WYRAKOWATE, WYRAKI, TARSIIDAE - RODZINA DRAPIEŻNYCH SSAKÓW NACZELNYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANYCH - ZE WZGLĘDU NA ZEWNĘTRZNE PODOBIEŃSTWO, ZWŁASZCZA DO GALAGOWATYCH - DO MAŁPIATEK, CHOĆ SĄ BLIŻEJ SPOKREWNIONE Z MAŁPAMI I OBECNIE KLASYFIKOWANE W KLADZIE WYŻSZYCH NACZELNYCH (HAPLORRHINI); STANOWIĄ JEDYNĄ WŚRÓD SSAKÓW NACZELNYCH RODZINĘ O WYŁĄCZNIE DRAPIEŻNYM TRYBIE ŻYCIA; ŻYJĄ NA SUMATRZE I CELEBES (W INDONEZJI) ORAZ NA FILIPINACH - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

TARSJUSZE to:

wyrakowate, wyraki, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach (na 9 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "WYRAKOWATE, WYRAKI, TARSIIDAE - RODZINA DRAPIEŻNYCH SSAKÓW NACZELNYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANYCH - ZE WZGLĘDU NA ZEWNĘTRZNE PODOBIEŃSTWO, ZWŁASZCZA DO GALAGOWATYCH - DO MAŁPIATEK, CHOĆ SĄ BLIŻEJ SPOKREWNIONE Z MAŁPAMI I OBECNIE KLASYFIKOWANE W KLADZIE WYŻSZYCH NACZELNYCH (HAPLORRHINI); STANOWIĄ JEDYNĄ WŚRÓD SSAKÓW NACZELNYCH RODZINĘ O WYŁĄCZNIE DRAPIEŻNYM TRYBIE ŻYCIA; ŻYJĄ NA SUMATRZE I CELEBES (W INDONEZJI) ORAZ NA FILIPINACH". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 6.829

