MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO ZBIORU ZBÓŻ I ROŚLIN OKOPOWYCH, WYKONUJĄCA JEDNOCZEŚNIE PRACĘ KILKU WCZEŚNIEJ UŻYWANYCH MASZYN LUB MASZYNY I BRYGADY ROBOCZEJ - Krzyżówka

Poniżej znaj­duje się li­sta wszys­tkich zna­lezio­nych ha­seł krzy­żów­ko­wych pa­su­ją­cych do szu­ka­nego przez Cie­bie opisu.

KOMBAJN to:

maszyna rolnicza służąca do zbioru zbóż i roślin okopowych, wykonująca jednocześnie pracę kilku wcześniej używanych maszyn lub maszyny i brygady roboczej (na 7 lit.)KOMBAJN ROLNICZY to:

maszyna rolnicza służąca do zbioru zbóż i roślin okopowych, wykonująca jednocześnie pracę kilku wcześniej używanych maszyn lub maszyny i brygady roboczej (na 15 lit.)Sprawdź również inne opisy ha­sła: KOMBAJN

KOMBAJN to:

maszyna rolnicza służąca do zbioru zbóż i roślin okopowych, wykonująca jednocześnie pracę kilku wcześniej używanych maszyn lub maszyny i brygady roboczej (na 7 lit.)KOMBAJN to:

maszyna górnicza wykonująca równocześnie kilka operacji wchodzących w skład procesu wybierania kopaliny użytecznej (na 7 lit.)KOMBAJN to:

maszyna rolnicza złożona z kilku mechanizmów wykonujących różne, kolejne czynności (na 7 lit.)Zobacz też inne ha­sła do krzy­żó­wek po­do­bne kon­teks­to­wo do szu­ka­ne­go przez Cie­bie opisu: "MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO ZBIORU ZBÓŻ I ROŚLIN OKOPOWYCH, WYKONUJĄCA JEDNOCZEŚNIE PRACĘ KILKU WCZEŚNIEJ UŻYWANYCH MASZYN LUB MASZYNY I BRYGADY ROBOCZEJ". Zna­leź­liśmy ich w su­mie: 14.592

OLAF, JAN, EKSPLOATACJA, STRZELEC WYBOROWY, SAMOGON, PORĘBA, MUZEUM KRAJOZNAWCZE, KUSKUS, PRAWO TELEKOMUNIKACYJNE, OKOLICA SZLACHECKA, BISEKS, TROISTOŚĆ, MOKRADŁOSZ ŻMIJOWATY, DYMISJA, KIPA, FILTR CYFROWY, ANIMACJA, PATENA, UKŁAD SCALONY, WIŚNIÓWKA, KLINIKA ODWYKOWA, KWACZ, ZNACZENIE, WYRÓB TYTONIOWY, DMUCHAWA, TERAPIA SZOKOWA, PAWĘŻ, PLAMA WĄTROBOWA, POMYŁKA, PIĘTNASTKA, CIAŁO NIEBIESKIE, KSIĄŻECZKA WOJSKOWA, TURKUĆ, OLEJEK, STRACCIATELLA, ŻNIWIARKA, DZIAŁANIE ALGEBRAICZNE, GORĄCY PIENIĄDZ, KOPIA FOTOGRAFICZNA, FIOLET GENCJANY, STRZYKAWKA, GAZ GENERATOROWY, GATUNEK MIESZANY, ZAPORA OGNIOWA, DYPTYCH, MIĘKISZ SPICHRZOWY, RZECZOWY MAJĄTEK TRWAŁY, KRZYWA PODAŻY, BADANIE JAKOŚCIOWE, MONIZM, WYROŚLE, KLAUZURA, PAS POOPERACYJNY, ŁEBEK, RELING, TRIANGULACJA, INHALACJA, TYRAŃSTWO, WYPŁATA, APANAŻE, KRYSTALIZACJA, ROZSZCZEPIENIE, SKLEPIENIE KRZYŻOWE, ANITA, ZMOWA CENOWA, WILCZA PASZCZA, KAMIEŃ, KOMORA NABOJOWA, AUTOMAT ZRĘCZNOŚCIOWY, DYWANOKSZTAŁTNE, WINIETA, GRZYB PASOŻYTNICZY, SZKOŁA, WYDZIAŁ, AGENCJA RATINGOWA, ZAKRĘTKA, GNATARZ, ROKIET, KAKAO, PISCHINGER, DRUK, SORGO ZWYCZAJNE, GEOFAGIA, UBOŻENIE, DYSKRECJONALNOŚĆ, WYROŚL, WOLUTA, ZWĘŻENIE DWUNASTNICY, WIKLINA, KILOFEK, SOK, KOSZ, UDAR MÓZGOWY, PRACUŚ, PRZEZIERNIK, OPERATOR BITOWY, OGRÓD ZIMOWY, MAŁA OJCZYZNA, OSTOJA, ŁĄCZNIK PÓŁPRZEWODNIKOWY, PAWĘŻ, AMARANT, MATAMATA, NIEMIECKOŚĆ, BRANIE POD WŁOS, DEFERENT, PRZYBLIŻENIE, ZASILANIE SIECIOWE, SZAGRYN, CZOŁÓWKA, DRAMATOPISARSTWO, KORONKA, BATERIA WODOCIĄGOWA, ESPRINGOLA, BODZIEC WARUNKOWY, TEMPO, OSŁONA, AGREGAT KRYSTALICZNY, RHIZOBIUM, KASSAWA, KULTURA STARTEROWA, ŁAKNIENIE SPACZONE, CHOROBA PRZENOSZONA DROGĄ PŁCIOWĄ, PAKLAK, JUMPER, AREKOWATE, SMOCZA KREW, CYGANECZKA, BIG BAND, EDAM, MIŁORZĘBOWATE, CENA MAKSYMALNA, CHEMIA SUPRAMOLEKULARNA, ŁUPACZKA, ŁYK, CERATA, LINIA, PIKIETA, ZMIENNOGAMA NIEBIESKOGŁOWA, TARANTULA, KAZACZOK, DERMABRAZJA, SŁOMA, ANTYKATOLICYZM, WYŚWIETLARNIA, PODGLĄD, ŹREBAK, CHAŁTURA, TORTOWNICA, RYBA MAŚLANA, ZŁĄCZE, ARTYSTA, JEŻÓWKA, STONOGA MUROWA, ZĄB, SPUST, WAŁ, PLURALISTA, GERMANIZACJA, PYCHOTA, FILTR, MALUCH, SIT ŻABI, CZYNNOŚĆ OPERACYJNA, ŚMIERDZIEL, BEAN, PORADLNE, WODODZIAŁ, KONKURENCJA, SOPEL, LITERATURA OKOLICZNOŚCIOWA, SALETRA, KOMORA, DOKUMENT PAPIESKI, GOLF, PODKŁAD, ASYSTENT, BUDOWLA PIĘTRZĄCA, RYT, CYTADELA, SILNOŚĆ, ZNAK, POŁYSK, OPCJA BARIEROWA, BRODAWKOWIEC CZYSTY, PLAFON, KOTLARNIA, FEROMON, OFENSYWA, RAJKA, CIERŃ, IZOLACJA, BROŃ, BOGUMIŁ, TURZYCA, PIŁA CZOPOWA, ORZĘSIENIE, ŻARNIK, KOŚCIÓŁ FARNY, TURZYCA, AGENDA, GWIAZDKA, ODKOS, MASZYNA UCZĄCA, MSZA, ZWARCIE ELEKTRYCZNE, WYKSZTAŁCENIE PODSTAWOWE, ZAKĄSKA, STRONA TYTUŁOWA, WŁADZUCHNA, DODATEK MOTYWACYJNY, DACH HEŁMOWY, SZPILKOWE, KSIĘGA HODOWLANA, ŚRODEK ZAPOBIEGAWCZY, PLACEK, KOALICJANT, ZAKRZTUSZENIE, PŁÓTNO, MORTAL KOMBAT, WOLE OKO, JĘZYK, GRANT, CYPRYS GOWENA, ŻUBR KARPACKI, TENUTA, MIKROSTRUKTURA, STOS, KRUPNIK, PRODUKT, PASTWA, KRZYŻYK, JEDWAB, CABAN, ZATRZYMANIE, ZIELONE, KRZEW HENNOWY, JON CENTRALNY, ANTYPAST, MARGINALNOŚĆ, KRÓL, NAWA, ROZSTRZEŃ KOMORY SERCA, PŁYTA STOLARSKA, LOT, MOLESKIN, ODROBEK, KOGNITYWIZM, NAWÓZ BOROWY, PUCHAR, OBYWATEL, PUSZEK, FIRMÓWKA, OKRES PÓŁTRWANIA, UNDERGROUND, MAKAGIGI, SĄD I INSTANCJI, AKATALEKSA, DŁAWIK, KUTYKULA, ABSOLUTYZACJA, SŁUPISKO, ANNA, DZWONEK, SPÓJNIK, TYGIEL, DRZEWOSTAN NASIENNY, OBIEKT WESTCHNIEŃ, KRUŻ, ŁUSZCZYK INDYGOWY, ANIOŁEK CHARLIEGO, STATYSTYKA, BRZEG ZBIORU, SZTUCZNE SERCE, PARAFRAZA, OBRĘCZ, TERAPIA ODRUCHOWA, DAWKA, TAKSON, NABŁOĆ, SZPRYCA, TOREBKA BOWMANA, PIEPRZ ZIELONY, KALWARIA, BRZEMIĘ, TOPENANTA, ZBIOREK, KUTIKULA, HIGIENISTKA, SINIAK, ATUT, KANAŁ BURZOWY, ROZKŁADOWOŚĆ, KASZA JĘCZMIENNA, ZATOR, ARKUSZ POETYCKI, SKOK, TAKT, PŁONNIKI, ?MESZEK.

Ze względu na bar­dzo du­żą ilość róż­nych pa­su­ją­cych ha­seł z na­sze­go sło­wni­ka: 14.592 - ogra­ni­czy­liśmy ich wy­świe­tla­nie do pier­wszych 300!

Szukaj po haśle

Poniżej wpisz odga­dnię­te już li­te­ry - w miej­sce bra­ku­ją­cych li­ter, wpisz myśl­nik lub pod­kreśl­nik (czyli - lub _ ). Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nych przez Cie­bie li­ter.
Im wię­cej li­ter po­dasz, tym do­kła­dniej­sze bę­dzie wy­szu­ki­wa­nie. Je­że­li w dłu­gim wy­ra­zie po­dasz ma­łą ilość od­ga­dnię­tych li­ter, mo­żesz otrzy­mać ogro­mnie du­żą ilość pa­su­ją­cych wy­ni­ków!

MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO ZBIORU ZBÓŻ I ROŚLIN OKOPOWYCH, WYKONUJĄCA JEDNOCZEŚNIE PRACĘ KILKU WCZEŚNIEJ UŻYWANYCH MASZYN LUB MASZYNY I BRYGADY ROBOCZEJ się nie zgadza? Szukaj dalej

Poniżej wpisz opis po­da­ny w krzy­żów­ce dla ha­sła, któ­re­go nie mo­żesz od­gad­nąć. Po wci­śnię­ciu przy­ci­sku "SZUKAJ HASŁA" wy­świe­tli­my wszys­tkie sło­wa, wy­ra­zy, wy­ra­że­nia i ha­sła pa­su­ją­ce do po­da­nego przez Cie­bie opi­su.
Postaraj się przepisać opis dokładnie tak jak w krzyżówce!

Hasło do krzyżówek - podsumowanie

Najlepiej pasującymi hasłami do krzyżówki dla podanego opisu są:

Hasła krzyżówkowe do opisu: MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO ZBIORU ZBÓŻ I ROŚLIN OKOPOWYCH, WYKONUJĄCA JEDNOCZEŚNIE PRACĘ KILKU WCZEŚNIEJ UŻYWANYCH MASZYN LUB MASZYNY I BRYGADY ROBOCZEJ
HasłoOpis hasła w krzyżówce
KOMBAJN maszyna rolnicza służąca do zbioru zbóż i roślin okopowych, wykonująca jednocześnie pracę kilku wcześniej używanych maszyn lub maszyny i brygady roboczej (na 7 lit.)
KOMBAJN ROLNICZY maszyna rolnicza służąca do zbioru zbóż i roślin okopowych, wykonująca jednocześnie pracę kilku wcześniej używanych maszyn lub maszyny i brygady roboczej (na 15 lit.)

Definicje krzyżówkowe

KOMBAJN
maszyna rolnicza służąca do zbioru zbóż i roślin okopowych, wykonująca jednocześnie pracę kilku wcześniej używanych maszyn lub maszyny i brygady roboczej (na 7 lit.).
KOMBAJN ROLNICZY
maszyna rolnicza służąca do zbioru zbóż i roślin okopowych, wykonująca jednocześnie pracę kilku wcześniej używanych maszyn lub maszyny i brygady roboczej (na 15 lit.).

Oprócz MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO ZBIORU ZBÓŻ I ROŚLIN OKOPOWYCH, WYKONUJĄCA JEDNOCZEŚNIE PRACĘ KILKU WCZEŚNIEJ UŻYWANYCH MASZYN LUB MASZYNY I BRYGADY ROBOCZEJ sprawdź również:

ciepły, wygodny kostium treningowy sportowców składający się z bluzy i spodni ,
organiczny związek chemiczny z grupy aminoalkoholi; stosowana jest jako środek zmiękczający, emulgujący, do otrzymywania środków piorących oraz w przemyśle tworzyw sztucznych jako plastyfikator ,
wskazana przy otyłości ,
minerał z grupy siarczanów - siarczan wapnia ,
rzeczownik, który jest nazwą dowolnej istoty lub przedmiotu, ale niebędący nazwą własną ,
Phalacrocorax aristotelis - gatunek dużego ptaka z rodziny kormoranów (Phalacrocoracidae) ,
sól kwasu mlekowego ,
typ relacji między konkurentami, w których występują jednocześnie strumienie kooperacji i konkurencji ,
głupek, tępak, który przy okazji nie umie się zachować, jest prostakiem, chamem ,
wśród utworów Kochanowskiego ,
hamulec sterowany hydraulicznie ,
daw. skórzany worek na napoje ,
wieloostrzowe narzędzie skrawające, wchodzące w skład Frezarki ,
kundelek ,
przen. porcja, pewna ilość (np. dodatek, domieszka) czegoś ,
Macrothylacia rubi - ćma z rodziny barczatkowatych; ma skrzydła o rozpiętości 35-52 mm, brunatne u samca, szaro-brunatne u samicy; na przednich skrzydłach występuje obwiedziona białymi liniami przepaska ,
substancje wykazujące działanie przeciwne do acetylocholiny; wspólną cechą wszystkich cholinolityków jest blokowanie receptorów muskarynowych ,
stan umysłu, w którym człowiek odczuwa, że znajduje się pod wpływem zewnętrznej, niefizycznej, najczęściej osobowej siły, lub zachowuje się w sposób, który sugeruje taki stan osobom trzecim; jeden z rodzajów odmiennych stanów świadomości, zaburzenie psychiczne o trudnej do ustalenia przyczynie ,
otwarcie szachowe, rozpoczynające się od posunięcia: 1. Sf3 ,
zespół chorobowy charakteryzujący się postępującym i niecałkowicie odwracalnym ograniczeniem przepływu powietrza przez drogi oddechowe ,
rodzaj ściągi w postaci broszury ,
myśl, refleksja będąca wynikiem rozmyślania nad czymś; najczęściej w l.mn ,
akt przekazania prywatnemu właścicielowi państwowego mienia ,
ubezpieczenie obejmujące ochronę ryzyk osób, które ruch lądowy przy użyciu pojazdów mechanicznych naraża na straty i szkody osobowe i rzeczowe, w tym również w zakresie odpowiedzialności cywilnej ,
specjalista, naukowiec zajmujący się badaniem i opisem klimatu panującego w minionych epokach geologicznych i historycznych ,
Brachytrachelopan - rodzaj zauropoda z rodziny dikreozaurów; żył w epoce późnej jury na terenach wschodniej Ameryki Południowej ,
grupa jadowitych węży z podrodziny grzechotnikowatych, obejmująca 18 gatunków; nie mają grzechotki, występują w Azji, Ameryce Północnej i Środkowej ,
flamaster, mazak ,
wierzchnie okrycie damskie lub męskie, zwykle zimowe; płaszcz zimowy ,
potrawa z ziemniaków, zazwyczaj rodzaj garnirunku

Komentarze - MASZYNA ROLNICZA SŁUŻĄCA DO ZBIORU ZBÓŻ I ROŚLIN OKOPOWYCH, WYKONUJĄCA JEDNOCZEŚNIE PRACĘ KILKU WCZEŚNIEJ UŻYWANYCH MASZYN LUB MASZYNY I BRYGADY ROBOCZEJ. Dodaj komentarz

7-4 =

Poleć nas znajomym:

Quantcast