PĘKNIĘTE NACZYNKO KRWIONOŚNE PRZYJMUJĄCE NA SKÓRZE KSZTAŁT PAJĄKA LUB GWIAZDKI - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

PAJĄCZEK to:

pęknięte naczynko krwionośne przyjmujące na skórze kształt pająka lub gwiazdki (na 8 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: PAJĄCZEK

PAJĄCZEK to:

rodzaj ażurowego haftu lub delikatnego wzoru koronki, zwykle przypominającego pająka tym, że elementy wzoru promieniście rozchodzą się od jego środka (na 8 lit.)PAJĄCZEK to:

zdrobniale: pająk - przedstawiciel rzędu pająków (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "PĘKNIĘTE NACZYNKO KRWIONOŚNE PRZYJMUJĄCE NA SKÓRZE KSZTAŁT PAJĄKA LUB GWIAZDKI". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 12.680

GAJNIK LŚNIĄCY, CZERWONOSKÓRY, TRAP, KRYTERIUM SYLVESTERA, ŻYWOPŁOCIK, RAKIETA, VIRGA, STRATA, WAFELEK, GUZ ŻOŁĄDKOWO-JELITOWO-TRZUSTKOWY, CZEKAN, WYBUCH, EKLER, KARDIGAN, INDOS, PARAFRAZA, STAN DEPRESYJNY, HEDONIZM ETYCZNY, FUJARKA, SUROWICA, KAPLICZKA, SPOINA, DEZERTER, JEDNOPARTYJNOŚĆ, BZYGI, KLAWIATURA, RODZINA KATYŃSKA, ŻUŻLOBETON, WYSŁUGA LAT, SZCZI, NIENARUSZALNOŚĆ, RACA, PIERDOLENIE O SZOPENIE, KAŁMUK, WIBRACJA LABILNA, PELENG, STANOWISKO, LICZBA BRINELLA, NICI, RÓŻE, PIRAMIDA, GORGONZOLA, MIKSER, PŁYN INFUZYJNY, SIODEŁKOWCE, OBRÓT WTÓRNY, ZWOLNIENIE CHOROBOWE, GRINDWAL KRÓTKOPŁETWY, ROLA, KOŁO MŁYŃSKIE, MŁOT, POZIOM, INSEKT, ŁOŻE, MYSZ, BIJAKOWY ŚCINACZ ZIELONEK, PĘCHERZ, MCHY WŁAŚCIWE, SZURPEK, STATYSTA, PÓŁOKRĄG, ANTYUTLENIACZ, KAZACZOK, SZALONA GŁOWA, KOSMOGONIA, GALON, ALBUMIK, KAUCZUK BUTYLOWY, PAWĘŻ, UDAWACZ, KONTYNGENT TARYFOWY, MISKA KLOZETOWA, KOLORYT, EUTEKTYK, OTWÓR WYLOTOWY, EMPIRYZM, DOBRO INWESTYCYJNE, JEŻOWIEC, GODZ, RĘKAWICA, MACHANIE RĘKĄ, KOMÓRKA, GUMA, NARTA, KOSMYK, KATAFRAKTA, RAMA, RASOWOŚĆ, BIS, BOA, PRZERÓB, WARKOCZ, WÓR, TOALETA, FRONTYSPIS, TARYFA ULGOWA, LODOWIEC NORWESKI, PRĘT, SKRZYDŁO, HOLOWNIK, MAJDAN, KASKADA, ANTROPOZOONOZA, WSTĘŻNIAKI, OLIWA Z OLIWEK, UMOWA ADHEZYJNA, PSALTERIUM, BERCEUSE, DYSKRETKA, ALBARELLO, KOMISJA REWIZYJNA, KALANDER, PLUTON, ALLELUJA, PŁOMIEŃ, PIĘTRO, FUNDAMENT, TRUP, CIŚNIENIE, PIEŚŃ, POMALOWANE, BANIA, BRZOZÓWKA, SYLWETKA, SĘK OTWARTY, MAKARONIARZ, FUNDUSZ PODSTAWOWY, WINO DESEROWE, WSPÓŁKATEDRA, RUCH PRZYSPIESZONY, POTENCJAŁ, NULLIPARA, BUTLA, SWOISTY ANTYGEN STERCZOWY, CLERK, DIAGONAL, JEDNOSTKA ORGANIZACYJNA, INSTANCJA, ZABURZENIE AFEKTYWNO-DWUBIEGUNOWE, AWIZO, RADA, WĘGIERSKI, ZEZWŁOK, STRONA INTERNETOWA, ORZECHÓWKA, KAPAR, MYRMEKOFIL, RÓŻANIEC, SUCHY