POSTĘPOWANIE CYWILNE, ALARIOWATE, CIĄGNIK DROGOWY, MUSZKATOWCOWATE, LEW, ERYTRODERMIA ŁUSZCZYCOWA, PREPPERS, LIBERALIZM ARYSTOKRATYCZNY, GAZELA, BROŃ ARTYLERYJSKA, MUMIA, ODRUCH BEZWARUNKOWY, ŻUBROŃ, TRYB ŻYCIA, SIFAKA BIAŁA, WARUNEK DIRICHLETA, ŻABY BEZJĘZYCZNE, GIERKA, NUTRIA, DYSPOZYTYWNOŚĆ, PRZĄDKI, ZACHYLNIKOWATE, HUCUŁ, TRĄBOWCE, NEOHUMANIZM, SILNIK WYSOKOPRĘŻNY, GZIK, GĘŚ BIAŁOCZELNA, DUŻY EKRAN, MYSZ MAŁOOKA, KONKURS, SPÓJNIK ŁĄCZNY, CZEPIAKOWATE, NAZISTA, BALON RADIOSONDA, PARANG, OPIEKA PERINATALNA, GOFERY, ŚLEPOWRON ZWYCZAJNY, MAŁPIATKA, OBERŻYNA, CACCIA, KAKADU, PARAWANING, ŻRONKOWATE, LASONOGOWATE, NOSOROŻEC AFRYKAŃSKI, RODZINA ADOPCYJNA, OWOLAKTARIANIN, DRABIKOWATE, NÓŻ MYŚLIWSKI, ŚWINIA WISAJSKA, PREZYDENCJALIZM, CZAPLA ŻÓŁTODZIOBA, CICHY WSPÓLNIK, ŻURAWIEC FALISTY, PŁYWANIE SYNCHRONICZNE, ŁÓJ, OBSADA, ANOLIS WODNY, JAMRAJ, KURS, PELOMEDUZOWATE, POSŁUSZNICA, MULTIGAMIA, UKŁAD ADRENERGICZNY, STARSZYZNA, ŻABY POŁUDNIOWE, SKAŁA ZBIORNIKOWA, BUKMACHERKA, SZPADA, BMW, OCEMBROWANIE, KROŚNIANIN, CYKL INWESTYCYJNY, OSTRONÓG, DEKLARACJA PODATKOWA, PODWOJOWATE, DEFINICJA FILOGENETYCZNA, TYBETAŃCZYKI, LAICYZACJA, PIECHOTA ŁANOWA, IZOMORFIZM, ZWIERZYNA DROBNA, RAK PRĘGOWATY, PTEROZAURY, JĘZYK MALAJSKI, KACZKA DOMOWA, NOGALE, PRAKTYKA, NARKOTEST, KUC SZETLANDZKI, WIWERA MALAJSKA, ŻABIA LASKA, IDIAKANTY, KOŹMIŃSKI, LEGENDA, APITZ, TYTULATURA, ZIĘTARA, BAMBUSOWCE, LORI KUKANG, DIARIUSZ, PASYWIZM, GROOMING, CZAGRA SENEGALSKA, ASTRONOMIA GWIAZDOWA, PAPIER PERGAMINOWY, METAMORFIZM PROGRESYWNY, LIQUID, WIDŁOROGIE, GEOLOGIA HISTORYCZNA, SZEREG ALTERNACYJNY, WSCHÓD, PIERWIASTEK ŚLADOWY, CHIMEROKSZTAŁTNE, KOMPLET WYPOCZYNKOWY, OBJĘTOŚĆ, PSYCHOLOGIA OGÓLNA, FORMA DWULINIOWA, WIOSENKA, CZARNY MAKAK CZUBATY, GLONY ZŁOCISTE, KOŁATKA, SYFON, MIAZGOWCE, ZĄB PRZEDTRZONOWY, ANHYDRYT, ESTRAGON, LEK ANTYDEPRESYJNY, HARCE, SZATANISTKA, ŻÓŁWIAK CHIŃSKI, INFLACJA KOREKCYJNA, STORMBERGIA, IGLICZNIA, BIOFLAWONOID, NOMADYZM, NIEBOSKIE STWORZENIE, NOGALOWATE, TEREN ZIELENI, PRAWO KONSTYTUCYJNE, NARYS KWIATOWY, DWURURKA, KOBIETA Z PRZESZŁOŚCIĄ, KANCZYLOWATE, JELEŃ SCHOMBURGKA, PTASIE MLECZKO, ACERODON GRZYWIASTY, ŁYŻKA, WOMBATY, METAMORFIZM RETROGRESYWNY, WIWARIUM, WIDZENIE STEREOSKOPOWE, TV, SKAKUNOWATE, PINGWIN KRÓTKOCZUBY, WELWICZJOWATE, BALSAM, MUSTELOWATE, EUPELYKOZAURY, RYJÓWKA AKSAMITNA, CANNON, PAZURKOWCE, PROSIONKOWATE, ŻYŁA PĘPOWINOWA, KRET, KUNMINGOZAUR, PODRZENIOWATE, LEK PRZECIWWIRUSOWY, OCZKO, OBSZAR WODNY, FUNDUSZ ZASOBOWY, BRUMBY, AERAL, ŁUPEK OSADOWY, RACHUNEK BIEŻĄCY, GORĄCZKA ZŁOTA, BEZSZPARKOWCE, PARWOWIROZA PSÓW, ANAMNEZJA, RAZNOCZYNIEC, ZAĆMA NABYTA, INEDITA, ORANGUTAN, MAKAKOKSZTAŁTNE, TRANSWESTYTKA, KOŹLAK PSZENICZNY, BIAŁOCZÓŁKA, TKANKOWCE WŁAŚCIWE, KOTWICZNIKOWCE, ŻÓŁW KOLCZASTY, FALE ETERU, MANAT AFRYKAŃSKI, ŁUSZCZYCA KROSTKOWA UOGÓLNIONA, DROŻDŻARNIA, WIEK MATUZALOWY, PORTRET, PODATNOŚĆ, RZEŚKOŚĆ, PLUTOKRACJA, PRZYRODA, SONDA INTERNETOWA, ZGRZEBŁO, ŻURAWIE WŁAŚCIWE, WIDŁOZĄB BERGERA, OGNISKO DOMOWE, LARSA, ABH, KAIN, STRUNOGŁOWE, SKÓRZAK, ASTROWCE, TYGRYS, RUNO LEŚNE, LIMAY, MYDŁODRZEW, LAMANTYNY, ALBUMINA, TRACZ, BANANOJADY, SKRĘTKOWATE, MUFLON EUROPEJSKI, ŁÓDŹ PODWODNA, DYBIDZBAN, SWOSZOWICE, URNA, ZAWARTOŚĆ CUKRU W CUKRZE, DAKTYL, FIGURKA, SŁODYCZ, ANGAŻ, BUDOWNICTWO LĄDOWE, CIEMIEŃCOWATE, OCHRONA REZERWATOWA, ZALESZCZOTKI, NAŚLADOWNIKOWATE, BYLICA CYTWAROWA, PARAZYTOFIT, DRAPACZ, TASIEMIEC NIEUZBROJONY, WIEK NASTOLETNI, SZYB NAFTOWY, OWODNIA, SZPONIASTE, MEZON, KARTOGRAFIA, ŚLEPCE, TELEMEDYCYNA, TERAŹNIEJSZOŚĆ, PACHOŁEK, ODNOWA BIOLOGICZNA, STOPIEŃ FAHRENHEITA, DWUPRZODOZĘBOWCE, JEZIORO MEZOTROFICZNE, SUPERKLIENT, JĘZYK WEWNĘTRZNY, FRANK GWINEJSKI, SPOJLER, SKLEPIENIE, OSTRY BRZUCH, KOLCZAK CZARNY, GRECKOŚĆ, ASTER, SKULICE, WIDŁOZĘBOWATE, SKUFIA, SOSNOWE, WŁOSKI KOŃ ZIMNOKRWISTY, ZWIĄZEK FLAWONOWY, CASSINI, SERDECZNIK POSPOLITY, BEZPŁETWCE, MAŁPY ZWIERZOKSZTAŁTNE, WOŁYNIANIN, CZAMBON, ŻYWY TRUP, ZABYTEK, PRACA SEZONOWA, OZONOSFERA, OBNAŻACZOWATE, POWIEŚĆ MARYNISTYCZNA, MLECZKO MACICZNE, NAMORDNIK, AMBYSTOMOWATE, WISUS, TAPIR GÓRSKI, KOSTNIAK KOSTNAWY, DSS, TEORIA INFORMACJI, PRYWATNOŚĆ, SARDYNELE, KRUKOWATE, BOCZNICA KOLEJOWA, HABER, STANIK, MILICJA OBYWATELSKA, FASOLA ADZUKI, CZAPLA CZARNA, ?BOGUCKI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 6.829 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

