MONOTYPOWA RODZINA PTAKÓW Z RZĘDU WRÓBLOWYCH (PASSERIFORMES), WCZEŚNIEJ KLASYFIKOWANA W RANDZE PODRODZINY BUPHAGINAE W RODZINIE SZPAKÓW (STURNIDAE) - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

BĄKOJADY to:

monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) (na 8 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MONOTYPOWA RODZINA PTAKÓW Z RZĘDU WRÓBLOWYCH (PASSERIFORMES), WCZEŚNIEJ KLASYFIKOWANA W RANDZE PODRODZINY BUPHAGINAE W RODZINIE SZPAKÓW (STURNIDAE)". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 2.795

DZWONIEC, DŻDŻOWNIK, STRZECHWOWATE, LEPIARKOWATE, OŚLICZKOWATE, ZAWSZELA, GĘSI, IRIANKA DUŻA, MRÓWKA PNIAKOWA, OKRZECZOWATE, BŁONKÓWKA, ŚLEPUCHOWATE, PIERWOMRÓWKA PODZIEMNA, TROGONY, TUKAN, SZUWAR WŁAŚCIWY, BLASZKOWNICOWATE, LANGUSTA, MIESIARKOWATE, WÓŁ PIŻMOWY, ALIGATOROWATE, GLEJCHENIOWATE, WIOŚLARKA, WESZ MORSKA, RURKONOSE, ŻÓŁWIE MUŁOWE, KULCZYK, BOROWIEC LEISLERA, CHOMIK CAMPBELLA, SIERPÓWKA, FAMUŁA, TURAK CZERWONOCZUBY, PÓŁPUCH, BÓR SOSNOWY, ŻÓŁTODZIÓB NIZINNY, PUCH, KRÓTKOSTERNIK FILIPIŃSKI, BARWINKA LILIOWOSTERNA, PODWOIKOWATE, KLONOWATE, GRZBIETORODY, HEPTASTEORNIS, ŻÓŁWIE MIĘKKOSKÓRE, PRZEKOPNICA ARKTYCZNA, SKANINGOWY MIKROSKOP TUNELOWY, KLEJNOTNIKOWATE, KUKUŁA GRUBODZIOBA, LORIKA ZIELONA, ŻARARAKA PASKOWANA, SMUKLICA ZWYCZAJNA, JĘZYKI AUSTRONEZYJSKIE, BRYZGUNOWATE, HISPANIOLAKI, RYBY PERŁOWE, DROZD, IRIANKA MAŁA, KULCZYBA, PRĄTNIKOWATE, OSTRONOGOWATE, PUCHÓWKA AFRYKAŃSKA, BIEGACZ, KŁUSAK, PSTROGŁÓW ŻAROCZUBY, PIŁOWATE, BOJOWNIK, KARCZOWNIK ZIEMNOWODNY, BORECZNIKOWATE, KOSARZ ŚCIENNY, JĘZYKI LAPOŃSKIE, RAK STAWOWY, DRABIKOWATE, STRADIVARI, POTRZOS, ŚNIEŻKA TYBETAŃSKA, OTĘŻAŁKOWATE, MOCHWIANOWATE, MARSYLIOWATE, ŻABY WĄSKOPYSKIE, IKTIDOZAURY, ROZPŁOCHOWATE, MAKOLĄGWA, CZUBACZOWATE, PSYLOTOWE, CHOROBA PASOŻYTNICZA, PERKOZY, ODPRAWA POŚMIERTNA, ŚWISTUNKA BRUNATNA, FIOLETEK, RAK SZEROKOSZCZYPCOWY, WORKOWCE DRAPIEŻNE, DOM, TRZĘSICOWATE, NURNIK, AMADYNA, JĘZYK WĘGIERSKI, ZNICZEK, SIODEŁKOWCE, FUNKIA BIAŁOBRZEGA, MIKROSTRUKTURA, PONOCNICE, JAMRAJOWATE, PEŁZAK ODMIENIEC, KOLCOSTERNIK ŁUSKOGARDŁY, SKOWRONEK, PRZEŻUWACZE, NADRZEWNE JEŻOZWIERZE, WGRYZOŃ, ŚWINIOKSZTAŁTNE, KRABOŻERY, UBYTEK, RODZINA JĘZYKOWA, LOT SZYBOWCOWY, KORMORANY, ZROSTNICOWATE, ŻUBR KARPACKI, WYPAD, DRZEWOŻEREK, GOFFEROWATE, JASZCZURKOJAD DUŻY, ZAKŁADZINY, JĘZYK ITALSKI, ZŁOCIK SZAFIROWY, FOKI, TIMER, BARCZATKA PUCHOWICA, SZLAMNIK, RUSAŁKOWATE, ZIEMNODROZDY, DIUGONIE, LĄDZIENIE, GRZEBIEŃ, BEŁKACZEK ZACHODNI, TENSOR MOMENTU BEZWŁADNOŚCI, SKRĘTKOWATE, TRWOŻNICA WAGLERA, PSZCZOŁOJAD DŁUGOSTERNY, PAZURKOWCE, RAMIENICOWE, OFTALMOZAURY, GARNELA, ZAJĄCOWATE, RODZINA ZREKONSTRUOWANA, OGÓRCZAK JAPOŃSKI, PLESZKA, KOMÓRCZAKOWATE, SAMOGŁÓW, KOLCZAKOWATE, PŁOŻYMERZYK KOŃCZYSTY, GŁOWOCISOWATE, RAKOWATE, SINIACZKI, JĘZYK HETYCKI, CIETRZEW, OCEANNIKI, PAZURKOWCOWATE, KLINOCHWOSTKA BAŻANCIA, IZOPOD, SMUKLIKOWATE, MORS, DZWONIEC, CZERWOŃCZYK, MALACHITKA, GRZEBIĄCE, KULON, WIKŁACZ, PROSIAKOWATE, RAMFORYNCHY, WRÓBLOWATE, MYSZOSKOCZKA MONGOLSKA, WRÓBEL, LOOP, MIKROPRĄD, FLĄDRA, WPLESZCZ OWCZY, GMACHÓWKA SMOLISTA, WARGOWE, SARDELOWATE, RIKETSJE, NOCEK DUŻY, GĘŚ, MORŚWINY, ŻAGIEW JODŁOWA, GOTOWIEC, MANATOWATE, BŁYSZCZAK PÓŁOBROŻNY, ROMALEOZAURY, RODZINA ZBIORÓW, WRZĘCHA, POKRZYWOWATE, PUSTYNNICA KATOLICKA, GLIPTODONTY, CZUBACZE, ZŁOTOROSTOWATE, BĄK, ŻÓŁWIE SKÓRZASTE, SZMOTŁOCHOWATE, RAK DŁUGOSZCZYPCOWY, KOSZÓWKI, GRYZOŃ, GROMADNIK CZARNOGŁOWY, HIPOPOTAMOWATE, PISKLĘ, TOCZKOWATE, RURKOZĘBNE, ZALESZCZOTEK MUZEALNY, KUROPATWA, MARMOZETA, NURY, MRÓWKOLEW, SOKOLNICTWO, MODRASZEK KORYDON, LIMKI, NIETOPERZ, SŁOWIK, STRASZAKI, PŁYWACZOWATE, PIÓRO, KANIUKI, ANAKONDA CIEMNA, FOKI, PIŻMOWCE, PSTROKACZKI, PRZELOTNICE, PELIKANY, MUŁOWCOWATE, RÓWNONÓG, CEBULA, PTASIE MLECZKO, BEZLISTOWATE, ZALOTNIK KLINODZIOBY, MEWY, TAPIR PANAMSKI, KIEŁŻ ZALEWOWY, FUNKCJA ADDYTYWNA ZBIORU, DREPANIS, KUSACZE, LEMURKOWATE, PROSIĘ ZIEMNE, URĄBKOWATE, PRZEZIERNIKOWATE, BEZJĘZYKOWE, ŻÓŁTOGŁÓWKA, NISZCZUKOWATE, RAK SZEWC, WICIONÓG, ŻABY LATAJĄCE, KONDOROWATE, OŚCOWATE, KIEŁŻ BAŁTYCKI, SKOCZKI, FIDŻIJKA OGNISTOBRZUCHA, GNIOTOWATE, SZPONA, SIERPODUDEK, KLANGOR, KRAŚNIKOWATE, KUROBRODY, KOŁPACZEK, SKÓJKOWATE, ORLIK, KANGUROSZCZUROWATE, PAKIETOWIEC, ŁUSKODRWAL MAŁY, MUSTELOWATE, ŻABY SESZELSKIE, CZEPIAKOWATE, NORNIK BURY, PTAKI RAJSKIE, WILGA, WOJAK, SOWNIK WĄSATY, LOTOKOTOWATE, SCYNK KARŁOWATY, KRAŚNIK GORYSZOWIEC, PEŁNOROŻCE, BRODACZ, STORMBERGIA, MANTELLOWATE, MOKASYN DALEKOWSCHODNI, BARCZATKA PIERŚCIENICA, HETERANTERA PASKOWANA, TOPIKOWATE, DAZYM, BOJOWNIK, REEDUKACJA, RÓJ, KORYTOZAUR, KURTACZEK, MRÓWKA URALSKA, POŚNIEŻEK, TAPIR BAIRDA, TRZPIENNIKOWATE, KRZEWIKOWATE, RODZINA ADOPCYJNA, ŻNIWIARKA, BRACHIOZAURY, SIERPODUDEK, ZATWAROWATE, AMBYSTOMY, ?DŁUGOBIEGI.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 2.795 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MONOTYPOWA RODZINA PTAKÓW Z RZĘDU WRÓBLOWYCH (PASSERIFORMES), WCZEŚNIEJ KLASYFIKOWANA W RANDZE PODRODZINY BUPHAGINAE W RODZINIE SZPAKÓW (STURNIDAE) się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującym hasłem do krzyżowki dla podanego opisu jest:

Hasło krzyżówkowe do opisu: MONOTYPOWA RODZINA PTAKÓW Z RZĘDU WRÓBLOWYCH (PASSERIFORMES), WCZEŚNIEJ KLASYFIKOWANA W RANDZE PODRODZINY BUPHAGINAE W RODZINIE SZPAKÓW (STURNIDAE)
HasłoOpis hasła w krzyżówce
BĄKOJADY monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) (na 8 lit.)

Definicje krzyżówkowe

BĄKOJADY
monotypowa rodzina ptaków z rzędu wróblowych (Passeriformes), wcześniej klasyfikowana w randze podrodziny Buphaginae w rodzinie szpaków (Sturnidae) (na 8 lit.).

Oprócz MONOTYPOWA RODZINA PTAKÓW Z RZĘDU WRÓBLOWYCH (PASSERIFORMES), WCZEŚNIEJ KLASYFIKOWANA W RANDZE PODRODZINY BUPHAGINAE W RODZINIE SZPAKÓW (STURNIDAE) sprawdź również:

samochód marki Cadillac ,
była jednostka monetarna Łotwy ,
Peishansaurus - rodzaj roślinożernego dinozaura z rzędu dinozaurów ptasiomiednicznych; żył w okresie późnej kredy na terenach centralno-wschodniej Azji ,
zapobieganie i zwalczanie pożarów ,
miejsce na powierzchni kości, które jest bolesne bądź zniekształcone przez stan chorobowy lub długo utrzymujący się odruch trzewno-okostnowy ,
sztangista, trzykrotny mistrz świata w kategorii muszej, mistrz olimpijski z Monachium, obecnie trener kadry ,
Leucocephalon yuwonoi - gatunek żółwia z rodziny batagurowatych, z podrzędu żółwi skrytoszyjnych ,
osoba, która coś wybija, np. rytm ,
ŁASICA ,
suma w kościele ,
szef zespołu fotograficzno-operatorskiego, ustalający z reżyserem i scenografem kompozycję plastyczną kadru, oświetlenia i rodzaje stosowanych planów filmowych ,
rodzaj gotowego obrazka wykorzystywanego jako element prezentacji przygotowywanych na komputerze; najczęściej programy mają galerię clipartów, spośród których można wybrać odpowiednie obrazki ,
mechaniczna zamiana tekstu zapisanego w postaci znakowej na wypowiedź (mowę) w postaci dźwiękowej ,
eugleniny, Euglenophyta, Euglenida - takson glonów ze względów morfologicznych włączanych do nieformalnej grupy wiciowców; grupa protistów z kladu Euglenozoa obejmującego zarówno protisty w dawnych systemach określane jako zwierzęce jak i roślinne ,
zdrobniale: sznyta ,
urządzenie montowane na czołgu a przeznaczone do rozminowania terenu poprzez uderzanie, oranie lub wywieranie nacisku ,
najmniejsza strukturalna i funkcjonalna jednostka organizmów żywych zdolna do przeprowadzania wszystkich podstawowych procesów życiowych (takich jak przemiana materii, wzrost i rozmnażanie); jest podstawową jednostką morfologiczno-czynnościową ustroju ,
Terrapene ornata - gatunek gada z rodziny żółwi błotnych, o mocno wysklepionym pancerzu pokrytym jaskrawym rysunkiem, występujący w Ameryce Północnej ,
typ cech semantycznych słowa, realizowanych w warstwie jego morfologii; można wyróżnić kategorie gramatyczne imienne (odnoszące się do rodziny rzeczownika: liczba, rodzaj, przypadek) i werbalne (odnoszące się do rodziny czasownika: czas, osoba, aspekt, tryb, strona) ,
'Noce i ... ', powieść ,
zespół Alpersa, choroba Alpersa-Huttenlochera; rzadka, postępująca, uwarunkowana genetycznie choroba neurodegeneracyjna ośrodkowego układu nerwowego, o początku w okresie niemowlęcym lub wczesnym dzieciństwie. ,
fragment czegoś, co zostało zeskrobane ,
'... losu' hit R. Rynkowskiego ,
potoczna nazwa nurtu we włoskiej kinematografii w latach 1963-1973, stanowiąca określenie kręconych we Włoszech i Hiszpanii westernów ,
przygrywka, wstęp do utworu muzycznego ,
w fizyce ciśnienie wewnętrzne gazów i cieczy ,
w starożytności budowla o skomplikowanym układzie wnętrz ,
obowiązkowy na danym etapie edukacji zestaw treści nauczania oraz umiejętności, które muszą być uwzględnione w programie nauczania i umożliwiają ustalenie kryteriów ocen szkolnych i wymagań egzaminacyjnych ,
określenie wykonawcze; poważnie ,
Losillasaurus - rodzaj dużego zauropoda z grupy turiazaurów; żył na przełomie jury i kredy na terenach współczesnej Europy

Komentarze - MONOTYPOWA RODZINA PTAKÓW Z RZĘDU WRÓBLOWYCH (PASSERIFORMES), WCZEŚNIEJ KLASYFIKOWANA W RANDZE PODRODZINY BUPHAGINAE W RODZINIE SZPAKÓW (STURNIDAE). Dodaj komentarz

8+2 =

Poleć nas znajomym:

x