WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA NIEWŁAŚCIWEJ REALIZACJI GŁOSEK G ORAZ G' - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

GEGANIE to:

wada wymowy polegająca na niewłaściwej realizacji głosek g oraz g' (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA NIEWŁAŚCIWEJ REALIZACJI GŁOSEK G ORAZ G'". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 3.613

MISO, STYL WIKTORIAŃSKI, ANTARKTYKA, SOLE MINERALNE, AFEKTYWNOŚĆ, PROGRESIZM, SAMOURZECZYWISTNIENIE, ARTYKULACJA, CISTECEFAL, PINIOR, PRĄCIE, ALBUMINA, WĘŻÓWKA DROBNOLISTNA, CUKRZYCA INSULINONIEZALEŻNA, KISZKA PASZTETOWA, BIOMETEOROLOGIA, METEORYT ŻELAZNO-KAMIENNY, GWARANCJA PROCESOWA, SZLARA, CEDRZYNIEC KALIFORNIJSKI, PIEKARNIK, MARKETING TERYTORIALNY, QUIZ, LUPA, BADYLARKA, INFORMATOLOGIA, MELUZYNA, ŚCIĘCIE, PLECY WKLĘSŁE, BYLICA BOŻE DRZEWKO, RAKIETA, SMOKING, KORMORAN CZUBATY, CURLING, NUR CZARNOSZYI, SZEKSPIR, MSZAR, MANUFAKTURA, ATLAS, TORBACZE, SYMULATOR LOTU, PROTEINA, STAROCERKIEWNOSŁOWIAŃSKI, KRAŚNIK SZEŚCIOPLAMEK, WIRUS PSTROŚCI TULIPANA, LUDY TURAŃSKIE, SĄD, CARPACCIO, METODA ODCHYLEŃ, MILA MORSKA, NADZÓR BANKOWY, PODSTEROWNOŚĆ, HIPOTEKA, WIELKI MISTRZ, BIOBIBLIOGRAFIA, MILICJA, CIĄGOTY, MAZER, DRAMAT, BOA CZERWONOOGONOWY, CHIRURGIA SZCZĘKOWO-TWARZOWA, PREZYDENCJALIZM, LAMANTYNY, ODPORNOŚĆ OGNIOWA, KRYNICZANIN, PODWODNY LOTNISKOWIEC, TWINNING, DARNIÓWKA ZWYCZAJNA, ROŻEK BASETOWY, INFLACJA KOREKCYJNA, PRZEPADEK, WĘDRÓWKA KONTYNENTÓW, SEKS ORALNY, HULANKA, TAKSYDERMIA, PÓŁPUSTYNIA, HELMIOTOLOGIA, DREPANOZAUR, REWIZJONISTA, SKORPIONOWIEC BRUNATNY, MARYJCZYK, BRUMBY, CYKLOP, DERYWACJA ALTERNACYJNA JAKOŚCIOWA, MAH JONG, JODŁA WSPANIAŁA, DĄBROWIANIN, ZROSŁOGŁOWE, LOTNICTWO, CZERWONKA, FORMUŁKA, TRACZ DŁUGODZIOBY, LUTNIA, PŁASKONOS, ARCHITEKTURA VON NEUMANNA, INWESTOR STRATEGICZNY, MORZE AZOWSKIE, DZIESIĘCIONOGI, AMORFIZM, PRZYCIĄGARKA, SZCZEKUSZKA SARDYŃSKA, BLOKADA KONTYNENTALNA, JOL, RYBOTERAPIA, KIEROWNICA, TRANSLACJA, WIMPERGA, RUTENISTYKA, EDDINGTON, KRĄŻENIE OBWODOWE, MADURA, PLATYKLADUS WSCHODNI, NOTARIUSZ, USTNOŚĆ, WARUNEK LOKALOWY, ORZEŁ POŁUDNIOWY, KŁUSAK AMERYKAŃSKI, KOZŁOWANIE, E-LIQUID, TABOR, KRAJE DEMOKRACJI LUDOWEJ, ADHEZJA, MILICJA OBYWATELSKA, DZIWUSZKA PURPUROWA, KULTURA MATERIALNA, KSIĘŻYCE HIPOKRATESA, GŁADYSZEK TĘPOLISTNY, GOSPODARKA MORSKA, RURECZNIKOWATE, ODPORNOŚĆ POŻAROWA, SINOLOGIA, ZANOKCICOWATE, MEDYCYNA, MOCARSTWO, DYNAMIKA, INKAS, HP, TEATR JEDNEGO AKTORA, AUŁ, OSA SAKSOŃSKA, WSPÓŁWŁASNOŚĆ, SPLENDID ISOLATION, FORMIZM, SYLWA, KULTURA FIZYCZNA, STAWKA AMORTYZACYJNA, GATUNEK CELOWY, WĘZEŁ ŻEGLARSKI, WIEWIÓRKA SZARA, KOŚĆ PODNIEBIENNA, ORTOPTYK, SCHIZOFRENIA, WOJOWNICZOŚĆ, TATAR, SOLFEŻ, PIĘCIOBÓJ ANTYCZNY, INTERPRETACJA, KOSTIUM, CZYNNOŚCI WYJAŚNIAJĄCE, AKROBATYKA, UKĄSZENIE HEGLOWSKIE, WODOGŁOWIE WRODZONE, ŚRÓDPIERSIE TYLNE, PRĘDKOŚĆ, SPÓJNOŚĆ SPOŁECZNA, GESTIA TRANSPORTOWA, ŚLUNSK, KARWING, PIASEK SZKLARSKI, PRZEMYSŁ LEKKI, ACENA NOWOZELANDZKA, ŁYŻKA CEDZAKOWA, ZIELONE, TĘTNICA WĄTROBOWA, ZAPLECZE SOCJALNE, BIOGENEZA, FIZYKA MATEMATYCZNA, WYDATKI INWESTYCYJNE, FILM SF, GRUPA CELOWA, VIKING, PTASZNIK CZERWONOKOLANOWY, BIEG, MEA, TELEMEDYCYNA, TRANSLACJA, INKASO, RUSSELL, OŚRODEK MIĘDZYGWIAZDOWY, POCISK PODKALIBROWY, ŻURAWIOWE, STREFA CISZY, CABAN, PRZETOKA TCHAWICZO-PRZEŁYKOWA, MŁYNEK, ILUWIUM, BEZPROBLEMOWOŚĆ, ANTYLOPA KROWIA, CHRYSTIANIA, KULT PRZODKÓW, BEJCA, SPIRALA, JEDNOSPÓJNOŚĆ, MATERIAŁ SIEWNY, KŁUSAK FRANCUSKI, JĘZYK RETOROMAŃSKI, SERUM, DRĘTWA BRUNATNA, KULTURA MUSTIERSKA, STADION, BIURO LUSTRACYJNE, ATREZJA POCHWY, ŚWIĘCONE, TRIADA CURRARINO, DYSTRYBUCJA KONTRASTYWNA, DRIBLING, CYRANKA SYBERYJSKA, PRAWO DEWIZOWE, MYDŁODRZEW, FILOZOFIA MATEMATYKI, ASTROGRAFIA, ŚWIAT, STRZAŁKA, UTATSUZAUR, ETANOLOAMINA, NATYWIZM, PARAROTACYZM, WERTYKULATOR, PRAWO ATOMOWE, PRZYSPOSOBIENIE NIEPEŁNE, MANELE, ELEKTROLIZA, TOŁHAJ, STRAŻ, AERAL, GĄGOŁ, WĘGLOWODAN, FREESTYLE, KRYTYKA LITERACKA, MANAT AFRYKAŃSKI, DICYNODON, GOGLE, OGAR, TRENING AUTOGENNY, ZAGÓRZE, WYMIANA GAZOWA, DOBRO SUBSTYTUCYJNE, KOZA SAANEŃSKA, ROZSZCZEP WARGI, IBERYSTYKA, RUPNIK, SAŁATKA, ZEZ, ZBROJOWNIA, RELACJA PRZECHODNIA, POLE BITOWE, PROGRAMOWANIE LINIOWE, TRYPANOSOMATOZA AFRYKAŃSKA, FARBKA, BLOCZEK, ACHALAZJA, RĘKA SZPONIASTA, BRACTWO RYCERSKIE, PISMO NUTOWE, ROZSZERZALNOŚĆ CIEPLNA, POKRACZKA, PIŻMÓWKA AMERYKAŃSKA, PRECEPTOR, SPEKTROSKOPIA ELEKTRONOWA, SEPLENIENIE, NADSTEROWNOŚĆ, LAWA TRZEWIOWA, REKINY, PARAWANING, LIRYKA POŚREDNIA, PIŁONOSOWATE, PODRZEŃ GARBATY, NEOSTYGMINA, GWINT TRAPEZOWY METRYCZNY, PREPPER, PREZES RADY MINISTRÓW, SEJMIK GENERALNY, HAFCIARSTWO, ARTEFAKT, MIESZACZ, TEORIA INFORMACJI, WYCHOWANIE DO ŻYCIA W RODZINIE, KUŁAN SYRYJSKI, SKLEPIENIE, GOTHIC METAL, AGREGAT POMPOWY, CENTRUM URAZOWE, DRĄŻEK POGO, JĘZYK GALICYJSKI, KARTOGRAFIA, SILOS RAKIETOWY, FILM S-F, MOGISYGMATYZM, NUKLEOPROTEID, ?MOTYLEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 3.613 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA NIEWŁAŚCIWEJ REALIZACJI GŁOSEK G ORAZ G' się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA NIEWŁAŚCIWEJ REALIZACJI GŁOSEK G ORAZ G'
HasłoOpis hasła w krzyżówce
GEGANIE wada wymowy polegająca na niewłaściwej realizacji głosek g oraz g' (na 7 lit.)