TYNK, ZACIESZ, KOLCOROŚL, GUMIDRAGAN, SPRZĘT MECHANICZNY, TAPETA, PEREŁKA, WYROCZNICA, ŁADOWARKA, ŚLIWA, OFICER, SY, PRZYKURCZ, MADZIARKA, GRANULACJA, REFREN, PRZECIWIEŃSTWO, LIPA, SAMOGRAJ, PROLEK, DZIESIĄTA WODA PO KISIELU, TĘTNICA WIEŃCOWA, AKSAMIT, PODTYP, OBRZĘK GAZOWY, KINKAN, EMIGRACJA, SZKANDELA, STRES, CERAMIKA SZNUROWA, LAPARENTOZAUR, KIJEK NARCIARSKI, WULGARYZM, STORYTELLING, DULKA, FLOTA, TRÓJKĄT, TĘPICIEL, TEKA, PODZIAŁKA, WYRAZ, TĘPOLISTKA RÓZGOWATA, EKRAN AKUSTYCZNY, ALAIN, TEREN, USŁUGODAWCA, SKAŁA WAPIENNA, IZOLATKA, OKŁADKA, KUSAK, PORNO, IZOLACYJNOŚĆ TERMICZNA, RZEKOTKA KRZYŻOWA, PĘDRAK, ORBITA PARKINGOWA, OWADZIARKI, OPRAWA OŚWIETLENIOWA, LIPA, JĄKANIE, PRZENOSICIEL, GUARANA, PTASIE MLECZKO, KORONA, WSPARCIE, KANAPKA, POTENCJAŁ SEDYMENTACJI, BUM, MIĘSOŻERCA, NAWÓZ SZTUCZNY, FOTOGENICZNOŚĆ, WCISTEK, PRZYŚPIEW, ANTAŁEK, WULWODYNIA, WYKSZTAŁCENIE ŚREDNIE, NALEŚNIK WIOSENNY, CYKL METONA, NIEISTOTNOŚĆ, CHŁOSTA, KARA UMOWNA, PIĘĆSETZŁOTÓWKA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, BADIANEK, DEGRADACJA SPOŁECZNA, KOLEŻANKA PO FACHU, HULAJDUSZA, ARCHIKONFRATERNIA, NIEBOSKŁON, TEST PSYCHOLOGICZNY, MAKSIMUM, BITUMIZACJA, PRODUCENT, BAWOLE OKO, POWŁOKA, ŁOWCA , PODIUM, PALIWO SILNIKOWE, ŚLIWKA, MIKONAZOL, WIESŁAW, OCZKO, STAN PSYCHICZNY, HAMULEC, OKNO, STARZĘŚLA, ZMIANA PATOLOGICZNA, PROSAK, FAZA, PUNKT, FLANSZA, DEPRESJA ŚRÓDZIEMNOMORSKA, SZYSZKA, PROTEZA, SPADOCHRONIARKA, CZECZOTKA, ZAKŁÓCENIE, GRZYB PASOŻYTNICZY, NIEMIASZEK, WIERSZ, KONKURS, FEERIA, ZESTAW KINA DOMOWEGO, WĄTROBOWIEC, PAL, BARETKA, ZABIEG KOSMETYCZNY, HEJNAŁ, WIELOKĄT, CIEMNOŚĆ, PRZYGOTOWANIE, MOBBING, KATASTROFA BUDOWLANA, POŁYKACZ, WILKOM, NAPĘD, SARKOFAG, KONDENSACJA, HASHTAG, MELASA, CIASTO, ODGAŁĘZIACZ, CHARAKTERYSTYKA, FOTOSENSYBILIZATOR, DRAMAT GANGSTERSKI, NIEREZYDENT, WŻER, NOK, WOJNA, REMITENT, UKŁAD PLANETARNY, ALARM LOTNICZY, ?WIDZOWNIA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 12.680 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

PĘKNIĘTE NACZYNKO KRWIONOŚNE PRZYJMUJĄCE NA SKÓRZE KSZTAŁT PAJĄKA LUB GWIAZDKI się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: PĘKNIĘTE NACZYNKO KRWIONOŚNE PRZYJMUJĄCE NA SKÓRZE KSZTAŁT PAJĄKA LUB GWIAZDKI
HasłoOpis hasła w krzyżówce
PAJĄCZEK pęknięte naczynko krwionośne przyjmujące na skórze kształt pająka lub gwiazdki (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

PAJĄCZEK
pęknięte naczynko krwionośne przyjmujące na skórze kształt pająka lub gwiazdki (na 8 lit.).

