ZAKRZYWIENIE PROMIENI ŚWIETLNYCH W POLU GRAWITACYJNYM MASYWNEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO PROWADZĄCE DO ICH SKUPIENIA - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

SOCZEWKOWANIE to:

zakrzywienie promieni świetlnych w polu grawitacyjnym masywnego ciała niebieskiego prowadzące do ich skupienia (na 13 lit.)SOCZEWKOWANIE GRAWITACYJNE to:

zakrzywienie promieni świetlnych w polu grawitacyjnym masywnego ciała niebieskiego prowadzące do ich skupienia (na 25 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "ZAKRZYWIENIE PROMIENI ŚWIETLNYCH W POLU GRAWITACYJNYM MASYWNEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO PROWADZĄCE DO ICH SKUPIENIA". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.052

PODKOLANIE, RELIKWIA, PLANETOIDA TROJAŃSKA, FAŁDOPŁETWE, ANDRIĆ, SYSTEM BANKOWY, LICZARKA, WOŹNY, AMBYSTOMOWATE, TYNKTURA, STULENIE USZU, PUBLIKATOR, MEDYCYNA KOSMICZNA, BIOMETEOROLOGIA, ŚWINIA, MIKROBIOLOGIA LEKARSKA, ZESTAWIK, FONETYKA, ZAMRAŻARKA, FORMALISTA, STACJA POSTOJOWA, ERGOTERAPEUTA, PANCERZOWCE, KOMÓRKA PIRAMIDALNA, AMORFIZM, LĘDŹWIE, DUMPING, POTENCJAŁ, ORTOPTYSTA, KYNOLOGIA, CZECHOSŁOWACKI KOŃ GORĄCOKRWISTY, PROTEZA, CHOROBA SEGAWY, ORBITA, HYDROLAT, PROMIENIOWANIE TERMICZNE, CIARKI, MALARSTWO IKONOWE, RYTM, CIAŁO ACETONOWE, ALLOSTERIA, TYP EKTOMORFICZNY, RZUT, EROZJA WĄWOZOWA, ABROZAUR, ZIEGLER, ŁAPOWNICTWO BIERNE, MASKOWANIE, RZEŹNIA, BLU-RAY, NEOTENIA, OBCIĄŻENIE STATYCZNE, PERKOZEK AUSTRALIJSKI, UDAR SŁONECZNY, WĄTŁOŚĆ, TAKSONOMIA, GARSTKA, OSTROGONY, RYJÓWKA ETRUSKA, GNETOWATE, FAWORYTYZM, PEELING, SZEROKOŚĆ EKLIPTYCZNA, APARAT KIPPA, MENISK WKLĘSŁY, APHELIUM, DYSEKCJA, REZONANS, RENTGENOLOGIA, GOLF, BIAŁA NOC, RAWELIN, DOCHÓD NARODOWY, OBLIGACJA ZAMIENNA, DRZWI BALKONOWE, TARLICA, ENERGETYKA ODNAWIALNA, DŁOŃ, ROZBIORY, APHELIUM, ŁACHOTKI, RADIOBIOLOGIA, SPOIWO BUDOWLANE, BEARS, TEOLOGIA PLURALISTYCZNA, OWCZY PĘD, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, CYKL PALIWOWY, KULTURA JĘZYKA, PIERŚCIEŃ, OGON, KLESZCZE, CIAŁO AMORFICZNE, ŁAPCE, YOUTUBER, HIPOTEZA CZERWONEJ KRÓLOWEJ, PINGWIN TONIEC, HYDRAZYD, WOTUM NIEUFNOŚCI, UNIWERSUM, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, DONATELLO, HIPOKSEMIA, GÓRNICTWO MORSKIE, SZPONIASTE, KUPER, ANALIZA WARTOŚCI, DZIUPLA, MITSUKURINA, TOR, HABER, KONTRWYWIAD, SZKOŁA RODZENIA, WIRUSOWE ZAPALENIE WĄTROBY TYPU D, NÓŻKA, MATEMATYKA STOSOWANA, GLADIUS, KULT PRZODKÓW, FIGURA, TERIOLOGIA, BOK, DOM PRZEDPOGRZEBOWY, TRAP, PROSTAK, ANALIZATOR SKŁADNIOWY, BÓBR WSCHODNI, SZKARŁUPIEŃ, INKUBATOR, STRUKTURA FUNKCYJNA, INTERFEROMETR OPTYCZNY, GEN HOMEOTYZNY, HIPOWENTYLACJA, AKROBACJA POWIETRZNA, PRĘDKOŚĆ, HULAJGRÓD, PERYHELIUM, CZUBUTIZAUR, PLEŚŃ, BRONIOZNAWSTWO, CŁO ZAPOROWE, STAWONOGI, ZEFIROZAUR, PARACENTEZA, JARD KWADRATOWY, FLAGRUM, OKAP, KREDYT HANDLOWY, STEKOWCE, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, OPONKA, PRĄD