WYRAKOWATE, WYRAKI, TARSIIDAE - RODZINA DRAPIEŻNYCH SSAKÓW NACZELNYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANYCH - ZE WZGLĘDU NA ZEWNĘTRZNE PODOBIEŃSTWO, ZWŁASZCZA DO GALAGOWATYCH - DO MAŁPIATEK, CHOĆ SĄ BLIŻEJ SPOKREWNIONE Z MAŁPAMI I OBECNIE KLASYFIKOWANE W KLADZIE WYŻSZYCH NACZELNYCH (HAPLORRHINI); STANOWIĄ JEDYNĄ WŚRÓD SSAKÓW NACZELNYCH RODZINĘ O WYŁĄCZNIE DRAPIEŻNYM TRYBIE ŻYCIA; ŻYJĄ NA SUMATRZE I CELEBES (W INDONEZJI) ORAZ NA FILIPINACH się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: WYRAKOWATE, WYRAKI, TARSIIDAE - RODZINA DRAPIEŻNYCH SSAKÓW NACZELNYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANYCH - ZE WZGLĘDU NA ZEWNĘTRZNE PODOBIEŃSTWO, ZWŁASZCZA DO GALAGOWATYCH - DO MAŁPIATEK, CHOĆ SĄ BLIŻEJ SPOKREWNIONE Z MAŁPAMI I OBECNIE KLASYFIKOWANE W KLADZIE WYŻSZYCH NACZELNYCH (HAPLORRHINI); STANOWIĄ JEDYNĄ WŚRÓD SSAKÓW NACZELNYCH RODZINĘ O WYŁĄCZNIE DRAPIEŻNYM TRYBIE ŻYCIA; ŻYJĄ NA SUMATRZE I CELEBES (W INDONEZJI) ORAZ NA FILIPINACH
HasłoOpis hasła w krzyżówce
TARSJUSZE wyrakowate, wyraki, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach (na 9 lit.)

Definicje krzyżówkowe

TARSJUSZE
wyrakowate, wyraki, Tarsiidae - rodzina drapieżnych ssaków naczelnych, tradycyjnie zaliczanych - ze względu na zewnętrzne podobieństwo, zwłaszcza do galagowatych - do małpiatek, choć są bliżej spokrewnione z małpami i obecnie klasyfikowane w kladzie wyższych naczelnych (Haplorrhini); stanowią jedyną wśród ssaków naczelnych rodzinę o wyłącznie drapieżnym trybie życia; żyją na Sumatrze i Celebes (w Indonezji) oraz na Filipinach (na 9 lit.).