Oprócz PĘKNIĘTE NACZYNKO KRWIONOŚNE PRZYJMUJĄCE NA SKÓRZE KSZTAŁT PAJĄKA LUB GWIAZDKI sprawdź również:

wewnętrzna, nasycona środkami konserwującymi część liny ,
utwór muzyczny na głos i orkiestrę, zwykle w formie sonaty ,
zbiór zasad i przepisów ustalających sposób postępowania z dokumentem, który wpływa do urzędu lub jednostki organizacyjnej przedsiębiorstwa (procedura obiegu dokumentu w administracji publicznej) ,
gwara miejska języka angielskiego używana przez mieszkańców Londynu, wywodzących się z niższych warstw społecznych (klasy robotniczej) ,
ciężki koń pociągowy maści gniadej ,
masa która przytłacza ,
przeszukanie osoby podejrzanej ,
KOBRA, NAJA ,
środek antykoncepcyjny stosowany przez kobiety, umieszczany wewnątrz pochwy, pełniący funkcję bariery mechanicznej ,
dyrygent i pedagog ur. w 1920 r., dyrygent Chóru Chłopięco-Męskiego Filharmonii Poznańskiej, profesor Akademii Muzycznej w Poznaniu ,
grupa gatunków roślin z rodzaju Rubus wyróżniana zwyczajowo ze względu na czerwoną barwę owoców i łatwość ich odpadania od dna kwiatowego ,
mieszkaniec Miechowa, człowiek pochodzący z Miechowa ,
miejsce do przechowywania prochów zmarłych ,
część kanalika nerkowego, znajdująca się pomiędzy kanalikiem proksymalnym a kanalikiem dystalnym, wyścielona nabłonkiem jednowarstwowym płaskim; odpowiada za zagęszczanie moczu ,
La ..., miasto, siedziba władz Boliwii ,
Chrysemys picta - gatunek gada z podrzędu żółwi skrytoszyjnych z rodziny żółwi błotnych, jedyny przedstawiciel rodzaju Chrysemys, charakteryzujący się pancerzem barwy zielono-oliwkowej lub oliwkowej w różnych odcieniach (aż do czarnego) i występowaniem na tym tle na karapaksie i głowie żółtych lub pomarańczowych plam; żyje na obszarze od południowej Kanady do północnego Meksyku ,
dobro, na które popyt rośnie pod wpływem wzrostu dochodów nabywców ,
cecha kogoś, kto jest niegłupi, ma trochę oleju w głowie ,
ulice wysadzone topolami ,
instytucja, działająca zazwyczaj przy szkole, mająca na celu zapewnienie dzieciom opieki i odpowiednich zajęć w czasie wolnym od zajęć szkolnych ,
azotowy lub solny ,
ilość substancji chemicznej lub promieniowania podana, pobrana lub wchłonięta do organizmu określoną drogą, warunkująca brak lub wystąpienie określonych efektów biologicznych ,
człowiek, który zajmuje się chałturą (wykonywaniem płatnej pracy o niewielkich wymaganiach, często w sposób niedbały) ,
podwodny prąd mieszaniny składającej się z zawieszonego w wodzie materiału najdrobniejszego i materiału gruboziarnistego ,
sposób wykonania muzyki, roli itp. przez artystę ,
dach ,
odrobina, niewielki stopień czegoś niematerialnego, pozostałość po czymś niematerialnym ,
malarz i grafik niemiecki (1881-1939) pejzaże miejskie, martwe natury ,
podróż, wyprawa w jakieś miejsce, zwykle składająca się z kilku etapów ,
chata stawiana bez komina i przewodów dymowych

Komentarze - PĘKNIĘTE NACZYNKO KRWIONOŚNE PRZYJMUJĄCE NA SKÓRZE KSZTAŁT PAJĄKA LUB GWIAZDKI. Dodaj komentarz

7-2 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast