ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA OGRANICZANIU ZAKUPU PEWNYCH DÓBR LUB CAŁKOWITE ZANIECHANIE ICH NABYCIA, PONIEWAŻ SĄ ONE CHĘTNIE NABYWANE PRZEZ INNE GOSPODARSTWA DOMOWE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

EFEKT SNOBA to:

zjawisko ekonomiczne polegające na ograniczaniu zakupu pewnych dóbr lub całkowite zaniechanie ich nabycia, ponieważ są one chętnie nabywane przez inne gospodarstwa domowe (na 10 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA OGRANICZANIU ZAKUPU PEWNYCH DÓBR LUB CAŁKOWITE ZANIECHANIE ICH NABYCIA, PONIEWAŻ SĄ ONE CHĘTNIE NABYWANE PRZEZ INNE GOSPODARSTWA DOMOWE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 17.972

PUBLIC RELATIONS, UMOWA KONTRAKCYJNA, HASHTAG, GARDEROBA, SEKWENCJA PALINDROMOWA, CZUB, AVIZO, STANOWISKO, ENERGIA, MIERZENIE, TRZECIACZKA, MNOŻNIK, KROK, INŻYNIERIA TKANKOWA, AFEKT, SKOŃSKI, RATYSZCZ, LIPA, TŁUSZCZAK, ŚMIECH, WŁADZUCHNA, ŁOPATACZ, SINIAK, GABINET MNIEJSZOŚCIOWY, ZAĆMIENIE, KLER, PRZEPAŚĆ, WYPOWIEDŹ PROBLEMATYCZNA, DOPŁATA OBSZAROWA, ROGALIK, RICOTTA, MOZART, MARZENIE SENNE, ŚNIEG, MONAR, TERAPIA REINKARNACYJNA, KRĄŻENIE WIEŃCOWE, NALEPKA, FREUD, FISHARMONIA, ETHSHAR, ŚLIWKA, INSPEKTOR FARMACEUTYCZNY, SŁUŻKA, KOMBINACJA ALPEJSKA, FONOGRAM, WARZONKA, KANONIERKA, PAJĘCZAK, SERM, PEONIA, TRAKEN, TABLETKA, SZLIF, PIERÓG, USŁUGI SPOŁECZNE, KULBAKA, SPOŁECZNA WYDAJNOŚĆ PRACY, TURYSTYKA ABORCYJNA, ANTENA MIKROPASKOWA, RAY-BANY, NACIEK JASKINIOWY, SKLEPIENIE ŻEBROWE, FUTRO, ETOLOGIA, WYCHÓD, FLEGMA, KONIOFAGIA, WYRZUT SUMIENIA, TEKST JAWNY, SKALA JOŃSKA, KORNET, NÓŻ RZEŹNICZY, ILLOKUCJA, LUTERSTWO, REGUŁA, TERAKOTA, TRACKLISTA, PARZYSTOŚĆ, ZABIEG, BRAMOWNICA, CZWOROLIST, LIDER, MEDYCYNA REGENERACYJNA, ZRĄB TEKTONICZNY, PIECZĘĆ, DYPODIA, KOLUMNADA, PODKŁAD, CHŁOPOWINA, TRYCHOMONADOZA ŚWIŃ, PUŁAPKA OFSAJDOWA, ZMĘCZENIE, PARADOKS RUSSELLA, SAMOOKALECZENIE, IBERYSTA, POLIGAMICZNOŚĆ, BUFOR, WŁAMYWACZ KOMPUTEROWY, CHŁODNIK, PLEUSTOFIT, SIATECZKA, KOTLARZ, OSTRZE TRZONECZKOWATE, UKŁAD INERCJALNY, ELITARYSTA, SCHIZOFRENIA KATATONICZNA, KOMPRADOR, GRZEBIEŃ, OYEREN, WIĘKSZOŚĆ PARLAMENTARNA, MIENIE, STAND-UP, GĘSTOŚĆ PLANCKA, EMISJA PIENIĄDZA, CHUDOŚĆ, GÓRA LODOWA, BLASTOMYKOZA POŁUDNIOWOAMERYKAŃSKA, WIELKOŚĆ, SPRAWA, KRWAWNIK, MEMORIAŁ, ZACISK, ZAKOP, CHARAKTERYSTYKA CZASOWA, KOŃ WŁODZIMIERSKI, GÓRNICTWO, ZJAWISKO ASTRONOMICZNE, WRZASKLIWOŚĆ, JEDENASTKA, GENETYKA POPULACYJNA, GRANATNIK PRZECIWPANCERNY, ALBUM, OBMUROWANIE, OKRĘT DOZOROWY, PZPR, HOMAGIUM, KOŁYSANIE WZDŁUŻNE, FLINTPAS, TAPER, DRAMATYCZNOŚĆ, NIBYPESTKOWIEC, ZAIMEK NIEOKREŚLONY, INTERWIZJA, WSPÓŁMAŁŻONEK, KULMINACJA, ESKORTOWIEC, PODWÓJNA ARTYKULACJA, LABIRYNT, NABYCIE WEWNĄTRZWSPÓLNOTOWE, SKAŁA WAPIENNA, PANORAMA, PLATER, KONFESJA, WŁÓCZNIA ŚWIĘTEGO MAURYCEGO, KURS SZTYWNY, DYSCYPLINA, ROMANS, PODGŁOŚNIOWE ZAPALENIE KRTANI, RÓJKA, PODATEK DOCHODOWY, SIEĆ TELEKOMUNIKACYJNA, OLGA, DEZURBANIZACJA, POTNIK, KONDYCJA FINANSOWA, KURZA STOPKA, POKOLENIE, NIEPRZYCHYLNOŚĆ, JEZIORO POLIMIKTYCZNE, BEGONIA, KREDYT KONTRAKTOWY, ANOMALIA, ARTUR, CHŁOSTA, TERMOGENEZA