Oprócz WYRAKOWATE, WYRAKI, TARSIIDAE - RODZINA DRAPIEŻNYCH SSAKÓW NACZELNYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANYCH - ZE WZGLĘDU NA ZEWNĘTRZNE PODOBIEŃSTWO, ZWŁASZCZA DO GALAGOWATYCH - DO MAŁPIATEK, CHOĆ SĄ BLIŻEJ SPOKREWNIONE Z MAŁPAMI I OBECNIE KLASYFIKOWANE W KLADZIE WYŻSZYCH NACZELNYCH (HAPLORRHINI); STANOWIĄ JEDYNĄ WŚRÓD SSAKÓW NACZELNYCH RODZINĘ O WYŁĄCZNIE DRAPIEŻNYM TRYBIE ŻYCIA; ŻYJĄ NA SUMATRZE I CELEBES (W INDONEZJI) ORAZ NA FILIPINACH sprawdź również:

rzeka w Brześciu ,
błona zbudowana z tkanki łącznej zbitej otaczającej mózgowie oraz rdzeń kręgowy ,
kobieta, który mało lub niczego nie posiada, jest biedna pod względem majątkowym ,
motorower jak owad ,
Stiltia isabella - gatunek ptaka z rodziny żwirowcowatych (Glareolidae) ,
rodzaj filmu, w którym obrazy nie są uzyskiwane na drodze rejestrowania zjawisk (w sposób ciągły) przy pomocy kamery ,
ECHIN; dolna część głowicy doryckiej ,
miękki, niedojrzewający ser zwarowy, produkowany we Włoszech z serwatki pozostającej po serach podpuszczkowych (z mleka koziego, krowiego lub owczego) poprzez drugie gotowanie (wł. ricotta), przypominający twaróg, niesolony ,
ur. w 1925 r., śpiewaczka (sopran); reżyser spektakli operowych ,
rasowe konie ,
zwolenniczka prawa do aborcji ,
osoba, która ukoiła czyjeś cierpienie ,
farsz, masa, którą umieszcza się wewnątrz przygotowywanej potrawy lub w środku jakiegoś produktu spożywczego ,
monoblok - silnik wewnętrznego spalania, wykorzystywany do napędu samochodów firm Citroën, Peugeot, Talbot i Renault; stosowany do napędu samochodów klasy A, B, C/D ,
pilot szybowcowy, brązowy medalista Mistrzostw Świata w 1972 r ,
miasto w zach. Iraku na Pustyni Syryjskiej ,
Isurus - rodzaj rekina obejmujący dwa gatunki; zasiedla strefę umiarkowaną i ciepłą wszechoceanu ,
rodzaj zamszu, miękko wyprawiona skóra owcza używana do wyrobu rękawiczek ,
gwiazda należąca do VI klasy jasności i II populacji ciągu głównego ,
auto ciężarowe z Rosji ,
PSY; rodzina drapieżnych ssaków ,
substancja promoniotwórcza stosowana w terapii, najczęściej nowotworów, oraz w diagnostyce ,
sztaba u wrót wierzei - dwuskrzydłowej drewnianej bramy ,
instytucja bankowa, której podstawową działalnością są produkty oszczędnościowe ,
Aculepeira ceropegia - pająk z rodziny krzyżakowatych ,
konfident, wywiadowca ,
czeski rzeźbiarz i architekt (1460-1515) działał głównie w Brnie ,
mieszkaniec Suchumi ,
aerodyna pionowego startu i lądowania ,
część membranofonu wprawiana w drganie przez udarzenie lub pocieranie; zwykle jest to odpowiednio napięta skóra

Komentarze - WYRAKOWATE, WYRAKI, TARSIIDAE - RODZINA DRAPIEŻNYCH SSAKÓW NACZELNYCH, TRADYCYJNIE ZALICZANYCH - ZE WZGLĘDU NA ZEWNĘTRZNE PODOBIEŃSTWO, ZWŁASZCZA DO GALAGOWATYCH - DO MAŁPIATEK, CHOĆ SĄ BLIŻEJ SPOKREWNIONE Z MAŁPAMI I OBECNIE KLASYFIKOWANE W KLADZIE WYŻSZYCH NACZELNYCH (HAPLORRHINI); STANOWIĄ JEDYNĄ WŚRÓD SSAKÓW NACZELNYCH RODZINĘ O WYŁĄCZNIE DRAPIEŻNYM TRYBIE ŻYCIA; ŻYJĄ NA SUMATRZE I CELEBES (W INDONEZJI) ORAZ NA FILIPINACH. Dodaj komentarz

6×6 =

Poleć nas znajomym:

x