) dojścia do wysokich pozycji w biznesie czy polityce ,
Stachys - rodzaj roślin z rodziny jasnotowatych (Lamiaceae Lindl.); liczy ok. 300 gatunków, występujących w strefach umiarkowanych i ciepłych, głównie na półkuli północnej ,
obniżenie się standardów moralnych, zubożenie duchowe i kulturowe, pogorszenie się stanu ,
DRYF ,
ASKARYSI ,
cecha kogoś, kto jest potulny ,
prawdopodobnie najistotniejsze przeciwciało biorące udział w odpowiedzi wtórnej; charakteryzuje je obecność łańcucha ciężkiego ? ,
to, że pochodzi się z gminu, należy się do gminu ,
mężczyzna, który stosuje przemoc wobec kobiet, szczególnie wobec swojej partnerki ,
wielkoformatowy afisz informujący o czymś lub reklamujący coś ,
urządzenie do odprowadzania spalin z okrętu podwodnego i pobierania powietrza ,
twierdzenie mówiące, że nieskończony zbiór zdań rachunku predykatów pierwszego rzędu jest spełnialny, jeśli tylko każdy jego podzbiór skończony jest spełnialny ,
duża, poważna awantura ,
Redłowo - nadmorska dzielnica mieszkalna Gdyni, granicząca z następującymi dzielnicami tegoż miasta: Wzgórze Św. Maksymiliana (od północy), Działki Leśne, Mały Kack (obie od zachodu), Orłowo (od południa), a od wschodu także z Morzem Bałtyckim ,
ssak drapieżny z rodziny kotów: na końcu uszu pędzelki czarnych włosów, poluje nocą łowny ,
jeniec schwytany dla pozyskania wiadomości o nieprzyjacielu ,
taniec pochodzenia brazylijsko-boliwijskiego, który zyskał popularność na świecie w latach 80. XX wieku ,
Bromus carinatus - gatunek rośliny z rodziny wiechlinowatych ,
potrawa żydowska przyrządzana z pokruszopnej macy smażonej z tartą cebulą i jajkami ,
proces, w wyniku którego przekazy medialne lub miejsca ich prezentowania (np. potrale internetowe, wiadomości telewizyjne, prasa) upodabniają się stylem do tabloidów - plotkarskich, nierzetelnych magazynów skupiających się na wzbudzeniu sensacji ,
graf, w którym dla każdej pary dowolnych wierzchołków istnieje ścieżka, która je łączy ,
elastyczna nić wykonana z różnych materiałów (np. zwierzęcych jelit albo nylonu), która jest stosowana w rakietach do tenisa ziemnego ,
prymitywny, pozbawiony szczęk kręgowiec wodny ,
cecha człowieka: brak ucziwości, moralności

Komentarze - ŁĄCZNA LICZBA PAPIERÓW WARTOŚCIOWYCH, KTÓRE BYŁY PRZEDMIOTEM TRANSAKCJI GIEŁDOWYCH, LICZONA DLA DANEGO OKRESU, PAPIERU WARTOŚCIOWEGO LUB RYNKU. Dodaj komentarz

6×3 =

Poleć nas znajomym:

x