ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA OGRANICZANIU ZAKUPU PEWNYCH DÓBR LUB CAŁKOWITE ZANIECHANIE ICH NABYCIA, PONIEWAŻ SĄ ONE CHĘTNIE NABYWANE PRZEZ INNE GOSPODARSTWA DOMOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EFEKT SNOBA to:

zjawisko ekonomiczne polegające na ograniczaniu zakupu pewnych dóbr lub całkowite zaniechanie ich nabycia, ponieważ są one chętnie nabywane przez inne gospodarstwa domowe (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA OGRANICZANIU ZAKUPU PEWNYCH DÓBR LUB CAŁKOWITE ZANIECHANIE ICH NABYCIA, PONIEWAŻ SĄ ONE CHĘTNIE NABYWANE PRZEZ INNE GOSPODARSTWA DOMOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.972

EWOLUCJA, MANIERKA, JEDNOSTKA OBJĘTOŚCI CIAŁ SYPKICH, PRZYŁBICA, PARTIA, PRZEDZIAŁ CZASOWY, ADWENTYSTA, KURZA STOPKA, ŻŁÓB LODOWCOWY, PRASADAM, BOMBA WODOROWA, TYGIEL, TENDENCJA, PIERŚCIEŃ WIELOMIANÓW, OSTROGI, PARODIA, ĆWICZENIE, BOKS GARAŻOWY, KOLORYT, LABIRYNT, BEZANMASZT, WYZIEWY, NIERÓWNOCZESNOŚĆ, TEMPERATURA ZAPŁONU, OLEJ LNIANY, ZABIEG AGROTECHNICZNY, ROZKŁADOWOŚĆ, SZWALNIA, KURHAN, WIECZNA ZMARZLINA, WYSOKOŚĆ PRZELOTOWA, KIEŁBAŚNICA, NARKOTYK, NIEPRZEJRZYSTOŚĆ, BECZUŁKOWCE, STASIMON, LEJ DEPRESYJNY, KĘSISKO, DOM REKOLEKCYJNY, WEKTOR EKSPRESYJNY, LEKTURA, MANIERKA, ALLOSTERIA, HULK, POMPA INFUZYJNA, DOZOROWIEC POGRANICZA, RAJDER, MLECZNIK, PRZYLEPNOŚĆ, PRZEWÓD WYTRYSKOWY, ABOLICJA, WYDATKI, STRZAŁKA KIERUNKOWA, LICZKO, WSPÓLNOTA, LEBERKA, ELEW, PLACEK, NAJEZDNIK, JEDWAB NATURALNY, WŁOSIE, POŁUDNIK ZEROWY, NAWAŁA, OBRONA, ŁAWA, MISZCZU, OGRANICZENIE, SER, EFEKT WPIERANIA, PŁYTKA, OFICJAŁ, WAŁ, FALA, GOSPODARKA TOWAROWO-PIENIĘŻNA, PIECZENIARZ, RENATA, KASZUBSKI, STANOWISKO, PACJENT URAZOWY, OCZKO, CHOROBA WIRUSOWA, TORPEDA, DYSKRECJONALNOŚĆ, OBSERWATORKA, SŁONINA, DESZCZÓWKA, PRZEDMIOT, CIS POSPOLITY, EKSPERYMENT OSMOLOGICZNY, KOLABORANT, POMOC, SKALA RÉAUMURA, BUNT, PRZEBITKA, KOCIOŁ PŁOMIENICOWY, SOCZEWKOWANIE, USTNOŚĆ, REJESTRANT, PRZYWŁASZCZENIE, WEKTOR, KURAWONGA ZMIENNA, BANDOLET, MÓL BOROWICZAK, KATASTER, ANGLOFOBIA, MOLESKIN, CEWNIK, GWIAZDA, ZAPŁON ISKROWY, SPAD, JUDASZOWIEC, KUR, BIAŁA NOC, BĘBEN, EMPORA, JĘZYK NESYCKI, CZWÓRKA, EUSTENOPTERON, UPIĘCIE, ANALIZATOR WZROKOWY, BACIK, DWUNASTKA, DŻUBBA, BAZA ODSETKOWA, PEPICZEK, JEŻYNA, OBYWATELKA, ŚWINKA, OSŁONKA MIELINOWA, KRYNOLINA, MOHER, ODMIERZANIE, TURANIE, DEZYNSEKCJA, BROKATELA, POLITYCZNY CYKL KONIUNKTURALNY, KASETOFON, OUTSIDER, LATARNIA UMARŁYCH, CIĘŻKI SPRZĘT, PAŁANKA, LAMINAT, NEGOCJACJE AKCESYJNE, ŻÓŁWIE PIŻMOWE, JUJUBA, SANKCJA, OSTANIEC DEFLACYJNY, WIEŻA ARTYLERYJSKA, LODOWNIA, ROZDZIELACZ ELEKTRYCZNY, EKIPA, HELISA, PAJACYK, ZBÓJNIKOWATE, GHUL, KAMIONKA, EFEKT GEOMAGNETYCZNY, AKINEZJA, NIEBOŻĘ, BARWA, SYNANTROPIZM, WINIARZ, MIGRACJA PLANETARNA, OWRZODZENIE, NUKLEOZYD, PIASTA, SUBRETKA, KANTON, REN, GOTYK, ANALIZA KONKURENCJI, TORUS, SAMOGŁOSKA ŚRODKOWA, SZEW KOSTNY, ZBIORNIK RETENCYJNY, OUDRY, DRZEWO SOLITEROWE, SKARGA, WYDMUSZKA, PRZEMIENNIK AMATORSKI, CYKL GOSPODARCZY, ROGOWACENIE, FROTTE, CEZAR, STAN NIETRZEŹWOŚCI, NADPOBUDLIWOŚĆ RUCHOWA, ONET, SAONA, KONWENANSE, PSYCHOLOGIA KOGNITYWNA, ANTYGWAŁTY, PRZESYŁKA LISTOWA, ADIANTUM WŁAŚCIWE, BILBORD, KOŚĆ KLINOWA, CZARCI KRĄG, OSOBA PRAWNA, NOODLE, SUBSTYTUCJA, OLEJ SOJOWY, KINO SAMOCHODOWE, OPONA, GWAJAKOWIEC, SILNIK TURBOŚMIGŁOWY, LOFIKS, EMFAZA, MARUDER, CYKL PALIWOWY, PODOBIZNA, JEZIORO ZASTOISKOWE, KRZYŻ PAPIESKI, OSCYLACJA, GŁOS, RZECZ, HYDROFON, MONTAŻYSTA, KAUKAZ, POCIĄGŁOŚĆ, WINO, DEPORTOWANY, GĘŚ, NORMALIZACJA, SEJSMIKA, EROZJA BOCZNA, WIESZAK, PTASZEK, SZYNA, HAUST, OPRYSZCZKOWE ZAPALENIE OPON MÓZGOWYCH I MÓZGU, PASTEL, BOMBIARZ, SORPCJA, ANONEK, SPORT MOTOROWY, UDAR MÓZGOWY, ZAKŁAD WZAJEMNY, GŁOS, DUET, HEMOROID, CIASTO PARZONE, RESIDUUM, OPŁATA SANKCYJNA, OPRYSZCZKA NARZĄDÓW PŁCIOWYCH, ESTRAGON, NIEDORÓBKA, SPÓJNIK WYNIKOWY, CZYNNOŚCI EKSPLORACYJNE, STREFA MIĘDZYPŁYWOWA, CZEREŚNIA, ŚCISKACZ, SYNTEZA JĄDROWA, BEGARDZI, SALA, PAKLAK, SZAŁWIA, ELIZJA, SZCZI, CZAPKA TEKTONICZNA, SPEKTROSKOPIA EMISYJNA, SZAFA GRAJĄCA, RODZIC CHRZESTNY, PAJĄCZEK, ZACIOS, PAPROĆ WODNA, GOSPODARZ DOMU, EPOKA LODOWA, ROZDZIAŁKA, ROZKAZ, GWIAZDA PODWÓJNA, KULBAKA, ZAGŁADA, POLEWKA, DIALOG KONKURENCYJNY, BLANKERS, WZÓR UŻYTKOWY, ADORACJA, NIEDOSIĘŻNOŚĆ, BON SKARBOWY, ONE-LINER, PUNKT NASTAWCZY, MOBING, RUDBEKIA NAGA, GWIAZDKA, RENKLODA, POLE, ODPOWIEDZIALNOŚĆ DYSCYPLINARNA, OWAD, KWASJA, POTWORKOWATOŚĆ, KANIBALIZACJA, SWĘDZENIE, CEMBROWINA, OLEANDER, FOSA, ENERGIA SPOCZYNKOWA, BURKA, OSTROKÓŁ, BASILEUS, KURZAWKA, ?WCZASY PRACOWNICZE.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.972 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA OGRANICZANIU ZAKUPU PEWNYCH DÓBR LUB CAŁKOWITE ZANIECHANIE ICH NABYCIA, PONIEWAŻ SĄ ONE CHĘTNIE NABYWANE PRZEZ INNE GOSPODARSTWA DOMOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA OGRANICZANIU ZAKUPU PEWNYCH DÓBR LUB CAŁKOWITE ZANIECHANIE ICH NABYCIA, PONIEWAŻ SĄ ONE CHĘTNIE NABYWANE PRZEZ INNE GOSPODARSTWA DOMOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EFEKT SNOBA zjawisko ekonomiczne polegające na ograniczaniu zakupu pewnych dóbr lub całkowite zaniechanie ich nabycia, ponieważ są one chętnie nabywane przez inne gospodarstwa domowe (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EFEKT SNOBA
zjawisko ekonomiczne polegające na ograniczaniu zakupu pewnych dóbr lub całkowite zaniechanie ich nabycia, ponieważ są one chętnie nabywane przez inne gospodarstwa domowe (na 10 lit.).

