MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO ZBIORU ZBÓŻ I ROŚLIN OKOPOWYCH, WYKONUJĄCA JEDNOCZEŚNIE PRACĘ KILKU WCZEŚNIEJ UŻYWANYCH MASZYN LUB MASZYNY I BRYGADY ROBOCZEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMBAJN to:

maszyna rolnicza służąca do zbioru zbóż i roślin okopowych, wykonująca jednocześnie pracę kilku wcześniej używanych maszyn lub maszyny i brygady roboczej (na 7 lit.)KOMBAJN ROLNICZY to:

maszyna rolnicza służąca do zbioru zbóż i roślin okopowych, wykonująca jednocześnie pracę kilku wcześniej używanych maszyn lub maszyny i brygady roboczej (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOMBAJN

KOMBAJN to:

maszyna rolnicza służąca do zbioru zbóż i roślin okopowych, wykonująca jednocześnie pracę kilku wcześniej używanych maszyn lub maszyny i brygady roboczej (na 7 lit.)KOMBAJN to:

maszyna górnicza wykonująca równocześnie kilka operacji wchodzących w skład procesu wybierania kopaliny użytecznej (na 7 lit.)KOMBAJN to:

maszyna rolnicza złożona z kilku mechanizmów wykonujących różne, kolejne czynności (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO ZBIORU ZBÓŻ I ROŚLIN OKOPOWYCH, WYKONUJĄCA JEDNOCZEŚNIE PRACĘ KILKU WCZEŚNIEJ UŻYWANYCH MASZYN LUB MASZYNY I BRYGADY ROBOCZEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.592

ODDZIAŁYWANIE, DESKA SEDESOWA, MUFKA, GERMAŃSKI, LIPA, EGZEMPLARZ RECENZYJNY, OPALENIZNA, FITOGEOGRAFIA, ODPŁYW, KIEŁBA, PŁYWAK, OSŁONA, DIAKRYT, KNAGA, ZROST, KOCHMAN, OPERA, BEZAN MASZT, BOCIANIEC, FILTR DOLNOPRZEPUSTOWY, PROSEKTORIUM, MINERAŁ METAMIKTYCZNY, PROPAGANDÓWKA, TURYSTYKA SEKSUALNA, PROTEST SONG, ZBROJENIE, KLIMATOLOGIA ROLNICZA, MONETYZACJA, RURA OKŁADZINOWA, SZAKŁAKOWATE, ROŚLINA JEDNOLIŚCIENNA, DWUZŁOTÓWKA, PŁOW, VAT, KULTUROWOŚĆ, SIOSTRZYCZKA, KONTYNGENT, ZNAK, KREDENS, PERSYFLAŻ, INIEKCJA STRUMIENIOWA, TEMPO, BIEGUNKA, KAMYCZEK USZNY, CHOROBA SYROPU KLONOWEGO, HERBICYD, STACJA ELEKTROENERGETYCZNA, GWIAZDNICA BAGIENNA, WAPNO, ROLADA, TEOLOGIA NEGATYWNA, ZAPINKA, KREWETKA ATLANTYCKA, PONIKŁO AUSTRIACKIE, MOLESKIN, OPASANIE, TARNOWIANIN, BEZPANCERZOWCE, BYLICA TAURYDZKA, KŁOSEK, CHAŁWA, ROSTBEF, SPŁUKIWACZ, RODZINA ZASTĘPCZA, RYNKA, BUT, GRZYBICA, ARANŻER, KOKTAJL, KRZYŻOWE, PRZEWRÓSŁO, WOJNA, PIEROŻEK, URZĄDZENIE WEJŚCIA-WYJŚCIA, WODNICZKA, CERKIEW, DYSPOZYTURA, CHLOROFIL, SIERPIK, ODCHYLENIE BEZWZGLĘDNE, DIAGNOZA, BLOKADA EKONOMICZNA, FERRYT, FEIJOADA, OLEJEK ETERYCZNY, BOCZNIK, ŚRODKI TRWAŁE, SZARPANKA, ETOLA, PALCZATKOWE, HOMOZYGOTYCZNOŚĆ, KARAWAN POGRZEBOWY, AUDIOBOOK, WIESZAK, PROWINCJA, KROKIEW, BEJCA, METADANE, SYMULTANKA, SANDINISTA, DYFUZJA CHEMICZNA, KREOL, SZPERACZ, OKRĘT TRANSPORTOWY, EDYCJA, KLAUZULA GENERALNA, KPINA, PRZEDSIĘBIORSTWO UZDROWISKOWE, PRAŻUCHA, WYRĘBA, KOMŻA, TYLOZOID, WYPŁONIENIE, PION ŻYROSKOPOWY, MONITORING, BITWA, STOKER, UDRĘCZENIE, DZIENNIKARZ ŚLEDCZY, GRYZAK, PAŁĄCZEK, HUBA SIARKOWA, IWO, LEGOWISKO, KRÓCICA, MAREK, ANOMALIA POLANDA, LEPTOPLEURON, SĄD WOJSKOWY, PASTYLKA, SIARKA POPIOŁOWA, BACYTRACYNA, CYMBAŁ, KOBRA, GODŁO PROMOCYJNE, CZYNNIK TRANSKRYPCYJNY, KORONA, ELANA, PROMIEŃ, OBMUROWANIE, RULETKA, TRÓJSKLEPKA WIELKOŁODYGOWA, UCHWYT, HACZYK, KLIKOWOŚĆ, IGŁA, SZCZELINA, PRZEKAŹNIK, ROSA MIODOWA, NIEŚMIAŁOŚĆ, REZERWA NA ZOBOWIĄZANIA, KRAWĘDŹ, OBIEKTYW, METODA FEULGENA, PLEWA, WĘZEŁ, KOŁPAK, SYGNAŁ, TREND ROZWOJOWY, ANIMACJA KOMPUTEROWA, SZTUCZNY LÓD, WIRUS ZAPALENIA ROGÓW PRZEDNICH RDZENIA KRĘGOWEGO, BRZOZA, DOWIERZCHNIA, REZEDA, RABACIK, INSTYTUT, BLOKADA, KASZTAN, WĘGLIK, ELEWATOR, WOSK ŻÓŁTY, ZWORNIK, PAL, KARBIDEK, UCIOS, PASZPORT DYPLOMATYCZNY, AGREGAT, WRONA, BRYCZKA, AKTYWATOR ENZYMATYCZNY, MŁYN WODNY, SKAŁA, NARCYZ CYKLAMENOWATY, DEZETA, KURATORSTWO, ROŻEK, PARTYCYPACJA SPOŁECZNA, GŁUPKOWATOŚĆ, BIBUŁKARKA, BULION, KOMOSA, CHEMOTROPIZM UJEMNY, OMYŁKA, STRACCIATELLA, KANEFORA, NĘCISKO, KASZYCA, LAMA, NACZYNIAK GRONIASTY, KONSULTANT, LEJ KRASOWY, ROMANS, LEKCJA, RYSUNEK TECHNICZNY, CYBERNETYZACJA, PISEMKO, LIGATURA, JUDASZOWE SREBRNIKI, OWOC POZORNY, IRANIZACJA, KOSMATKA ŻÓŁTAWA, JEZIORO RELIKTOWE, SĄD PODKOMORSKI, SPÓJNIK ŁĄCZNY, POTWIERDZENIE, PRZĘDZA, MAKAGIGA, SUROWIEC FARMACEUTYCZNY, BLOK RYSUNKOWY, PAPROTNICA GÓRSKA, KIJ BEJSBOLOWY, NEURON CZUCIOWY, MANES, LIST KREDYTOWY, SZPARNICOWATE, BRAMA TRIUMFALNA, ZMOTORYZOWANY, SPRZĘG, RAKIETA, TYMOTKA HALNA, PRAWO CURIE-WEISSA, KOLCZATKA, EFEKT BOGACTWA, ELEKTROENCEFALOGRAF, AGRESJA, ŻORŻETA, ORYKS SZABLOROGI, ZŁOŻE, REDAKTOR TECHNICZNY, KOPACZKA, UCHWAŁA, PLACEK, WEKTOR GENETYCZNY, LĘDŹWIE, FRONT STACJONARNY, MER, ROZWAGA, OZDOBNIK, SKRYBA, WATA, PARAFARMACEUTYK, PSIANKA, NAWALANKA, ABFARAD, NADZORCA SĄDOWY, KREACJONIZM, MGŁA, PRZYWODZICIEL, OBIEG, FERETRON, MATERIAŁ, GOSPODARSTWO POMOCNICZE, PRZESUWNIK, LINIA CZYSTA, LIGATURA, SRACZKA, MONIZM, TEŚCIK, ZACHŁYST, TECHNOKRATA, EPIDEMIOLOG, MAIŻ, MIERNIK, SKRZELONOGI, CHIŃSKI, EWOLUCJA KASKADERSKA, ROŻEN, STROPNICA, ASTER, IGLASTE, MIĘSOŻERCA, PLANETA, PIASKOWIEC KWARCYTOWY, AUREOLA, KONWENT, ŁOŻNIK, CHARYZMA, BASEN, TALERZ, STOPIEŃ, DROBNICA, SEK, NIEŁUPKA, POPRAWNOŚĆ, MUNICYPIUM, ALEUCKI, HIPOTEZA, MURZYSKO, ?DOWÓD.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.592 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO ZBIORU ZBÓŻ I ROŚLIN OKOPOWYCH, WYKONUJĄCA JEDNOCZEŚNIE PRACĘ KILKU WCZEŚNIEJ UŻYWANYCH MASZYN LUB MASZYNY I BRYGADY ROBOCZEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO ZBIORU ZBÓŻ I ROŚLIN OKOPOWYCH, WYKONUJĄCA JEDNOCZEŚNIE PRACĘ KILKU WCZEŚNIEJ UŻYWANYCH MASZYN LUB MASZYNY I BRYGADY ROBOCZEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMBAJN maszyna rolnicza służąca do zbioru zbóż i roślin okopowych, wykonująca jednocześnie pracę kilku wcześniej używanych maszyn lub maszyny i brygady roboczej (na 7 lit.)
KOMBAJN ROLNICZY maszyna rolnicza służąca do zbioru zbóż i roślin okopowych, wykonująca jednocześnie pracę kilku wcześniej używanych maszyn lub maszyny i brygady roboczej (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMBAJN
maszyna rolnicza służąca do zbioru zbóż i roślin okopowych, wykonująca jednocześnie pracę kilku wcześniej używanych maszyn lub maszyny i brygady roboczej (na 7 lit.).
KOMBAJN ROLNICZY
maszyna rolnicza służąca do zbioru zbóż i roślin okopowych, wykonująca jednocześnie pracę kilku wcześniej używanych maszyn lub maszyny i brygady roboczej (na 15 lit.).

Oprócz MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO ZBIORU ZBÓŻ I ROŚLIN OKOPOWYCH, WYKONUJĄCA JEDNOCZEŚNIE PRACĘ KILKU WCZEŚNIEJ UŻYWANYCH MASZYN LUB MASZYNY I BRYGADY ROBOCZEJ sprawdź również:

w żeglarstwie: zgrubienie, wypukłość rękojeści wiosła ,
dobra naturalne dostępne dla człowieka, odnawialne źródła energii i kopaliny ,
osoba mało inteligentna, tępa ,
jednostka używana w informatyce oznaczająca kwadrylion bajtów (1 JB = 1E+24 B) ,
samojezdna maszyna wyrównująca przebieg i płaszczyznę toru kolejowego ,
instrument muzyczny z grupy idiofonów klawiszowych, wynaleziony pod koniec XIX w., przypominający kształtem fisharmonię; dźwięki wytwarzane są poprzez uderzania uruchamianych przy pomocy klawiszy młoteczków w połączone z rezonatorem skrzynkowym metalowe płytki, które wydają dźwięk zbliżony do dzwonków ,
świstek papieru, plakietka potwoerdzające dokonanie opłaty za coś ,
nauka o kulturze i języku Grecji starożytnej i współczesnej ,
egzemplarz cudo ,
miejsce, gdzie dwa elementy geograficzne, np. dwie drogi, ramiona rzeki, pasma górskie, rozchodzą w różne strony ,
zespół cech typowych dla Dolnego Śląska, czegoś z tego regionu lub jego mieszkańca ,
miasto w Indiach (Karnataka) główny w kraju ośrodek eksploatacji złota i srebra ,
mistyczno-ascetyczny kierunek w islamie powstały w VII i VIII w ,
człowiek bez energii, niezgrabny, niezaradny ,
Aphrodroma brevirostris - gatunek ptaka z rodziny burzykowatych (Procellariidae) ,
kraina historyczna w południowo-wschodniej Francji, we francuskich Alpach, przy granicy ze Szwajcarią i Włochami ,
kod ISO 4217 dolara Brunei ,
duża karuzela z siedzeniami rozmieszczonymi na kole obracającym się w pionie ,
proces zachodzący w zakresie ekonomii ,
tzw. figura przydrożna, kapliczka, krzyż, małe, przydrożne miejsce kultu ,
końcowa część widlastego rozgałęzienia bezlistnych pędów kopalnych paprotników psylofitów ,
inna nazwa opieńki cesarskiej ,
stopień w okopie bądź wale fortu, umożliwiający strzelanie z broni ręcznej ponad przedpiersiem ,
żużlowiec szwedzki, siedmiokrotny mistrz świata w latach 1970-77 ,
lampa stroboskopowa, dająca charakterystyczne, przerywane światło, używana w celach rozrywkowych ,
organizm, który jest zdolny się zregenerować ,
element mający za zadanie przyjmowanie energii uderzenia i chronienie elementu (pojazdu, budowli, miejsca) na którym jest zamocowany ,
but z grubą podeszwą, zakładany na miękki pantofel przy wychodzeniu z domu na ulicę, noszony ok. XI-XVIII w ,
to, że jakaś czynność jest wykonywana bez litości ,
kwadratowa sieć rybacka o powierzchni nie większej niż 1×1 m i oczkach sieci nie mniejszych niż 5 mm, rozpięta na dwóch skrzyżowanych pałąkach, służąca do łowienia ryb na przynętę

Komentarze - MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO ZBIORU ZBÓŻ I ROŚLIN OKOPOWYCH, WYKONUJĄCA JEDNOCZEŚNIE PRACĘ KILKU WCZEŚNIEJ UŻYWANYCH MASZYN LUB MASZYNY I BRYGADY ROBOCZEJ. Dodaj komentarz

7×3 =

Poleć nas znajomym:

x