WSZECHŚWIAT, WSZYSTKO, CO FIZYCZNIE ISTNIEJE; CAŁA PRZESTRZEŃ, CZAS, WSZYSTKIE FORMY MATERII I ENERGII ORAZ PRAWA FIZYKI I STAŁE FIZYCZNE OKREŚLAJĄCE ICH ZACHOWANIE - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOSMOS to:

wszechświat, wszystko, co fizycznie istnieje; cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie (na 6 lit.)MAKROKOSMOS to:

wszechświat, wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie (na 11 lit.)MAKROŚWIAT to:

wszechświat, wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie (na 10 lit.)ŚWIAT to:

wszechświat, wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie (na 5 lit.)UNIWERSUM to:

wszechświat, wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie (na 9 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOSMOS

KOSMOS to:

wszechświat, wszystko, co fizycznie istnieje; cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie (na 6 lit.)KOSMOS to:

przestrzeń kosmiczna, przestrzeń pozaziemska, to, co znajduje się poza ziemską atmosferą (na 6 lit.)KOSMOS to:

Cosmos - rodzaj roślin z rodziny astrowatych (na 6 lit.)KOSMOS to:

coś, zwykle jakieś zdarzenie, nie z tej Ziemi (ta ocena może mieć pozytywny lub negatywny wydźwięk); coś niecodziennego, dziwnego, wstrząsającego, niebywałego, trudnego do objęcia rozumem, do pojęcia w ziemskich, ludzkich kategoriach (na 6 lit.)KOSMOS to:

szerokie perspektywy, bardzo duży wybór czegoś (na 6 lit.)KOSMOS to:

WSZECHŚWIAT (na 6 lit.)KOSMOS to:

największa radziecka seria naukowo-badawczych, sztucznych satelitów Ziemi (na 6 lit.)KOSMOS to:

dwustopniowa, radziecka rakieta nośna (na 6 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WSZECHŚWIAT, WSZYSTKO, CO FIZYCZNIE ISTNIEJE; CAŁA PRZESTRZEŃ, CZAS, WSZYSTKIE FORMY MATERII I ENERGII ORAZ PRAWA FIZYKI I STAŁE FIZYCZNE OKREŚLAJĄCE ICH ZACHOWANIE". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 5.901