Oprócz ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA OGRANICZANIU ZAKUPU PEWNYCH DÓBR LUB CAŁKOWITE ZANIECHANIE ICH NABYCIA, PONIEWAŻ SĄ ONE CHĘTNIE NABYWANE PRZEZ INNE GOSPODARSTWA DOMOWE sprawdź również:

czajnik - naczynie do gotowania wody ,
miłośnik przyrody ,
Harpiinae - podrodzina ptaków z rodziny jastrzębiowatych (Accipitridae) ,
jedna z siedmiu grup wirusów, wyróżnionych przez Davida Baltimore'a; wirusy zawierające jednoniciowy RNA o ujemnej polarności ,
zdrobniale: fala - pasmo włosów, które się skręca ,
filozof lub artysta będący zwolennikiem katastrofizmu - postawy wyrażającej przeświadczenie o nieuniknionej, gwałtownej zagładzie obecnej formy świata i cywilizacji ,
indyjski asceta, który poprzez hartowanie swojego ciała i umysłu zyskuje odporność na kontakt z gorącymi i ostrymi przedmiotami, ogniem itp ,
rybożerny ptak z rzędu wiosłonogich o małej głowie i długiej szyi i dziobie; obszary nawodne i bagniska strefy międzyzwrotnikowej całego świata ,
minog kaspijski, Caspiomyzon wagneri - gatunek pasożytniczego bezżuchwowca z rodziny minogowatych (Petromyzontidae), jedyny przedstawiciel rodzaju Caspiomyzon; minóg kaspijski zamieszkuje Morze Kaspijskie i wpadające do niego rzeki, zwłaszcza Wołgę i jej dopływy Kamę i Okę, Ural, Terek i Kurę ,
podejście, nastawienie człowieka, który nie uznaje dogmatów bezkrytycznie, podważa je lub w ogóle ich nie uznaje ,
prawo do czerpania korzyści finansowych z jakiegoś dzieła, wytworu, inwestycji lub nieruchomości ,
sosna japońska, Pinus densiflora - gatunek drzewa z rodziny sosnowatych (Pinaceae) ,
kawałek futra lub materiału podbity watoliną, zeszyty w ten sposób żeby można było włożyć doń dłonie dla ochrony przed zimnem - noszona od XVI do XX w ,
wynalazek, którego używanie przynosi negatywne skutki ,
miasto znane z fabryki porcelany ,
cecha czegoś, co jest oceniane jako odstręczające, godne potępienia, sprzeczne z obowiązującymi standardami etycznymi, bardzo niestosowe, brzydkie ,
ogół zabiegów służących prezentacji, analizie i interpretacji postaci literackiej ,
francuski lekarz parazytolog (1845-1922); odkrywca zarodźca zimnicy, laureat nagrody Nobla ,
ptak z rodziny dzierzbowatych ,
ktoś bardzo cenny, ważny, bez kogo byłoby dużo trudniej i gorzej ,
samochodowy element pasywnego systemu bezpieczeństwa, mający na celu zamortyzowanie uderzenia o elementy pojazdu ciała (w szczególności głowy) pasażerów i kierowcy w wypadku zderzenia (czołowego lub bocznego) ,
pospolity ptak z rodziny krukowatych ,
legendarny kielich ,
namiot z akrobatami ,
miasto blisko Mikołajek ,
w chemii: symbol neonu ,
ktoś bardzo niezdarny, słaby ,
lampa elektronowa, w której zmiany natężenia prądu jonowego wykorzystywane są do mierzenia bardzo małych ciśnień zawartego w niej gazu ,
w XVII/XIX w. wyborowy żołnierz kawalerii i piechoty w wielu krajach europejskich ,
cecha charakteru; przenośnie: uległość, niezdecydowanie

Komentarze - ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA OGRANICZANIU ZAKUPU PEWNYCH DÓBR LUB CAŁKOWITE ZANIECHANIE ICH NABYCIA, PONIEWAŻ SĄ ONE CHĘTNIE NABYWANE PRZEZ INNE GOSPODARSTWA DOMOWE. Dodaj komentarz

5+4 =

Poleć nas znajomym:

x