MORSKI, RETROGRADACJA, WYCHODŹSTWO, WNĘTRZNOŚCI, MATERIAŁ BIOLOGICZNY, WZÓR BINETA, STYMULACJA ODWIERTU, DEZYNSEKOWANIE, ZADEK, NAFTOWNICTWO, SPADOCHRON, SEJSMIKA, AUTOTOPAGNOZJA, PRAWO DEWIZOWE, NAPRĘŻENIE MECHANICZNE, NACZYNIE, DRENAŻ, NAWIGACJA SATELITARNA, ŁUSKA, SZEŚĆ DZIEWIĘĆ, TYP ENDOMORFICZNY, MIKROWELA, PRZEDPIERSIE, DROGA, REGNOZAUR, KONFERENCJA PRASOWA, KOD JĘZYKOWY, KANOPA, GLOBUS, ODTWARZANIE, ARBITRAŻ GOSPODARCZY, PÓŁKOLONIA, CYSTOIDY, INKORPORACJA, TARCZKA, FITOCENOLOGIA, GITARA ELEKTRYCZNA, OBRĄCZKA, METROPOLIZACJA, TATERSAL, PODATEK NA OCHRONĘ ŚRODOWISKA, LAJKONIK, KRZYŻULEC, SIŁA PŁYWOWA, APSYDY, ODRÓBKA, POSTĘPOWANIE ADMINISTRACYJNE, PRACA SPOŁECZNIE UŻYTECZNA, FLUIDYZACJA, GRZYB CHRONIONY, DRINKER, PISMO WĘZEŁKOWE, BAKTERIEMIA, ANATOMIA, DIALOG SPOŁECZNY, SKRĘCALNOŚĆ OPTYCZNA, PODRYG, OBLEGA, KRZYWA BALISTYCZNA, EUFONIA, GORGONOPS, LAUE, TERIODONTY, WZORNICTWO, SCHADOW, ZESTAW, DZIURA, STRZAŁKA MAŁA, PRZÓD, ANTYPERSPIRANT, SOCZEWKOWANIE, PARAMAGNETYZM, DOBRO KONSUMPCYJNE, CIĘŻAR WŁAŚCIWY, GALWEOZAUR, DUŻY EKRAN, PUNKT WĘZŁOWY, POPIELNICZKA, HONGSZANOZAUR, KLEJ, TEORIA WZGLĘDNOŚCI, SARKOLEST, NEUROPROTEKCJA, METALURGIA PROSZKÓW, GRADACJA, BANK EMISYJNY, GŁOWOTUŁÓW, PRZEMYSŁ, FREATOFIL, URSULA, ŚRODEK MASY, GASPARINIZAURA, GADY SSAKOZĘBNE, GMERK, ANTYSEPTYK, AFILIACJA, EFEKT GEOMAGNETYCZNY, ŻURAWIOWE, KOROZJA, WOKALISTYKA, ŻEL, STENOPELIKS, SPŁUKIWANIE, SAMOOKALECZENIE, MONTER, ROZPRUWACZ, LASER, ABORDAŻ, CZŁONY, GŁÓWNY REGULATOR TYLNY, PILATES, KOŃ LIDZBARSKO-WARMIŃSKI, KRĄŻOWNIK LOTNICZY, PRECESJA, LAMPA CROOKESA, DRYBLING, PURANA, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, WIEŻA KONTROLNA, OBWÓD MAGNETYCZNY, PIASECZNICA, STELLARATOR, EKSTRUZJA, URWANIE DUPY, ATRYBUCJA WEWNĘTRZNA, ZBIÓR, GIBERELINA, TWIERDZENIE KRONECKERA-CAPELLEGO, FILTR, SONDA, TAGESTOLOGIA, ONKOLOGIA, RAPTULARZ, BEZWŁAD, BTV, GLOBUS, CZAS GEOLOGICZNY, ASYSTA GRAWITACYJNA, JELITODYSZNE, OMDLAŁOŚĆ, TRANSPARENCJA, TORFOWIEC OSTROLISTNY, KOMPLEKSJA, EPISTOLOGRAFIA, REAKCJA JĄDROWA, OPERATOR LINIOWY, WSPÓŁCZYNNIK SPRĘŻYSTOŚCI, PRZEWROTKA, ŁUK MADZIARSKI, ?BEZTORBIKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.052 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

ZAKRZYWIENIE PROMIENI ŚWIETLNYCH W POLU GRAWITACYJNYM MASYWNEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO PROWADZĄCE DO ICH SKUPIENIA się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: ZAKRZYWIENIE PROMIENI ŚWIETLNYCH W POLU GRAWITACYJNYM MASYWNEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO PROWADZĄCE DO ICH SKUPIENIA
HasłoOpis hasła w krzyżówce
SOCZEWKOWANIE zakrzywienie promieni świetlnych w polu grawitacyjnym masywnego ciała niebieskiego prowadzące do ich skupienia (na 13 lit.)
SOCZEWKOWANIE GRAWITACYJNE zakrzywienie promieni świetlnych w polu grawitacyjnym masywnego ciała niebieskiego prowadzące do ich skupienia (na 25 lit.)