Definicje krzyżówkowe

GEGANIE
wada wymowy polegająca na niewłaściwej realizacji głosek g oraz g' (na 7 lit.).

Oprócz WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA NIEWŁAŚCIWEJ REALIZACJI GŁOSEK G ORAZ G' sprawdź również:

roślina motylkowa strączkowa ,
zawód pomocniczy uprawniający do świadczenia pomocy medycznej chorym ,
zdrobniale: rękaw - element odzieży, który jest zaprojektowany po to, by otaczać rękę ,
punkt centralny ,
ogół adwokatów i aplikantów adwokackich, mających siedzibę na terenie izby, której zasięg terytorialny określa Naczelna Rada Adwokacka, biorąc pod uwagę głównie podział terytorialny administracji sądowej ,
ur. w 1921 r. ekonomista amerykański; ekonomia dobrobytu, nagroda Nobla ,
rodzaj wełnianej tkaniny ubraniowej średniej grubości, dla której charakterystyczne jest to, że ma prążki ,
jedna z godzin kanonicznych chrześcijańskiej modlitwy liturgicznej tj. liturgii godzin ,
połączenie kilku elementów konstrukcyjnych zbiegających się w jednym miejscu ,
peptydowy hormon składający się z 28 reszt aminokwasowych; u człowieka produkowany w jelitach (komórki D1), trzustce i niektórych strukturach mózgu ,
sklepione podziemie kościoła przeznaczone do składania relikwii i chowania zmarłych dostojników a takie do odprawiania żałobnych nabożeństw ,
mieszkanka Rumunii, kobieta pochodzenia rumuńskiego ,
rodzaj myślistwa, głównie w Ameryce Północnej ,
szkolny, kończy się w czerwcu ,
nazwa czereśni zastąpiona z czasem przez obecną - wyraz pochodzenia wschodniosłowiańskiego ,
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) ,
kalendarz zawierający m.in. infromacje z różnych dziedzin życia, porady, drobne utwory literackie ,
to, że coś jest spójne, tworzy logiczną, zgodną całość ,
program przeznaczony do wykonywania czynności w zastępstwie człowieka ,
dawniej: sypialnia ,
język semicki z południowej gałęzi języków etiopskich, którym posługuje się około 11 tys. osób ,
krótkotrwałe przepięcie wewnętrzne związane z załączaniem i wyłączaniem obwodów elektrycznych ,
Ligabueino - rodzaj dinozaura z grupy ceratozaurów; żył w okresie wczesnej kredy na terenach Ameryki Południowej, osiągał około 70 centymetrów długości ciała i 30 centymetrów wysokości ,
... Stanek, piosenkarka ,
łącznik działający w próżni technicznej ,
krótkonos brązowy, Isoodon obesulus - gatunek ssaka z rodziny jamrajowatych, zamieszkujący Półwysep Jork, Nową Południową Walię, Wiktorię, Wyspę Kangura, Australię Zachodnią i Tasmanię; w Australii z powodu niszczenia przez człowieka jego środowiska występuje wyspowo, jednak w dogodnych warunkach pospolity ,
w średniowieczu: pulpit służący do pisania ,
kontrkultura kontestacyjna II połowy lat 60. i początku lat 70. XX wieku proklamująca bunt młodych przeciwko światu dorosłych i jego instytucjom ,
wodny roztwór izotoniczny zawierający chlorek sodu o stężeniu: 0,9% dla zwierząt stałocieplnych i 0,6% dla zwierząt zmiennocieplnych ,
człowiek, który zna język esperanto, specjalizuje się w nim

Komentarze - WADA WYMOWY POLEGAJĄCA NA NIEWŁAŚCIWEJ REALIZACJI GŁOSEK G ORAZ G'. Dodaj komentarz

2×2 =

Poleć nas znajomym:

x