GENERATOR, KLESZCZE MIĘKKIE, SUBSKRYBENTKA, NACZYNIAKOMIĘŚNIAK, TECHNIKA ŚWIETLNA, ŚWIERK BREWERA, WILK Z ZATOKI HUDSONA, GEOGRAFIA LINGWISTYCZNA, BRZESZCZANIN, KĄT WEWNĘTRZNY, JESION WYNIOSŁY, KLIPER, DZIEDZICZENIE USTAWOWE, ZASTAW REJESTROWY, DOM LETNISKOWY, BIRMAŃSKI, ŚCIANA, DANIEL DUBICKI, DRAPACZ, CHLOROHEKSYDYNA, TARŁO, DEZINTEGRACJA WIELOPOZIOMOWA, OCHRONNIK, ANTYHUMANIZM, RZECZYWISTOŚĆ, ŻÓŁTAK, SZAŁOT, WANGA BŁĘKITNA, IZBA MORSKA, DZIESIĄTA MUZA, HEAD HUNTER, RÓŻNICA SYMETRYCZNA, STAN NIECZYNNY, ŁUK ODRUCHOWY, ZAKUP, ZJAWISKO NADPRZYRODZONE, PARZYSTOKOPYTNE, PEŁZATKA, SOCZEWKOWANIE GRAWITACYJNE, WEKSEL CIĄGNIONY, MAPA OGÓLNOGEOGRAFICZNA, BŹDZINA, PRZEWÓD SŁUCHOWY, MISZPELNIK, CHOROBA CHARCOTA, SCYNKI WODNE, BRĄZÓWKA, DŻYGIER, ODLEGŁOŚĆ, BEZSZPARKOWCE, KONTRABANDA, ASOCJACJA CHARGE, KOZA ŚRUBOROGA, ANTYSZTUKA, GZIK, JESIOTROKSZTAŁTNE, ZAMRAŻARKA, OWCZY PĘD, NIEPARZYSTOKOPYTNE, KOD, SYSTEM KONSORCYJNY, MYKOHETEROTROF, NIETAKT, KOSMOS, MARTWY PRZEPIS, PÓŁPRZESTRZEŃ, SMYCZ, POLICJA POLITYCZNA, GESTIA TRANSPORTOWA, KASZALOT KARŁOWATY, PROCES KARNY, BUFOR, WZIERNIK, KADI, ADMINISTRATYWISTA, BYLICA POSPOLITA, ŁĄCZNIK, MORTAL KOMBAT, SYSTEM RZECZOWY, ŁĄCZNIK ŻALUZJOWY, SUWNICA STRYPEROWA, WIGILIA, UPRAWNIENIE, ENHARMONIA, THOMSON, PROMIENIOWANIE JONIZUJĄCE, CZŁOWIEK INSTYTUCJA, KOZA BARWNA USZLACHETNIONA, ŻÓŁW OBRZEŻONY, ZACIOS, WSPÓŁŻYCIE, SATANIZM, PRZEMIANA NIEODWRACALNA, DEKLARACJA PODATKOWA, KONDYCJONER, ODŁÓG, SZEKSPIR, KĄTNIK ŚCIENNY, PRZESTRZEŃ AFINICZNA, ROKOKO, EDESTYDY, PEKARI, CENA NAIWNA, ZBIÓR, STUDIUM WYKONALNOŚCI, OŻAGLOWANIE, PSYCHOTERAPIA GESTALT, GEREZA RUDA, SIŁY POWIETRZNE, ATEMOYA, KALENDARZ KOŚCIELNY, BROŃ KLASYCZNA, BUKMACHERSTWO, PASKUDNOŚĆ, KIERZYNKA, BURACTWO, METRUM, NAPIĘCIE, ZŁOŻE KOPALINY, NABOŻEŃSTWO MAJOWE, AFRYKANERSKI, KOTWICZNIKOWCE, SPRAWNOŚĆ, ROBOTA GÓRNICZA, ATONALNOŚĆ, SCRATCHING, SCHOWEK, KADŁUB, BŁONA ŁĄCZNOTKANKOWA, CHOMIK SYRYJSKI, OSOBA PRAWNA, NIECZYSTOŚCI PŁYNNE, PODSTAWY PRZEDSIĘBIORCZOŚCI, ABSOLUTYZM, SZYMBORSKA, KOROZJA, ANALIZA FUNKCJONALNA, BIORÓŻNORODNOŚĆ, DEKRETALIA, SIEROTA SPOŁECZNA, TREN, FAKT PRAWNY, NOTOZAURY, KREACJONIZM, SŁOMIANA WDOWA, ALGOLOGIA, PRZEJŚCIÓWKA, TWARDA SZTUKA, KOMPANIA, WOREK, INŻYNIERIA LĄDOWA, ZWIĄZEK ORGANICZNY, TORREJA, BĄCZEK ZWYCZAJNY, WYCINEK KULI, TĘTNICA PODOBOJCZYKOWA, DYSKRYMINACJA, PAPEDA, ZATAR, KADŁUB SAMOLOTU, SIEĆ KOLEJOWA, ZEZWOLENIE DEWIZOWE, KREWETKA BAŁTYCKA, ŁUK, RÓŻNORODNOŚĆ BIOLOGICZNA, CZABAN, TERATONA, GADY SSAKOZĘBNE, NABŁONEK, OCHRONA REZERWATOWA, AFIRMACJA, MINERAŁ SYNTETYCZNY, GENOMIKA TEORETYCZNA, ZIEMSKI, PUNKT ASEKURACYJNY, OKUPACJA, RABIN, KOMÓRKA ROŚLINNA, BEZPIECZEŃSTWO INFORMATYCZNE, DRGANIE, KOSMOS, TRIATLON, TOPOLOGIA SZYNOWA, INFORMA, KAPPACYZM, RAJA BRUZDOWANA, PAS RADIACYJNY, KALKULATOR NAWIGACYJNY, DWUSETLECIE, ELEKTROWNIA ATOMOWA, TELEWIZJA KABLOWA, ZANOKCICA SERPENTYNOWA, NUMER KIERUNKOWY, MUSSAKA, WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA, SPEKTROSKOPIA ELEKTRONOWA, CIAŁO NIEBIESKIE, ZEBRA RÓWNIKOWA, SPÓŁKA KAPITAŁOWA, APOLLO, SORTOWANIE TOPOLOGICZNE, ROZBIORY, JĘZYKI MUNDA, CZAS, SZAŁWIA, BRĄZOSZOWATE, SMUTNI PANOWIE, TORTURA, GRZYWIENKA, MYSZ MAŁOOKA, CENZUS WYBORCZY, PASZTETOWA, OSETIA, TAPIRY, SOFISTA, RDZEŃ, KĄT DOPISANY, DOCHÓD NARODOWY, JĘZYK PORTUGALSKI, TENDENCJA ROZWOJOWA, KOŁACZE, GRUCA, BMW, OGNIWO SŁONECZNE, KRAKOWIANKA, IZBA OBRACHUNKOWA, CZARTER, FENOMENALIZM, PUNKTACJA KANADYJSKA, PRAWA POKREWNE, KOLCZAK CZARNY, PRZESTRZEŃ STANU, PRAWO HUBBLE'A, PARAGENEZA, METROPOLIZACJA, KABESTAN, ASTER GAWĘDKA, ROPUCHA PASKÓWKA, NATRĘCTWO, SPRĘŻYNA ZAWOROWA, BRYŁA SZTYWNA, CZERKIESKA, HIGIENA ZWIERZĄT, SIODŁO, EPAKTA, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, NOMOLOGIA, FIZYKA TEORETYCZNA, ATAWIZM, FORUM, SALAMANDRA EGEJSKA, CZAS, BRZOZA BRODAWKOWATA, CZERSKA, PECORINO, UROLOGIA, STERYLIZACJA, MARYJCZYK, UBRANIE OCHRONNE, UMUNDUROWANIE WYJŚCIOWE, KORMORAN MAŁY, ŚWISTUN CHILIJSKI, SILOS RAKIETOWY, POWIEŚĆ FANTASTYCZNONAUKOWA, POKRYWA, JEDEN CZORT, BUFOR, WIELORYBY GŁADKOSKÓRE, RATA BALONOWA, CZEREŚNIAK, OPŁATA STOSUNKOWA, MAGNESIK, POSTĘPOWANIE UPADŁOŚCIOWE, KSENOFOBIA, BOARDMAN, LITEWSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ENERGETYKA JĄDROWA, SOPLICA, IZOLACYJNOŚĆ AKUSTYCZNA, LIZAK LOGOPEDYCZNY, HETEROTIS, AKORDYKA, CZAS RZECZYWISTY, S.A, PÓŁGRUPA RELACJI BINARNYCH, CIAMCIARAMCIA, HYBRYDALNOŚĆ, DONŻUAŃSTWO, OBSZAR METROPOLITALNY, SAMORZĄD, MANGO, SKUTECZNOŚĆ ŚWIETLNA, PISMO MUZYCZNE, HUGHES, RÓŻOWA LANDRYNKA, ABHENR, BERCK, SUSHI, PIERÓG KARELSKI, ?CZAS.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 5.901 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WSZECHŚWIAT, WSZYSTKO, CO FIZYCZNIE ISTNIEJE; CAŁA PRZESTRZEŃ, CZAS, WSZYSTKIE FORMY MATERII I ENERGII ORAZ PRAWA FIZYKI I STAŁE FIZYCZNE OKREŚLAJĄCE ICH ZACHOWANIE się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: WSZECHŚWIAT, WSZYSTKO, CO FIZYCZNIE ISTNIEJE; CAŁA PRZESTRZEŃ, CZAS, WSZYSTKIE FORMY MATERII I ENERGII ORAZ PRAWA FIZYKI I STAŁE FIZYCZNE OKREŚLAJĄCE ICH ZACHOWANIE
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOSMOS wszechświat, wszystko, co fizycznie istnieje; cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie (na 6 lit.)
MAKROKOSMOS wszechświat, wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie (na 11 lit.)
MAKROŚWIAT wszechświat, wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie (na 10 lit.)
ŚWIAT wszechświat, wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie (na 5 lit.)
UNIWERSUM wszechświat, wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOSMOS
wszechświat, wszystko, co fizycznie istnieje; cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie (na 6 lit.).
MAKROKOSMOS
wszechświat, wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie (na 11 lit.).
MAKROŚWIAT
wszechświat, wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie (na 10 lit.).
ŚWIAT
wszechświat, wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie (na 5 lit.).
UNIWERSUM
wszechświat, wszystko, co fizycznie istnieje: cała przestrzeń, czas, wszystkie formy materii i energii oraz prawa fizyki i stałe fizyczne określające ich zachowanie (na 9 lit.).

Oprócz WSZECHŚWIAT, WSZYSTKO, CO FIZYCZNIE ISTNIEJE; CAŁA PRZESTRZEŃ, CZAS, WSZYSTKIE FORMY MATERII I ENERGII ORAZ PRAWA FIZYKI I STAŁE FIZYCZNE OKREŚLAJĄCE ICH ZACHOWANIE sprawdź również:

coś, co rozgałęzia ,
ziarno (owoce) grupy roślin uprawnych (głównie z rodziny wiechlinowatych), które zawiera duże ilości skrobi i jest wykorzystywane do celów konsumpcyjnych, pastewnych i przemysłowych ,
odmiana sałaty, która występuje tylko w uprawie ,
linijka tekstu wyodrębniona graficznie; w poezji ,
podstawa pomnika bądź rzeźby ,
bycie problematycznym ,
choroba psychiczna ,
czerwony romb na karcie ,
nudziarz ,
sympatia do Rosjan, do tego, co rosyjskie ,
klony - drzewa ,
nazwa niektórych muzeów wystawiających niezwykłe eksponaty ,
Corophium volutator - gatunek niewielkiego skorupiaka z grupy obunogów, do 1 cm długości ciała; podobnie jak inne bełkaczki, charakteryzuje się potężnymi czułkami drugiej pary ,
długoucha samica ,
nazwa używana (niepoprawnie) na określenie drzew z rodzaju kasztanowiec ,
przenośnie: ktoś, kto skutecznie z kogoś lub czegoś coś wysysa, drenuje kogoś lub coś ,
zjonizowana materia o stanie skupienia przypominającym gaz, w którym znaczna część cząstek jest naładowana elektrycznie ,
wywar pozostały po pędzeniu wódki, karrma dla zwierząt ,
rodzaj zakładu produkcyjnego podczas okupacji hitlerowskiej, obecny na terenie getta ,
ironiczne określenie frankofila - osoby rozmiłowanej we wszystkim, co francuskie ,
mieszkanka Afganistanu, kobieta pochodzenia afgańskiego ,
końcowa, prezentująca napisy sekwencja filmu, odcinka serialu lub innego programu ,
rodzaj grubej, włochatej tkaniny płaszczowej ,
pochodnia zapalana w dniu rozpoczęcia igrzysk olimpijskich ,
czyjeś otoczenie, środowisko, w którym funkcjonuje ,
zjawisko społeczne, działalność człowieka związana z czytaniem książek ,
jednoczesne skrzywienie kręgosłupa ku tyłowi w płaszczyźnie strzałkowej i na bok w płaszczyźnie czołowej ,
zespół zakorzenionych w tradycji, najczęściej określonych przepisami, czynności i praktyk o znaczeniu symbolicznym, towarzyszących jakiejś uroczystości o charakterze związanym z charakterem społeczności ,
stożkowaty namiot indiański wykonany z bogato zdobionych skór lub grubego płótna ,
świnka lub różyczka

Komentarze - WSZECHŚWIAT, WSZYSTKO, CO FIZYCZNIE ISTNIEJE; CAŁA PRZESTRZEŃ, CZAS, WSZYSTKIE FORMY MATERII I ENERGII ORAZ PRAWA FIZYKI I STAŁE FIZYCZNE OKREŚLAJĄCE ICH ZACHOWANIE. Dodaj komentarz

6-4 =

Poleć nas znajomym:

x