Definicje krzyżówkowe

SOCZEWKOWANIE
zakrzywienie promieni świetlnych w polu grawitacyjnym masywnego ciała niebieskiego prowadzące do ich skupienia (na 13 lit.).
SOCZEWKOWANIE GRAWITACYJNE
zakrzywienie promieni świetlnych w polu grawitacyjnym masywnego ciała niebieskiego prowadzące do ich skupienia (na 25 lit.).

Oprócz ZAKRZYWIENIE PROMIENI ŚWIETLNYCH W POLU GRAWITACYJNYM MASYWNEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO PROWADZĄCE DO ICH SKUPIENIA sprawdź również:

'opłata' za nieuwagę ,
w sportowych grach zespołowych: miejsce i funkcja zawodnika ,
zbiór wyrażeń językowych pełniących tożsame role składniowe, wyodrębnianych w logicznych analizach języka ,
dłuższy utwór wierszowany o charakterze rozprawy pouczającej ,
surowiec pozyskiwany z trzcin, przetworzone łodygi tych roślin ,
obozowa zbiórka ,
rząd ciepłolubnych pajęczaków, głównie owadożerne ,
proces stopniowego niszczenia materiałów zachodzący między ich powierzchnią i otaczającym środowiskiem ,
przedstawicielka ludu Frygijczyków, mieszkanka Frygii ,
żartobliwie o belfrze ,
w literaturze fantastyczno-naukowej: rodzaj utworu fabularnego ,
przełożony meczetu ,
osoba, która podbiera zboże przy koszeniu ,
ekonomista angielski (1900-78); zajmował się teorią wzrostu gospodarczego ,
czyn popełniony przez funkcjonariuszy publicznych III Rzeszy Niemieckiej (1933-1945), albo przez nich inspirowany lub tolerowany, będący zbrodnią przeciwko ludzkości, a w szczególności zbrodnią ludobójstwa, a także innym poważnym prześladowaniem z powodu przynależności osób prześladowanych do określonej grupy narodowościowej, politycznej, społecznej, rasowej lub religijnej. Określeniezbrodnia hitlerowska zostało formalnie zastąpione określeniemzbrodnia nazistowska ,
niestosowne zachowanie, czyn ,
gatunek naziemnopączkowej rośliny gruboszowatej, pochodzący z Kraju Przylądkowego, introdukowany do Francji, Algierii i Maroka ,
elektryczny przyrząd grzejny do ogrzewania pomieszczeń ,
pokój, w którym trzyma się książki ,
literatura o tematyce dworskiej, charakterystyczna dla literatury barokowej ,
potocznie o dwupokładowym autobusie ,
to, że ktoś lub coś jest jedynym władcą, jedynym podmiotem mającym władzę ,
dział budownictwa zajmujący się projektowaniem, technologią wykonania oraz samym wykonaniem ustrojów budowlanych istniejących na lądzie ,
rodzaj balonu, w którym siła nośna wynika z różnicy gęstości ogrzanego powietrza wewnątrz i chłodniejszego na zewnątrz balonu ,
prymitywne narzędzie wykonane techniką rdzeniowania z naturalnych fragmentów krzemieni i innych skał twardych (rzadziej z grubych odłupków) przy zastosowaniu obustronnej obróbki na większej części lub na całym obwodzie. ,
Gnaphalium sylvaticum - gatunek rośliny wieloletniej z rodziny astrowatych; występuje na półkuli północnej w Europie i Azji ,
'figlarne' zadanie szaradziarskie ,
roślinny tłuszcz jadalny, biała lub kremowa substancja otrzymywana z miąższu orzechów palmy kokosowej, w Polsce produkowany w procesie chemicznego utwardzania z oleju rzepakowego ,
organiczny związek chemiczny, sól potasowo-antymonowa kwasu winowego, stosowana w leczeniu chorób tropikalnych oraz jako lek powodujący wymioty ,
dolegliwość objawiająca się pojawieniem się nadmiernego owłosienia na ciele, którego rozrost nie jest uzależniony zmianami hormonalnymi

Komentarze - ZAKRZYWIENIE PROMIENI ŚWIETLNYCH W POLU GRAWITACYJNYM MASYWNEGO CIAŁA NIEBIESKIEGO PROWADZĄCE DO ICH SKUPIENIA. Dodaj komentarz

8-1 =

Poleć nas znajomym:

x