ADAPTACYJNA, DOMINIUM, WYDRA, KATAR SIENNY, PUKLERZ, EGZOCENTRYZM, BYK FALARISA, CHROBOTEK, DROBIAZG, AUTSAJDER, GERYLASI, WSPINACZKA SPORTOWA, SALONOWIEC, WAPNICA, KONFIGURACJA, USTRÓJ, PŁYTA DETONACYJNA, ZWIAD, IMIESŁÓW PRZYSŁÓWKOWY WSPÓŁCZESNY, PUNKT ROSY, DZIEWIĘTNASTKA, SMOŁA WĘGLOWA, PASZTET, TAYLORYZM, PLEŚŃ, WYWIAD, SAURON, PROSUMENT, KEM, PRZEPUKLINA PĘPOWINOWA, DNO KWIATOWE, ETERYCZNOŚĆ, LAMERSTWO, NAWIETRZAK, CYBERPANK, RYZYKO NIEWYGASŁE, POLIETER, KARELIA, PRAŻONKA, TALASOTERAPIA, SPÓŁDZIELNIA MIESZKANIOWA, REJKA, CIĘCIA BUDŻETOWE, METODA AGLOMERACYJNA, PAPROTNICA GÓRSKA, OBJĘTOŚĆ, FAZA, LATARNIA UMARŁYCH, PRELIMINARIUM POKOJOWE, KAPONIERA, SŁUP, PADACZKA SOMATOSENSORYCZNA, EMISJA TERMOELEKTRONOWA, OPRZĘD, KAJAK, EMIL, RICHELIEU, POPELINA, ŚLIWA, SZLAUF, CONCEPT ART, BIOTRANSFORMACJA, WIDŁONÓG, MNIEJSZOŚĆ NARODOWA, NAKAZ, BĄK AMERYKAŃSKI, GĘŚLIKI PODHALAŃSKIE, NIETZSCHEANISTA, BOA, MIĄŻSZ, SMOŁA DRZEWNA, FIOŁEK AFRYKAŃSKI, WAŁ, MNIEJSZE ZŁO, BOOT, TURNIA, SYSTEM RZECZOWY, AKROPOL, DEPESZOWIEC, SKUP INTERWENCYJNY, PRZECIER, ZBRODNIA NAZISTOWSKA, DZIESIĘCIOZŁOTÓWKA, DUMP, RESPIRATOR, WULKAN BŁOTNY, GAJNIK LŚNIĄCY, INTERPRETATOR, SFERA BIOTYCZNA, KAPA, LOJALISTA, WIGONIA, PEPSI, PRZESZYCIE, DOSTOJEŃSTWO, SYNERGIZM, METR KATOLICKI, PRZESŁONA, LEBERKA, NIEDYSPONOWANIE, ŻONA LOTA, SAMOOBRONA, DYSKALKULIA LEKSYKALNA, CZTERDZIESTKA, REFEKTARZ, LAJKRA, FASCIOLOPSIOZA, STANDARD ETYCZNY, KLUCZ DYNAMOMETRYCZNY, JUDASZOWIEC, IMIR, BRAMKA HONOROWA, STANOWISKO, GRZYBIARSTWO, NAPIĘCIE, CZERNIDŁAK BŁYSZCZĄCY, MIKRODERMABRAZJA, POLER, ZGORZELINA, RACA, WRAK CZŁOWIEKA, KREACJONIZM, KONSERWA, CIAŁO, ?RABA.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 17.972 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA OGRANICZANIU ZAKUPU PEWNYCH DÓBR LUB CAŁKOWITE ZANIECHANIE ICH NABYCIA, PONIEWAŻ SĄ ONE CHĘTNIE NABYWANE PRZEZ INNE GOSPODARSTWA DOMOWE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA OGRANICZANIU ZAKUPU PEWNYCH DÓBR LUB CAŁKOWITE ZANIECHANIE ICH NABYCIA, PONIEWAŻ SĄ ONE CHĘTNIE NABYWANE PRZEZ INNE GOSPODARSTWA DOMOWE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
EFEKT SNOBA zjawisko ekonomiczne polegające na ograniczaniu zakupu pewnych dóbr lub całkowite zaniechanie ich nabycia, ponieważ są one chętnie nabywane przez inne gospodarstwa domowe (na 10 lit.)

Definicje krzyżówkowe

EFEKT SNOBA
zjawisko ekonomiczne polegające na ograniczaniu zakupu pewnych dóbr lub całkowite zaniechanie ich nabycia, ponieważ są one chętnie nabywane przez inne gospodarstwa domowe (na 10 lit.).

Oprócz ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA OGRANICZANIU ZAKUPU PEWNYCH DÓBR LUB CAŁKOWITE ZANIECHANIE ICH NABYCIA, PONIEWAŻ SĄ ONE CHĘTNIE NABYWANE PRZEZ INNE GOSPODARSTWA DOMOWE sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - ZJAWISKO EKONOMICZNE POLEGAJĄCE NA OGRANICZANIU ZAKUPU PEWNYCH DÓBR LUB CAŁKOWITE ZANIECHANIE ICH NABYCIA, PONIEWAŻ SĄ ONE CHĘTNIE NABYWANE PRZEZ INNE GOSPODARSTWA DOMOWE. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast